15 Feite oor HCl + Li2SiO3: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae

Li2Ja3 is die basiese oksied van alkalimetale sodat dit met sterk sure soos soutsuur kan reageer. Kom ons kyk na die meganisme en reaksiepad van die HCl en Li2Ja3.

Litiumsilikaat of litiummetasilikaat is die basiese sout en die sentrale Li is in +1 oksidasietoestand en die Si-O binding is sterker a.g.v. π bindingsvorming. Die meer gekonsentreerde vorm van HCl word benodig vir die reaksie met litiumsilikaat en daar is geen behoefte aan enige katalisator of buitenste temperatuur nie.

Om die hoeveelheid silikon in litiumsilikaat te vind, kan ons 'n titrasiereaksie met sterk soutsuur uitvoer. In hierdie artikel sal ons meer leer oor reaksies soos entalpie, redoksreaksie, intermolekulêre krag, gekonjugeerde pare, ens. met 'n verduideliking in die volgende deel van die artikel.

1. Wat is die produk van HCl en Li2Ja3?

Litiumchloried saam met metasielsuur word gevorm wanneer HCl en Li2Ja3 is onderhewig aan reaksie, maar metasielsuur dissosieer ook in water en silikondioksied.

Produk vorming van
HCl en Li2Ja3 Reaksie

2. Watter tipe reaksie is HCl + Li2Ja3?

Die reaksie HCl + Li2Ja3 is suur-basis reaksies en dit is een tipe redoksreaksie en verplasingsreaksie, aangesien laasgenoemde basies van aard is en eersgenoemde sterk suur is. In hierdie reaksie word verskeie elemente geoksideer en gereduseer soos Li, Si en Cl.

3. Hoe om HCl + Li te balanseer2Ja3?

HCl + Li2Ja3 = LiCl + H2O + SiO2 hierdie reaksie is nog nie gebalanseer nie, want die LHS van die reaksie is nie gelyk aan die RHS nie, dus moet ons die vergelyking in 'n paar stappe balanseer· 

 • Stap 1 – Merk al die reaktante en produkte volgens die vereiste aantal alfabette
 • Ons het al die molekules in die deel van die reaktant sowel as die produk langs A, B, C, D en E gemerk aangesien daar 'n totaal van vyf molekules ongebalanseerd teenwoordig is. Nou verminder die reaksie tot, A HCl + B Li2Ja3 = C LiCl + D SiO2 + EH2
 • Stap 2 – Vergelyk al die koëffisiënte vir al dieselfde tipe elemente deur hulle te herrangskik
 • Rangskik al dieselfde elemente volgens hul stoïgiometriese proporsie en koëffisiënte wat ons kry,
 • H = A = 2E, Cl = A = C, Li = 2B = C, Si = B = D, O = 3B = 2D = E
 • Stap 3 – Gebruik Gaussiese eliminasie om die koëffisiëntwaardes te bepaal
 • Gebruik die Gaussiese eliminasie en vergelyk al die vergelykings wat ons kry, A = 2, B = 1, C = 2, D = 1
 • Stap 4- skryf nou die hele vergelyking in die gebalanseerde vorm
 • Die algehele gebalanseerde vergelyking sal 2HCl + Li wees2Ja3 = 2LiCl + SiO2 + H2O

4. HCl + Li2Ja3 titrasie

Om die hoeveelheid silikon te skat, kan ons 'n titrasie tussen Li uitvoer2Ja3 en HCl

Toestel gebruik

Ons benodig 'n buret, koniese fles, burethouer, volumetriese fles en bekers vir hierdie titrasie.

Titer en titrant

HCl teenoor Li2Ja2, HCl dien as titrant wat in die buret geneem word en die molekule wat ontleed moet word is Li2Ja2 wat in 'n koniese fles geneem word.

Indicator

Die hele titrasie word in 'n suur medium of suur pH gedoen, dus die beste geskikte indikator sal fenolftaleïen wees wat perfekte resultate vir hierdie titrasie by gegewe pH gee.

Prosedure

Die buret is gevul met gestandaardiseerde HCl en Li2Ja3 is in 'n koniese fles saam met die onderskeie aanwyser geneem. HCl word druppelsgewys by die koniese fles gevoeg en die fles het voortdurend geskud. Na 'n sekere tyd wanneer die eindpunt aangekom het, verander aanwyser sy kleur en die reaksie is gedoen.

Ons herhaal die titrasie verskeie kere vir beter resultate en dan skat ons die silikonhoeveelheid deur die formule V1S1 =V2S2.

5. HCl+ Li2Ja3 netto ioniese vergelyking

In die reaksie tussen HCl + Li2Ja3 verskeie ione word gevorm en sommige molekules word in ione gedissosieer, soos chloried, en litium-ioon saam met proton maar SiO2 kan nie gedissosieer word nie.

H+ + Kl- + Li+ + SiO3- = Li+ + Kl- + H+ +O- + SiO2

6. HCl+ Li2Ja3 gekonjugeerde pare

In die reaksie HCl + Li2Ja3 Chloried is die gekonjugeerde basis van sterk suur soutsuur en die gekonjugeerde paar Li2Ja3 is die silikaat en die ander protoniese vorm van die spesifieke molekule.

