15 feite oor HCl + HClO: Wat, hoe om te balanseer en algemene vrae


Soutsuur en hipochloorsuur is albei anorganiese sure. Kom ons kyk na 'n paar interessante feite oor die reaksie tussen HCl en HClO.

Soutsuur is 'n sterker suur as hipochloorsuur. Hipochloorsuur dien as 'n basis in die reaksiemedium. Gekonsentreerde soutsuur is nodig in hierdie reaksie. Hierdie reaksie gaan geredelik voort op koue water-ys en salpetersuurtrihidraat (NAT) oppervlaktes.

Kom ons floreer in die meganisme van die reaksie tussen HCl en HClO met 'n paar algemene vrae met behoorlike verduideliking in die volgende artikel.

1. Wat is die produk van HCl en HClO?

Water word saam met die evolusie van chloorgas geproduseer wanneer soutsuur en hipochloorsuur reageer.

HCl (aq) + HClO (aq) -> H2O (l) + Cl2(G)

2. Watter tipe reaksie is HCl + HClO?

Die reaksie tussen soutsuur en hipochloorsuur is 'n voorbeeld van a dubbele verplasingsreaksie. Dit val ook onder die kategorie van redoks en gasevolusie reaksies. In soutsuur word chloor geoksideer; in hipochloorsuur word chloor verminder om diatomiese chloorgas te gee.

3. Hoe om HCl + HClO te balanseer?

Om die vergelyking tussen HCl en HClO te balanseer, moet ons kyk of 'n gelyke aantal individuele atome (H, Cl, O) aan beide die reaktant- en produkkant teenwoordig is. 

  • Stap 1- Ons benoem eers elke molekule as A, B, C en D, aangesien vier elemente teenwoordig is.
  • Die reaksie lyk so,
  • A HCl + B HClO = CH2O + D Cl2
  • Stap 2- Nou bereken ons die aantal koëffisiënte gemerk as alfabette in reaktante en produkte deur geskikte getalle te gebruik.
  • H = A = B= 2C, Cl = A = B = 2D, O= B = C
  • Stap 3- Ons bereken die koëffisiënt en veranderlikes wat nodig is om die vergelyking te balanseer deur die Gaussiese eliminasieproses te gebruik. Nou kry ons,
  •  A = 1, B = 1, C = 1 en D = 1
  • Die reaksie was reeds gebalanseerd.
  • Dus, algehele gebalanseerde vergelyking vir die bogenoemde reaksie is,
  • HCl + HClO = H2O + Cl2

4. HCl+HClO titrasie

Die titrasie van HCl met HClO sal nie 'n beduidende verandering van kleur oplewer nie, aangesien dit moeilik is om die eindpunt/ekwivalensiepunt op te spoor.

5. HCl + HClO netto ioniese vergelyking

Soutsuur sal as proton- en chloriedione gedissosieer word. Hipochloorsuur sal as hidroksiedioon en chloor (+1) katioon verdwyn.

H+ + Kl- +O-+ Kl+ = OH- + H+ + Kl- + Kl+

6. HCl + HClO gekonjugeerde pare

Die gekonjugeerde pare van die reaksie tussen soutsuur en hipochloorsuur is die gekonjugeerde basis van die soutsuur en die onderskeie gekonjugeerde suur van die hipochloorsuur, wat hieronder getoon word,

HCI(1) + HCl(+ 1)O = H+OH-+ Kl(+ 1)Cl(1)

7. HCl en HClO intermolekulêre kragte

Aan die reaktantkant, in HCl, is daar 'n ioniese aantrekkingskrag tussen die proton en chlooratoom. In HClO is daar dipool-dipool interaksie. Aan die produkkant, H2O-molekule projekteer waterstofbindings, dipool-dipoolkragte en Londense dispersiekragte. Die intermolekulêre krag wat in Cl2 is die Londense verstrooiingsmag. 

molekuleIntermolekulêre kragte
HCIElektrostaties, Van der waals
HClODipool dipool
H2OElektrostaties, H-binding, kovalent
Cl2Londense verspreiding, kovalent
Intermolekulêre kragte van reaktante en produkte

8. HCl + HClO reaksie-entalpie

Die totale entalpieverandering is -285,835= -285,820 – (92-77)) KJ/mol, wat negatief is. Energie sal in hierdie reaksie vrygestel word. Wiskundig is ΔH = Hprodukte-Hreaktane .

molekuleEntalpie (van vorming)
(KJ/mol)
HCI92
HClO-77
H2O-285,820
Cl20
Entalpie van reaktante en produkte

9. Is HCl + HClO 'n bufferoplossing?

Die oplossing van HCl en HClO is 'n buffer van die swak suur HClO en die gekonjugeerde basis ClO-Wanneer HCl en HClO gemeng word, ClO- sal H verteer+.

10. Is HCl + HClO 'n volledige reaksie?

Die reaksie tussen soutsuur en hipochloorsuur is nie 'n volledige reaksie nie, aangesien die konsentrasie reaktante nooit nul bereik nie. Die reaksie bereik eerder ewewig na 'n geruime tyd.

11. Is HCl + HClO 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die reaksie kan as 'n eksotermiese reaksie afgelei word aangesien ons 'n negatiewe entalpieverandering vir die reaksie kry. Hier word dit in die diagram getoon,

Energieprofieldiagram van die reaksie

12. Is HCl + HClO 'n redoksreaksie?

Die reaksie tussen soutsuur en hipochloorsuur is 'n redoksreaksie. Hierdie redoks is a proporsioneringsreaksie tipe. HClO en HCl dien onderskeidelik as oksideer- en reduseermiddels.

Medium
Redoksreaksie van HCl en HClO

13. Is HCl + HClO 'n neerslagreaksie?

Bogenoemde reaksie is nie a neerslagreaksie, aangesien ons geen neerslag as 'n produk sal kry nie.

14. Is HCl + HClO omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Bogenoemde reaksie tussen soutsuur en hipochloorsuur is a omkeerbare reaksie. Chloor reageer omkeerbaar met water, wat die reaktante gee. Hierdie eiendom word gebruik vir watersterilisasie.

15. Is HCl + HClO verplasingsreaksie?

Die reaksie hierbo is 'n voorbeeld van 'n dubbelverplasingsreaksie. Die chlooratoom word dubbel verplaas met elke reaktant, en diatomiese chloorgas word vrygestel.

Gevolgtrekking

Ten slotte Soutsuur en hipochloorsuur vorm water en chloor deur 'n eenvoudige anorganiese meganisme te volg. Hierdie reaksie lei tot chlooraktivering wat atmosfeer verskaf. Cl2 is 'n baie goeie oksideermiddel. Die reaksie het dus 'n mate van industriële waarde.

Onlangse plasings