HCl lewis-struktuur, Kenmerke: 51 Volledige vinnige feite

HCl is die chemiese formule van soutsuur. Hier bespreek ons ​​oor HCl Lewis struktuur, eienskappe en 'n paar vinnige feite.

Soutsuur (HCl) is 'n vloeistof en waterstofchloried (HCl) is 'n gas. Soutsuur is in waterige vloeibare vorm met geen kleur nie en het 'n skerp reuk. Waterstofchloried is 'n gelerige ontvlambare gas en korrosief van aard. HCl bestaan ​​hoofsaaklik uit een waterstofatoom en een chlooratoom in sy struktuur. Dit het sinonieme soos muriatic suur en chloor - soutsuur.

Hoe om HCl Lewis-struktuur te teken?

Lewisstruktuur kan geteken word met behulp van die volgende stappe:

 1. Voorspel die groepposisie van H- en Cl-atome in die periodieke tabel.
 2. Evalueer totale valenselektrone van HCl lewis struktuur deur valenselektrone van H- en Cl-atome by te voeg.
 3. Meer elektronegatiewe atoom is 'n sentrale atoom, maar in HCl is dit diatomies sodat dit langs mekaar geplaas word.
 4. Vorm enkel kovalente binding tussen H- en Cl-atome.
 5. Oorblywende valenselektrone gaan na chlooratoom en is nie-bindende elektrone.
 6. Gaan die volledige oktet van atome na en merk eensame elektronpare.
 7. Tel formele lading teenwoordig op HCl lewis struktuur.
 8. Herken die vorm, hibridisasie en bindingshoek van die HCl lewis struktuur.
HCl Lewis struktuur

HCl valenselektrone

In HCl Lewis-struktuur kom die waterstofatoom onder 1st periodieke tabelgroep en chlooratoom kom onder 17th periodieke tabel groep. Gevolglik het die H- en Cl-atome van die HCl-lewis-struktuur 1 en 7 valenselektrone in sy buitenste valensdop. Bereken eers die totale valenselektrone teenwoordig op HCl Lewis-struktuur.

Waterstofatoom van HCl het valenselektrone = 01

Chlooratoom van HCl het valenselektrone = 07

Totale valenselektrone van HCl Lewis-struktuur = 01 (H) + 07 (Cl) = 08

Daarom is die totale valenselektrone op HCl lewis struktuur is agt.

Totale elektronpare op HCl Lewis-struktuur kan voorspel word deur alle valenselektrone deur twee te deel.

Totale elektronpare op HCl = 8 / 2 = 4

Gevolglik is die totale elektronpare op HCl vier.

Agt Valnce-elektrone op HCl Lewis

HCl lewis struktuur oktet reël

HCI lewis struktuur daar is agt totale valenselektrone teenwoordig, waarvan twee elektrone bindingspare is wat 'n kovalente binding tussen waterstof- en chlooratome skep. So, nou het ons meer ses valenselektrone gelaat vir verdere binding of deling.

H-atoom kan nie meer as twee elektrone bevat nie, aangesien dit reeds twee bindingspaarelektrone gehad het, so die waterstof het 'n volledige oktet met twee elektrone volgens sy kapasiteit. Die oorblywende ses elektrone kry nou plek op chlooratoom as nie-bindende elektrone.

Daarom het die chlooratoom nou altesaam agt elektrone wat dit omring, maw twee bindende elektrone en ses nie-bindende elektrone. Daarom het die chlooratoom ook volledige oktet. Dus beide H- en Cl-atome van HCl Lewis struktuur voltooi het oktette.

HCl lewis struktuur alleenpare

HCl Lewis struktuur bestaan ​​uit agt valenselektrone in sy molekule. Van hulle is twee elektrone bindingspaarelektrone en op chlooratoom is nie-bindende elektrone ses. As ons hierdie nie-bindende elektrone koppel, is hulle drie eenpaar elektrone. Dus, die HCl Lewis-struktuur bevat drie eensame elektronpare teenwoordig op die chlooratoom van die HCl-molekule.

Eensame elektronpare op HCl Lewis-struktuur

HCl Lewis struktuur formele lading

As enige Lewis-struktuur een of ander formele lading het, word daardie Lewis-struktuur as 'n stabiele struktuur beskou. Formele lading-evaluering word met die volgende formule gedoen.

Formele lading = (valenselektrone – nie-bindende elektrone – ½ bindingselektrone)

Tydens die evaluering van formele lading van HCl lewis struktuur, moet daar eers die formele lading van chloor- en waterstofatome afsonderlik evalueer word.

