15 Feite oor HCl + SO3: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae

Soutsuur en swael(VI)oksied toon redoksreaksies. In hierdie artikel sal ons 'n paar interessante feite oor die reaksie verstaan. 

Chemies SO3 word swaweloksied of swawelsuuranhidried genoem. Dit word gebruik vir die vervaardiging van H2SO4 en plofstof. HCl is 'n sterk anorganiese suur. Die mengsel van HCl en SO3 tree op as 'n oksidasie-reduksie reaksie. Oksidasie vind plaas wanneer die oksidasietoestand toeneem en omgekeerd. In hierdie reaksie, SO3 dien as 'n oksideermiddel, en HCl dien as 'n reduseermiddel.

Kom ons bespreek hoe om redoksreaksie tussen HCl en SO te balanseer3, die produkte wat in hierdie reaksie gevorm word, netto ioniese vergelyking, gekonjugeerde pare en baie ander verwante feite in hierdie artikel.

Wat is die produk van HCl en SO3?

Die produkte wat gevorm word deur die reaksie tussen SO3 en HCl is swaeldioksied (SO2), Chloorgas (Cl2) en water (H2O). Die chemiese vergelyking kan soos volg geskryf word:

SO3(l) + HCl(aq) = SO2(aq) + Cl2(g) + H2O(l)

Watter tipe reaksie is HCl + SO3?

Die mengsel van HCl + SO3 volg die oksidasie-reduksie (redoks) reaksie waarin beide oksidasie en reduksie gelyktydig plaasvind. In hierdie reaksie dien swaeltrioksied as 'n oksideermiddel, en soutsuur dien as 'n reduseermiddel.

Hoe om HCl + SO te balanseer3?

Volg die stappe hieronder om die reaksie tussen HCl en SO te balanseer3. 

 • Dui aanvanklik elke reaktant en produk aan met die simbool en hul toestand.

             SO3(l) + HCl(aq) = SO2(aq) + Cl2(g) + H2O(l)

 • Tel verskillende tipes atome in reaktant en produk en vul die tabel in.
Atoom tipereaktantProduk
S11
O33
H12
Cl12
Die tabel toon die aantal reaktante en produk
 • Aangesien die aantal waterstof- en chlooratome nie dieselfde is nie, vermenigvuldig HCl met 2. Kontroleer dan weer die aantal atome. 

        SO3(l) + 2HCl(aq) = SO2(aq) + Cl2(g) + H2O(l)

Atoom tipereaktantProduk
S11
O33
H22
Cl22
Die tabel toon die aantal reaktante en produk
 • Laastens kry ons 'n gebalanseerde chemiese vergelyking waarin die stoïgiometrie vir HCl, SO3, SO2, Cl2, en H2O kom uit as 2, 1, 1, 1, 1 onderskeidelik.

HCl + SO3 titrasie

Vir die mengsel van HCl en SO3, redoks titrasie is gebruik. 

Wyser: 

Kaliumpermanganaat (dien as selfaanwyser), fenolftaleïen

Toestel: 

Tregter, Koniese fles, Buret staander, Buret, Pipet, Roerder, Wit geglasuurde teël, Kaliumpermanganaat, Soutsuur, Swaweloksied

Prosedure:

 • Aanvanklik het die HCl en SO3 moet met KMnO gestandaardiseer word4, wat as 'n selfaanwyser optree.
 • Spoel die buret af met M/10 KMnO4 oplossing en let op die aanvanklike lesing.
 • Neem 10 ml HCl-oplossing met behulp van 'n pipet en plaas dit in 'n koniese fles.
 • Voeg druppelsgewys KMnO by4 oplossing totdat permanente pienk kleur verskyn.
 • Let op die finale lesing en bepaal die konsentrasie HCl.
 • Was dan, spoel die buret uit met HCl en titreer met SO3.
 • Voeg 'n paar druppels fenolftaleïen by wat as 'n aanduiding dien.
 • Voeg druppelsgewys HCl-oplossing by die SO3 oplossing totdat jy die pienk kleur kry.
 • Skryf die finale lesing van die buret en bepaal die konsentrasie SO3.

HCl + SO3 netto ioniese vergelyking

Die ioniese vergelyking vir HCl + SO3 is: SO3(l) + 2H+(aq) + 2Cl-(aq) = SO2(aq) + Cl2(g) + H2O(l)

Die volgende stappe moet gevolg word:

 • Skryf aanvanklik die gebalanseerde chemiese vergelyking in terme van hul fisiese toestand neer.

