15 Feite oor HCl + ZnS: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae


Sinksulfied (ZnS) is 'n soliede en witkleurige verbinding wat oplosbaar is in HCl. Kom ons kyk na die produkte wat verkry word uit die reaksie tussen ZnS en HCl.

ZnS is 'n metaalsulfied, en dit reageer met sterk soutsuur (HCl) en vorm sinkchloried (ZnCl)2) en waterstofsulfiedgas (H2S). H2S het uit die reaksiemedium as borrels ontwikkel.

Hierdie artikel bespreek verskillende relevante onderwerpe oor tipe, balanseringsmetode, entalpie, netto ioniese vergelyking en gekonjugeerde pare van hierdie reaksie in detail.

Wat is die produk van HCl en ZnS?

Die produk van die reaksie tussen ZnS en HCl is sinkchloried (ZnCl2) en waterstofsulfiedgas (H2S).

ZnS (aq) + 2HCl (aq) = ZnCl2 (aq) + H2S (g)

Watter tipe reaksie is HCl + ZnS?

 • Die reaksie tussen HCl + ZnS is een tipe van Endotermiese reaksie (verandering van entalpie is positief).
 • Die reaksie tussen HCl + ZnS is een tipe van a verplasingsreaksie.

Hoe om HCl + ZnS te balanseer?

Om 'n chemiese reaksie te balanseer, moet die volgende drie stappe gevolg word.

 • Die ongebalanseerde vergelyking van die reaksie met 'n regspylteken word eerste geskryf aangesien dit nog nie gebalanseer is nie. ZnS (aq) + HCl (aq) ZnCl2 (aq) + H2S (g)
 • Molgetalle van die onderskeie spesies sal aan beide die reaktant- en produkkant bepaal word.
ElementeReaktant kantProdukkant
Zn11
H12
Cl12
S11
Molgetalle van elk van die chemiese spesies
 • Om die reaktant- en produkkante te balanseer, moet ons 2 vermenigvuldig met die molgetal HCl. Daarom sal molgetalle van waterstof, sowel as chloor, aan beide kante gebalanseer word.
 • vergelyking na balansering sal wees - ZnS (aq) + 2HCl (aq) = ZnCl2 (aq) + H2S (g).

HCl + ZnS Titrasie

Kompleksometriese titrasie word tussen HCl en ZnS uitgevoer om die kwalitatiewe analise van Zn uit te voer2+ in enige monsteroplossing.

Apparaat

Erlenmeyer-fles, 10 ml pipet, buret en koniese fles.

Indicator

Eriochroom Swart T (EBT) word gebruik as die aanwyser in die kompleksometriese titrasie van Zn2+.

Prosedure

 1. Sinksulfiedoplossing word in verdunde HCl voorberei en in 'n Erlenmeyer-fles oorgeplaas.
 2. Verdun die oplossing met 100 ml gedistilleerde water en voeg 2 ml ammoniakbufferoplossing van pH 10 by.
 3. Voeg 'n baie klein hoeveelheid EBT-aanwyser by met NaCl (100 mg EBT + 20 g analitiese graad NaCl).
 4. Titreer hierdie oplossing teen standaard EDTA-oplossing. Die kleur verander van persblou na wynrooi.

HCl + ZnS Netto Ioniese Vergelyking

Die netto ioniese vergelyking van die chemiese reaksie tussen ZnS en HCl is-

 Zn2+ (s) + S2- (aq)+ 2H+ (aq) + 2Cl- (aq) = Zn2+ (aq) + 2Cl- (aq) + H2S (g)

HCL + ZnS gekonjugeerde pare

Die vervoegde paar vergelyking van HCl en ZnS is HCl + ZnS = Cl- + HZnS+. Die gekonjugeerde paar sure is die anioon nadat die H verwyder is+ ioon van sure en vir die basis, die positiewe ioon wat gevorm word na die aanvaarding van 'n H+ ioon van 'n suur.

HCl en ZnS Intermolekulêre Kragte

Die intermolekulêre kragte werk op HCl en ZnS is-

 • ZnS is 'n ioniese metaalsulfied. Daarom werk die elektrostatiese aantrekkingskrag (Columbiese krag) tussen die sink (Zn2+) en sulfiedioon (S2-).
 • HCl is 'n kovalente en polêre molekule. Daarom werk dipool-dipool, London Dispersie kragte en Van der Waals krag in HCl.