Waterstofatoom: Waterstofatoom bevat valenselektrone in HCl = 01

                           Waterstofatoom bevat nie-bindende elektrone in HCl = 00

                              Waterstofatoom bevat bindingselektron in HCl = 02 (een binding het 2 elektrone)

Waterstofatoom van HCl lewis struktuur het formele lading = (01–00–2/2) = 0

In HCl Lewis-struktuur bevat die waterstofatoom dus geen formele lading nie.

Chlooratoom: Chlooratoom bevat Valenselektrone in HCl = 07

                         Chlooratoom bevat nie-bindende elektrone in HCl = 06

                            Chlooratoom bevat Bindingselektrone in HCl = 02 (een binding het twee elektrone)

Chlooratoom van HCl Lewis-struktuur bevat formele lading = (7–6–2/2) = 0

Daarom, in HCl lewis struktuur chlooraton bevat geen formele lading nie.

Vandaar die waterstof- en chlooratome in HCl Lewis-struktuur bevat nul formele lading.

Formele lading op HCl lewis struktuur

HCl Lewis struktuur resonansie

Resonansie struktuur van HCl Lewis struktuur van molekule is nie moontlik nie, aangesien daar geen veelvuldige bindings in sy struktuur is nie. HCl lewis-struktuur het slegs een enkel kovalente binding en daar is geen vorming van dubbel- of drievoudige binding in die struktuur nie.

Ook HCl lewis struktuur het nul formele lading, geen negatiewe of positiewe formele lading is daarop teenwoordig nie. Daar is dus geen beweging van elektrone moontlik in HCl nie lewis struktuur om veelvuldige bindings te vorm. Geen resonansiestruktuur van HCl-molekule is dus moontlik nie.

HCl Lewis struktuur vorm

HCl Lewis-struktuur is saamgestel uit twee elemente, dws H en Cl wat met enkelkovalente binding geheg is en met drie eensame elektronpare op Cl-atoom. Om te stem met VSEPR teorie behoort HCl lewis struktuur aan AXE3 generiese formule.

Hier stel A sentrale atoom voor, x stel bindingsatome met sentrale atoom voor en E verteenwoordig eenpaar elektrone op binding van naburige atome. Dus die HCl lewis struktuur bevat molekulêre vorm lineêr en elektrongeometrie tetraëdries.

HCl hibridisasie

Soos die HCl lewis struktuur behoort aan VSEPR teorie se AXE3 generiese formule, waardeur dit molekulêre vorm lineêre en elektron geometrie tetraëdriese. Daarom bevat HCl Lewis struktuur sp3 hibridisasie.

HCl Lewis struktuur hoek

Aangesien die HCl Lewis-struktuur lineêre vorm (molekulêre vorm) en tetraëdriese meetkunde (elektronmeetkunde) het, aangesien dit AXE3 generiese formule van VSEPR teorie het. HCl Lewis-struktuur is dus sp3-gehibridiseer en het 'n bindingshoek van 109.5 grade.

HCl oplosbaarheid

HCl (soutsuur) is oplosbaar in:

 • water
 • etanol
 • metanol

Is HCl oplosbaar in water?

Ja, HCl is oplosbaar in water. Wanneer HCl met water gemeng word, dissosieer dit as H+ en Cl- ione en vorm dus hidroniumione.

Waarom HCl oplosbaar in water?

Wanneer HCl (soutsuur) in water opgelos word, vorm dit 'n eksotermiese reaksie en ontwikkel 'n bietjie hitte. HCl dissosieer in water as H+ (waterstofioon of proton) en Cl-ione en dus is daar 'n toename in konsentrasie van H+ ione in water en dus forma hidroniumioon (H3O+).

Hoe HCl oplosbaar in water?

As ons HCl in water gemeng het (nie water in HCl nie aangesien dit die beker kan bars), vorm die H-atoom teenwoordig in HCl suur 'n waterstofbinding met die suurstofatoom van H2O (water) molekule. Gevolglik word HCl op mengbaar met water ioniseer as H+ en C-ione om H3O+ (hidronium)-ioon te vorm.

HCl → H+ + Cl-

HCl + H2O → H3O+ + Cl-

hcl lewis struktuur
Waterstofbindingsvorming tussen HCl en H2O

Is HCl 'n elektroliet?