             SO3(l) + 2HCl(aq) = SO2(aq) + Cl2(g) + H2O(l)

 • Die molekules in suiwer stowwe soos SO3, SO2, Cl2, en H2O dissosieer nie in ione nie, maar HCl is 'n sterk suur wat dissosieer in proton (H+) en chloried (Cl-) ione.

              SO3(l) + 2H+(aq) + 2Cl-(aq) = SO2(aq) + Cl2(g) + H2O(l)

HCl + SO3 gekonjugeerde pare

Die mengsel van HCl en SO3 vorm nie gekonjugeerde pare nie. Soos waargeneem uit die ioniese vergelyking, beide HCl en SO3 moenie 'n proton gee of aanvaar nie (H+). Daarom kan die mengsel nie as gekonjugeerde pare beskou word nie.

HCl en SO3 intermolekulêre kragte

HCl en SO3 wys die dipool-dipool intermolekulêre krag van aantrekkingskrag. As gevolg van die elektronegatiwiteitsverskil tussen H en Cl, toon die HCl-molekule permanente dipoolmomente. Die netto dipoolmoment is ook nie nul nie as gevolg van trigonale planêre geometrie.

HCl + SO3 reaksie entalpie

Die standaard entalpie van die reaksie tussen HCl en SO3 is -2.3 kJmol-1. Die standaard entalpie van die reaksie kan bereken word deur gebruik te maak van die waarde gelys in Tabel. 

S.No.Chemiese verbindingStandaard entalpie van formasie (Hvorm) (kJmol-1)
1HCI-92.3
2SO3-395.7
3SO2-296.8
4Cl20.0
5H2O-285.8
Tabel toon die standaard entalpie van formasie

Hvorm =HSO2 + HCl2 + HH2O - HHCl – HSO3

= (-296.8-285.8-o.0+2*92.5+395.7)

 = -2.3 kJmol-1

Is HCl + SO3 'n bufferoplossing?

'n Mengsel van HCl + SO3 vorm nie 'n nie bufferoplossing omdat 'n bufferoplossing gevorm word deur swak suur of swak basis met die sout van 'n swak suur sterk basis.

Is HCl + SO3 'n volledige reaksie?

Die mengsel van HCl en SO3 is 'n volledige reaksie omdat SO3 dien as 'n oksideermiddel wat chloried tot chloorgas oksideer. 

Is HCl + SO3 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die chemiese reaksie tussen HCl en SO3 is eksotermiese. Die berekende standaardentalpie van die reaksie van HCl en SO3 kom negatief uit. 

Is HCl + SO3 'n redoksreaksie?

Die chemiese reaksie tussen HCl en SO3 is 'n redoksreaksie omdat die oksidasietoestand van die swaelatoom van +6 tot +4 afneem, en die oksidasietoestand van die chlooratoom van -1 tot nul toeneem. In hierdie reaksie vind beide oksidasie-reduksie gelyktydig plaas.  

SO3(l) + 2H+(aq) + 2Cl-(aq) = SO2(aq) + Cl2(g) + H2O(l)

Is HCl + SO3 'n neerslagreaksie?

Die reaksie tussen HCl en SO3 is nie 'n neerslagreaksie. Al die molekules teenwoordig in die reaksiemengsel is óf in waterige, vloeibare en gasvormige toestande. 

Is HCl + SO3 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die reaksie tussen HCl en SO3 is nie omkeerbaar nie omdat die Cl2 gas ontwikkel uit die reaksie. Volgens Le Chatiler se beginsel, as gasse die reaksiemengsel ontsnap, sal die reaksie in die voorwaartse rigting voortgaan teen 'n konstante temperatuur en druk.

Is HCl + SO3 verplasingsreaksie?

Die chemiese reaksie tussen HCl en SO3 is nie 'n verplasingsreaksie wat uit die gebalanseerde chemiese vergelyking waargeneem kan word nie.

Gevolgtrekking

Die SO3 reageer geredelik met HCl deur redoksreaksie waarin SO3 dien as 'n oksideermiddel en HCl as 'n reduseermiddel. Daarom is die reaksie die eenvoudige voorbeeld van redoksreaksie.

Scroll na bo