15 Feite oor HCl + MgO2: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae

HCl is 'n sterk suur wat met 'n oksideermiddel MgO reageer2 gee verskeie produkte. Kom ons bespreek die reaksie: HCl + MgO2.

Soutsuur (HCl) is 'n skerp, kleurlose vloeistof en het dampe in die lug wanneer dit gekonsentreer word. Magnesiumperoksied (MgO2) is 'n wit, reuklose fyn poeier wat suurstof vrystel deur teen 'n beheerde tempo met water af te breek. Dit word wyd in die landbou- en omgewingsbedrywe gebruik.

In die volgende artikel gaan ons verskillende eienskappe van die reaksie bespreek, soos die tipe reaksie, hoe om die reaksie te balanseer, reaksie-entalpie, gekonjugeerde paar, netto ioniese vergelyking, ens. vir die reaksie tussen HCl en MgO2.

Wat is die produk van HCl + MgO2?

Magnesiumchloried (MgCl2), water (H2O) en chloorgas (Cl2) word geproduseer in die reaksie tussen HCl en MgO2.

HCl + MgO2 = MgCl2 + Kl2 + H2O

Watter tipe reaksie is HCl + MgO2?

HCl + MgO2 is 'n redoksreaksie waar oksidasie van Cl en reduksie van suurstof plaasvind.

Hoe om HCl + MgO te balanseer2?

Die reaksie HCl + MgO2 = MgCl2 + Kl2 + H2O is nog nie gebalanseerd nie.

Die bogenoemde vergelyking word gebalanseer deur hierdie metode te gebruik:

 • Die reaktante en die produkte word met verskillende veranderlikes gemerk om die onbekende koëffisiënte voor te stel, bv. a, b, c, d en e.
 • aHCl + bMgO2 = cMgCl2 + dCl2 + eH2O
 • Die koëffisiënte word gelykgestel nadat dieselfde tipe element saam gerangskik is.
 • Dan herrangskik ons ​​hierdie volgens hul stoïgiometriese proporsie individueel, kry ons
 • H=a=2e; Cl=a=2c=2d; Mg=b=c; O=2b=e
 • Die waardes van die koëffisiënte word met behulp van Gaussiese eliminasiemetode bereken.
 • Dus kry ons die waardes:
 • a=4 , b=1 , c=1 , d=1, e=2
 • Daarom is die algehele gebalanseerde vergelyking:
 • 4HCl + MgO2 = MgCl2 + Kl2 + 2 uur2O

HCl + MgO2 titrasie

Die titrasie van HCl en MgO2  is 'n sterk suur-basis titrasie waarin HCl 'n sterk suur en MgO is2  is 'n sterk basis. Die proses van titrasie word hieronder genoem:

Toestel gebruik

 • sout en peper
 • pipet
 • Keelvorminge fles
 • Volumetriese fles
 • Glasstaaf

Indicator

 • Fenolftaleïen word as aanwyser gebruik, wat word pienk in basiese medium en bly kleurloos in suur medium.

Prosedure

 • Magnesiumperoksied is nie baie oplosbaar in water nie en gevolglik is direkte titrasie baie moeilik. Dus word terugtitrasiemetode gebruik.
 • Twee oplossings van HCl en NaOH word van bekende konsentrasie voorberei
 • Dan word die buret gevul met die voorbereide NaOH-oplossing.
 • Toe is 'n onbekende hoeveelheid magnesiumperoksied heeltemal opgelos in 'n oormaat hoeveelheid voorbereide soutsuur in 'n koniese fles.
 • Twee druppels fenolftaleïen word by die HCl-oplossing in die koniese fles gevoeg en dan word die titrasie uitgevoer deur NaOH druppelsgewys vanaf die buret in die koniese fles by te voeg en dan word die eindpunt aangeteken.
 • Die oormaat HCl teenwoordig in die fles word bereken uit die hoeveelheid NaOH wat gebruik is deur die formule hieronder gegee:
 • VHCISHCI=VNaOHSNaOH .