 • Gekonjugeerde paar HCl = Cl-
 • Vervoegde paar Li2Ja3 = Li3Ja32-

7. HCl en Li2Ja3 intermolekulêre kragte

Die ioniese en elektrostatiese kragte is teenwoordig in HCl sowel as dipoolinteraksie en vir die Li2Ja3 daar is ioniese kragte saam met kovalente interaksie teenwoordig. sommige H-binding teenwoordig in water en vir SiO2 daar is kovalente interaksie saam met van der waal se interaksie teenwoordig.

molekuleWaarnemende krag
HCIElektrostatiese,
van der waal's,
dipool interaksie
Li3Ja3Ionies, kovalent,
van der waal se
LiClIonies,
Sterk
elektrostatiese
Ja2kovalente
H2OKovalente, H-binding,
elektrostatiese
Molekulêre interaksies

8. HCl + Li2Ja3 reaksie entalpie

Vir die reaksie HCl + Li2Ja3 die reaksie entalpie is, -934.03 KJ/mol wat verkry kan word deur die formule entalpie van produkte – entalpie van reaktante, en hier is die verandering in entalpie negatief.

molekuleentalpie
(KJ/mol)
Li2Ja3-677
HCI-92.3
LiCl-408.27
Ja2-911.09
H2O-68
Reaksie Entalpie
van die molekules

9. Is HCl + Li2Ja3 'n bufferoplossing?

Die reaksie tussen HCl + Li2Ja3 gee 'n bufferoplossing van silikaatione wat die pH van die oplossing kan beheer aangesien dit beide suur sowel as basiese eienskappe by sekere pH het.

10. Is HCl + Li2Ja3 'n volledige reaksie?

Die reaksie tussen HCl + Li2Ja3 is volledige reaksie wat twee volledige produkte H gee2Ja3 en LiCl, verder na volle dissosiasie van H2Ja3 ons kry water en SiO2 en benutting van die reaktante.

11. Is HCl + Li2Ja3 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die verandering van entalpie vir die reaksie van HCl + Li2Ja3 dui aan dit is 'n eksotermiese proses gebaseer op termodinamika, aan die ander kant, het die reaktant hitte vrygestel in die loop van die reaksie of ons kan sê δH = Hprodukte-Hreaktane <0.

Energie Prodile Diagram van
Eksotermiese reaksie

12. Is HCl + Li2Ja3 'n redoksreaksie?

Si en Cl word geoksideer waar Li verminder word wanneer HCl en Li2Ja3 word gereageer sodat dit 'n redoksreaksie is en waar die oksidasiegetal van verskeie elemente verander word.

Redoks Skematiese van
HCl en Li2Ja3 Reaksie

13. Is HCl + Li2Ja3 'n neerslagreaksie

Die reaksie tussen HCl + Li2Ja3 is 'n neerslagreaksie waar litiumsilikaat gepresipiteerde en LiCl kan oplos in water en weer wanneer Li2Ja3 dissosieer in water en SiO2, dan SiO2 onoplosbaar in die reaksiemedium bly.

14. Is HCl + Li2Ja3 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die eerste reaksie HCl + Li2Ja3 is onomkeerbaar omdat daardie reaksie slegs vorentoe beweeg, maar die dissosiasie van H2Ja3 in H2O en SiO2 is omkeerbaar en gaan in beide 'n vorentoe en agtertoe rigting.

Omkeerbaar en onomkeerbaar
Reaksie

15. Is HCl + Li2Ja3 verplasingsreaksie?

Bogenoemde reaksie tussen HCl + Li2Ja3 is 'n enkele verplasingsreaksie waar Li word verplaas en raak geheg aan Cl.

Gevolgtrekking

Om die hoeveelheid Si te skat, kan ons die titrasie tussen Li gebruik2Ja3 en HCl omdat Li2Ja3 is die rou vorm waar Si gestoor word. Deur hierdie reaksie skat ons ook die hoeveelheid Li. Die reaksie vereis geen katalisator en temperatuur nie, want dit is 'n eksotermiese reaksie.

Lees meer feite oor HCl:

HCl + ZnCO3
HCl + NaH
HCl + NaCl
HCl + MnSO4
HCl + SbOCl
HCl + SrCO3
HCl + Na2SO3
HCl + Fe2(CO3)3
HCl + MnO2
HCl + HgO
HCl + F2
HCl + Na2CO3
HCl + NaBr
HCl + Sr
HCl + Na2O
HCl + Sr(NO3)2
HCl + Li2O
HCl + NaH2PO2
HCl + PbSO4
HCl + Sb2S3
HCl + CuS
HCl + Mn2(SO4)3
HCl + HCN
HCl + BaCO3
HCl + SO3
HCl + Mg2Si
HCl + Al2S3
HCl + Na2O3
HCl + BaSO3
HCl + MgO2
HCl + Ag2CO3
HCl + NaClO2
HCl + H3PO4
HCl + NH4OH
HCl + Ag2O
HCl + Hg
HCl + FeS2
HCl + NaF
HCl + KOH
HCl + MgSO3
HCl + Na2S2O3
HCl + Ca
HCl + Na2S
HCl + Li
HCl + Na2SiO3
HCl + Ag2S
HCl + Mg(OH)2
HCl + CH3CH2OH
HCl + CuSO4
HCl + NH4NO3
HCl + MnS
HCl + Ag2C2
HCl + Pb(NO3)2
HCl + K2CO3
HCl + Sr(OH)2
HCl + FeSO3
HCl + NaClO
HCl + Ag2CrO4
HCl + Mg3N2

Scroll na bo