15 Feite oor HCl + Na: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae


'n Metaal wat in suur gedompel is, sal geleidelik oplos soos die chemiese reaksie dit verteer. Die natriumvlamtoets gee sterk oranje kleur. Kom ons kyk na feite oor HCl + Na.

HCl-suur is 'n sterk suur met 'n pKa-waarde van -7. Natrium is 'n element met atoomnommer 11 wat aan die S-blok behoort. Sy massagetal is 22, en dit het een valenselektron. Dit is 'n belangrike element wat 'n belangrike rol in die menslike liggaam speel.

Kom ons bespreek die tipe reaksie en balanseer die reaksie van HCl en Na en die eienskappe daarvan in hierdie artikel.

Wat is die produk van HCl en Na?

Die produkte van die reaksie Na+ HCl is waterige natriumchloried en waterstofgas.

Watter tipe reaksie is HCl + Na?

Die reaksie tussen Na+ HCl is 'n enkele verplasingsreaksie.

Hoe om HCl + Na te balanseer?

Hierdie reaksie moet gebalanseer word aangesien die aantal molekules in die reaktante en produkte ongelyk is. Daarom, so, ons moet die vergelyking gevolglik balanseer,

HCl + Na → NaCl + H2

  • stap 1-Eerstens moet ons koëffisiënte aan alle molekules in die reaksie toeken. Ons gebruik A, B, C en D aangesien ons vier molekules het. Die reaksie sal so lyk,
  • A HCl + B Na → C NaCl + DH2
  • Stap 2 – Ons gebruik die beskoude koëffisiënte as alfabetreaktante en -produkte
  • H=A+ 2D, Cl=A+C, en Na=B+C
  • Stap 3 – Bereken die koëffisiëntwaardes deur die Gaussiese eliminasiemetode te gebruik.
  • A = 2, B = 2, C = 2 en D = 1
  • Dus, die gebalanseerde vergelyking van die reaksie is,
  • 2 HCl + 2 Na → 2 NaCl + H2

HCl + Na titrasie?

HCl + Na titrasie vind om hierdie redes nie in die reaksie plaas nie.

  • Na is 'n metaal. En metaal kan nie in die titrasie gebruik word nie.
  • HCl is 'n baie sterk suur en is ongeskik vir titrasie.

HCl + Na netto ioniese vergelyking?

H+(aq) + Cl- (aq) + Na+(s) →Na+(aq) +Cl-(aq) +H2(g) Is hul netto ioniese vergelyking.

HCl dissosieer na H+ en Cl-, en natrium is Na+.

HCl + Na gekonjugeerde pare?

Die gekonjugeerde paar HCl is Cl- en Na het nie gekonjugeerde paar nie aangesien dit 'n metaal is. 'n Pasmaat van verbindings waarvan die chemiese onderskeid een proton is gekonjugeerde suur-basis-paar.

HCl en Na intermolekulêre kragte?

HCl het twee kragte eerste een is dipool-dipool interaksie kragte, en die tweede een is dispersie kragte.

HCl + Na reaksie entalpie?

Die reaksie-entalpie van HCl en Na is nog nie vasgestel nie.

Is HCl + Na 'n bufferoplossing?

HCl is 'n sterk suur, so die buffer word nie gevorm nie. 'n Bufferrangskikking word gevorm wanneer die rangskikking 'n styging tot verskeie gekonjugeerde suur-basis-stelle bevat.

Is HCl + Na 'n volledige reaksie?

HCl + Na → NaCl + H2. Die byvoeging van Na-metaal by Soutsuur is 'n volledige reaksie met waterige natriumchloried as 'n neweproduk en waterstofgas wat vrygestel word.

Is HCl + Na 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die reaksie van HCl + Na is eksotermiese soos hitte vrygestel word.

Is HCl + Na 'n redoksreaksie?

Die reaksie van HCl + Na is nie a redoksreaksie, aangesien daar geen verandering in die oksidasietoestand is nie.

Is HCl + Na 'n neerslagreaksie?

HCl +Na is nie 'n neerslagreaksie nie, aangesien die katione en anione binne die reaksie nie kombineer om onoplosbare ioniese vastestowwe te skep nie.

Is HCl + Na omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die reaksie van HCl + Na is 'n onomkeerbare reaksie omdat dit ewewigskonstante is enorm.

Is HCl + Na verplasingsreaksie?

Die reaksie tussen Na+ HCl is 'n enkele verplasingsreaksie aangesien natrium waterstof verplaas. Die verplasingsreaksie algemene vergelyking is 2HCl + 2Na → 2NaCl + H2. In die bogenoemde reaksie verplaas Na H2.

Afsluiting-

Ten slotte, wanneer Na in HCl gedoop word, H2 gas vrygestel word. Dit is 'n onomkeerbare, eksotermiese en enkelverplasingsreaksie.

Ajay Sharma

Hallo......ek is Ajay Sharma. Ek het my meestersgraad in organiese chemie van die Vellore Institute of Technology voltooi, Kom ons skakel op Linkedin-www.linkedin.com/in/ajay-s-62602b1b4

Onlangse plasings