15 Feite oor HCl + MnO: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae


Die temperatuur van die fles neem toe wanneer HCl met MnO gemeng word. Kom ons kyk na die chemiese reaksie van beide in die volgende artikel.

HCl + MnO kan as 'n suur-basis reaksie beskou word. Hier is Soutsuur 'n anorganiese suur wat maklik dissosieer om hidroniumione (H3O+) en chloried (Cl-) in 'n waterige medium, terwyl Mangaan(II)oksied 'n basiese metaaloksied is.

In hierdie artikel sal ons leer oor die balansering van chemiese reaksies en produkte wat gevorm word wanneer hulle met mekaar reageer.

Wat is die produk van HCl en MnO?

HCl en MnO reageer saam om mangaandichloried (MnCl2) en H2O.

HCl + MnO = MnCl2 + H2O

Watter tipe reaksie is HCl + MnO?

Die mengsel van HCl + MnO is 'n neutralisasiereaksie, wat lei tot die vorming van mangaan dichloried sout en water.

Hoe om HCl + MnO te balanseer?

Die gegewe reaksie is gebalanseer volgens die Wet op die Bewaring van Massa deur die volgende stappe te gebruik.

 • Stap 1: Skryf eers die chemiese formule van die reaktant en die produk neer.
 • HCl + MnO = MnCl2 + H2O
 • Stap 2: Tel die aantal atome vir elke tipe reaktant en produk. As hulle verskil, dan moet ons die atome balanseer. Hou die stoïgiometrie in gedagte, vermenigvuldig HCl met 2.
 • 2HCl + MnO  = MnCl2 + H2O
 • Stap 3: Dit is die gebalanseerde chemiese vergelyking waarin HCl, MnO, MnCl2, en H2O het 'n stoïgiometrie van onderskeidelik 2, 1, 1, 1.

HCl + MnO titrasie

Dit volg suur-basis titrasie waarin MnO die standaardoplossing vorm waarmee HCl getitreer word.

Wyser: 

Metieloranje

Toestel: 

Buret, Pipet, Koniese fles, Buret staander, Tregter, Roerder, Wit geglasuurde teël, Maatfles, Soutsuur, Mangaan(II)oksied, Metieloranje.

Prosedure:

 • Was eers en spoel die buret uit met M/10 MnO oplossing.
 • Let op die aanvanklike lesing.
 • Pipetteer 10 ml HCl-oplossing met behulp van 'n pipet uit en plaas dit in 'n koniese fles.
 • Voeg 2 druppels metieloranje wat as indikator dien by die koniese/titrasiefles.
 • Voeg M/10 mangaanoksiedoplossing by die titrasiefles totdat die kleur na ligpienk verander.
 • Let op die finale lesing en bepaal die volume van die mangaanoksiedoplossing wat gebruik word om die HCl-oplossing te neutraliseer.
 • Die eksperiment moet herhaal word totdat jy ooreenstemmende lesings kry.

HCl + MnO netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking word geskryf wanneer al die spesies in ione dissosieer. Deur die gebalanseerde chemiese reaksie te gebruik, word die ioniese vergelyking geskryf as:

2H+(aq) + 2Cl-(aq) + Mn2+(aq) + O2-(aq) = Mn2+(aq) + 2Cl-(aq) + H+(aq) + OH-(Aq)

HCl + MnO gekonjugeerde pare

In die gegewe vergelyking vorm HCl + MnO die gekonjugeerde suur-basis-pare.

 • Die gekonjugeerde basis van HCl en H2O is Cl- en OH-, Onderskeidelik.

HCl en MnO intermolekulêre kragte

Beide HCl en MnO toon die dipool-dipool intermolekulêre aantrekkingskrag aangesien hulle permanente dipoolmomente het as gevolg van die elektronegatiwiteitsverskil.

HCl + MnO reaksie-entalpie

Die entalpie van reaksie is -289.8 kJmol-1. Die gebruik van  entalpie van die formasie van HCl, MnO, MnCl2, en H2O-reaksie-entalpie kan soos volg bereken en getabelleer word.

S.No.Chemiese verbindingStandaard entalpie van formasie (Hvorm) (kJmol-1)
1HCI-92.3
2MnO-384.9
3MnCl2-481.2
4H2O-285.8
Standaard entalpie van formasie

 = (-481.2-285.8+92.3+384.9)kJmol-1

-289.8 kJmol-1

Is HCl + MnO 'n bufferoplossing?

'n Mengsel van HCl + MnO is nie 'n bufferoplossing nie, want HCl is 'n sterk suur, en dus voldoen dit nie aan die vereiste van 'n bufferoplossing nie.

Is HCl + MnO 'n volledige reaksie?

Die mengsel van HCl met MnO is 'n volledige reaksie omdat HCl volledig met MnO reageer om MnCl te vorm2 en water.

Is HCl + MnO 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die chemiese reaksie van HCl en MnO is eksotermies aangesien die berekende standaardentalpie van die reaksie van HCl en MnO negatief blyk te wees.

Is HCl + MnO 'n redoksreaksie?

Die chemiese reaksie tussen HCl en MnO kan nie as redoksreaksie bestempel word nie, want die oksidasietoestand van al die elemente bly dieselfde in beide reaktante en die produk. 

Is HCl + MnO 'n neerslagreaksie?

Die chemiese reaksie tussen HCl en MnO is nie a neerslagreaksie. Die MnCl2 gevorm presipiteer nie uit nie omdat dit nie 'n hoë ioniese karakter het wat deur die Fajan-reël waargeneem kan word nie.

Is HCl + MnO omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die reaksie is nie omkeerbaar nie omdat die stabiele ioniese verbinding MnCl2 word gevorm by 'n konstante temperatuur, druk en konsentrasie.

Is HCl + MnO verplasingsreaksie?

'n Dubbele verplasingsreaksie word waargeneem in die gebalanseerde chemiese reaksie van HCl en MnO.

Gevolgtrekking

Die reaksie van soutsuur met mangaanoksied produseer mangaanchloried en water. Die oksidasietoestand van Mn bly onveranderd. Dit is 'n voorbeeld van neutralisasie reaksie.

Vikas Khatri

Hallo, ek is Dr. Vikas Khatri. Ek het my PhD van die Departement Chemie, Indiese Instituut vir Tegnologie Delhi voltooi. Ek het verskeie navorsingsartikels gepubliseer in International Journals. Ek het meer as 10 jaar ondervinding in die werk as 'n chemie professionele persoon. Gaan asseblief deur my LinkedIn-profiel vir verdere besonderhede: https://www.linkedin.com/in/dr-vikas-khatri-1a7a36151/

Onlangse plasings