15 Feite oor HF + Zn(OH)2: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae

Die reaksie tussen HF en Zn(OH)2 is 'n reaksie tussen 'n swak suur en swak basis wat hidrolise ondergaan. Kom ons kyk hoe HF en Zn(OH)2 reageer.

HF toon nie suur eienskap wanneer anhidriese en korrodeer dus nie metale nie, behalwe kalium. Sy gekonsentreerde oplossing toon egter suur karakter. Zn(OH)2 is amfoteries van aard en los op in sure wat sout en water vorm.

Hierdie artikel handel oor minder bekende feite oor die reaksie tussen HF en Zn(OH)2 en sy eienskappe.

Waarvan is die produk HF en Zn(OH)2?

Die gekonsentreerde oplossing van HF is 'n swak suur wat wanneer dit met swak basis Zn(OH) reageer2 ondergaan hidrolise sinkfluoried (ZnF2) en water (H2O).

2HF + Zn(OH)2 = ZnF2 + H2O

Watter tipe reaksie is HF en Zn(OH)2?

HF en Zn(OH)is 'n suurbasisreaksie wat behels dubbele verplasing van atome saam met presipitasie van sinkfluoried (ZnF2) wat 'n sout van swak suur en swak basis is.

Hoe om HF en Zn(OH) te balanseer2?

Die HF + Zn(OH)2 vergelyking kan gebalanseer word deur hierdie stappe te volg:

 • Die ongebalanseerde vergelyking tussen HF en Zn(OH)2word soos volg geskryf:
  • HF + Zn(OH)2 = ZnF2 + H2O
 • Om die H-atome wat 4 aan die linkerkant en slegs 2 aan die regterkant is, te balanseer, vermenigvuldig HF met 2 aan die reaktantkant en die volledige gebalanseerde vergelyking kan geskryf word as:
  • 2HF + Zn(OH)2 = ZnF2 + H2O

HF en Zn(OH)2 titrasie

HF + Zn(OH)2 titrasie is 'n suurbasis titrasie waar oplossing van suur teen standaard alkali oplossing getitreer word. Maar wanneer so 'n titrasie uitgevoer word, daal die pH van die oplossing by toevoeging van suur tot basis en dit gee nie 'n beduidende reaksie op die aanwysers wat in die titrasie gebruik word nie.

'n Tipiese swak suur swak basis titrasie

HF en Zn(OH)2 Netto Ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking vir die reaksie tussen HF en Zn(OH)2 kan geskryf word as:
2H+(aq) + Zn(OH)2(s) = Zn2+(aq) + 2H2O(l)

Die stappe om die netto ioniese vergelyking te skryf is soos volg-

 • Skryf die toestandsimbole vir elke stof en verdeel dan die elektroliete in ione:
  2H+(aq) + 2F-(aq) + Zn(OH)2(s) = Zn2+(aq) + 2F- (aq) + 2H2O(l)
 • Trek die fluoriedione (toeskouerione) aan beide kante van volledige ioniese vergelyking deur om die netto ioniese vergelyking te kry as:
  2H+(aq) + Zn(OH)2(s) = Zn2+(aq) + 2H2O(l)

HF + Zn(OH)2 Vervoeg pare

In die reaksie tussen HF en Zn(OH)2, is daar twee pare konjugate wat met 'n proton verskil.

 • Gekonjugeerde basis van HF= F-
 • Gekonjugeerde suur van H2O = OH  

HF + Zn(OH)2 intermolekulêre kragte

HF + Zn(OH)2 het volgende intermolekulêre kragte-

 • HF is 'n polêre molekule met dipool – dipoolkragte. HF toon interioniese aantreklikhede in 'n waterige oplossing.
 • Zn (OH)2 het coulombiese ioniese en Vander Waals se kragte.
 • ZnF2 is ionies
 • H2O het intermolekulêre waterstofbinding

HF + Zn(OH)2 Reaksie-entalpie

Die entalpie van reaksie vir HF en Zn(OH)2 is 953.6 kJ/mol. Die entalpie van vorming word gegee as -

 • Entaply van vorming van HF= -273 kJ/mol
 • Entaply van vorming van Zn(OH)2 = – 642 kJ/ mol
 • Entalpie van vorming van ZnF2= 337.2 kJ / mol
 • Entalpie van vorming van H2O = – 285.8 kJ/mol
 • Reaksie-entalpie (ΔHf) = Standaard entalpie van vorming (produk – reaktant)

Dus, ΔHf = [(337.2) + 2*(-285.8)] – [(-642) + 2*(-273)]
ΔHf = [ -234.4] – [-1188]
ΔHf = 953.6 kJ / mol

Is HF + Zn(OH)2 'n bufferoplossing?

