15 feite oor HCl + Hg: wat, hoe om te balanseer en algemene vrae

HCl is 'n sterk suur en Hg is 'n blink silwer vloeistof van d-blok (oorgangsmetaal) element. Kom ons leer meer oor hul chemiese konsep.

HCl staan ​​ook bekend as chloor en is 'n kleurlose suur. Dit dissosieer heeltemal in waterige media as H+ en Cl- ione. Hg staan ​​ook bekend as kwiksilwer en is die digte metaalvloeistof by standaard temperatuur en druk. Die reaksie tussen HCl en Hg is slegs moontlik wanneer die HCl in die gekonsentreerde vorm teenwoordig is.   

Wat is die produk van HCl en Hg?

Die produk van HCl + Hg is HgCl2 en H2 gas. HgCl2 is teenwoordig in wit gepresipiteerde vorm en H2 gas word uit hierdie reaksie ontwikkel.

2HCl (aq) +Hg (s) → HgCl2 (s) + H2 (G)

Watter tipe reaksie is HCl + Hg?

HCl + Hg-reaksie is 'n enkele verplasingsreaksie.

Hoe om HCl+Hg te balanseer?

 • Skryf die reaktante en produkte van die reaksie neer
 • HCl + Hg = HgCl + H2
 • Soos twee atome waterstofgas in die produkkant ontwikkel het, om die reaksiekant te balanseer, word 2 vermenigvuldig met HCl. Nou is waterstof gebalanseerd.
 • 2HCl + Hg = HgCl + H2
 • In die stap hierbo is een Cl-atoom aan die produkkant teenwoordig, terwyl aan die reaktantkant twee Cl-atome teenwoordig is. Om Cl-atome aan die produkkant te balanseer, word 2 vermenigvuldig met Cl.
 • Die gebalanseerde chemiese vergelyking kan soos volg geskryf word:
 • 2HCl (aq) +Hg (s) → HgCl2 (s) + H2 (G)

HCl+Hg titrasie?

HCl + Hg titrasie is nie moontlik nie, aangesien die Hg metaal behandel word met aqua-regia (3 HCl : 1 HNO3) vorm 'n wit neerslag van HgCl2.

HCl+Hg netto ioniese vergelyking?

HCl+Hg reaksie het die volgende netto ioniese vergelyking,

HgCl2 = Hg2+ + 2Cl-

 • Die storm elektroliet, HCl dissosieer in H+ en Cl- in water.
 • Die kwik ioon (Hg+) kombineer met Cl2-  en verplaas H+ in soutsuur.

HCl+Hg gekonjugeerde pare?

HCl+Hg-reaksie het die volgende gekonjugeerde pare,

 • HCl = H+ + Kl-
 • HCl verwyder een proton om Cl te vorm-, so hier is die paar HCl en Cl- tree op as 'n gekonjugeerde suurbasispaar.

HCl en Hg intermolekulêre kragte?

HCl+Hg reaksie het die volgende intermolekulêre kragte,

 • HCl is 'n polêre verbinding waarin H+ en Cl- word deur ioniese binding verbind.
 • Die produk bevat 'n sout HgCl2, waarin Hg2+ en 2Cl- ione word verbind deur ioniese bindings en H2 gas bevat kovalente bindings.

HCl+Hg reaksie-entalpie?

HCl+Hg-reaksie het die reaksie-entalpie van -45.38 KJ/mol.

 • Die entalpieverandering vir HCl+Hg is -45.38 KJ/mol.
 • Die entalpie vir die reaktant HCl is -92.31 KJ/mol, en vir die produk (HgCl)2) is -230 KJ/mol.
 • Die entalpie vir H2 (g) is nul. Die entalpieverandering vir die reaksie is (Produkte-reaktante), wat gelyk is aan -230 – (-92.31)×2 = -45.38 KJ/mol.

Is HCl+Hg 'n bufferoplossing?

HCl+Hg-reaksie is nie 'n bufferoplossing nie, want HCl is 'n sterk suur en dit dissosieer heeltemal in sy ione en is dus nie in staat om 'n bufferoplossing.

Is HCl+Hg 'n volledige reaksie?

HCl+Hg reaksie is nie 'n volledige reaksie nie, aangesien daar geen produkte in die produkkant is nie. Die volledige gebalanseerde vergelyking is 2HCl+Hg → HgCl2 + H2

Is HCl+Hg 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

HCl+Hg reaksie is 'n eksotermiese reaksie, aangesien die entalpie van die reaksie negatief is. In HCl+Hg word 'n groot hoeveelheid hitte in die reaksiestelsel ontwikkel.   

Is HCl+Hg 'n redoksreaksie?

HCl+Hg reaksie, Is 'n redoksreaksie waar daar 'n verandering in die oksidasietoestand van die reaksiesisteem is. In hierdie reaksie word die Hg geoksideer en H word verminder.

Is HCl+Hg 'n neerslagreaksie?

HCl+Hg-reaksie is 'n presipitasiereaksie aangesien die produk van hierdie reaksie 'n wit neerslag van HgCl is2.

Is HCl+Hg 'n omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

HCl+Hg reaksie is 'n onomkeerbare reaksie. Hierdie reaksie is 'n voorbeeld van presipitasiereaksie en presipitasiereaksies is oor die algemeen onomkeerbaar omdat die gevormde presipitate nie na die oplossing teruggeskakel kan word nie.

Is HCl+Hg verplasingsreaksie?

HCl+Hg is 'n verplasingsreaksie. Die waterstofioon in soutsuur word deur die Hg metaalioon verplaas en vorm 'n wit HgCl2 neerslag en die evolusie van H2 gas voorkom.

Gevolgtrekking

Die reaksie van HCl en Hg produseer 'n wit neerslag en die reaksie is eksotermies van aard. Die produk, Hg2Cl2 staan ​​ook bekend as calomel. Hierdie kalomel word uiters gebruik as 'n verwysingselektrode in elektrochemie.

Scroll na bo