Ja, HCl (soutsuur) is 'n elektroliet, in plaas daarvan is dit 'n sterk elektroliet aangesien dit 'n sterk suur is en wanneer dit met water gemeng word, kan dit as H+ en Cl- ione in waterige wateroplossing ioniseer.

Hoekom is HCl elektroliet?

Soutsuur is 'n sterk elektroliet. Elektroliet is 'n verbinding by vermenging met water produseer ione en gelei elektrisiteit. HCl kan so elektroliet optree as wanneer dit in water gemeng word, dissosieer dit in positief gelaaide H+ ioon (katioon) en negatief gelaaide Cl-ioon (anioon) en gelei dus elektrisiteit in die oplossing.

Hoe is HCl elektroliet?

Wanneer HCl (soutsuur) by vermenging met h2O (water) dit kry ioniseer as katioon H+ ioon en anioon Cl- ioon. Wanneer die buitenste elektriese stroom op elektrolitiese oplossing van HCl en H2O toegepas word, word die waterstofione en chloorione in die oplossing geproduseer. Dus, die H+ ione (katione) wat na die katode gaan (positief gelaai) en die Cl- ione (anione) wat na die anode (negatief gelaai) gaan.

Is HCl 'n sterk elektroliet?

Ja, HCl is 'n sterk elektroliet. Die verbindings wat in water oplos, produseer ione en gelei elektrisiteit is elektroliete. Sterk elektroliete is die stof wat meer ione in oplossing kan produseer wanneer dit in water opgelos word om elektrisiteit te gelei. Die HCl (soutsuur) wanneer dit in water opgelos word, produseer meer H+ en Cl- ione en vorm ook H3O+ ione en by die aanwending van elektrisiteit kan dit elektrisiteit gelei.

Is HCl suur of basies?

Ja, HCl is 'n suur verbinding. HCl tree op as 'n suur, wanneer dit met H2O gemeng word, dissosieer HCl as H+ en Cl- ione. Die verbindings wat H+-ione kan vrystel of skenk wanneer dit met water vermeng word, is bekend as sure.

Hoekom is HCl suur?

Wanneer HCl by water gevoeg word, dissosieer dit in water as H+ en Cl-ione. Dus, daar is toename van H+ (waterstof)-ione in die water HCl-oplossing en dus kan dit as 'n suurverbinding optree. Dit kan meestal in water gedissosieer word en dien dus as 'n sterk suur.

Hoe suur is HCl?

HCl by byvoeging van water word geïoniseer as H+ en Cl- ione en verder verbind die H+ ione met H2O molekule om H3O+ (hidronium) ioon te vorm en daarom kan HCl as suur optree

HCl + H2O → H3O+ + Cl-

Is HCl 'n sterk suur?

Ja, HCl is 'n sterk suur. Wanneer HCl (soutsuur) in water gemeng word, wat dan ioniseer of dissosieer in H+ en Cl- ione. Dit vorm meer aantal H+-ione in wateroplossing en vorm waterstofbindings. Dit vorm eksotermiese reaksie wat hitte produseer. HCl is dus 'n sterk suur.

Is HCl poliprotiese suur?

Nee, HCl is nie 'n poliprotiese suur nie, maar is 'n monoprotiese suur. Monoprotiese sure is dié wat slegs een waterstofatoom (proton of H+) in die molekule bevat. Poliprotiese sure is daardie sure wat meer as een waterstof (proton of H+) atome in die molekule het.

In HCl (soutsuur) het slegs een waterstofatoom en een chlooratoom teenwoordig daarin. Gevolglik sal HCl suur wanneer dit met water reageer, sy een proton vrystel of ioniseer, dws waterstofatoom. HCl is dus monoproties en nie poliproties nie.

Is HCl 'n Lewissuur?

Ja, HCl is 'n Lewissuur. Die sure wat die vermoë het om alleenpaar elektrone te aanvaar, is lewissure. Lewissure is die stowwe wat ten minste 'n leë valensdop-orbitaal in sy atome het. HCl kan as Lewissuur optree aangesien dit in staat is om protone uit water te verkry wanneer dit in water gemeng word.

Hoekom is HCl 'n Lewissuur?

HCl kan as Lewissuur optree aangesien dit in staat is om eensame paar elektrone te verkry of te aanvaar.

Is HCl 'n arrheniussuur?

Ja, HCl is 'n Arrhenius-suur. Die sure wat die H+-ioonkonsentrasie kan verhoog, word as Arrheniussure beskou.

Hoekom HCl 'n Arrhenius suur?