Die reaksie tussen HF en Zn(OH)2 vorm 'n bufferoplossing met ZnF2 en water wat albei die pH van die oplossing kan beheer aangesien dit beide suur en basiese eienskappe by sekere pH het.

Is HF + Zn(OH)2 'n Volledige reaksie?

Die reaksie tussen HF en Zn(OH)2 is 'n volledige reaksie en gaan slegs in een rigting voort wat lei tot die vorming van ZnF2 en water. Die reaksie kan egter by 'n sekere temperatuur omgekeer word aangesien sinkfluoried oplosbaar is in water.

Is HF + Zn(OH)2 'n Eksotermiese reaksie of Endotermiese reaksie?

HF + Zn(OH)2 is 'n endotermiese reaksie aangesien dit positiewe entalpie van reaksie het wat gegee word deur 953.6 kJ/mol.

Is HF + Zn(OH)2 'n Redoksreaksie?

Die reaksie tussen HF en Zn(OH)2 is nie 'n redoksreaksie aangesien die oksidasietoestande van verskillende elemente nie verander nie, aangesien die reaktante in produkte omskakel.

Is HF + Zn(OH)2 'n Neerslagreaksie?

HF + Zn(OH)2 is 'n neerslag reaksie wat vaste neerslag van sinkfluoried vorm (ZnF2) aangesien dit net effens in water oplosbaar is.

Is HF + Zn(OH)2 'n Omkeerbare reaksie?

 HF + Zn(OH)2 is 'n omkeerbare reaksie aangesien HF 'n swak suur en Zn(OH) is2 is 'n swak basis wat albei slegs gedeeltelik in oplossing ioniseer. Verder, die produk wat gevorm word, sinkfluoried (ZnF2), is effens oplosbaar in water dus kan die reaksie by 'n sekere temperatuur omgekeer word.

Is HF + Zn(OH)2 'n Verplasingsreaksie?

Die reaksie tussen HF en Zn(OH)2 is 'n dubbele verplasingsreaksie waar sink deur HF verplaas word en F ook deur Zn(OH) verplaas word.2.

Gevolgtrekking

Die reaksie tussen HF + Zn(OH)2 gee wit neerslag van sinkfluoried (ZnF2). Hierdie reaksie dien as 'n goeie voorbeeld van 'n swak suur en swak basis wat met mekaar reageer om 'n neutrale oplossing te gee. Hierdie reaksie kan nie gebruik word om die relatiewe sterkte van HF te bepaal nie.

Lees meer oor die volg van HF-feite

HF + Al(OH)3
HF + BaCl2
HF + Ca(OH)2
HF + Hg(OH)2
HF + Na2SO3
HF +K2O
HF + CaCl2
HF + KIO3
HF + CaCO3
HF + Zn(OH)2
HF + AgNO3
HF + ZnO
HF + NaHCO3
HF + Sr(OH)2
HF + KOH
HF + Ba(OH)2
HF + CaCO3
HF + AgOH
HF + Zn(OH)2
HF + NH3
HF + NaOH
HF + MgSO4
HF + SrCO3
HF + Fe2O3
HF + Ag2CO3
HF + Al2O3
HF + CaCO3
HF + I2
HF+ LiOH
HF + (NH4)2CO3
HF + NH4OH
HF + FeCl3
HF + CH3COOH
HF + MgCO3
HF + FeCl2
HF + K2CO3
HF + SO3
HF+ Mg(OH) 2
HF + Fe(OH)3
HF + HNO3
HF + NaHSO3
HF + Na2CO3
HF + Mn(OH)2
HF + CaCO3
Scroll na bo