15 Feite oor HF + Ca(OH)2: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae

HF is 'n ioniese, polêre swak suur met 'n dipool moment waarde van 1.86 D. Ca(OH)2 is sterk basiese gebluste kalk met pH-waarde van 9. Kom ons kyk hoe Ca(OH)2 reageer met HF in hierdie artikel.

Waterstoffluoried (HF) is hoogs oplosbaar in water en vorm fluoorwaterstofsuur wat met metaal reageer en waterstofgas vrystel. HF is 'n elektriese isolator wat met die glas reageer en dit smelt. Kalsiumhidroksied (Ca(OH)2) met 'n seskantige kristalstruktuur word 100 % in water geïoniseer. Dit het die Ksp waarde van 5.5 * 10-6.

In hierdie artikel sal ons belangrike feite oor die HF + Ca(OH) bespreek2 reaksie soos die reaksie-entalpie, die hitte benodig, die produk wat gevorm word, die tipe reaksie, die tipe intermolekulêre kragte tussen hul verbindings, ens.

Wat is die produk van HF en Ca(OH)2

Kalsiumfluoried (CaF2) en water (H2O) word as die hoofprodukte in HF +Ca(OH) vervaardig2 reaksie.

2 HF (aq) + Ca(OH)2 (s) → CaF2 (s) + 2 H2O (l)

Watter tipe reaksie is HF +Ca(OH)2

 • HF + Ca(OH)2 is 'n suur - basis (neutralisasie) reaksie waar HF 'n swak basis is en Ca(OH)2 is 'n sterk basis.
 • HF + Ca(OH)2 is 'n soutmetatese (dubbele verplasing) reaksie.
 • HF + Ca(OH)2 is 'n eksotermiese reaksie.

Hoe om HF + Ca(OH) te balanseer2

Die ongebalanseerde chemiese vergelyking vir HF + Ca(OH)2 is,

HF(aq) + Ca(OH)2(s) → CaF2(s) + H2O(l)

Om die gebalanseerde vergelyking te kry, moet ons die stappe hieronder volg.

 • Die aantal waterstofatome is 3 aan die reaktantkant en 2 aan die produkkant. So ons vermenigvuldig HF en H2O met 'n koëffisiënt van 2 aan die reaktant- en produkkant onderskeidelik sodat die aantal waterstof 4 aan beide kante word.
 • 2HF (aq) + Ca(OH)2 (s) → CaF2 (s) + 2H2O (l)
 •  Net so is die aantal suurstofatome 2 aan die reaktantkant terwyl dit 1 aan die produkkant is, so ons vermenigvuldig H2O met 'n koëffisiënt van 2 aan die produkkant sodat die aantal suurstof dieselfde word, dws 2
 • 2HF (aq) + Ca(OH)2 (s) → CaF2 (s) + 2H2O (l)
 • Daarom is die netto-gebalanseerde chemiese vergelyking
 • 2 HF (aq) + Ca(OH)2 (s) → CaF2 (s) + 2 H2O (l)

HF + Ca(OH)2 titrasie

Kwantitatiewe skatting van HF word beraam deur die uitvoering van die titrasie van HF teen Ca(OH)2 want HI is suur en Ca(OH)2 dien as 'n sterk basis, dus titrasie van hierdie reaksie word deur 'n suur-basis-reaksie uitgevoer. 

Toestel gebruik

'n Buret, pipet, maatfles, glastregter, klemstaander, maatsilinder, volumetriese fles en bekers word benodig vir hierdie titrasie.

Indicator

Broomtimol blou kleurstof word as 'n aanduiding vir hierdie titrasie gebruik.

Prosedure

 • 'n Standaard hoeveelheid HF word in die buret gevul en terselfdertyd die waterige oplossing van Ca(OH)2 met die onderskeie aanwyser word in 'n koniese fles geneem.
 • Dan word HF baie versigtig druppelsgewys in die koniese fles gevoeg. Die konstante skud van die Ca(OH)2  oplossing, verskaf die akkurate eindpunt.
 • Die prosedure word minstens drie keer herhaal totdat 'n konstante eindpunt kom waar die aanwyser sy kleur verander. 
 • Na die suksesvolle titrasie word die sterkte van waterstoffluoried deur die formule V gemeet1N=V2N2.

