17 Feite oor HCl + Na2S2O3: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae


HCl en Na2S2O3 is die chemiese name van soutsuur en natriumtiosulfaat. Hier bespreek ons ​​die chemiese reaksie binne HCl en Na2S2O3 verbindings.

Soutsuur is 'n sterk suur wat uit twee elemente bestaan, nl waterstofatoom en chlooratoom. Natriumtiosulfaat is 'n anorganiese sout en bestaan ​​hoofsaaklik uit drie elemente, naamlik 2 natriumatome, 2 swaelatome en 3 suurstofatome.

In hierdie artikel leer ons oor die gebalanseerde vergelyking, produk, intermolekulêre kragte, titrasie, entalpie, netto ioniese vergelyking, en nog vele meer feite met 'n paar algemene vrae oor HCl + Na2S2O3 chemiese reaksie.

Wat is die produk van HCl en Na2S2O3?

Die produk van HCl + Na2S2O3 is natriumchloried (NaCl), water (H2O), swael dioksiedgas (SO2), En swael (S) metaal.

 Na2​S2​O3 ​+ 2 HCl → 2 NaCl + H2O + SO2 + S

Watter tipe reaksie is HCl + Na2S2O3?

Die HCl + Na2S2O3 is 'n disproporsionele of dismutasie reaksie.

Hoe om HCl + Na te balanseer2S2O3?

Die HCl + Na2S2O3 chemiese reaksie word gebalanseer met behulp van die volgende stappe:

 • Die ongebalanseerde reaksie van HCl + Na2S2O3 word hieronder gegee:
 • Na2​S2​O3 ​+ HCl → NaCl + H2O + SO2 + S
 • Ons moet HCl aan die linkerkant met 2 vermenigvuldig, so ons kry.
 • Na2​S2​O3 ​+ 2 HCl → NaCl + H2O + SO2 + S
 • Later moet ons Na2S2O3 aan die regterkant vermenigvuldig langs 2, en ons kry.
 • Na2​S2​O3 ​+ 2 HCl → 2 NaCl + H2O + SO2 + S

HCl + Na2S2O3 titrasie

Die HCl+ Na2S2O3 reaksie titrasie eksperiment word gedoen om die reaksietempo te bepaal deur verskillende konsentrasies van toe te pas Na2S2O3 behandel met HCl.

Toestel:

 • 5 – 100 ml bekers
 • 2 – 50 of 100 ml gegradueerde silinders.
 • 5 – 10 ml gegradueerde silinders
 • Permanente merker
 • Ligkas of oorhoofse projektor
 • Timer of stophorlosie
 • Roerstawe

chemikalieë:

 • 25 ml, 2 molare, Soutsuuroplossing
 • 150 ml, 0.15 molêr, natriumtiosulfaatoplossing.
 • Gedeïoniseerde of gedistilleerde water
Titrasie van HCl +Na2S2O3

Prosedure:

 • Benoem die hele vyf 100 ml-bekers as 1 tot 5 en maak die onderkant van elkeen skoon beker.
 • Maak 'n groot "X" aan die onderkant van die beker en plaas dit op die verhoog van die ligkas of projektor, sodat die X sigbaar kan wees.
 • Gebruik 'n aparte gegradueerde silinder, voeg die 0.15M by Na2S2O3 oplossings in elk van die vyf bekers as 1 – 50 ml, 2 – 40 ml, 3 – 30 ml, 4 – 20 ml en 5 – 10 ml.
 • Voeg later die gedistilleerde water in dieselfde vyf bekers 1 – 0 ml, 2 – 10 ml, 3 – 20 ml, 4 – 30 ml, en 5 – 40 ml.
 • Nou, evalueer die Na2S2O3 finale konsentrasie in elke beker van 1 tot 5.
 • Let op die waardes van volume van Na2S2O3 in 'n beker, konsentrasie van Na2S2O3, volume van gedistilleerde water, reaksietyd in sekondes, en 1/reaksietyd dws reaksietempo.
 • Neem 5 ml van 2 M HCl oplossing in elke vyf 10 ml gegradueerde silinders.
 • Voeg die 5 ml HCl oplossing in elk van die 5 bekers wat bevat Na2S2O3 en gedistilleerde wateroplossing, roer dit met 'n roerstaaf en begin dadelik die stophorlosie.
 • Stop die timer as die "X" op die beker nie sigbaar is nie. Let op die reaksietyd (sek) en herhaal dieselfde prosedure met 2 tot 5 bekers.
 • Bereken die reaksietempo vir elke proef en teken twee afsonderlike grafieke teen konsentrasie teenoor reaksietyd en konsentrasie teenoor reaksietempo.

HCl + Na2S2O3 netto ioniese vergelyking

 • Die netto ioniese vergelyking vir HCl+ Na2S2O3 chemiese reaksie is.
 • 2 Na+ + S.2O3- + 2 uur+ + 2Cl- → 2Na+ + 2Cl- + H2O + SO2 + S.
 • Kanselleer dieselfde dele op albei kante wat ons kry.
 • S2O3- + 2 uur+ → H2O + SO2 + S.

HCl + Na2S2O3 gekonjugeerde pare

HCl+ Na2S2O3 is 'n gekonjugeerde paar aangesien HCl sy proton skenk en as gekonjugeerde suur optree, terwyl Na2S2O3 aanvaar 'n proton en vorm NaCl wat so optree as 'n vervoegde basis.

HCl en Na2S2O3 intermolekulêre kragte

Die intermolekulêre kragte getoon deur HCl en Na2S2O3 is,

 • HCl = dipool-dipool en London dispersiekrag.
 • Na2S2O3 = ioon-dipool intermolekulêre krag.