HCl wanneer dit by water gevoeg word, breek die binding van HCl-molekule en vorm H+ en Cl-ione in daardie waterige oplossing. HCl-suur kan dus die H+-ionekonsentrasie in water verhoog deur H+-ione daarin vry te stel.

HCl → H+ + Cl-

Hoe HCl 'n Arrhenius suur?

Soutsuur by vermenging met water breek af as H+ en Cl- ione en dus neem die H+ ioonkonsentrasie in water toe. Hierdie H+ ione word dus by H2O gevoeg om H3O+ en Cl- ione te vorm.

HCl + H2O → H3O+ + Cl-

Is HCl polêr of nie-polêr?

Soutsuur (HCl) is polêr van aard. HCl is polêre molekule aangesien daar meer elektronegatiwiteitsverskil binne waterstof- en chlooratome is.

Hoekom is HCl polêr?

Die elektronegatiwiteitswaarde van waterstof- en chlooratome is onderskeidelik 2.20 en 3.16. Die H- en Cl-atoom het dus 'n elektronegatiwiteitsverskil van 0.96. Hierdie waarde is baie groter as die voorgeskrewe waarde deur Paulings van 0.4.

Aangesien die HCl-suur meer elektronegatiwiteitsverskilwaarde van 0.4 het, is dit polêr van aard. Selfs die chlooratoom is meer elektronegatief as waterstofatoom, daarom trek die elektronwolk na die chlooratoom.

Daarom bestaan ​​HCl-suur uit elektronverspreiding wat nie gelyk is op beide waterstof- en chlooratome nie en dus het dit hele dipoolmoment op HCl-molekule wat gedeeltelike positiewe lading op waterstofatoom en gedeeltelike negatiewe lading op chlooratome in HCl-molekule veroorsaak.

Hoe is HCl polêr?

HCl suur het 'n oneweredige elektronverspreiding, dus het dit 'n asimmetriese rangskikking van atome in sy struktuur. Dus, die HCl-molekule verteenwoordig molekulêre vorm wat lineêr is en elektrongeometrie wat tetraëdries is as gevolg van onreëlmatige verspreiding van elektrone daarin en daarom is HCl-suur polêr.

Is HCl lineêr?

Natuurlik is HCl lineêr van vorm. In ooreenstemming met VSEPR teorie se AXE3 generiese formule, die HCl suur bevat lineêre molekulêre vorm. Die HCl Lewis-struktuur is 'n diatomiese molekule bestaan ​​uit H- en Cl-atome wat met 'n enkel kovalente binding in 'n reguit enkellyn geheg is. Weet meer oor uriensuurstruktuur 

Dus, die een elektron van waterstofatoom gedeel met chlooratoom en skep enkel kovalente binding in HCl struktuur en dus het dit lineêre struktuur.

Is HCl paramagneties of diamagneties?

Soutsuur (HCl) is 'n diamagnetiese molekule aangesien dit alle gepaarde elektrone in sy struktuur het.

Hoekom is HCl diamagneties?

HCl het agt totale valenselektrone waarvan een bindingspaarelektron binne H- en Cl-atome is deur een elektron van H en een elektron van Cl-atoom te deel. HCl-suur het dus een bindingspare en drie eensame elektronpare. Aangesien die HCl-suur alle gepaarde elektrone het, is dit diamagneties van aard.

Hoe is HCl diamagneties?

Diamagnetiese molekules het 'n negatiewe waarde van magnetiese vatbaarheid. Die HCl suur het 'n negatiewe waarde van magnetiese vatbaarheid so dit is diamagneties van aard. Ook wanneer magnetiese veld ekstern op HCl suur toegepas word, kan dit in die teenoorgestelde rigting van die magnetiese veld afstoot en dus is dit diamagneties van aard.

HCl kookpunt

Soutsuur (HCl) het 110 grade Celsius kookpunt. Die temperature waarteen die vloeibare stowwe in gasse omgeskakel word, staan ​​bekend as kookpunt van daardie stof. HCl suur het die hoër kookpunt van 110 grade Celsius aangesien dit van aard gepolariseer is en groot grootte het.

Hoekom het HCl hoër kookpunt?

Soutsuur vorm by reaksie met water waterstofbindings met H2O-molekules. Daar is dus sterk intermolekulêre kragte wat met waterstof- en chlooratome van HCl-suur vorm.

