17 Feite oor HCl + K2CrO4: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae


Soutsuur is 'n sterk anorganiese suur, en Kaliumchromaat is 'n anorganiese kristallyne verbinding. Kom ons kyk hoe hulle reaksie verloop.

Soutsuur, ook bekend as muriatic suur, is 'n kleurlose gas wat in beide waterige en gasvormige vorms kan voorkom. Dit kan (industrieel) voorberei word deur waterstofchloried in water op te los. Kaliumchromaat, 'n geel vaste stof, is 'n sterk oksideermiddel en is wateroplosbaar van aard.

Hierdie artikel sal belangrike feite bespreek soos die produkte wat gevorm word, reaksie-entalpie en die redoksmeganisme van die reaksie tussen HCl en K2CrO4.

Wat is die produk van HCl en K2CrO4

HCl en K2CrO4 reageer om Kaliumdichromaat, Kaliumchloried en Water te vorm. Die reaksie vind plaas in 'n waterige medium. Die reaksie is soos volg:

2HCl + 2K2CrO4 = K2Cr2O7 + 2KCl + H2O

Watter tipe reaksie is HCl + K2CrO4

Die reaksie van HCl met K2CrO4 is 'n suur-basis reaksie waarin HCl 'n sterk suur is en K2CrO4 dien as 'n swak basis.

Hoe om HCl + K te balanseer2CrO4

Die stappe om die bogenoemde reaksie gelyk te stel, is soos volg:

Die skelet ongebalanseerde chemiese vergelyking is: HCl + K2CrO4 =K2Cr2O7 + KCl + H2O

Stap 1:

 • Om die reaksie te balanseer, moet die aantal atome van elemente wat aan beide die reaktant- en produkkant teenwoordig is, gelyk wees. Die aantal atome van element vir hierdie reaksie kan in tabelvorm soos hieronder gegee word:
ReaktantkantProdukkant
1 Waterstofatoom van HCl2 Waterstofatome van H2O
1 Chlooratoom van HCl1 Chlooratoom van KCl
2 Kaliumatome van K2CrO43 Kaliumatome, 2 van K2Cr2O7 en 1 van KCl
1 Chroomatoom van K2CrO42 Chroomatome van K2Cr2O7
4 Suurstofatome van K2CrO48 suurstofatome, 7 van K2Cr2O7 en 1 van H2O
Tabel wat die telling van atome van elemente uit die ongebalanseerde vergelyking toon

Stap 2:

 • In die volgende stap word die aantal waterstofatome aan beide kante van die reaksie eers gelyk gemaak. Om dit te kan doen, word koëffisiënt 2 by die HCl-molekule gevoeg aangesien daar 2 atome waterstof aan die produkkant is.
 • Net so, om Kalium te balanseer, word 'n koëffisiënt van 2 by die KCl-molekule gevoeg, wat 'n totaal van 4 Kaliumatome aan die produkkant tot gevolg het. Nou word Kalium aan die reaktantkant verder gebalanseer deur 2 by die K te voeg2CrO4 molekule, wat 'n gelyke aantal kaliumatome aan beide kante van die reaksie tot gevolg het.

Stap 3:

 • Stap 2 word herhaal totdat al die atome van die elemente wat reageer ekwivalent is aan beide die reaktant- en produkkant.
 • Die gebalanseerde chemiese reaksie is dus:

2HCl + 2K2CrO4 =K2Cr2O7 + 2KCl + H2O

HCl + K2CrO4 titrasie

HCl is 'n sterk suur en K2CrO4 synde 'n swak basis, HCl + K2CrO4 val onder die kategorie van sterk suur swak basis titrasie.

Apparaat

Buret, Pipet, Koniese fles, Bekers, Buret staander, Tregter, en maatfles 

Indicator

Metieloranje word as 'n aanduiding vir hierdie titrasie gebruik.

Prosedure

 • Die buret word gewas, gespoel en met 'n gestandaardiseerde HCl-oplossing gevul.
 • ’n Skoon, gewaste koniese titrasiefles word met K gevul2CrO4 oplossing, en 2 druppels metieloranje-aanwyser word daaraan ingebring.
 • Die titrasie word uitgevoer deur die HCl-oplossing druppelsgewys by die titrasiefles by te voeg totdat 'n kleurverandering waargeneem word,
 • Sodra die oplossing in die titrasiefles rooi-oranje word, dui dit die eindpunt van die reaksie aan. Die lesing word aangeteken.
 • Bogenoemde stappe word herhaal totdat ooreenstemmende lesings verkry word.
 • Die volume van die vereiste chemiese stof word bepaal deur die formule N te gebruik1V1 = N2V2.