HF + Ca(OH)2 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking vir HF + Ca(OH)2 is

2H+(aq) +2F-(aq) + Ca(OH)2 (s) = CaF2 (s) + 2H2O (L)

Om hierdie ioniese vergelyking te kry, moet ons die stappe hieronder volg

 • Skryf die oplosbaarheidsvergelyking vir HF + Ca(OH)2 deur die toestand of fase (s, l, g of aq) van elke stof te benoem in die gebalanseerde molekulêre vergelyking van HF + Ca(OH)2
 • 2 HF (aq) + Ca(OH)2 (s) → CaF2 (s) + 2 H2O (l)
 • Breek al die ioniese stowwe wat in 'n waterige toestand is in hul ooreenstemmende ione om die volledige ioniese vergelyking te kry
 • 2H+(aq) + 2F– (aq) + Ca(OH)2 (s) = CaF2 (s) + 2H2O (l)
 • Om die netto ioniese vergelyking te kry, verwyder toeskouer-ione vanaf die reaktantkant en die produkkant van die volledige ioniese vergelyking.
 • Maar hier is geen toeskouer-ioon aanwesig nie. Dus, die netto ioniese vergelyking is
 • 2H+(aq)+2F-(aq)+Ca(OH)2(s) = CaF2(s)+2H2O(l)

HF + Ca(OH)2 gekonjugeerde pare

 • Die gekonjugeerde suur van HF-suur is F-
 • Die gekonjugeerde basis van H2O is OH-
 • Ca (OH)2 en CaF2 bevat nie gekonjugeerde pare (suur/basis) want in beide hierdie verbindings is nie proton teenwoordig wat vrygestel kan word nie.

HF en Ca(OH)2 intermolekulêre kragte

Elke verbinding in HF + Ca(OH)2  → CaF2  + H2O reaksie bevat die volgende intermolekulêre kragte:

 • Dipool – dipoolinteraksie is teenwoordig tussen die HF-molekules as gevolg van die polêre aard daarvan.
 • Ca (OH)2 bevat coulombkrag en ioniese kragte.
 • Elektrostatiese kragte is teenwoordig in CaBr2 molekules.
 • Waterstofbinding is teenwoordig in H2O molekules.

HF + Ca(OH)2 reaksie entalpie

Die entalpie van die HF + Ca(OH)2 reaksie is negatief 112.21 kJ/mol. Die entalpie van die vorming van reaktante en produkte is soos volg:

Saamgestelde Standaardformasie-entalpie (ΔfH°(kJ/mol))
HF-332.36
Ca (OH)2 -1002.82
CaF2-1208.09
H2O-285.83
Standaardvormingsentalpie van reaktante en produkte
 • ΔH°f = ΣΔH°f (produkte) – ΣΔH°f (reaktante) (kJ/mol)
 • ΔH°f = [2*(332.36) + 1002.82) – (1208.09 + 2*(285.83)) (kJ/mol)
 • ΔHf = -112.21 (kJ/mol)

Is HF + Ca(OH)2 'n bufferoplossing

HF + Ca(OH)2 is 'n mengsel van bufferoplossing omdat dit CaF verskaf2 en H2O wat 'n waterige oplossing is van 'n swak suur (HF) en gekonjugeerde basis (Ca(OH)2) van die swak suur (HF).

Is HF + Ca(OH)2 'n volledige reaksie

HF + Ca(OH)2 is 'n volledige reaksie omdat HF ​​Ca(OH) heeltemal neutraliseer2 in sy basis (CaF2).

Is HF + Ca(OH)2 'n eksotermiese of endotermiese reaksie

HF + Ca(OH)2 is 'n eksotermiese reaksie aangesien die reaktante 112.21 kJ/mol energie tydens die reaksie uitstraal en onstabiel word.

Is HF + Ca(OH)2 'n redoksreaksie

HF + Ca(OH)2 is nie 'n redoksreaksie omdat die oksidasie toestande van elke element bly dieselfde voor en na die voltooiing van die reaksie.

Ca+2 (O-2 H +1) 2 + 2H +1 F -1 = Ca +2 F2 -1 + 2H2+1 O -2

Is HF + Ca(OH)2 'n neerslagreaksie

HF + Ca(OH)2 is 'n neerslagreaksie omdat CaF in hierdie reaksie2 word in die vaste vorm geproduseer wat deur die reaksiemengsel uitgepresipiteer word met behulp van sentrifugering.

Is HF + Ca(OH)2 omkeerbare of onomkeerbare reaksie

HF + Ca(OH)2 is 'n onomkeerbare reaksie. Want by dieselfde reaksietoestande kan die reaktante nie teruggevorm word nie.

Is HF + Ca(OH)2 verplasingsreaksie

HF + Ca(OH)2 is 'n dubbele verplasingsreaksie omdat Ca2+ van Ca(OH)2  en F- van HF verplaas mekaar se posisies om verskillende produkte te vorm.

Gevolgtrekking

Uit hierdie artikel is dit duidelik dat 'n sterk basis soos kalsiumhidroksied deur 'n dubbele verplasingsproses met swak suur HF reageer en hitte in die omgewing uitstraal. Aan die ander kant, die vorming van CaFr2 lei tot die verwydering van twee hidroksiedione uit Ca(OH)2 wat die dizuur basiese aard van Ca(OH) bevestig2.

Scroll na bo