15 Feite oor HF + Ag2CO3: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae

Ag2CO3 is 'n droë, groenerige, ligsensitiewe poeier en metaalkarbonaat sout. HF is 'n ioniese, polêre swak suur met 'n dipool moment van 1.86 D. Kom ons kyk hoe Ag2CO3 reageer met HF.

Ag2CO3 is 'n moeilik oplosbare sout wat die oorgang d element (Ag). As gevolg van sy sterk basaliteit, Ag2CO3 word gebruik in organiese transformasie. Dit word deur suur afgebreek met die vrystelling van CO2. HF is swak elektriese geleier as gevolg van minder ionisasie. Dit kan glas en plastiek smelt en in gebruik word halfgeleier vorming.

In hierdie artikel sal ons belangrike feite oor HF + Ag bespreek2CO3 chemiese reaksies soos reaksie-entalpie, die hitte benodig, die produk wat gevorm word, die tipe reaksie, die tipe intermolekulêre kragte tussen hul verbindings, ens.

Wat is die produk van HF en Ag2CO3?

Silverfluoried (AgF) en koolsuur (H2CO3) vervaardig word wanneer silwerkarbonaat (Ag2CO3) reageer met fluoorsuur (HF) in sy waterige toestand. Onstabiele koolsuur breek verder af in koolstofdioksied (CO2) en 'n watermolekule (H2O).

Ag2CO3 + 2HF → 2AgF + CO2 + H2O

Watter tipe reaksie is HF + Ag2CO3?

HF + Ag2CO3 is 'n dubbele verplasing, endotermies, en onomkeerbaar reaksie.

Hoe om te balanseer HF + Ag2CO3?

Die netto ongebalanseerde molekulêre vergelyking vir HF + Ag2CO3 is

HF + Ag2CO3 → AgF + CO2 + H2O

Om 'n gebalanseerde vergelyking te kry, moet ons die stappe hieronder volg:

 • Die reaktant- en produkkant van die chemiese reaksie moet gelyk wees in die konteks van die aantal atome.
 • Hier is die aantal waterstofatome 1 aan die reaktantkant en 2 aan die produkkant. Dus vermenigvuldig ons HF met 'n koëffisiënt van 2 op die reaktant sodat die aantal waterstofatome aan beide kante 2 word.
 • 2HF + Ag2CO3 → AgF + CO2 + H2O
 • Net so is die aantal silweratome 2 aan die reaktantkant terwyl dit 1 aan die produkkant is. Dus vermenigvuldig ons AgF met 'n koëffisiënt van 2 aan die produkkant sodat die aantal silweratome dieselfde word, dws 2.
 • HF + Ag2CO3 → 2AgF + CO2 + H2O
 • Gevolglik is die netto gebalanseerde chemiese vergelyking,
 • 2HF + Ag2CO3 → 2AgF + CO2 + H2O

HF + Ag2CO3 titrasie

Die titrasie van HF + Ag2CO3 word nie uitgevoer nie omdat Ag2CO3 is minder oplosbaar in 'n waterige oplossing. Silwerchromaat (Ag2CrO4) of silwernitraat (AgNO3) word algemeen gebruik in kwantitatiewe ontleding van F- ioon in argentometriese titrasie.

HF + Ag2CO3 Netto Ioniese Vergelyking

Die netto ioniese vergelyking van HF + Ag2CO3 is as volg:

2H+(aq) + Ag2CO3 (s) = H2O (l) + 2Ag+ (aq) + CO2 (G)

Om die netto ioniese vergelyking vir te kry HF + Ag2CO3, ons moet die stappe hieronder volg:

 • Skryf die algemene gebalanseerde chemiese vergelyking.
 • 2HF + Ag2CO3 =H2O + 2AgF + CO2
 • nou die oplosbaarheidsvergelyking vir HF + Ag2CO3 is geskryf deur byskrifte, die toestand of fase (s, l, g of aq) van elke stof in die gebalanseerde molekulêre vergelyking van HF + Ag2CO3.
 • 2HF (aq) + Ag2CO3 (s) = H2O(l) + 2AgF(aq) + CO2 (G)
 • Breek alle wateroplosbare ioniese stowwe in hul ooreenstemmende ione op om die volledige ioniese vergelyking te kry.
 • 2H+(aq) +2F-(aq) + Ag2CO3 (s) = H2O (l) + 2Ag+ (aq) + 2F-(aq) + CO2 (G)
 • Om die netto ioniese vergelyking te kry, verwyder toeskouerione (F-) vanaf die reaktant- en produkkant van die volledige ioniese vergelyking.
 • Dus, die netto ioniese vergelyking vir HF + Ag2CO3 is:
 • 2H+(aq) + Ag2CO3 (s) = H2O (l) + 2Ag+ (aq) + CO2 (G)

HF + Ag2CO3 Vervoegde pare

Die  gekonjugeerde pare (verbindings verskil met een proton in hul onderskeie paar) in HF+Ag2CO3 is:

 • Die gekonjugeerde basis van HF-suur is Cl-
 • Die gekonjugeerde basis van H2O is OH-
 • Die gekonjugeerde basis van H2CO3 suur is CO32-
 • Ag2CO3 en AgF het nie hul gekonjugeerde pare nie omdat beide verbindings nie waterstofatoom bevat wat as protonioon kan verwyder nie.

