15 feite oor HCl + ZnO: wat, hoe om te balanseer en algemene vrae


Sinkoksied is 'n amfoteriese oksied, en dit reageer met HCl. Kom ons ondersoek die produkte van hierdie reaksie met 'n paar relevante onderwerpe wat verband hou met hierdie reaksie in detail.

Sinkoksied is onoplosbaar in water, maar dit word opgelos in sure (HCl, H2SO4, ens). Wanneer dit met sterk suur reageer, HCl, sinkchloried (ZnCl2), en water word as die produk verkry.

Kom ons beskryf die verandering van entalpie, tipe, balanseringsmetode en ioniese vergelyking van die reaksie tussen ZnO en HCl in hierdie artikel.

Wat is die produk van HCl en ZnO?

Wanneer sinkoksied (ZnO) met soutsuur (HCl) reageer, word waterstof uit HCl deur ZnO vervang en vorm sinkchloried (ZnCl)2) en water (H2O).

ZnO (aq) + 2HCl (aq) = ZnCl2 (aq) + H2O (l)

Watter tipe reaksie is HCl + ZnO?

Die reaksie tussen HCl + ZnO is 'n voorbeeld van 'n neutralisasie. Dit word ook as 'n dubbelverplasing en eksotermiese reaksie beskou (verandering van entalpie is negatief).

Hoe om HCl + ZnO te balanseer?

Die volgende stappe moet gevolg word om enige chemiese reaksie te balanseer-

 • Skryf die ongebalanseerde vergelyking van die reaksie met 'n regspylteken, aangesien dit nog nie gebalanseer is nie. ZnO (aq) + HCl (aq) ZnCl2 (aq) + H2O (l)
 • Bepaal die molgetalle van elk van die chemiese spesies aan beide die reaktant- en produkkant.
ElementeReaktant kantProdukkant
Zn11
H12
Cl12
O11
Molgetalle van elk van die chemiese spesies
 • Om beide kante (reaktant en produk) te balanseer, word die heelgetal 2 vermenigvuldig met HCl aan die reaktantkant om die aantal mol waterstof en chloor te balanseer.
 • Daarom sal die finale gebalanseerde vergelyking wees - ZnO (s) + 2HCl (aq) = ZnCl2 (aq) + H2O (l).

HCl + ZnO Titrasie

Kompleksometriese titrasie word tussen HCl en ZnO uitgevoer om die hoeveelheid ZnO en Zn te bepaal2+ in enige oplossing.

Apparaat

Volumetriese fles (100 ml), pipet (10 ml), buret en koniese fles.

Indicator

Die Eriochroom swart T (EBT) aanwyser word gebruik in hierdie kompleksometriese titrasie.

Prosedure

 1. 0.163 g ZnO word in die 100 ml volumetriese fles geneem en EDTA met 'n sterkte van 1/50 word in 'n buret geneem.
 2. 25 ml gedeïoniseerde water word in die volumetriese fles saam met die HCl in die druppelsgewyse metode gegooi totdat die ZnO heeltemal opgelos is en die volumetriese fles tot by die merk met gedistilleerde water gevul is.
 3. 10 mL van die bogenoemde oplossing word deur 'n pipet geneem en hou dit in 'n koniese fles. Voeg 2 ml NH3-NH4Cl-oplossing en 1 druppel EBT-aanwyser by. Die kleur van die oplossing word wynrooi.
 4. Hierdie oplossing word getitreer met die gestandaardiseerde EDTA-oplossing en die rooi kleur verander in blou. 'n Totaal van drie titrasies moet gedoen word vir die akkurate waarde.

HCl + ZnO Netto Ioniese Vergelyking

Die netto ioniese vergelyking van die chemiese reaksie is-

Zn2+ (s) + O2-+ 2 uur+ (aq) + 2Cl- (aq) = Zn2+ (aq) + 2Cl- (aq) + H2O (l)

HCL + ZnO gekonjugeerde pare

Die vervoegde paar vergelyking van HCl en ZnO is HCl + ZnO = Cl- + HZnO+. Die gekonjugeerde paar sure is niks anders as die anioon sonder die H+ ioon en vir die basis, die ioon wat gevorm is nadat 'n H+ ioon.

