HCO2- Lewis-struktuur, kenmerke:29 Volledige vinnige feite


HCO2-of formiaatioon is 'n afgeleide en sout van die mieresuur. Kom ons bespreek 'n paar belangrike feite oor die struktuur van HCO2- volledig.

Die basiese struktuur van HCO2- bevat een atoom elk van waterstof, koolstof en 2 atome suurstof. Die IUPAC-naam van hierdie struktuur is metanoaat. Daar is waargeneem dat daar redelik hoë plastisiteit in HCO is2- molekule wat dit toelaat om verskeie strukture aan te neem.

Die waargenome molekulêre gewig van formaatioon is ongeveer 45.01 g/mol. Wanneer mieresuur een van sy protone verloor, gee dit aanleiding tot formaatioon. In die onderstaande afdelings gaan ons 'n nader benadering tot verskeie eienskappe soos Lewis-struktuur, resonansie, suurheid, ens.

Hoe om HCO te teken2- lewis struktuur?

Deur die gebruik van Lewis-struktuurkonsep word dit makliker om die tipe binding te verstaan. Kom ons verstaan ​​die metode om Lewis-struktuur vir HCO te teken2- .

1.Vind die totale aantal valenselektrone

Die Lewis-struktuur van HCO2- het 18 valenselektrone. Waterstof dra een elektron by, koolstof het 4 en suurstof dra 12 elektrone by (6 elektrone elk by 2 suurstofatome). Een ekstra valenselektron as gevolg van die -1 lading.

2. Besluit die atoom met die minste elektronegatiwiteit

In hierdie stap word die atoom wat in die middel geplaas moet word, besluit. Die atoom wat die minste elektronegatiwiteit het, sal dus in die middel van die struktuur geplaas word. elektronegatiwiteit van koolstof onder die res van die atome is minder. Daarom word koolstof in die middel van die struktuur geplaas.

3. Rangskik die elektronpaar tussen die atome

Koolstof deel een paar elektrone met waterstof wat 'n enkelbinding vorm. Soos ons kan sien is daar 2 suurstofatome in die struktuur. Dus deel koolstof een elektronpaar met een koolstof en twee elektronpare met die ander koolstofatoom. Een elektron word buite die struktuur as die minusteken getoon.

HCO2-lewis struktuur resonansie

Resonansie is die delokalisering van elektrone. Kom ons bespreek die HCO2- lewis struktuur resonansie konsep.

Resonansie is moontlik in HCO2- aangesien suurstof alleenpare elektrone bevat, wat die vermoë het om ontlokaliseer. Daarom is daar 2 resonansiestrukture wat moontlik is vir die HCO2- molekule. Hierdie resonansiestrukture help ons om die meer akkurate struktuur vir die molekule te voorspel.

Resonerende strukture van formaatioon

HCO2- Lewis struktuur vorm

Die tipe atome het 'n groot impak op die vorm van die molekule. Kom ons bespreek dit in detail.

Die vorm van HCO2- is trigonale vlak. Ons kan sien dat die sentrale atoom aan 3 atome gebind is. En in 'n trigonale planêre tipe meetkunde word soortgelyke patroon waargeneem. Die atome in hierdie soort rangskikking word ook na verwys as perifere.

HCO2- Lewis struktuur formele aanklag

Formele lading is die lading wat op atome woon en is nuttig om laer energie te voorspel. Kom ons bespreek die formele aanklag op HCO2-.

Die formele aanklag van HCO2- Lewis-struktuur is negatief een (-1). En dit berus op die tweede suurstof van die struktuur.

Die vergelyking vir die berekening van formele lading is

  • Formele lading = valenselektrone – eensame paar elektrone – Aantal bindings
  • Formele lading op waterstof = 1 – 0 – 2/2 = 0
  • Formele lading op koolstof = 4 – 0 – 8/2 = 0
  • Formele lading op eerste suurstof = 6 – 4 – 4/2 = 0
  • Formele lading op tweede suurstof = 6- 6 – 2/2 = -1

Vandaar die formele heffing volgens bogenoemde berekening op HCO2- is -1.

HCO2- Lewis struktuur hoek

In die afdeling van struktuur het ons daardie HCO bespreek2- is trigonaal plat. Kom ons ontleed die bindingshoek in HCO2- .

Die bindingshoek in HCO2- is 120°. Daar is waargeneem dat die hibridisasie van koolstof (die sentrale atoom) sp2 is en sy steriese getal is 3. Daar is ook geen alleenpaar op die sentrale koolstofatoom nie.

HCO2- lewis struktuur oktet reël

Oktetreël is die term wat gebruik word om die bindingsvermoë van atome te beskryf, wat beteken dat atome agt elektrone in die buitenste dop verkies. Kom ons kyk in HCO2-.

HCO2- voldoen aan die oktetreël. Die sentrale koolstofatoom vorm een ​​enkelbinding met een suurstof en waterstof elk (sigmabinding). Vorm dubbelbinding met die ander suurstofatoom deur twee pare elektrone te deel.

