15 feite oor HI + Fe2(SO4)3:Wat, hoe om te balanseer en algemene vrae

HI en Fe2(NA4)3 is die chemiese voorstelling van waterstofjodied en ystersulfaat onderskeidelik. Kom ons ondersoek die interaksies tussen hierdie twee bestanddele.

Hidrojoedsuur afgekort as HI is 'n uiters vlugtige bleek gas terwyl yster (III) sulfaat afgekort as Fe2(NA4)3, is 'n rooibruin vaste stof wat onoplosbaar is in water. Albei werk in wisselwerking om 'n heldergeel oplossing te vorm.

Hierdie artikel sal 'n noukeurige begrip gee van al die kritieke kenmerke van die reaksie tussen HI en Fe2(NA4)3.

Wat is die produk van HI+Fe2(NA4)3?

Die eindprodukte van die interaksie van HI en Fe2(NA4)3 produseer FeI2 (yster (II) jodied) en H2SO4 (swaelsuur).   

2HI + Fe2(NA4)3 → FeI2 + 2 uur2SO4

Watter tipe reaksie is HI + Fe2(NA4)3?

HI en Fe2(NA4)3 reageer met mekaar om dodelike dampe te produseer en lê onder die verplasingsreaksie.

Hoe om HI + Fe te balanseer2(NA4)3?

Die ongebalanseerde reaksie vir die HI + Fe2(NA4)3 word hieronder gespesifiseer

HI + Fe2(NA4)3 → FeI2 + 2 uur2SO4

 • Die aanvanklike basiese stap is die identifisering van die hoeveelheid deelnemende atome in reaktante en produkte.
 • Die aantal atome aan die reaktantkant is 1H, 1I, 2Fe, 12O en 3S, terwyl die aantal atome aan die produkkant 2H, 1S, 4O, 2I en 1Fe is.
 • Inisialiseer deur die waterstof aan die reaktant- en produkkante van die vergelyking te pas:
 • 2HI +Fe2(NA4)3 → FeI2 + H2SO4
 • Maak nou onderskeidelik die yster- en die swaelatome gelyk:
 • 2HI + 3Fe2(NA4)3→ 2FeI2 + 6H2SO4
 •  Die finale gebalanseerde vergelyking word hieronder gelys:
 • 2HI + 3Fe2(NA4)3 → 2FeI2 + 6H2SO4

HI + Fe2(NA4)3 titrasie

HI +Fe2(NA4)3 titrasie word uitgevoer om die konsentrasie van F te berekene2(NA4)3 in mol wat nodig is om deeglik met HI te reageer.

Apparaat

Pipet, rubberbuis met 'n spuit gekoppel, verskillende grootte bekers (250 ml-1, 100 ml-3), smeerhouer met potlood, buretklem en 'n 250 ml-fles

Indicator

Suur-basis-aanwyser Metieloranje or  fenolftaleïen word gebruik om die titrasie se eindpunt te herken.

Prosedure

 • Om 'n Fe2(NA4)3 oplossing, los 'n bekende hoeveelheid van die sout in 'n maatfles op.
 • In 'n ander volumetriese fles, maak 'n oplossing van die titrant, soos Hidrojodsuur, en voeg 'n indikator druppelsgewys by die oplossing.
 • Sit die oplossing van Fe2(NA4)3 in 'n Erlenmeyer-fles.
 • Gebruik 'n buret en begin die titrasieproses deur die titrant geleidelik by te voeg.
 • Hou tred met hoeveel titrant by elke interval bygevoeg is.
 • Roer die oplossing deur die titrasie.
 • Na die bereiking van die eindpunt word die volume titrant wat bygevoeg is aangeteken en die hoeveelheid van Fe2(NA4)3 geskat kan word.
 • Vir beter resultate herhaal die prosedure 2-3 keer.
 • Bepaal die volume van Fe2(NA4)3 in die aanvanklike oplossing deur die volume titrant wat gebruik is af te trek.

HI + Fe2(NA4)3 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking vir HI + Fe2(NA4)3 is HI + Fe2+ –> FeI2 + H+

Dit kan geskryf word volgens die onderstaande stappe:

Fe2(NA4)3 + HI –> 2FeI2 + 3 uur2SO4

 • Ontwrig die vergelyking in sy samestellende ione:
 • 2 Fe2+ + 3SO42- + HI –> 2FeI2 + 3 uur+ + 3 SO42-
 • Herken en elimineer die toeskouerione:
 • SO42- presteer as toeskouer-ione en kan uit die hele vergelyking uitgeskakel word.
 • 2 Fe2+ + 3 SO42- + HI –> 2FeI2 + 3 uur+ + 3 SO42-
 • Skryf die algehele ioniese vergelyking: 
 • HI + Fe2+ –> FeI2 + H+

HI + Fe2(NA4)3 gekonjugeerde pare

HI + Fe2(NA4)3 het die volgende vervoegde pare,

 • Die gekonjugeerde paar vir HI is H+ (waterstofioon).
 • Die gekonjugeerde paar Fe2(NA4)3 is Fe3+ (ysterioon).

