15 Feite oor HF + NaOH: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae

Fluorwaterstofsuur is die oplossing van waterstoffluoried. Natriumhidroksied is 'n anorganiese verbinding met die formule NaOH. Kom ons kyk na die reaksie van HF+ NaOH. 

Die formule van fluoorsuur is HF. Dit is 'n kleurlose, swak suur. HF word algemeen in PTEF (Teflon) gebruik. NaOH is 'n sterk basis, en sy molêre massa is 39.9971 g/mol.

Hier, in hierdie artikel, sal ons 'n paar feite oor die HF+ NaOH-reaksie bespreek, soos netto ioniese reaksie en entalpie van die reaksie, ens.

Wat is die produk van HF en NaOH

Natriumfluoried (NaF) en Water (H2O) word geproduseer in die  HF+ NaOH reaksie.

NaOH + HF → NaF + H2O

Watter tipe reaksie is HF + NaOH

HF+ NaOH is suur-basis reaksie want hier is meer as een H-uitruiling betrokke en maak die reaksie neutraal.

Hoe om HF + NaOH te balanseer

Die reaksie HF+ NaOH word gebalanseer deur die algebraïese metode te gebruik.

 • Aanvanklik het ons al die reaktante en die produk in die vergelyking gemerk met 'n paar veranderlikes om die onbekende koëffisiënte te simboliseer.
 • a HF + b NaOH = c NaF + d H2
 • Dan doen ons 'n vergelyking vir elke element (H, F, Na, O) waarin alle periodes die reeks detail-atome in alle reaktante en produkte verteenwoordig.
atomeReaktantkantProdukkant
H22
F11
Na11
O11
Molekules Getal
 • Nou sien ons dat alle atome aan die reaktantkant en produkkant dieselfde is. So, ons het enige veranderinge in die vergelyking nodig.
 • Die balansvergelyking is 
 • NaOH + HF → NaF + H2O

HF + NaOH titrasie

HF + NaOH is 'n suur-basis titrasie. Hierdie titrasie het 'n paar stappe behels.

Toestel wat gebruik word:

 • Keelvorminge fles
 • sout en peper
 • Volumetriese fles
 • bekers
 • Meet silinders
 • pipet
 • Glasstaaf

Wyser:

Prosedure:

 • Aanvanklik het ons die buret skoongemaak en dit met 'n klein hoeveelheid NaOH-oplossing gespoel, en daarna het ons die buret met die NaOH-oplossing gevul. Teken die buret se aanvanklike lesing op.
 • Dan pipetteer ons 'n 25 ml oplossing van HF in 'n koniese fles.
 • Om die eindpunt van die reaksie te bepaal, voeg ons 'n paar druppels fenolftaleïenindikator by die koniese fles.
 • Dan word die NaOH-oplossing druppel vir druppel bygevoeg met behulp van die buret.
 • Daarna, wanneer die kleur verander na pienk kleur dan, neem ons die lesing van die buret.
 • Dan bepaal ons hoeveel NaOH-oplossing nodig is om die HF-oplossing te neutraliseer. 
 • Ons doen hierdie toets 3-4 keer om die akkurate waarde te kry.

HF + NaOH netto ioniese vergelyking

HF+ NaOH netto ioniese vergelyking is

OH-(aq) + H+(aq) = H2O(l)

Om die netto ioniese vergelyking af te lei, word die volgende stappe gevolg

 • Eerstens dissosieer die oplosbare ioniese verbindings in die ione.
 • Na+(aq) + OH-(aq) + H+(aq) + F-(aq) = Na+(aq) + F-(aq) + H2O(l)
 • Toeskouerione is Na+ en F- is uitgekanselleer.
 • Dus, die netto ioniese vergelyking is 
 • OH-(aq) + H+(aq) = H2O(l)

HF + NaOH gekonjugeerde pare

HF + NaOH het gekonjugeerde pare.

 • Gekonjugeerde basis van HF is F-.
 • Gekonjugeerde suur van OH- is H.2O.
Gekonjugeerde suur-basis pare

HF + NaOH intermolekulêre kragte

HF- en NaOH-reaksie het die volgende intermolekulêre kragte:

 • HF het slegs dipool-dipool wisselwerkingskrag.
 • NaOH het 'n ioon-dipoolkrag.

HF + NaOH Reaksie-entalpie

Die HF + NaOH-reaksie het -8.33 kJ/mol reaksie-entalpie.

HF + NaOH bufferoplossing

HF + NaOH reaksie word gevorm in a bufferoplossing. Ons weet dat ons 'n swak suur en die gekonjugeerde basis van die sout nodig het om die bufferoplossing te vorm.

HF + NaOH volledige reaksie

HF + NaOH-reaksie is 'n volledige reaksie omdat die swak suur en die basis gereageer het en die sout en water gevorm het.

Is HF + NaOH 'n eksotermiese of endotermiese reaksie

HF + NaOH is die eksotermiese reaksie want ons sien uit die reaksie entalpie waarde is negatief.

Hieronder word die energie van die element genoem 

ElementEnergie in kJ/mol
NaOH (aq)470.11
HF (aq)332.36
NaF (s)-569
H2O (g)-241.8
Entalpie van reaksie van individuele elemente
 • Reaktant = 470.11+ 332.36 = 802.47 KJ/mol.
 • Produk = – 569 + (-241.8) = – 810.8 KJ/mol.
 • Entalpie = produk – reaktant = -810.8 + 802.47 = – 8.33 KJ/mol.

Is HF + NaOH 'n redoksreaksie

HF + NaOH reaksie is nie a redoksreaksie omdat daar geen verandering in die oksidasietoestand was nie.

Is HF + NaOH 'n neerslagreaksie

HF + NaOH-reaksie is nie 'n presipitasiereaksie nie, want geen neerslag word in hierdie HF + NaOH-reaksie gevorm nie.

Is HF + NaOH omkeerbare of onomkeerbare reaksie

HF + NaOH-reaksie is die onomkeerbare reaksie omdat HF ​​+ NaOH-reaksie 'n volledige reaksie gevorm word. 

Is HF + NaOH verplasingsreaksie

HF + NaOH-reaksie is 'n dubbele verplasingsreaksie of sout metatese reaksie want Na het die H van HF vervang en NaF gevorm, en H het die Na van NaOH vervang en H gevorm2O.

Gevolgtrekking

Ons kan uit hierdie artikel aflei dat HF ​​+ NaOH 'n dubbele verplasingsreaksie is. Dit is 'n eksotermiese reaksie, dit het ook energie vrygestel.

Scroll na bo