HCl + ZnS Reaksie Entalpie

Die entalpie veranderinge van die reaksie tussen ZnS en HCl is 31.91 KJ/mol. Die onderstaande wiskundige berekening word gedoen om die verandering van entalpie te bereken.

 • Die entalpie van die produkkant is -488.2 KJ/mol (vir ZnCl2) en -20.17 KJ/mol (vir H2S). Die entalpiewaardes vir die reaktantkant is -205.98 (ZnS), en -167.15 (HCl) KJ/mol.
 • Die verandering van entalpie = Totale entalpie van produkte – Totale entalpie van reaktante = [-488.2 – 20.17– {-205.98 + 2×(-167.15)}] KJ/mol. = 31.91 KJ/mol.

Is HCl + ZnS 'n bufferoplossing?

HCl + ZnS is nie a nie bufferoplossing want dit is nie die mengsel van 'n swak suur en sy gekonjugeerde basis (CH3COOH en CH3COONa) of 'n swak basis en sy gekonjugeerde suur (NH4OH en NH4Cl). Dit is 'n verplasingsreaksie tussen 'n metaalsulfied en 'n sterk suur.

Is HCl + ZnS 'n volledige reaksie?

HCl +ZnS kan slegs 'n volledige reaksie wees as dit geskryf is met die gewenste en werklike produkte wat sinkchloried en waterstofsulfied is. Die reaksie sal voltooi word wanneer die konsentrasie van die reaktante nul word, wat aandui dat die reaktante klaar sal wees.

ZnS (s) + 2HCl (aq) = ZnCl2 (aq) + H2S (g)

Is HCl + ZnS 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

HCl + ZnS is 'n endotermiese reaksie omdat die verandering van entalpie van hierdie reaksie positief is met die waarde van +31.9 KJ/mol en hitte word aan die produkkant geabsorbeer en aan die reaktantkant gegenereer. Dit dui aan dat deur die temperatuur te verhoog, die reaksie-ewewig na die voorwaartse rigting of produkkant sal verskuif.

Is HCl + ZnS 'n redoksreaksie?

HCl + ZnS is nie a nie redoks reaksie omdat sink, waterstof, swael en chloor nie hul oksidasietoestande van die reaktantkant na die produkkant verander nie. Daarom vind geen oordrag van elektrone in hierdie reaksie tussen sinksulfied en HCl plaas nie. Dit is eerder 'n verplasingsreaksie.

Is HCl + ZnS 'n neerslagreaksie?

HCl + ZnS is nie 'n presipitasiereaksie nie, want geen presipitasie van enige van die twee produkte vorm in die reaksiemedium nie. Sommige hoeveelheid H2S ontwikkel uit die reaksiemedium en die res van die H2S oplos in die reaksiemedium saam met ZnCl2.

Is HCl + ZnS omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

HCl + ZnS is 'n onomkeerbaar reaksie omdat 'n gas (H2S) word aan die produkkant vervaardig. 'n Gas het altyd 'n groter hoeveelheid entropie as vaste stowwe en vloeistowwe. Daarom word die reaksie baie vinnig, en die reaksie-ewewig verskuif na die voorwaartse rigting (produkkant).

Is HCl + ZnS verplasingsreaksie?

HCl + ZnS is 'n dubbelverplasingsreaksie omdat, in hierdie reaksie, Zn2+ verplaas die waterstofioon van HCl en waterstof verplaas ook die sinkioon (Zn2+) van ZnS en vorm sinkchloried (ZnCl2) en waterstofsulfied. Daarom vind twee verplasings plaas gelyktydig tussen die reaktante in hierdie reaksie.

hcl + zns
Dubbele verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

Sinksulfied reageer ook met sterk basis, NaOH om sinkhidroksied te gee [Zn(OH)2] en natriumsulfied (Na2S). Nie net sinksulfied nie, maar metaalsink reageer ook met HCl en vorm sinkchloried (ZnCl)2) met waterstofgas (H2).

Aditi Roy

Hallo, ek is Aditi Ray, 'n chemie KMO op hierdie platform. Ek het graduering in Chemie van die Universiteit van Calcutta voltooi en nagraadse studie van Techno India University met 'n spesialisasie in Anorganiese Chemie. Ek is baie bly om deel te wees van die Lambdageeks-familie en ek wil graag die onderwerp op 'n simplistiese manier verduidelik. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aditi-ray-a7a946202

Onlangse plasings