Hierdie intermolekulêre kragte is waterstofbindings binne HCl- en H2O-molekules en wat nie maklik is om hierdie bindings af te breek nie. HCl is polêre molekule en het dus dispersiekragte met 'n groter mate wat HCl suur kan werk en dus 'n hoër kookpunt het.

Is HCl diproties?

Nee, HCl is nie 'n diprotiese suur nie, aangesien dit 'n monoprotiese suur is. Diprotiese sure is dié wat twee waterstof (H+) atome bevat, dit is ook bekend dat dit poliprotiese sure is. Monoprotiese sure bevat slegs een waterstofaton in sy struktuur. In HCl-suur het dit slegs een waterstofatoom in sy struktuur. Hulle word dus nie as diproties beskou nie, aangesien dit 'n monoprotiese suur is.

Is HCl ionies of kovalent?

Soutsuur (HCl) is kovalent van aard en kan ook as polêre kovalent optree in natuur.

Hoekom is HCl polêre kovalente molekule?

Soutsuur (HCl) bevat waterstof- en chlooratome met 2.2 en 3.16 elektronegatiwiteitswaardes. Dus, die elektronegatiwiteitsverskil tussen H- en Cl-atome is 0.9. Hierdie waarde kom onder die voorgeskrewe waarde van elektronegatiwiteitsverskil vir binding binne atome van 2.0 tot 0.5.

Dus, volgens hierdie oorweging, is die HCl-suur 'n polêre kovalent, aangesien dit 0.9 elektronegatiwiteitsverskilwaarde het wat onder die polêre kovalente voorgeskrewe waarde van 2.0 tot 0.5 kom. HCl is dus 'n polêre kovalente suur en nie ionies van aard nie.

Hoe is HCl kovalente of polêre kovalente molekule?

Die HCl-suur bevat H- en Cl-atome in sy molekule. Die H-atome het een valenselektron en Cl-atoom het 7 valenselektrone in hul buitenste valensskilorbitale. Hier, in HCl deel beide H- en Cl-atome een – een elektron met mekaar om 'n enkele kovalente binding te maak wat nie 'n suiwer kovalente binding is nie.

Hierdie kovalente binding is 'n sterk binding, maar toon polêre aard. HCl is 'n polêre kovalente suur aangesien dit ongelyke elektrondeling binne H- en Cl-atome het. Verder is die Cl meer elektronegatief as waterstofatoom en dus skep die elektrondigtheid op chlooratoom van HCl suur. Daarom is HCl polêre kovalente suur.

Is HCl amfiproties?

Nee, HCl is nie amfiprotiese suur nie. Die verbinding wat beide as suur of basisse kan optree, is bekend as amfoteriese of amfiprotiese verbindings.

Hoekom is HCl amfiproties?

HCl is 'n sterk suur en tree nie beide as suur en 'n basis op nie. As die HCl-suur met 'n basis reageer, sal dit proton skenk en 'n gekonjugeerde suur produseer. HCl suur kan nie proton verkry of aanvaar tydens reaksie met basis nie. HCl toon dus geen basiese aard nie en dit is nie amfiprotiese suur nie.

Hoe is HCl amfiproties?

Volgens die suur-basis-teorie van Bronstead – Lowry staan ​​die verbindings wat protone na basis kan vrystel en gekonjugeerde sure kan vorm bekend as sure. Net so staan ​​die verbindings wat protone kan verkry om gekonjugeerde basis te produseer bekend as basis.

As HCl by basis soos H2O (water) of NH3 (ammoniak) gevoeg word, kan dit proton aan basiese stof (NH3 of H2O) skenk en gekonjugeerde sure soos hidroniumioon of ammoniumioon produseer. Maar HCl aanvaar nie protone van ander basiese stowwe nie. HCl is dus nie amfiproties nie.

Is HCl binêr of drieledig?

HCl is 'n binêre suur. Die verbindings of molekules wat nie-metaalatome in die struktuur daarvan het, staan ​​bekend as binêre verbindings. In HCl vorm die nie-metaal H 'n binding met 'n ander nie-metaal Cl om HCl-molekule te vorm.

Hoekom is HCl binêr?

HCl suur bevat hoofsaaklik twee atome wat nie-metale is. Dus, die HCl-molekule het een H- en een Cl-atome en albei is nie-metale. Die HCl-suur is dus 'n binêre molekule.

Hoe is HCl binêr?

