15 Feite oor HF + Hg(OH)2: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae

Die reaksie tussen HF en Hg(OH)2 is 'n hidrolisereaksie aangesien HF 'n swak suur is en Hg(OH)2  is 'n swak basis. Kom ons bespreek hoe HF en Hg(OH)2 reageer.

In die anhidriese toestand, HF toon nie suur eienskappe nie, dus korrodeer watervrye waterstoffluoried nie metale nie (Kalium is 'n uitsondering). Hg(OH)2 word as kunsmis gebruik asook a voedselpreserveermiddel. Hg(OH)2 het die vermoë om vog uit die natuur te absorbeer.

In hierdie artikel gaan ons handel oor die chemiese eienskappe van die reaksie tussen HF en Hg(OH)en hul eiendomme.

Wat is die produk van HF en Hg(OH)2?

Kwikfluoried (HgF2) en water (H2O) word gevorm wanneer HF en Hg(OH)2 reageer. Die gekonsentreerde oplossing van HF is 'n swak suur wat wanneer dit reageer met 'n swak basis Hg(OH)ondergaan hidrolise om kwikfluoried (HgF2) en water (H2O) as produkte.

2HF + Hg(OH)2 = HgF2 + 2 uur2O

Watter tipe reaksie is HF + Hg(OH)2?

HF + Hg(OH)2 is 'n voorbeeld van 'n verplasingsreaksie. In hierdie reaksie is die anioniese deel van die reaktant (F- en OH-) word verwissel met die kationiese deel van die reaktant.

Hoe om HF + Hg(OH) te balanseer2?

Die volgende stappe word gebruik om die ongebalanseerde chemiese reaksie te balanseer:

HF + Hg(OH)2→ HgF2 + H2O,

 • Dui elke reaktant en produk in die reaksie aan met die veranderlikes (a, b, c en d) om onbekende koëffisiënte voor te stel.
 • a HF + b Hg(OH)2 → c HgF2 + d H2O
 • Skryf nou die relevante hoeveelheid van die koëffisiënt van reaktante en produkte neer.
 • H = a + 2b = 2d, F = a = 2c, O = 2b = d, Hg = b = c
 • Deur die gebruik van die Gaussiese eliminasie metode, bepaal die waarde van al die veranderlikes en koëffisiënte, wat soos volg is:
 • a = 2, b = 1, c = 1, en d = 2
 • Dus, die finale gebalanseerde vergelyking is,
 • 2HF + Hg(OH)2 → HgF2 + 2 uur2O

HF + Hg(OH)2 titrasie

HF + Hg(OH)2 titrasie is nie moontlik nie aangesien Hg(OH)2 verkry nie in die suiwer vorm nie.

HF + Hg(OH)2 netto ioniese vergelyking

Die  netto ioniese vergelyking van HF + Hg(OH)2 is:

2H+(aq) + Hg(OH)2(s) = Hg2+(s) + 2H2O(l)

Die netto ioniese vergelyking word afgelei deur die volgende stappe te gebruik:

 • Skryf eers die gebalanseerde chemiese reaksie met die fisiese toestande van elke reaktant en produk neer.
 • HF (aq) + Hg(OH)2 (s) = HgF2 (s) + 2 H2O (l)
 • Verdeel dan die elektroliete in ione:
 • 2H+(aq) + 2F-(aq) + Hg(OH)2(s) = Hg2+(s) + 2F- (s) + 2H2O(l)
 • Kanselleer nou die toeskouerione (fluoriedione) van beide kante van die ioniese vergelyking uit om die netto ioniese vergelyking te verkry as:
 • 2H+(aq) + Hg(OH)2(s) = Hg2+(s) + 2H2O(l)

HF + Hg(OH)2 gekonjugeerde pare

In die reaksie tussen HF en Hg(OH)2, is daar twee pare konjugate wat met 'n proton verskil.