HF en Ag2CO3 Intermolekulêre magte

Die  intermolekulêre kragte wat op HF en Ag werk2CO3 is-

 • Die elektrostatiese aantrekkingskrag werk tussen die silwer- en karbonaatione in die roosterstruktuur van silwerkarbonaat as Ag2COis 'n ioniese metaalkarbonaat.
 • Dipool-dipoolkrag, Londense verspreidingskrag, en waterstofbinding is teenwoordig as intermolekulêre kragte in HF-molekules.
 • Die elektrostatiese aantrekkingskrag en Coulomb krag is teenwoordig in AgF
 • Londense verspreidingsmag is die enigste intermolekulêre krag wat in CO voorkom2 molekules as gevolg van sy uiters lae kookpunt (-78.46 °C).
 • Waterstofbindings, dipool-geïnduseerde dipoolkragte en Londense dispersiekragte bestaan ​​in water as gevolg van hul sterk polêre aard.

HCl + Ag2CO3 Reaksie Entalpie

Die net entalpie veranderinge van die reaksie HF + Ag2CO3 is + 40.06 kJ/mol. Die waarde word verkry uit die volgende wiskundige berekening.

Saamgestelde Standaardformasie-entalpie (ΔfH°(Kj/mol))
HF-272.72
Ag2CO3-505.8
AGF-206
H2O-285.83
CO2-393.5
Standaardformasie-entalpie van verbindings
 • ΔH°f = ΣΔH°f (produkte) – ΣΔH°f (reaktante) (kJ/mol)
 • ΔHf = [ 2*( 206) + 285.8 + 393.5 - 2*( 272.72) + 505.8) ] kJ / mol
 • ΔHf = 40.06 kJ / mol

Is HF + Ag2CO3 'n bufferoplossing?

HF+ Ag2CO3 mengsel is nie 'n bufferoplossing omdat die waterige oplossing van HF en Ag2CO3 vorm nie die ooreenstemmende suur en basis, 'n sout word eerder gevorm.

Is HF + Ag2CO3 'n volledige reaksie?

HCl + Ag2CO3 is 'n volledige reaksie omdat HCl en Ag in hierdie reaksie2CO3 word heeltemal verbruik en suksesvol in die finale produk (AgF) omgeskakel.

Is HF + Ag2CO3 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

HF+Ag2CO3 reaksie is 'n endotermiese reaksie omdat die netto verandering van entalpie positief is (40.04 kJ/mol) waar die +ve-teken interpreteer die volgende feite oor die reaksie:

 • Die + ve teken kenmerk dit HF en Ag2CO3 absorbeer 40.04 kJ/mol energie vanaf die omliggende omgewing tydens die reaksie en word termodinamies stabiel.
 • Positiewe entalpie verduidelik ook die produkte wat in die reaksie verkry word, vertoon hoër energie as die reaktante, sodat hulle termodinamies minder stabiel is.

Is HF + Ag2CO3 'n redoksreaksie?

Die reaksie van HF + Ag2CO3 is nie 'n redoksreaksie omdat elektronaanvaarding en -skenking word nie tydens die hele reaksie uitgevoer nie en dus bly die oksidasietoestand van elke element dieselfde.

Is HF + Ag2CO3 'n neerslagreaksie?

HF+ Ag2CO3 is nie 'n neerslagreaksie omdat die voltooiing van die reaksie die AgF verskaf as die hoofproduk wat in reaksiemedia opgelos word. 

Is HF + Ag2CO3 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

HF+ Ag2CO3 is 'n onomkeerbare reaksie omdat dit nie moontlik is om die produkte terug te omskep in die reaktante by dieselfde reaksietoestande nie.

Is HF + Ag2CO3 verplasingsreaksie?

HF + Ag2CO3 is 'n dubbele verplasingsreaksie soos in hierdie reaksie Ag+ en F- wissel hul posisies met mekaar. F- verplaas CO32- van Ag2CO3 en Ag+ verplaas H+ van HF.

Gevolgtrekking

Hierdie artikel het tot die gevolgtrekking gekom dat Ag2CO3 is 'n anorganiese verbinding wat deur 'n dubbele verplasingsreaksie met HF reageer en AgF verskaf en CO uitstraal2. AgF word opgelos in 'n reaksiemengsel wat deur sentrifugering in 'n waterige medium gefiltreer kan word. Hitte word tydens die reaksie uit die omgewing geabsorbeer.

Scroll na bo