Binêre sure is die sure waarin die waterstof wat nie-metaal is, gekoppel is aan 'n ander nie-metaalatoom. Dus in HCl is die H-atoom gekoppel aan Cl wat ook nie-metaalatoom is. Hier beteken Bi twee, dus twee nie-metale is beskikbaar op HCl en daarom is dit binêre suur.

Is HCl gebalanseerd?

Nee, basies is HCl nie gebalanseerde vergelyking nie. Om die HCl-reaksievergelyking te balanseer, moet ons dieselfde aantal elemente aan beide kante van reaksie aanpas. HCl suur word geproduseer deur reaksie tussen waterstofgas (H2) en chloor (Cl2). Hier is H2 'n reduseermiddel en Cl2 'n oksideermiddel is.

H2 (g) + Cl2 (aq) → HCl

Die reaksie hierbo gesien is nie 'n gebalanseerde vergelyking nie, aangesien die atome aan die reaktantkant (H2 + Cl2) nie gelyk is aan die atome aan die produkkant (HCl). Daarom moet ons 2 bo HCl van produkkant byvoeg om gelyke aantal atome aan beide kante te maak.

H2 + Cl2 → 2HCl

Daarom is die bogenoemde HCl-vormingsreaksie nou 'n gebalanseerde vergelyking.

Is HCl geleidend?

Ja, HCl is geleidende suur. HCl by vermenging met water produseer ione en gelei dus elektrisiteit. HCl is dus 'n geleidende molekule.

Hoekom is HCl geleidend?

Soutsuur (HCl) wanneer dit met water gemeng word, skenk dit H+-ione in H2O-oplossing en skep waterstofbindings met watermolekules. HCl suur is dus in staat om ioon te produseer wanneer dit met water vermeng word en kan dus elektrisiteit gelei.

Hoe is HCl geleidend?

Soutsuur (HCl) wat uit twee nie-metaalatome bestaan, nl waterstofatoom en chlooratoom. Die soutsuur tree dus op as 'n suur deur H+-ione in wateroplossing te verloor. Dit skep ook h+ en Cl-ione in water (waterige oplossing).

Soos die waterstof(H+)-ione aan H2O-molekule verbind het om hidronium (H3O+)-ione te produseer. Hierdie ione vloei of beweeg na katodes en anode om elektrisiteit in die waterige oplossing te gelei. Daarom kan HCl optree as sterk suur of sterk elektroliet wat elektrisiteit kan gelei.

HCl + H2O → H3O+ + Cl-

Is HCl gekonjugeerde basis?

HCl is 'n vervaardigde gekonjugeerde basis op reaksie met Lewis-basis. Oor die algemeen reageer HCl met basis om suur-basis reaksie te vorm om 'n gekonjugeerde basis te produseer.

Hoekom is HCl gekonjugeerde basis?

Soutsuur kan maklik sy protone (H+ ione) skenk wanneer dit met basis reageer. Aangesien die basiese stof H+-ione kan aanvaar en dus hoër produkte met positiewe lading kan vorm. HCl kan dus gekonjugeerde basis produseer.

Hoe is HCl gekonjugeerde basis?

HCl by reaksie met ammoniak (NH3) wat 'n Lewis-basis is, kan die HCl-suur H+-ione aan ammoniakmolekule verloor. Dit kan dus ammoniumioon (NH4+) en Cl-ione as 'n produk in hierdie suur-basis reaksie vorm. In hierdie reaksie word Cl-ione gevorm wat 'n gekonjugeerde basis is.

HCl + NH3 → NH4+ + Cl- (Cl- = gekonjugeerde basis)

Is HCl korrosief?

Ja, HCl is korrosiewe suur. Soutsuur by vermenging met water vorm H3O+-ione en dus by kontak met water is dit korrosief.

Hoekom is HCl korrosief?

HCl suur by reaksie met H2O dissosieer as H+ en Cl- ione. HCl is 'n sterk suur wat meer H+-ione in H2O-oplossing kan vorm. Dus, as gevolg van die toenemende H+ ione in die waterige oplossing het die HCl suur 'n laer pH waarde (minder as 4 of 7 pH). Daarom is die pH-waarde van HCl suur 3.5 en dit is dus korrosief 'n suur.

Hoe is HCl korrosief?

Wanneer sterk sure soos soutsuur (HCl) by vermenging met H2O en dit ioniseer as H+ en Cl- ione en dus is daar toename in H+ ioonkonsentrasie in waterige oplossing. Gevolglik sal HCl-suur H3O+-ione in waterige oplossing vorm.