HCl + MgO2 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking vir die reaksie HCl + MgO2 is -

2H+(aq) + 3Cl-(aq) + MgO2(s) = Mg2+(aq) + Cl2(g) + 2OH-(Aq)

Die netto ioniese vergelyking word afgelei deur hierdie stappe te volg -

 • Eerste stap is om die chemiese toestande van die verbindings in die vergelyking te noem:
 • 4HCl(aq.) + MgO2(s)= MgCl2(aq.) + Cl2(g) + 2H2O(aq.)
 • Dan word die ooreenstemmende verbindings soos volg in hul ioniese vorms verdeel
 • 4H+(aq) + 4Cl-(aq) + MgO2(s) = Mg2+(aq)+ Cl-(aq) + Cl2(g) + 2H+(aq)+ 2OH-(Aq)
 • Dan word die gewone ione aan elke kant uitgeskakel.
 • Daarom is die netto ioniese vergelyking:
 • 2H+(aq) + 3Cl-(aq) + MgO2(s) = Mg2+(aq) + Cl2(g) + 2OH-(Aq)

HCl + MgO2 gekonjugeerde pare

Die gekonjugeerde pare HCl + MgO2 is:

 • Clis die gekonjugeerde basis van HCl.
 • MgO2 het geen gekonjugeerde suur nie, want dit het wel enige proton.

HCl + MgO2 intermolekulêre kragte

Londen krag en dipool dipool interaksie is die intermolekulêre kragte teenwoordig in beide HCl en MgO2 molekules.

HCl + MgO2 reaksie entalpie

HCl + MgO2 reaksie-entalpie is -391.58 KJ/mol.

MOLEKULENTALPIE (KJ/MOL)
HCI-92.3
MgO2-489.2
MgCl2-800
Cl2121.68
H2O-285.83
Tabel vir entalpie
 • Die formule vir entalpieberekening is = Entalpie van Produk – Entalpie van Reaktant
 • = [-800+121.68-(2×285.83)] [-489.2-(4×92.3)]
 • = -1249.93+858.4 KJ/mol
 • = -391.58 KJ/mol

Is HCl + MgO2 'n bufferoplossing?

HCl + MgO2 vorm nie 'n bufferoplossing nie as gevolg van die feit dat HCl 'n sterk suur is en dus nie 'n bufferoplossing kan vorm nie.

Is HCl + MgO2 'n volledige reaksie?

HCl + MgO2 is 'n volledige reaksie omdat aan die einde van die reaksie Magnesiumchloried, water en chloorgas as produkte verkry word.

Is HCl + MgO2 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

HCl + MgO2 is 'n eksotermiese reaksie aangesien ons 'n negatiewe waarde van entalpie kry (-391.58 KJ/mol) aan die einde van die reaksie.

Is HCl + MgO2 'n redoksreaksie?

HCl + MgO2 is 'n redoksreaksie waar HCl 'n reduseermiddel en MgO is2 is 'n oksideermiddel. In hierdie reaksie vind oksidasie van Cl en reduksie van suurstof plaas.

Is HCl + MgO2 'n neerslagreaksie?

HCl + MgO2 is nie 'n neerslagreaksie nie aangesien ons geen neerslag aan die einde van die reaksie kry nie.

Is HCl + MgO2 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

HCl + MgO2 is 'n onomkeerbare reaksie omdat die produkte gevorm het– Magnesiumchloried, water en chloorgas kan nie terug reageer en die aanvanklike reaktante vorm nie.

Is HCl + MgO2 verplasingsreaksie?

HCl + MgO2 is 'n verplasingsreaksie. In die reaksie hierbo O- word vervang deur Cl- om MgCl te vorm2 sout saam met chloorgas en water as die produk.

Verplasing reaksie

Gevolgtrekking

Magnesiumperoksied, 'n fyn wit poeierstof, reageer met sterk soutsuur via verplasingsreaksie om 'n wit kristallyne sout magnesiumchloried te vorm, water saam met dampe van chloorgas met 'n skerp reuk.

Scroll na bo