15 feite oor HI + CH3OH: Wat, hoe om te balanseer en algemene vrae

Die reaksie tussen HI en CH3OH is 'n klassieke voorbeeld van substitusie-nukleofiele bimolekulêre reaksie (SN2).

Waterstofjodied (HI) is 'n baie sterk suur terwyl metanol (CH3OH) kan optree as beide suur en basis (amfoteries). Die molêre massa van HI is 128g/mol en dié van CH3OH is 32.04 g/mol. Beide HI en CH3OH is polêre molekules wat in staat is om intermolekulêre waterstofbinding te vorm.

Kom ons kyk nou na die reaksie tussen hierdie twee verbindings en bespreek die eienskappe en uitkomste in detail.

Wat is die produk van HI en CH3OH

Metieljodied (CH3I) en water (H2O) is die produk van reaksie tussen HI en CH3O.

 • CH3OH + HI → CH3Ek + H2O

Watter tipe reaksie is HI + CH3OH

Die reaksie tussen HI en CH3OH is substitusiereaksie waar –OH vervang word deur jodied van HI.

Hoe om HI + CH te balanseer3OH

Die reaksie tussen HI en CH3OH word gebalanseer deur die volgende stappe,

CH3OH + HI → CH3Ek + H2O

 • As ons die aantal mol koolstof, waterstof, jodium en suurstof aan beide linker- en regterkant vir die reaksie vergelyk, sal ons sien dat die getal dieselfde is en dus is die reaksie gebalanseerd.

HI + CH3OH titrasie

Die titrasie tussen HI en CH3OH kan nie as CH uitgevoer word nie3OH is amfoteriese in die natuur terwyl HI 'n sterk suur is.

HI + CH3OH netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking vir HI + CH3OH word voorgestel as,

H+ + I- + CH3O- + H+ → CH3Ek + H2O

 • HI dissosieer in H+ en ek- terwyl CH3OH breek af na CH3O- + H+.
 • Laastens kombineer almal om CH op te lewer3Ek en H2O.

HI + CH3OH gekonjugeerde pare

Die gekonjugeerde pare van HI en CH3OH word gegee deur,

 • Die gekonjugeerde basis van HI = I-
 • Die gekonjugeerde basis van CH3OH = CH3O-

HI en CH3OH intermolekulêre kragte

Die volgende intermolekulêre kragte kom voor in die geval van beide HI en CH3O,

 • Die dipool-dipool interaksie as gevolg van elektronegatiwiteit verskil tussen waterstof en jodium in die geval van HI en koolstof en waterstof in die geval van CH3O.
 • Intermolekulêre waterstofbinding vind ook vir beide die molekules plaas.

HI + CH3OH reaksie entalpie

Die entalpie van reaksie vir HI + CH3Daar is gevind dat OH -48.24kJ/mol was. Die entalpie van vorming vir beide reaktante en produk word hieronder gelys,

 • Entalpie van vorming vir CH3OH = -239kJ/mol
 • Entalpie van vorming vir HI = 26 kJ/mol
 • Entalpie van vorming vir CH3I = 24.46kJ/mol
 • Entalpie van vorming vir H2O = -285.7kJ/mol
 • Entalpie van reaksie = [24.46-285.7]-[26-239] = -48.24 kJ/mol

Is HI + CH3OH 'n bufferoplossing

HI en CH3OH kan nie 'n bufferoplossing vorm nie aangesien HI 'n sterk suur is terwyl CH3OH wat amfoteries van aard is, kan nie die pH van die oplossing handhaaf nie.

Is HI + CH3OH 'n volledige reaksie

HI + CH3OH is 'n volledige reaksie aangesien HI 'n sterk suur is wat in staat is om volledige dissosiasie te ondergaan om CH te gee3Ek en H2O as produkte.

Is HI + CH3OH 'n eksotermiese of endotermiese reaksie

Die reaksie tussen HI en CH3OH is eksotermies aangesien die entalpie van reaksie 'n negatiewe waarde het en energie vrystel.

Energievlakdiagram van eksotermiese reaksie

Is HI + CH3OH 'n redoksreaksie

HI + CH3OH-reaksie is nie a redoksreaksie omdat daar geen verandering in die oksidasietoestand van die atome is nie.

Is HI + CH3OH 'n neerslagreaksie

HI + CH3OH-reaksie is nie a neerslagreaksie omdat CH3I nie 'n vaste verbinding is nie, maar dit is 'n digte vloeistof wat onoplosbaar is in water.

Is HI + CH3OH omkeerbare of onomkeerbare reaksie

Die reaksie tussen HI en CH3OH is 'n onomkeerbare reaksie omdat die CH3I is 'n stabiele produk en kan nie teruggedraai word na CH nie3OH deur die ewewig te versteur.

Is HI + CH3OH-verplasingsreaksie

Die reaksie HI + CH3OH is a verplasingsreaksie aangesien die ione van beide die reaktante met mekaar uitgeruil word.

 • OH van CH3OH word vervang deur I- van HI.
 • Hidriedione kombineer met die OH- ione om water te vorm.

Gevolgtrekking

Ekwimolêre hoeveelhede HI en CH3OH kombineer met mekaar om CH te vorm3Ek en H2O as produkte. CH3OH is 'n wateronoplosbare vloeistof en kan dus maklik van die reaksiemengsel geskei word. Dit is 'n eksotermiese reaksie waar OH van metanol deur I verplaas word- van waterstofjodied.

Scroll na bo