15 feite oor HCl + Li3N: Wat, hoe om te balanseer en algemene vrae


Li3N is 'n sterk Lewis-basis wat maklik met 'n sterk suur soos HCl kan reageer. Kom ons kyk wat gebeur wanneer beide spesies saam reageer en weet die feit.

Na ammoniak is litiumnitried een van die sterkste Lewis-basisse waar al die alleenpare oor stikstof beskikbaar is vir skenking. Dit kan maklik reageer met 'n sterk suur soos soutsuur gevolg deur 'n suur-basis reaksie ook die alleenpaar oor Li3N kan geskenk word en dit is in die vakante orbitaal van Cl aanvaar.

Die reaksie sal nie enige soort katalisator of temperatuur vereis nie, want beide spesies is meer reaktief. In hierdie artikel sal ons die meganisme van die reaksie soos entalpie, redoks, presipitasie, produkvorming, tipe reaksie, ens in detail leer.

1. Wat is die produk van HCl en Li3N?

Wanneer HCl met Li reageer3N met 3:1 verhouding dan LiCl en NH3 vorm maar wanneer oortollige HCl in 'n verhouding van 4:1 gereageer word, word ammoniumchloried saam met LiCl gevorm.

Produkte van die Reaksie
Tussen HCl en Li3N

2. Watter tipe reaksie is HCl + Li3N?

Die reaksie tussen HCl en Li3N is 'n suur-basis reaksie saam met 'n verplasingsreaksie waar Cl verplaas word, dit is ook 'n voorbeeld van 'n redoksreaksie saam met 'n skenker-aanvaarder reaksie.

3. Hoe om HCl + Li te balanseer3N?

HCl + Li3N = LiCl + NH3 en HCl + Li3N = LiCl + NH4Cl beide reaksies is nog nie gebalanseer nie, want in beide reaksies is linkerkant nie gelyk aan die regterkant nie. Nou moet ons beide vergelykings balanseer in die volgende stappe-

 • Stap 1 – Benoem al die molekules in die reaktantplekke sowel as die produkplek.
 • Al die molekules word deur die Engelse alfabet gemerk soos A, B, C en D omdat vier molekules in albei reaksies teenwoordig is. Dan lyk albei reaksies so,
 • A HCl + B Li3N = C LiCl + D NH3
 • E HCl + F Li3N = G LiCl + H NH4Cl
 • Stap 2 – Vergelyk al die alfabet en koëffisiënte van die molekules wat 'n spesifieke vergelyking maak,
 • H = A = 3D, Cl = A = C, Li = 3B = C, N = B = D en vir ander reaksies sal die vergelykings wees, H = E = 4H, Cl = E = G = H, Li = 3F = G, N = F = H
 • Stap 3 – Deur nou Gaussiese eliminasie te gebruik, bereken ons die waarde van elke koëffisiënt en veranderlike,
 • Deur Gaussiese eliminasie en substitusie te gebruik, kan ons beide vergelykings oplos en kry A = 3, B = 1, C = 3, D = 1 en E = 4, F = 1, G = 3, en H = 1.
 • Dus, algehele gebalanseerde vergelykings is,
 • 3 HCl + Li3N = 3 LiCl + NH3
 • 4 HCl + Li3N = 3 LiCl + NH4Cl

4. HCl + Li3N titrasie

Li3N kan teen HCl getitreer word, wat 'n suur-basis titrasie is met 'n behoorlike indikator om die sterkte van die suur sowel as basis te skat. Die titrasie het nog 'n paar dinge vereis wat hieronder gelys word,

Toestel gebruik

Ons benodig 'n buret, koniese fles, burethouer, volumetriese fles en bekers.

Titer en titrant

Hier word HCl as titrant bedien wat in die buret geneem word en die molekule wat ontleed moet word is Li3N as die titer.

Indicator

Aangesien dit 'n suur-basis-titrasie is, is die beste-pas-aanwyser hier fenolftaleïen want in die basiese medium toon dit 'n pienk kleur en suur medium word dit kleurloos, so ons kry maklik die eindpunt.

Prosedure

Die buret is gevul met HCl en Li3N word in 'n koniese fles geneem en 'n paar druppels indikator bygevoeg en goed geskud. Nee, begin die titrasie deur HCl vanaf die buret druppelsgewys in die koniese en konstante skud by te voeg.

Na 'n sekere tyd verander die aanwyser sy kleur wat aandui dat die basis ten volle deur die suur geneutraliseer is en die titrasie stop. Ons herhaal die titrasie verskeie kere vir beter resultate en dan vind ons die sterkte van die suur deur die formule V uit1S1 =V2S2.

5. HCl+ Li3N netto ioniese vergelyking

Verskeie ione word gevorm in die reaksie tussen HCl en Li3N soos proton en chloried en Li+, N3- NH3 kon nie geïoniseer word nie, maar NH4Cl kan soos NH geïoniseer word4+ en Cl-.