Hierdie H3O+-ione word verminder by kontak met metaaloppervlak en skep dus korrosie. Die korrosiewe aard van sure kan die sure se kapasiteit om H+-ione te skenk deur suurdissosiasiekonstante (pKa) meet. Die HCl suur het -5.9 pKa waarde en dus is HCl korrosief.

Is HCl gekonsentreer?

Ja, soutsuur is 'n gekonsentreerde suur. Die sure wat in suiwer vorm is of die sure het meer konsentrasie in water of die sure wat die H+ ioonkonsentrasie in water kan verhoog, staan ​​bekend as gekonsentreerde sure.

HCl suur by vermenging met water ioniseer as H+ en Cl- ione en vorm ook H3O+ ioon. HCl-suur kan dus die konsentrasie van H+-ione in water verhoog, daarom is dit 'n gekonsentreerde suur.

Is HCl solied vloeistof of gas?

HCl is beide in gas- en vloeibare vorm teenwoordig. HCl in suiwer vorm is 'n gas bekend as waterstofchloried. Waterstofchloried vorm slegs H+ en Cl- ione by ionisasie. Wanneer waterstofchloried (HCl) gas in H2O geborrel het, vorm dit waterige HCl-oplossing bekend as soutsuur.

Die soutsuur vorm by verdere reaksie met water H3O+-ione. Dus, HCl (soutsuur) is 'n vloeistof. Dus, HCl (waterstofchloried) is gas en HCl (soutsuur) is 'n vloeistof.

Is HCl higroskopies?

Ja, HCl suur is higroskopiese suur. Die molekules of sure wat vog uit atmosfeer of lug kan absorbeer, staan ​​bekend as higroskopiese verbindings. Die higroskopiese aard van enige verbinding kan sy fisiese eienskappe soos kookpunt, smeltpunt, ens. verander. HCl suur absorbeer dus ook vog uit die atmosfeer en is dus higroskopies van aard.

Is HCl waterstofbinding?

HCl (soutsuur) vorm waterstofbinding wanneer dit by water gevoeg word (H2O). As HCl met H2O gemeng word, ioniseer dit as h+ en Cl- om H3O+-ione in waterige oplossing te produseer. Hier vorm H-atoom van HCl waterstofbinding met meer elektronegatiewe O-atoom van H2O-molekule.

HCl + H2O → H3O+ + Cl-

Is HCl metaal of nie-metaal?

HCl is 'n nie- metaalsuur. In HCl aicd is daar twee nie – metaalatome is teenwoordig, dws waterstof- en chlooratome. HCl is dus nie-metaalsuur as gevolg van die teenwoordigheid van twee nie-metale. Suiwer vorm van HCl-gas vorm ook waterige oplossing soutsuur wanneer dit by water gevoeg word. Hcl is dus nie-metaalsuur.

Is HCl neutraal?

Geen HCl is nie neutrale stof nie. HCl is 'n suur dus dit is 'n suur stof. HCl kan H+-ione vorm by vermenging met water. Dit het ook polêre kovalente bindings waardeur die elektronwolk op meer elektronegatiewe chlooratoom skep. Gevolglik is daar 'n toename van 'n gedeeltelike positiewe lading op H-atoom en gedeeltelike negatiewe lading op Cl-atoom. Dus, HCl is 'n suur verbinding en nie neutraal nie.

Is HCl 'n nukleofiel?

Nee, hCl is nie 'n nukleofiel nie. Nukleofiele stowwe is dié wat elektronryk is en in staat is om elektronpare te skenk. Hulle is basies Lewis-basis en neutrale verbindings of negatief gelaaide spesies. HCl is eerder 'n elektrofiel wat elektrone kan kry.

Hoekom is HCl nie 'n nukleofiel nie?

HCl is 'n elektrofiel as gevolg van sy vermoë om elektrone op te tel en protone te verloor. Dit is dus elektron liefdevolle verbindings wat elektrone van ander spesies kan verkry of aanvaar. Oor die algemeen is elektrofiele Lewissure, positief gelaaide verbindings of neutrale molekules.

Hoe is HCl nie 'n nukleofiel nie?

HCl is basies elektrofiel van aard wat sy waterstofatome kan gee om nuwe binding met ander molekules te maak deur elektrone daaruit te verkry. Bv: As etaan met soutsuur (HCl) reageer, gee dit die produksie van chlooretaan.