HCO2- lewis struktuur eensame pare

Eensame pare in 'n molekule is die elektrone wat nie betrokke is by die kovalente binding van die molekule nie. Kom ons kyk vir HCO2-.

Daar is 5 eensame pare elektrone in die molekule. Een suurstof van die struktuur het 3 eensame pare elektrone (suurstof gebind aan die sentrale atoom met 'n enkelbinding). Die ander suurstof het 2 eensame pare elektrone (suurstof gebind met 'n dubbelbinding aan die sentrale atoom).

HCO2- valenselektrone

Die term word gebruik om te verwys na die elektrone wat in die buitenste dop van 'n atoom voorkom. Kom ons bespreek vir HCO2-.

Die totale valenselektrone wat in die HCO teenwoordig is2- lewis-struktuur is 18. Een elektron bygedra deur die waterstofatoom. Vier elektrone word bygedra deur die sentrale koolstofatoom en 6 valenselektrone elk deur 2 suurstofatome. Een elektron as gevolg van die lading op die struktuur.

HCO2- verbastering

Die vermenging van orbitale om nuwe stel hibriede orbitale te gee, word hibridisasie genoem. Kom ons ontleed vir HCO2-.

Die hibridisasie van die sentrale atoomkoolstof is sp2. Die suurstofbinding aan die sentrale atoom met sigmabinding het sp3 hibridisasie. Die suurstofbinding aan die sentrale atoom met pasteibinding het sp2 hibridisasie.

HCO2- oplosbaarheid

Oplosbaarheid verwys na die mate waarin 'n stof in 'n gegewe oplosmiddel kan oplos. Kom ons bespreek vir HCO2-.

Lys van verbindings waarin HCO2- is oplosbaar:

  • Water 97.2 g/100 ml by 20°C
  • etanol
  • Mieresuur
  • Gliserol

Is HCO2- oplosbaar in water?

Die meeste van die verbindings is oplosbaar in water, maar by verskillende temperatuurreekse. Kom ons kyk vir HCO2-

HCO2- is oplosbaar in water. Die oplosbaarheid verskil by verskillende temperature. 43 g/100mL by nul °C en 160 g/100mL by 100°C. Water wat 'n universele oplosmiddel is, het die vermoë om byna al die verbindings op te los. Ons kan sien dat die oplosbaarheid van formiaatioon ook toeneem namate die temperatuur toeneem.

Is HCO2- 'n elektroliet?

'n Stof wat die potensiaal het om in die vorm van ione te breek en elektrisiteit te gelei, staan ​​bekend as elektroliete. Kom ons kyk of HCO2- is 'n elektroliet.

HCO2- is 'n elektroliet. Wanneer die formiaatioon met waterige medium in aanraking kom, het dit die vermoë om in ioon te dissosieer. Hierdie ione kan weer elektrisiteit gelei.

Is HCO2- 'n sterk elektroliet?

'n Sterk elektroliet is 'n stof waarvan die ione in staat is om heeltemal in die ioniese vorm te dissosieer. Kom ons kyk hoe sterk elektroliet HCO is2-.

HCO2- word beskou as 'n relatief swak elektroliet. Die rede is dat die Ka-waarde daarvan ongeveer 1.8 is.( Ka is die dissosiasiekonstante wat ons help om die omvang van dissosiasie te verstaan ​​)1.8 is nogal 'n lae waarde.

Is HCO2- suur of basies?

'n Suur het die vermoë om byna heeltemal te dissosieer in vergelyking met basis. Kom ons kyk of HCO2- suur of basies is.

HCO2- is die anioon van 'n suur. Formiaatioon is 'n afgeleide van mieresuur ('n swak suur). Soos ons kan sien die dissosiasie konstante waarde vir HCO2- is 1.8, wat gewoonlik in swak sure waargeneem word. HCO2- is 'n suur maar 'n swak suur. Die rede hiervoor is dat dit die monokarboksielanioonsuur van 'n swak suur is.

Is HCO2- 'n sterk suur?

'n Sterk suur het die vermoë om vinnig en byna heeltemal in ione te dissosieer. Kom ons kyk hoe sterk formaatioon is.

HCO2- is 'n swak suur. Die rede vir sy swak suurgedrag is dat dit nie die vermoë het om heeltemal onder waterige toestande te dissosieer nie.

Is HCO2- poliprotiese suur?

 'n Poliprotiese suur is 'n suur wat baie protone kan weggee wanneer dit onder waterige toestande is. Kom ons ontleed vir HCO2-.

HCO2- is nie 'n poliprotiese suur nie. Die rede is dat dit nie baie protone in waterige oplossing kan weggee nie, aangesien dit net een proton in die struktuur het. HCO2- is nie 'n poliprotiese suur nie aangesien dit gevorm word wanneer mieresuur een van sy protone verloor. Dit beteken dat daar reeds 'n gebrek aan protone is.

Is HCO2- 'n lewis suur?

'n Lewissuur is die een wat 'n proton kan aanvaar. Kom ons kyk vir HCO2-.