HCl + Na2S2O3 reaksie entalpie

 • Die reaksie entalpie van die HCl + Na2S2O3 reaksie is -338.916 kJ/mol.
 • Entalpie van HCl is = -92.3 kJ/mol
 • Entalpie van Na2S2O3 is = −586.2kJ/mol
 • Entalpie van NaCl is = -821.98 kJ/mol
 • Entalpie van H2O is = -241,826 kJ/mol
 • Entalpie van SO2 is = −296.81kJ/mol
 • Entalpie van S is = −395. 8 kJ/mol
 • Reaksie-entalpie (∆H) van HCl + Na2S2O3 = Entalpie van produk – entalpie van reaktant
 • (∆H) van HCl + Na2S2O3 = -1017.416 kJ/mol – (-678.5) kJ/mol
 • (∆H) van HCl + Na2S2O3 = -338.916 kJ/mol

Is HCl + Na2S2O3 'n bufferoplossing?

HCl+ Na2S2O3 is nie 'n bufferoplossing nie, want die bufferoplossing word slegs tussen swak suur en swak basis gevorm. HCl is 'n sterk suur en Na2S2O3 is 'n sout.

Is HCl + Na2S2O3 'n volledige reaksie?

HCl+ Na2S2O3 is nie 'n volledige reaksie nie aangesien dit nie 'n omkeerbare reaksie is nie en nie ewewig kan bereik nie.

Is HCl + Na2S2O3 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

HCl+ Na2S2O3 is 'n eksotermiese reaksie omdat dit die negatiewe waarde van vormingsentalpie het. Die HCl toon eksotermiese en Na2S2O3 toon endotermiese reaksie aangesien dit 'n sout is.

Is HCl + Na2S2O3 'n redoksreaksie?

HCl+ Na2S2O3 is 'n redoksreaksie omdat die oksidasiegetal van swael verander in die reaktant en produk. Die oksidasiegetal van die S-atoom in Na2S2O3 is +2, in SO2 is +4, en in swael is metaal nul. Dit is 'n vorm van onevenredige reaksie.

Is HCl + Na2S2O3 'n neerslagreaksie?

HCl + Na2S2O3 is 'n presipitasiereaksie omdat die swawelmetaal as 'n produk in die reaksie neerslag kry.

Is HCl + Na2S2O3 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die HCl+ Na2S2O3 is 'n onomkeerbare reaksie omdat die produk in hierdie reaksie nie die reaktante kan teruggee nie.

Is HCl + Na2S2O3 verplasingsreaksie?

HCl+ Na2S2O3 is 'n dubbele verplasingsreaksie en nie 'n enkele verplasingsreaksie nie. In hierdie reaksie word die atome omgeruil en nie een van die atome word met ander hoër reaktiewe atome verplaas nie.

Hoe om Na te balanseer2S2O3 + KMnO4 + HCl = Na2SO4 + MnCl2 + KCl + H2O?

Die stappe tot die gebalanseerde chemiese vergelyking van die Na2S2O3 + KMnO4 + HCl-reaksie word hieronder gegee.

 • Voeg 5 op LHS en RHS by om die gebalanseerde Na-atome te maak wat ons kry.
 • 5Na2S2O3 + KMnO4 + HCl → 5Na2SO4 + MnCl2 + KCl + H2O
 • Voeg dan 2 op LHS en RHS by om die K-, Mn- en Cl-atome wat ons kry, te balanseer.
 • 5Na2S2O3 + 2KMnO4 + HCl → 5Na2SO4 + 2MnCl2 + 2KCl + H2O
 • Laastens, voeg 6 voor HCl en 3 voor H2O by om al die atome van die vergelyking wat ons kry te balanseer.
 • 5 Na2SO3 + 2KMnO4 + 6HCl → 5Na2SO4 + 2MnCl2 + 2KCl + 3H2O

Hoe om K2Cr2O7 + Na2S2O3 + HCl = KCl + Na2SO4 + CrCl3 + H2O?

Die gebalanseerde chemiese vergelyking van die K2Cr2O7+ Na2S2O3 + HCl-reaksie word hieronder gegee.

 • Voeg 3 op LHS en RHS by om die Na-atome aan beide kante wat ons kry, te balanseer.
 • K2Cr2O7 + 3Na2S2O3 + HCl → KCl + 3Na2SO4 + CrCl3 + H2O
 • Voeg dan 2 op RHS by voor KCl en CrCl3 en 8 op LHS voor HCl kry ons.
 • K2Cr2O7 + 3Na2S2O3 + 8HCl → 2KCl + 3Na2SO4 + 2CrCl3 + H2O
 • Voeg laastens 4 voor by H2O om die hele vergelyking wat ons kry te balanseer.
 • K2Cr2O7 + 3Na2SO3 + 8HCl → 2KCl + 3Na2SO4 + 2CrCl3 + 4H2O

Gevolgtrekking:

Die HCl + Na2S2O3 reaksie vorm die produkte NaCl, H2O, SO2, en S metaal. Dit is 'n dubbelverplasings-, redoks- en neerslagreaksie. Dit toon 'n onomkeerbare eksotermiese reaksie. Dit kan nie 'n bufferoplossing vorm nie en het 'n reaksie-entalpiewaarde van -338.916 kJ/mol.

Dr Shruti Ramteke

Hallo almal Ek is Dr. Shruti M Ramteke, ek het my Ph.D in chemie gedoen. Ek het vyf jaar onderwyservaring vir 11-12 standaard, B,Sc en MSc in chemie vak. Ek het altesaam vyf navorsingsartikels tydens Ph.D gepubliseer oor my navorsingswerk en ek het genootskap van UGC vir my Ph.D. My Meesters met spesialisering Anorganiese chemie en my gradeplegtigheid met chemie, dierkunde en omgewingswetenskap vakke. Dankie

Onlangse plasings