CH2=CH2 + HCl → CH3-CH2Cl

In die bogenoemde reaksie tree HCl (soutsuur) op as 'n elektrofiel aangesien dit elektronpare van etaanmolekule aanvaar en sy waterstofatoom verloor. Hier is daar die vorming van 'n nuwe CH-binding soos die H-atoom van HCl daarop gevoeg word en Cl-ioon ook verbind met die tweede C-atoom van etaan.

Is HCl organies of anorganies?

Waterstofchloried of soutsuur (HCl) is 'n anorganiese suur. Die verbindings wat koolstofatoom in sy molekule het, is die organiese verbindings. Die koolwaterstofketting wat gewoonlik in organiese verbindings voorkom. HCl suur bevat geen koolstofatoom daarin nie en dus is dit 'n anorganiese suur.

Is HCl oksideermiddel?

HCl suur is nie oksideermiddel in plaas daarvan is dit 'n reduseermiddel of basies 'n sterk reduseermiddel. Waterstofchloried het hoë dissosiasie-energie, waardeur HCl maklik kan ioniseer of dissosieer wanneer dit met water gemeng word. HCl kan as H+ en Cl- ione in H2O ioniseer, dus is dit 'n reduseermiddel.

Is HCl polyatomies?

Ja, HCl is 'n poliatomiese stof. Dit bestaan ​​uit twee nie-metaalelemente soos H- en Cl-atome. As gevolg van die teenwoordigheid van twee atome in HCl is dit 'n diatomiese suur dws poliatomies. HCl-suur is dus 'n poliatomiese suur.

Is HCl onstabiel?

HCl is 'n onstabiele suur. Stabiliteit van enige molekule word bepaal deur atome se elektronegatiwiteit, formele lading wat daarop teenwoordig is en die grootte van sy atome. Die molekule is meer stabiel van aard as dit die klein grootte van die atome of halogeenatome het wat meer elektronegatief behoort te wees. Daarom is HCl 'n onstabiele suur aangesien dit 'n klein grootte en meer elektronegatiewe halogeenatoom het in vergelyking met waterstofatoom.

Hoekom is HCl onstabiel?

Molekules stabiliteit hang af van die verkryging of verlies van elektrone daardeur. Die spesie is meer stabiel as dit verloor of elektrone kry, aangesien dit 'n volledige oktet het. Soos meer die stal saamgestel is minder reageer dit.

HCl dissosieer wanneer dit in H2O oplos, maar dis nie maklik in H2O nie. Sommige HCl-molekules bestaan ​​steeds in H2O. Dus, die HCl-suur is 'n onstabiele suur. Dit kan stabiel wees by een of ander erkende bergingsituasie.

Is HCl vlugtig?

HCl is 'n vlugtige suur. Enige verbindings se vlugtige aard kan gemeet word met die teenwoordigheid van intermolekulêre krag daarin. Die verbinding kry sy molekulêre gewig alhoewel sy Wander-wandkragte ook toeneem. Dit kan maklik in die atmosfeer verdamp.

Hoekom is HCl vlugtig?

Soutsuur (HCl) vloeistof is 'n vlugtige suur aangesien dit 'n swak intermolekulêre aantrekkingskrag het, maw waterstofbindings. Dit ioniseer ook maklik en verdamp maklik in atmosfeer by kamertemperatuur. HCl is dus 'n vlugtige suur.

Is HCl viskeus?

Soutsuur (HCl) vloeibare vorm is vlugtig van aard, aangesien dit die vermoë het om waterstofbinding te vorm. Die maatstaf van vloeistowwe of vloeistowwe wat weerstand bied teen vloei of beweging staan ​​bekend as viskositeit.

HCl-molekules vorm nie waterstofbindings met ander HCl-molekules nie, maar hulle kan waterstofbindings vorm wanneer dit met water gemeng word. Aangesien die HCl vloeibare of vloeibare stof is, kan dit waterstofbindings met water vorm aangesien dit intermolekulêre kragte vorm en dus is die soutsuur viskeuse suur.

Gevolgtrekking:

HCl is teenwoordig in beide gas- en vloeibare vorm. Dit het altesaam 8 valenselektrone in sy lewis struktuur. HCl lewis struktuur het een bindingspaar en drie enkelpaar elektrone. Dit het geen formele lading en geen resonansiestruktuur nie. Cl atoom het volledige oktet in HCl Lewis struktuur. HCl lewis struktuur het lineêre molekulêre vorm, tetraëdriese elektrongeometrie, sp3 hibridisasie en 109.5 grade bindingshoek.

Scroll na bo