9 Feite oor HCl + Zn: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae


Soutsuur is een van chemie se sterkste sure, en sink is 'n chemiese element. Kom ons bestudeer die volgende besprekings oor die reaksie tussen HCl en Zn (Sink).

Sink (Zn) die derde mees gebruikte nie-ysterhoudende metaal kombineer met soutsuur (HCl) 'n sterk suur met 'n kenmerkende skerp reuk wat metaalchloried en waterstofgas vorm. Hierdie reaksie produseer geen neerslag na voltooiing nie.

Hierdie artikel ondersoek kortliks "HCl + Zn" die produk, tipe reaksie en proses om hierdie reaksie met 'n paar relevante feite te balanseer.

Wat is die produk van HCl en Zn?

Soutsuur kombineer met sinkmetaal om sinkchloried te vorm. Oortollige hitte word tydens hierdie reaksie vrygestel.

Die reaksie kan voorgestel word as,

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Watter tipe reaksie is HCl + Zn?

Die reaksie tussen soutsuur en sink gee a enkelverplasingsreaksie omdat 'n metaal deur 'n ander metaal vervang word.

 Dit kan gedemonstreer word deur,

B + CD → BD +C

Daar is twee voorwaardes,

  • B en D moet afsonderlike metale wees (of enige element wat a katioon soos waterstof) en C an anioon of,

  • B en D moet halogene wees en C is 'n katioon.

Hoe om HCl + Zn te balanseer

Om die HCl-Zn-reaksievergelyking te balanseer, tel die aantal Zn-, Cl- en H-atome aan elke kant van die chemiese vergelyking. Verander eenvoudig die koëffisiënte, of die getalle wat die atome of verbindings voorafgaan, om die vergelyking te balanseer. Nadat die koëffisiënte aangepas is, lyk die vergelyking soos volg:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

HCl + Zn netto ioniese vergelyking

Vir die soutsuur- en sinkreaksie kan die netto ioniese vergelyking in vier stappe geskryf word.

  • Begin deur die molekulêre vergelyking te balanseer.

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

  • Stel die toestande van materie van elke element in die reaksie voor, soos vastestof, vloeistof, waterig of gas.

Zn (solied) + 2 HCl (waterig) → ZnCl2 (waterig) + H2 (gas)

  • Gebruik ione om die oplosbare verbindings voor te stel.

Zn (S) + 2H+Cl- (Aq) → Zn2+Cl-2 (Aq) + H2 (G)

  • Balanseer die aantal ione aan beide kante van die reaksie deur hulle deur te trek, en die netto ioniese vergelyking sal wees:

Zn + 2H+ + 2 Cl- → Zn2+ + 2Cl- + H2

Is HCl + Zn 'n bufferoplossing?

Die kombinasie van hierdie twee opgeloste stowwe (soutsuur en sink) sal nie a bufferoplossing want soutsuur (HCl) is 'n sterk suur eerder as 'n swak suur.

Is HCl + Zn 'n volledige reaksie?

'n Volledige enkelverplasingsreaksie (of enkelvervangingsreaksie) vind plaas tussen sink en soutsuur.

Is HCl + Zn 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die HCl+Zn-reaksie is eksotermiese, so baie hitte word tydens hierdie reaksie vrygestel.

Is HCl + Zn 'n redoksreaksie?

Wanneer HCl en Zn gekombineer word, a redoksreaksie voorkom. Hier word sink geoksideer, waterstof verminder en chloried is 'n waarnemerioon. As gevolg hiervan is Zn die reduseermiddel, terwyl H+ is die oksideermiddel.

Is HCl + Zn 'n neerslagreaksie?

Dit is nie 'n neerslagreaksie nie, want die reaksie tussen sink en soutsuur produseer geen neerslag nie.

Is HCl + Zn verplasingsreaksie?

HCl + Zn toon 'n enkelverplasingsreaksie. In 'n enkele verplasingsreaksie vervang sink waterstof in 'n chloriedmolekule omdat dit meer reaktief is as waterstof.

Gevolgtrekking

Wanneer HCl (soutsuur) en sink (Zn) reageer, is die neweprodukte waterstofgas en sinkchloried. Dit is 'n enkelvervangende, eksotermiese reaksie (ook bekend as 'n enkelverplasingsreaksie).

Saina Naushad

Hallo ... ek is Saina Naushad. Ek het my Meestersgraad in wetenskap voltooi met 'n spesialisasie in Chemie. Ek het tydens my wetenskapstudies met gevorderde navorsingstegnieke gewerk en het diep kennis en kundigheid in verskillende chemie-onderwerpe gehad. Ek wil leerders help om gevorderde Chemie-konsepte beter te verstaan ​​deur my kennis en vaardighede te deel. Kontak my asseblief op LinkedIn. https://www.linkedin.com/in/saina-naushad-933b94212

Onlangse plasings