HCl en ZnO Intermolekulêre Kragte

Die intermolekulêre kragte werk op HCl en Fe is-

 • HCl is 'n kovalente verbinding. Daarom werk dipool-dipoolkrag, Londense dispersiekrag en Van der Waals aantrekkingskrag tussen HCl.
 • ZnO is 'n ioniese metaaloksied. Daarom werk die elektrostatiese aantrekkingskrag of Colombiese krag tussen die Zn2+ en O2-.

HCl + ZnO Reaksie Entalpie

Die entalpieveranderinge van die reaksie tussen ZnO en HCl is -169.1 KJ/mol en dit word verkry uit die entalpie berekening van die volgende drie chemiese reaksies.

 • Vergelyking-1: 2Zn (s) + O2 (g) = 2ZnO ∆H = -696.0 KJ/mol
 • Vergelyking-2: O2 (g) + 2H2O (g) = 2H2O (l) ∆H = -571.6 KJ/mol.
 • Vergelyking-3: Zn (s) + 2HCl (g) = ZnCl2 (s) + H2 (g) ∆H = -231.29 KJ/mol.
 • Vergelyking-4: ZnO (s) + 2HCl (aq) = ZnCl2 (aq) + H2O (l)
 • Uit vergelykings 1 en 2 en 3 word die verandering van entalpie van vergelyking 4 bereken. Daarom is die verandering van entalpie van vergelyking 3 = {(+696.0/2) + (-571.6/2) + (-231.29)} KJ/mol = -169.1 KJ/mol

Is HCl + ZnO 'n bufferoplossing?

HCl + ZnO is nie a nie bufferoplossing aangesien dit 'n oplossing is wat vaste metaaloksied (ZnO) en 'n sterk suur (HCl) bevat.

Is HCl + ZnO 'n volledige reaksie?

HCl + ZnO is 'n volledige reaksie soos dit uitgedruk word met sy gewenste produkte wat sinkchloried en water is.

ZnO (s) + 2HCl (aq) = ZnCl2 (aq) + H2O (l)

Is HCl + ZnO 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

HCl + ZnO is 'n eksotermiese reaksie omdat die verandering van entalpie van hierdie reaksie negatief is met die waarde van -169.1 KJ/mol en hitte word aan die produkkant gegenereer. Dit dui aan dat die produkte meer stabiliseringsfaktore as die reaktante het.

Is HCl + ZnO 'n redoksreaksie?

HCl + ZnO is nie a nie redoksreaksie omdat 'n neutralisasiereaksie nie 'n redoksreaksie kan wees nie. Zn, waterstof, suurstof en chloor verander nie hul oksidasietoestande van die reaktantkant na die produkkant nie. Daarom vind geen elektronoordrag in hierdie reaksie tussen ZnO en HCl plaas nie.

Is HCl + ZnO 'n neerslagreaksie?

HCl + ZnO is nie 'n presipitasiereaksie nie omdat geen neerslag van enige produkte in die reaksiemedium voorkom nie. Sinkchloried (ZnCl2) is heeltemal oplosbaar in water.

Is HCl + ZnO omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

HCl + ZnO is 'n onomkeerbare reaksie omdat die produkte meer stabiel is as die reaktante. Daarbenewens is neutralisasiereaksies altyd onomkeerbaar aangesien produkte nie in reaktante omgeskakel kan word nie.

Is HCl + ZnO verplasingsreaksie?

HCl + ZnO is 'n dubbelverplasingsreaksie omdat, in hierdie reaksie, Zn waterstof van HCl verplaas en waterstof ook sink van ZnO verplaas en sinkchloried (ZnCl) vorm2) en water. Daarom vind twee verplasings gelyktydig in hierdie reaksie plaas.

hcl + zno
Dubbele verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

Synde 'n amfoteriese oksied, reageer ZnO met beide die sterk suur sowel as die sterk basis (NaOH) en vorm natriumsinkaat (Na)2ZnO2) en water wat ook 'n voorbeeld van neutralisasiereaksie is.

Aditi Roy

Hallo, ek is Aditi Ray, 'n chemie KMO op hierdie platform. Ek het graduering in Chemie van die Universiteit van Calcutta voltooi en nagraadse studie van Techno India University met 'n spesialisasie in Anorganiese Chemie. Ek is baie bly om deel te wees van die Lambdageeks-familie en ek wil graag die onderwerp op 'n simplistiese manier verduidelik. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aditi-ray-a7a946202

Onlangse plasings