HCl + K2CrO4 Netto Ioniese Vergelyking

Die netto ioniese vergelyking bestaan ​​uit slegs daardie spesies wat deelneem aan die reaksie wat die toeskouerione uitskakel. Die toeskouer-ione betrokke by HCl + K2CrO4 is K+ en Cl-. Dus, die gebalanseerde netto ioniese vergelyking is soos volg:

2CrO42- (aq) + 2H+ (aq) = Kr2O72- (aq) + H2O (l)

HCl + K2CrO4 Vervoegde pare

HCl is 'n sterk suur met sy gekonjugeerde basis as Cl- En K2CrO4 is 'n gekonjugeerde basis van H2CrO4 (Chroomsuur), dws CrO42-.

HCl + K2CrO4 Intermolekulêre magte

 • HCl toon ioniese interaksies in sy waterfase. Die intermolekulêre kragte teenwoordig tussen sy molekules is egter dipool-dipool interaksie (ontstaan ​​as gevolg van die lading skeiding tussen waterstof en chloor) en Londense verstrooiingsmagte.
Intermolekulêre kragte in HCl
 • Die binding wat die molekule K bymekaar hou2CrO4 is ioniese binding. Daar bestaan ​​dus sterk elektrostatiese aantrekkingskragte tussen die ione K+ en CrO42-.

HCl + K2CrO4 Reaksie Entalpie

Die entalpie van die reaksie HCl + K2CrO4 word gevind as -1236.2 kJ/mol. Die Reaksie-entalpie word bereken deur die formule, ΔH⁰, te gebruikf (reaksie) = ΔH⁰f (produkte) – ΔH⁰f (reaktante). Die entalpie-inligting van die reaksie word soos volg getabelleer:

Verbindings (aq.)Bindingsentalpie, ΔH⁰f (kJ/mol)
HCI428
K2CrO4-1388.7
K2Cr2O7-2033
KCl-419.4
H2O-285.8
Binding entalpie waardes

Is HCl + K2CrO4 'n bufferoplossing

Die HCl + K2CrO4 mengsel sal nie 'n sterk vorm bufferoplossing omdat sy chromaatione 'n swak buffervermoë het, en sy pH-reeks bly nie konstant wanneer 'n sterk suur soos HCl bygevoeg word nie. Die teenwoordigheid van 'n swak suur is geskik vir 'n oplossing om dit 'n goeie buffer te maak.

Is HCl + K2CrO4 'n Volledige reaksie

Die reaksie tussen HCl en K2CrO4 is volledig omdat die verbindings wat gevorm word hoogs stabiel en volledig is, wat dit moontlik maak om in ander organiese studies en eksperimente gebruik te word.

Is HCl + K2CrO4 'n eksotermiese of endotermiese reaksie

Die reaksie tussen HCl en K2CrO4 word waargeneem om te wees eksotermiese in die natuur aangesien die entalpie van die reaksie negatief is, wat dus hitte aan die omgewing vrystel en die temperatuur van die sisteem verhoog.

Is HCl + K2CrO4 'n Redoksreaksie

 • Die reaksie tussen HCl en K2CrO4 kan na verwys word as 'n redoks (oksidasie-reduksie) reaksie, aangesien 'n verandering in die oksidasietoestand van ione plaasvind vanaf reaktante na produkte.
 • HCl dien as 'n reduseermiddel, en K2CrO4 dien as 'n oksideermiddel.

6 Cl-1 – 6 e- = 6 Cl0 —————-> (Oksidasie)

2 Kr+6 + 6de- = 2 Kr+3 ————–> (Vermindering)

Is HCl + K2CrO4 'n Neerslagreaksie

HCl + K2CrO4 is nie 'n neerslagreaksie nie, aangesien geen onoplosbare produkvorming plaasvind nie.

Is HCl + K2CrO4 Omkeerbare of onomkeerbare reaksie

 • Die reaksie tussen HCl en K2CrO4 is matig omkeerbaar van aard, wat impliseer dat die mate van omkeerbaarheid aansienlik klein is.
 • Die omkeerbare aard ontstaan ​​as die dichromatieone (Cr2O72-) wat in die produk gevorm word, kan teruggeskakel word na die chromatieone (CrO42-) van K2CrO4 deur die H+(Aq) konsentrasie. Die toename word moontlik gemaak deur die byvoeging van 'n bron van H+(Aq), in hierdie geval, Soutsuur.

Is HCl + K2CrO4 Verplasingsreaksie

Die reaksie HCl + K2CrO4 is 'n dubbele verplasing (metatese) reaksie soos die twee verbindings wat reageer hul ione uitruil om heeltemal nuwe produkte te vorm.