HI + Fe2(NA4)3 intermolekulêre kragte

HI + Fe2(NA4)3 het die volgende intermolekulêre kragte,

 • Waterstofbindings en dipool-dipool interaksies is die intermolekulêre kragte wat die molekules van waterstofjodied (HI) en yster (III) sulfaat (Fe2(NA4)3) saam.

HI + Fe2(NA4)3 reaksie entalpie

Vir die reaksie van HI + Fe2(NA4)3, die reaksie-entalpiewaarde is -898.3 kJ/mol.

 • Reaksie-entalpie = (entalpieë van vorming van alle produkte) – (entalpieë van vorming van alle reaktante)
 • ΔH = ΔHf (produkte) – ΔHf (reaktante)
 • Waar ΔHf die entalpie van vorming van die spesifieke spesie aandui.
 • Die volgende vergelyking gee die entalpie van reaksie vir hierdie reaksie:
 • ΔH = (-817.4 kJ/mol + -817.4 kJ/mol) – (-80.8 kJ/mol + -1520.1 kJ/mol) = -898.3 kJ/mol
 • As gevolg hiervan is die reaksie tussen HI en Fe2(NA4)3 het 'n negatiewe entalpie van -898.3 kJ/mol.

Is HI + Fe2(NA4)3 'n bufferoplossing?

HI +Fe2(NA4)3 mengsel is nie 'n buffer nie. Omdat HI + Fe2(NA4)3 ontbreek beide 'n swak suur en sy gekonjugeerde basis.

Is HI + Fe2(NA4)3 'n volledige reaksie?

HI +Fe2(NA4)3 is nie 'n volledige reak niedie reaktante en produkte is in voortdurende dinamiese balans en kan heen en weer in mekaar getransformeer word.

Is HI + Fe2(NA4)3 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die feit dat die berekende reaksie se entalpie negatief was, dui daarop dat HI +Fe2(NA4)3 is eksotermiese in die natuur en produseer 'n aansienlike hoeveelheid hitte-energie.

Is HI + Fe2(NA4)3 'n redoksreaksie?

HI +Fe2(NA4)3 word na verwys as 'n redoks proses aangesien die reaktante elektrone met mekaar uitruil. Terwyl die waterstofione verminder word, word die ysterione in die reaktante (Fe2+ en Fe3+) word geoksideer (verloor elektrone) (kry elektrone). Ysterjodied (FeI2) en swaelsuur is die eindprodukte (H2SO4).

Is HI + Fe2(NA4)3 'n neerslagreaksie?

HI +Fe2(NA4)3 kan nie na verwys word as a neerslag reaksie omdat HI en Fe2(NA4)3 beide oplosbare soute in hierdie reaksie is, word nie een van die onoplosbare soute geskep nie.

Is HI + Fe2(NA4)3 'n omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

HI +Fe2(NA4)3 word na verwys as 'n omkeerbare reaksie soos die reaksie terugskuif na links na die vorming van die produkte.

Is HI + Fe2(NA4)3 'n verplasingsreaksie?

HI + Fe2(NA4)3 word na verwys as 'n verplasingsreaksie aangesien yster Swael in die molekule vervang Fe2(NA4)3in hierdie reaksie, wat FeI vorm2 en H2SO4.

Gevolgtrekking

Om HI + Fe te voltooi2(NA4)3 is 'n verplasing, 'n omkeerbare reaksie. Die reaksie op interaksie vorm diepgeel FeI2 (yster (II) jodied) en H2SO4 (swaelsuur). Dit gee 'n negatiewe reaksie-entalpie, stel dampe vry en is dus eksotermies van aard.

Lees meer feite oor HI

HI + Fe2(SO4)3
HI + Fe(OH)3
HI + CaO
HI+Li2S
HI + Mn(OH)2
HI + Fe3O4
HI + ZnO
HI + KClO3
HI + FeCl3
HI +NH3
HI + K2SO4
HI + MgCO3
HI + K2Cr2O7
HI + K2S
HI + Ba(OH)2
HI + Fe2O3
HI + NaHCO3
HI + KMnO4
HI + CsOH
HI + Cl2
HI + KOH
HI + Ca(OH)2
HI + CaOCl2
HI + Sr(OH)2
HI + MnO2
HI + LiOH
HI + SO2
HI + MgSO3
HI + HNO3
HI + Na2S
HI + CuSO4
HI + NaNO2
HI + CH3OH
HI + AgOH
HI + H2O2
HI + NH4OH
Scroll na bo