 • Die gekonjugeerde basis van HF= F-
 • Die gekonjugeerde suur van water, H2O = OH 
 • Die vervoegde paar vir Hg(OH)2 is nie moontlik nie aangesien dit nie in suiwer geïsoleerde vorm teenwoordig is nie.

HF en Hg(OH)2 intermolekulêre kragte

HF + Hg(OH)2 reaksie het die volgende intermolekulêre kragte:

 • As gevolg van die polêre aard van die HF-molekule, is dipool-dipool intermolekulêre kragte teenwoordig. Interioniese aantrekkings is slegs teenwoordig in HF-molekules in 'n waterige oplossing.
 • Hg (OH)2 vorm 'n swak waterstofbinding.
 • HgF2 is ionies dus is 'n elektrostatiese aantrekkingskrag teenwoordig.
 • H2O-molekule het intermolekulêre waterstofbinding.

HF + Hg(OH)2 reaksie entalpie

Die reaksie-entalpie vir HF + Hg(OH)is 499.6 kJ/mol. Die entalpie van vorming van elke reaktant en produk is soos volg:

 • Entalpie van vorming van HF = -273 kJ/mol
 • Entalpie van vorming van Hg(OH)2 = – 355.2 kJ/ mol
 • Entalpie van vorming van HgF2= 170 kJ / mol
 • Entalpie van vorming van H2O = – 285.8 kJ/mol
 • Reaksie-entalpie (ΔHf) = Standaardentalpie van vorming van produk – Standaardentalpie van vorming van reaktant

Dus, ΔHf = [(170) + 2*(-285.8)] – [(-355.2) + 2*(-273)]
ΔHf = [ -401.6] – [-901.2]
ΔHf = 499.6 kJ / mol

Is HF + Hg(OH)2 'n bufferoplossing?

HF + Hg(OH)2 tree op as 'n bufferoplossing want HgF2 en water kan albei die pH van die oplossing beheer aangesien dit beide suur en basiese eienskappe by sekere pH-waardes het.

Is HF + Hg(OH)2 'n volledige reaksie?

HF + Hg(OH)is 'n volledige reaksie en vorder slegs in een rigting as die resulterende HgFis onoplosbaar in water. 

Is HF + Hg(OH)2 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

HF + Hg(OH)2 is 'n endotermiese reaksie aangesien dit 'n positiewe entalpie van reaksie het wat gegee word deur 499.6 kJ/mol.

Is HF + Hg(OH)2 'n redoksreaksie?

HF + Hg(OH)2 is nie 'n redoksreaksie aangesien die oksidasietoestande van verskillende elemente of ione nie verander namate die reaktante in produkte omskakel nie.

Is HF + Hg(OH)2 'n neerslagreaksie?

HF + Hg(OH)2 is 'n neerslag reaksie wat 'n vaste neerslag van kwikfluoried (HgF2) wat onoplosbaar is in water.

Is HF + Hg(OH)2 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

HF + Hg(OH)2 is 'n onomkeerbare reaksie. Omdat die produkte HgF2 en H2O sal nie terug omskakel na die reaktante as HgF nie2 is onoplosbaar in water.

Is HF + Hg(OH)2 verplasingsreaksie?

HF + Hg(OH)2 is 'n voorbeeld van 'n dubbele verplasingsreaksie. In 'n dubbelverplasingsreaksie word anioniese eweknieë van die reaktant met die onderskeie kationiese deel van die reaktante uitgeruil.

Gevolgtrekkings

Die reaksie tussen HF + Hg(OH)2 gee higroskopiese wit kubieke kristalle van kwikfluoried (HgF2). In hierdie reaksie, 'n swak suur (HF) en 'n swak basis (Hg(OH)2 ) met mekaar reageer om 'n neutrale oplossing te gee. Hierdie neutralisasiereaksie word nie gebruik om die relatiewe sterkte van HF te bepaal nie.

Scroll na bo