HCO2- is 'n lewis suur. Die Lewis-struktuur self dui dit aan, daar is een ekstra elektron in die struktuur (die minusteken). Dit kan dus een proton aanvaar en sy struktuur voltooi.

Is HCO2- 'n Arrhenius-suur ?

Arrhenius-suur is 'n stof wat die konsentrasie van H+-ione in die oplossing verhoog deur protone vry te stel. Kom ons kyk vir HCO2-.

HCO2- is 'n Arrhenius-suur, maar nie 'n baie sterk een nie. Die rede is dat dit net een proton het, wat ook nie baie maklik vrygestel word nie. As u formiaatioon in 'n oplossing oplos, sal dit dus nie die konsentrasie van H+-ione in die oplossing veel verhoog nie.

Is HCO2- polêr of nie-polêr?

'n Polêre stof het 'n aansienlike hoeveelheid ladingskeiding en nie-polêre stof sal nie ladingskeiding hê nie. Kom ons kyk vir HCO2-.

HCO2- is 'n polêre molekule het gesien word dat die ladings op die molekule nie eweredig versprei is nie. Dit beteken dat daar 'n aansienlike hoeveelheid ladingskeiding in die molekule is.

Hoekom en hoe HCO2- is polêr?

HCO2- is polêr omdat die waardes van elektronegatiwiteit vir suurstof, koolstof en waterstof onderskeidelik 3.5, 2.2 en 2.5 is. Wanneer ons die elektronegatiwiteitswaardes vir bindings aftrek, sal ons waarneem dat daar 'n mate van verskil in die waardes is. Beskou die CH-binding die elektronegatiwiteitsverskil is 0.3 en vir CO is 1.0.

Is HCO2- lineêr ?

'n Lineêre molekulêre het 'n baie eenvoudige geometrie met 'n bindingshoek van 180 °. Kom ons kyk of HCO2- lineêr is of nie.

HCO2- is nie lineêr nie. Reeds in die bogenoemde afdelings bespreek dat formatioon 'n trigonale planêre geometrie en 5 alleenpare elektrone het. Dit is dus nie moontlik vir die molekule om 'n lineêre vorm aan te pas nie.

Is HCO2- paramagneties of diamagneties?

Stof wat ongepaarde elektrone bevat, word paramagneties genoem en dié sonder ongepaarde elektrone is diamagneties. Kom ons ontleed vir HCO2-.

HCO2- is paramagneties. Die rede is dat daar een elektron in die struktuur is wat ongepaard bly (wat as die minusteken op die struktuur geskryf word).

HCO2- kookpunt

Kookpunt vir 'n stof word verwys na die temperatuur waar druk van damp en atmosfeer gelyk word. Kom ons vind vir HCO2-.

Die kookpunt van HCO2-  is rondom 105-109 °C onder normale atmosferiese toestande (760 mmHg). Dit kan verskil met verandering in atmosferiese toestande.

Is HCO2- ionies of kovalent?

'n Kovalente binding word gevorm as gevolg van die deling van elektrone tussen atome en ioniese word gevorm as gevolg van elektrostatiese aantrekking. Kom ons kyk vir HCO2-.

HCO2- kovalent is. Die rede hiervoor is dat ons in bogenoemde afdeling gesien het dat die bindingsvorming in die molekule plaasvind as gevolg van elektrondeling.

Waterstofbinding in HCO2-

Waterstofbinding ontstaan ​​wanneer 'n proton met 'n elektronegatiewe atoom bind. Kom ons kyk of dit in HCO uitkom2-.

Waterstofbinding word in HCO waargeneem2-. Daar is waterstof wat die vermoë het om op intermolekulêre wyse te bind met die elektronegatiewe atoom suurstof wat in die struktuur teenwoordig is.

Is HCO2- dipool?

'n Dipool ontstaan ​​wanneer daar ladingskeiding in die molekule is. Kom ons ontleed vir HCO2-.

HCO2- het 'n dipool aangesien daar ladingskeiding bestaan. Die waargenome dipoolmoment is ongeveer 1.33 Debye.

Is HCO2- monoproties, diproties of triproties ?

Stof met een proton in die struktuur word monoproties genoem, diuretikum het 2 en triproties het 3. Kom ons kyk vir HCO2-.

Formatioon is monoproties. Daar bestaan ​​net een proton in die struktuur van die molekule.

Gevolgtrekking

HCO2- is 'n afgeleide van mieresuur. Die tipe binding is kovalent met 5 alleenpare elektrone. Die waargenome meetkunde is trigonaal plat met 'n bindingshoek van 120°C.

Sania Jakati

Dit is Sania Jakati van Goa. Ek is 'n aspirant-chemikus wat my nagraadse studie in organiese chemie volg. Ek glo opvoeding is die sleutelelement wat jou geestelik en fisies tot 'n wonderlike mens vorm. Ek is bly om 'n lid van skitterende tak van chemie te wees en sal my bes probeer om van my kant af by te dra wat ek kan en Lambdageeks is die beste platform waar ek terselfdertyd kan deel en kennis opdoen. LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/sania-jakati-0954101bb

Onlangse plasings