Hoe om K2CrO4 + BaCl2 + HCl = BaCr2O7 + KCl + H2O

Stap 1:

 • Die aantal atome van elke element vir hierdie reaksie word getel en getabelleer soos hieronder gegee:
ReaktantkantProdukkant
1 Waterstofatoom van HCl2 Waterstofatome van H2O
3 Chlooratome, 2 van BaCl2 en 1 van HCl1 Chlooratoom van KCl
2 Kaliumatome van K2CrO41 Kaliumatoom van KCl
1 Chroomatoom van K2CrO42 Chroomatome van BaCr2O7
4 Suurstofatome van K2CrO48 suurstofatome, 7 van BaCr2O7 en 1 van H2O
1 bariumatoom van BaCl21 bariumatoom van BaCr2O7
Tabel wat die telling van atome van elemente uit die ongebalanseerde vergelyking toon

Stap 2:

 • Die volgende stap is om ongebalanseerde atome van elemente gelyk te maak deur koëffisiënte te vermenigvuldig of op te tel. Voeg koëffisiënt 2 by die K2CrO4 en 4 aan die KCl-molekules balanseer Kalium, chroom en suurstof aan weerskante van die reaksie.
 • Die enigste ongebalanseerde atome is waterstof en chloor. Koëffisiënt 2 word by die HCl-molekule gevoeg om hierdie twee elemente te balanseer.

Stap 3:

 • Die gevolglike gebalanseerde chemiese reaksie is dus:

2K2CrO4 + BaCl2 + 2HCl = BaCr2O7 + 4KCl + H2O

Hoe om K2CrO4 + HCl + NaOH = KO + NaCrO + H2O + Cl

Stap 1:

 • Die aantal atome van elke element in hierdie reaksie word op soortgelyke wyse getel, soos bespreek in die voorafgaande afdeling.

Stap 2:

 • Die volgende stap is om ongebalanseerde atome van elemente gelyk te maak deur koëffisiënte te vermenigvuldig of op te tel. Om waterstof aan beide kante te balanseer, word koëffisiënt 3 by HCl gevoeg, en gelyktydig word koëffisiënte 2 en 3 vermenigvuldig met molekules H2O en Cl, onderskeidelik.
 • Laastens is Kalium en Suurstof die oorblywende ongebalanseerde atome wat nodig is om gelyk te word. Deur koëffisiënt 2 by die saamgestelde KO te voeg, balanseer die hele vergelyking.

Stap 3:

 • Die gevolglike gebalanseerde chemiese reaksie is dus:

2K2CrO4 + BaCl2 + 2HCl = BaCr2O7 + 4KCl + H2O

Hoe om K2CrO4 + Na2SO3 + HCl = KCl + Na2SO4 + CrCl3 + H2O

Stap 1:

 • Die aantal atome van elke element in hierdie reaksie word op dieselfde manier getel as wat in die voorafgaande afdelings getabelleer is.

Stap 2:

 • Die volgende stap is om ongebalanseerde atome van elemente gelyk te maak deur koëffisiënte te vermenigvuldig of daarby te voeg. Die verbindings wat chroom en swael bevat, word onderskeidelik met koëffisiënte 2 en 3 vermenigvuldig.
 • Die waterstof en suurstof word verder gebalanseer deur verbindings HCl en H te vermenigvuldig2O deur koëffisiënte 10 en 5, onderskeidelik.

Stap 3:

 • Stap 2 word herhaal totdat al die atome van die elemente (chloor en Kalium in hierdie geval) wat reageer ekwivalent is aan beide die reaktant- en produkkant.
 • Die gebalanseerde chemiese reaksie is dus:

2K2CrO4 + 3Na2SO3 + 10HCl = 4KCl + 3Na2SO4 + 2CrCl3 + 5 uur2O

Gevolgtrekking

Die reaksie van K2CrO4 met HCl vorm 'n belangrike rooi-oranje gekleurde reagens, K2Cr2O7, wat as 'n oksideermiddel hoofsaaklik in industriële en laboratoriumtoepassings gebruik word. Die tweede produk is 'n kleurlose tot wit anorganiese halied KCl wat sy gebruik vind in kunsmis, medisinale, kulinêre en industriële toepassings.

Padmakshi Kotoky

Hallo, ek is Padmakshi Kotoky wat as vakkundige op hierdie platform werk. Ek het my nagraadse studie van die Instituut vir Chemiese Tegnologie, Mumbai voltooi. Ek het nog altyd Chemie 'n intrige vak gevind en geniet dit om meer daaroor te verken. Ek wil graag hierdie platform gebruik om die onderwerp op 'n maklike en presiese manier te verduidelik wat dit makliker maak vir die lesers om die konsepte met duidelikheid te verstaan. Ek is in my vrye tyd besig met sang, dans en natuurfotografie. Kom ons koppel deur LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/padmakshi-k-b54679132

Chemie