17 Feite oor HCl + NH3: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae


HCl + NH3 is 'n chemiese reaksie wat in 'n waterige medium plaasvind. Kom ons bespreek die verskillende kenmerke in detail.

Soutsuur en ammoniumhidroksied is twee chemiese verbindings wat altyd in die vloeibare toestand teenwoordig is. HCl is a sterk suur terwyl NH3 is 'n swak basis.

In hierdie artikel sal ons die netto ioniese reaksie, intermolekulêre aantrekkingskragte en reaksie-entalpie met gekonjugeerde pare in detail bespreek.

Wat is die produk van HCl en NH3

Aangesien HCl 'n sterk suur is, sal dit heeltemal in water dissosieer.

HCl = H+ + Kl-

NH3 is 'n swak basis en as gevolg van hierdie gedeeltelike dissosiasie vind vorming van sout plaas wat hieronder in die vorm van poeier neergesit word.

HCl + NH3 =NH4Cl

Watter tipe reaksie is HCl + NH3

Die reaksie van soutsuur en ammoniumhidroksied is a kombinasie reaksie waarin slegs een enkele produk gevorm word deur die kombinasie van twee chemiese verbindings.

Hoe om HCl + NH te balanseer3

Die reaktante HCl + NH3 vorm 'n enkele produk van NH4Cl wat 'n sout van ammoniak is. In 'n gebalanseerde reaksie moet die aantal mol chemikalieë dieselfde wees in die reaktant sowel as in die produk en die reaksie word deur homself gebalanseer wat HCl + NH is3 =NH4Cl

HCl + NH3 titrasie

Toestel gebruik

Die apparaat wat gebruik word is – Beker, buret, koniese fles en maatsilinder.

Indicator

Die aanwyser wat vir die titrasie gebruik word, is "Methyl red".

Prosedure

Maak 'n bondeloplossing van 250ml deur HCl en NH by te voeg3 daarin en meet met die silinder voeg nou 'n paar druppels van die aanwyser by totdat die kleur verander en die sout van NH4Cl presipiteer in die fles.

HCl + NH3 netto ioniese vergelyking

Die volgende stappe kan 'n netto ioniese vergelyking gee,

  • Skryf eers die volledige vergelyking met die toestande HCl (l) + NH neer3(s) = NH4Cl (ppt)
  • Verdeel nou die verbinding in die ioniese vorm wat H is+ + Kl- + NH3 =NH4+ + Kl-
  • Oorskiet NH3 geskryf kan word as N+ + H3- =NH3

HCl+ NH3 gekonjugeerde pare

Wanneer suur die proton skenk en omskakel in sy vervoegde basis en basis aanvaar die proton om in gekonjugeerde suur om te skakel. In die reaksie is HCl 'n suur met gekonjugeerde basis Cl- en NH3 is 'n basis met gekonjugeerde suur van NH4+.

Gekonjugeerde suur-basis

HCl en NH3 intermolekulêre kragte

  • In HCl, as gevolg van die ioniese verbinding, is dipool-dipool-interaksiekrag met Londense dispersiekrag teenwoordig tussen waterstof- en chloriedatoom.

HCXNUMX+ NH3 reaksie entalpie

Die entalpie is die hoeveelheid energie wat benodig word om die volgende reaksie te voltooi en die entalpie van die finale reaksie van Soutsuur en Ammoniumhidroksied is 1569.54 J/mol.

Is HCL + NH3 'n bufferoplossing

Die reaksie HCl + NH3  tree op as 'n bufferoplossing omdat NH3 vorm 'n waterstofbinding met water en dien as 'n swak basis terwyl die vorming van NH4Cl dissosieer in NH4+ wat soos 'n basis optree en 'n pH van bufferoplossing word met ammoniak en ammoniumchloried gevorm.

Is HCl + NH3 'n volledige reaksie

Die reaksie van HCl + NH3 =NH4Cl is 'n volledige reaksie want in hierdie reaksie vorm twee verskillende chemiese verbindings 'n enkele produk wat 'n volledige sout en volledige verbinding is.

Is HCl + NH3 'n eksotermiese of endotermiese reaksie

Die reaksie HCl + NH3 is 'n eksotermiese reaksie deurdat dit 'n goeie hoeveelheid hitte vrystel terwyl dit met mekaar reageer as gevolg van die neerslag van die ammoniaksout.

Is HCl + NH3 'n redoksreaksie

 HCl + NH3 is nie 'n redoksreaksie nie omdat daar geen verandering in die oksidasietoestande van die chemiese verbinding in die reaktant is nie, asook in die produk vind slegs die oordrag van waterstofione plaas.

Is HCl + NH3 'n neerslagreaksie

 HCl + NH3 is 'n neerslagreaksie aangesien ammoniumchloried as 'n finale produk in die reaksie gevorm word wat 'n sout is en presipiteer word.

Is HCl+ NH3 omkeerbare of onomkeerbare reaksie

 HCl + NH3 is die onomkeerbare reaksie omdat die produk wat gevorm word ammoniumhidroksied 'n onoplosbare sout is wat verder nie met enige chemiese verbindings selfs water reageer nie.

Is HCl + NH3 verplasingsreaksie

HCl + NH3 is nie 'n verplasingsreaksie nie omdat daar geen uitruiling van ione deur die hele reaksie plaasvind nie.

Graham se wet eksperiment HCl + NH3

Volgens Graham se wet eksperiment vir HCl + NH3, word 'n wit sout van ammoniumchloried binne 10 minute neergelê waar die gasse van ammoniak en soutsuur in 'n glasbuis kombineer.

NH3 (g) + HCl (g) = NH4Cl (s)

HCl + NH3 bronsted lowry

Die Bronsted Lowry konsep is dat suur altyd die proton skenk terwyl basis altyd die proton in HCl + NH aanvaar3, die suur is HCl aangesien dit die proton in die vorm van H skenk+ ioon waar NH3 is basis wat die H aanvaar+ ioon.

Gevolgtrekking

HCl + NH3 beide is twee totaal verskillende chemiese verbindings een is 'n sterk suur en die ander is 'n swak basis in plaas daarvan om 'n baie belangrike sout te vorm wat ammoniumchloried is wat vir baie doeleindes en ontleding van organiese verbindings gebruik word.

Soumya Chourasia

Hallo.. Myself soumya chourasia. Ek het my baccalaureusgraad in B.Sc. biotegnologie en my meestersgraad in toegepaste chemie. Ek het voorheen chemie onderrig, maar het my loopbaan as 'n vakkundige chemie begin en nou is die skep van inhoud my passie en ek voel baie goed om my werk te doen. Kom ons koppel deur LinkedIn- https://www.linkedin.com/in/somya-chourasia-068378211

chemie