 • 3H+ + 3Cl- + 3Li+ + N3- = 3Li+ + 3Cl- + NH3
 • 4H+ + 4Cl- + 3Li+ + N3- = 3Li+ + 3Cl- + NH4+ + Kl-

6. HCl+ Li3N gekonjugeerde pare

Die gekonjugeerde paar HCl is die ooreenstemmende basis Cl- en die gekonjugeerde suur van NH3 is die ooreenstemmende suur NH4+ wat in die verloop van die reaksie tussen HCl en Li gevorm kan word3N.

 • Gekonjugeerde paar HCl = Cl-
 • Gekonjugeerde paar NH3 =NH4+

7. HCl en Li3N intermolekulêre kragte

Kovalente en dipoolinteraksie teenwoordig in HCl en ioniese interaksie teenwoordig in Li3N en ook sterk elektrostatiese krag as gevolg van die hoë ladingsdigtheid van beide elemente, en sterk ioniese krag teenwoordig vir NH4Cl en LiCl aangesien beide elektroliete is en ook van der waal se mag teenwoordig.

molekuleWaarnemende krag
1.HClElektrostatiese,
van der waals,
Dipool interaksie
2.Li3NIonies,
elektrostatiese
3.LiClSterk Ionies,
van der waal se
4.NH4Clelektrostatiese
krag,
kovalente
5.NH3H-binding,
kovalente
Intermolekulêre magte

8. HCl + Li3N reaksie entalpie

Die entalpieverandering, vir die reaksie 3 HCl + Li3N = 3 LiCl + NH3 is -828.77 KJ/mol terwyl vir die reaksie 4 HCl + Li3N = 3 LiCl + NH4Cl is -514.47 KJ/mol. Ons moet die reaksie bereken entalpie afsonderlik vir twee reaksies van die verskillende stoïgiometriese proporsies van HCl.

molekuleentalpie
(KJ/mol)
1.Li3N-165.14
2.HCl-92.3
3.LiCl-408.27
4.NH3-46
5.NH4Cl+176
Entalpie van die molekules

9. Is HCl + Li3N 'n bufferoplossing?

Die reaksie tussen HCl en Li3N gee 'n bufferoplossing van NH4Cl wat die pH van die oplossing kan beheer indien enige suur of basis by hierdie oplossing gevoeg word.

10. Is HCl + Li3N 'n volledige reaksie?

HCl en Li3N reageer heeltemal om verskillende produkte soos LiCl, NH te vorm3, en NH4Cl met verskillende stoïgiometriese proporsies en die reaktante gebruik.

11. Is HCl + Li3N 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die reaksie tussen HCl en Li3N albei twee is eksotermiese reaksie wat verskillende stoïgiometriese reaksies het as gevolg van die negatiewe waarde van entalpie in terme van termodinamika, wat hitte vrystel in die loop van die reaksie en daardie hitte verskaf energie vir die reaksies.

12. Is HCl + Li3N 'n redoksreaksie?

Bogenoemde reaksie tussen HCl en Li3N is 'n redoksreaksie waar Cl verminder word en N saam met Li geoksideer word, waar die oksidasiegetal verander gedurende die verloop van die reaksie.

Redoksskema van reaksie
Tussen HCl en Li3N

13. Is HCl + Li3N 'n neerslagreaksie

Die reaksie tussen HCl en Li3N is 'n neerslagreaksie omdat NH4Cl word gepresipiteer wanneer 4 mol HCl met Li reageer3N, maar wanneer dit NH vorm3 as gevolg van sy gasagtige aard kan dit nie oplosbaar wees in water nie, maar nie in neerslagvorm nie.

14. Is HCl + Li3N omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die reaksie tussen 4 mol HCl en Li3N is omkeerbaar van aard, die reaksie kan in beide vorentoe en agtertoe rigtings verloop, maar die reaksie tussen 3 mol HCl en Li3N is onomkeerbaar wat NH veroorsaak3 kan nie verder reageer nie.

Omkeerbaar en onomkeerbaar
Reaksies van HCl en Li3N

15. Is HCl + Li3N verplasingsreaksie?

Beide reaksies van Li3N met HCl van hoër of laer mol is verplasingsreaksies want in beide gevalle word Li verplaas en aan die Cl-deel geheg en N word ook verplaas en aan H geheg.

Gevolgtrekking

Die reaksie tussen HCl en Li3N kan in verskillende mol HCl voorkom en 'n ander produk kry, waar hoër mol HCl NH gee4Cl en laer mol gee NH3 saam met NH3. Dus, ons kan hierdie reaksie gebruik vir die produksie van NH4Cl en NH3 ook, en die reaksie kan gebruik word vir die skatting van chloried sowel as nitriedione.

Biswarup Chandra Dey

Hi......ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. My spesialiseringsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memorisering nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings