15 Feite oor HCl + H3PO4: Met Verskeie Elemente Reaksie

Elke chemiese reaksie werk, met chemie en eienskappe wat daarmee geassosieer word, terwyl die reaksie tussen twee sure hieronder verduidelik word. Kom ons bespreek die gegewe reaksie.

Wanneer fosforsuur, 'n swak suur, reageer met HCl, gekategoriseer as 'n sterk suur, sal 'n wateroplosbare gechlorineerde verbinding gevorm word. H3PO4 het 'n tetraëdriese rangskikking en is 'n nie-vlugtige, deursigtige, ordelose vloeistof met 'n monokliniese kristallyne struktuur.

Hier sal ons meer leer oor die reaksie se meganisme, soos entalpie, redoksreaksie, intermolekulêre krag, gekonjugeerde pare, ens., in die volgende artikel.

Wat is die produk van HCl en H3PO4

Fosforpentachloried as 'n hoofstof en water as 'n minderjarige produk sal gevorm word tydens die reaksie tussen soutsuur en fosforsuur.

Watter tipe reaksie is HCl + H3PO4

Die genoemde reaksie word beskou as 'n dubbele verplasingsreaksie, waar anioon (fosfaat) van fosforsuur sy plekke met katioon (chloor) verander, wat lei tot die vorming van 'n heeltemal ander verbinding. Boonop val hierdie tipe reaksie ook onder die redoksreaksiekategorie.

Hoe om HCl + H te balanseer3PO4

Die reaksie word gebalanseer deur die volgende stappe te gebruik.

HCl+H3PO4 =PCl5 + H2O

 • Stap 1-Koëffisiënt van individuele chemiese molekules word gemerk as,
 • HCl= a, H3PO4 = b, PCl5 =c en H2O=d
 • Stap 2- Nou tel ons die aantal waterstof (H), Fosfor (P), suurstof (O) en chloor (Cl) aan beide die reaktant- en produkkante. Dit gee,
 • Aan die reaktantkant, P=1, Cl= 1, H=4 (3 van fosforsuur en een van soutsuur), en O=4.
 • Aan die produkkant; P=1, Cl= 5, H=2 en O=1
 • Stap 3- Stel nou die aantal elemente van beide die reaktant- en produkkant gelyk in die geval van Cl.
 • In die geval van Cl is daar slegs 1 Cl aan die reaktantkant (teenwoordig in HCl). Daar is egter 5 Cl aan die produkkant (PCl5).
 • Vermenigvuldiging van 'a' met 5 lei tot 5 Cl aan beide kante, alhoewel dit die aantal H verhoog het (van 4 tot 8).
 • Stap 4- Balansering van verdere reaksie; H moet in hierdie geval gebalanseerd wees.
 • d word vermenigvuldig met 4 om die telling van H aan beide kante gelyk te maak.
 • Maar as d=4, verhoog dit outomaties die aantal O in die water. Dus, die nuwe koëffisiënte is a=5, b=1, c=1 en d=4.
 • Die algehele gebalanseerde vergelyking is
 • 5HCl+H3PO4 = PCl5 + 4 uur2O
Koëffisiënt aan die kant van die reaktantElementDie koëffisiënt aan die Produkkant
1P1
1 5 x = 5Cl5
3+(1×5)=8H2 4 x = 8
4O1'x4'=8
Stoïgiometriewaarde van die reaksie

HCl + H3PO4 titrasie

Die konduktometertitrasie kan uitgevoer word deur soutsuur vs. fosforsuur te gebruik om die ekwivalensiepunt van die reaksie waar te neem. Deur die onderstaande eksperiment en toestand te gebruik, titrasie tussen HCl en H3PO4 uitgevoer kan word.

Toestel gebruik

50 ml Buret, burethouer, 10 ml pipet, koniese fles, volumetriese fles en twee bekers.

Indicator

Tydens konduktometrietitrasie sal geen aanwyser gebruik word nie, aangesien die konduktometer opgespoor word deur die geleidingsvermoë van die oplossing te meet.

Prosedure

 • Aanvanklik word die buret gewas, gespoel en met HCl gevul, en die aanvanklike lesing opgemerk.
 • Die koniese fles word gevul met fosforsuur, gevolg deur HCl druppelsgewys by die fosforsuur by te voeg.
 • Dit veroorsaak dat die H+ ioon om in die oplossing vrygestel te word, maar as gevolg van die teenwoordigheid van die OH- teenwoordig in fosforsuur, sal die oplossing 'n neutrale lading gee tot die punt van ekwivalensie.
 • By die eindpunt sal daar 'n toename in die konsentrasie van die H wees+ ioon, wat lei tot geleidende oplossing en gemeet word deur 'n geleiermeter.

HCl + H3PO4 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking van die reaksieskema is.

H+ (aq) + Cl- (aq) + PO32- = [PCl4+] [PCl6-] + H++O-

 • Hier sal HCl geïoniseer word in 'n proton (H-) en chloriedioon (Cl-).
 • Terwyl H3PO4 is tribasiese suur wat geïoniseer word in 'n hidroksiedioon (OH-) en in fosfiet-ioon (PO32-). 

HCl + H3PO4 gekonjugeerde pare

[H4PO4]+ sal optree as 'n gekonjugeerde basis, en Cl- sal oorweeg word 'n gekonjugeerde suur tydens die reaksie.

HCl+H3PO4 =Cl- + [H4PO4]

HCl en H3PO4 intermolekulêre kragte

 • Waterstofbindings hou fosforsuur bymekaar.

HCl + H3PO4 reaksie entalpie

Die reaksie HCl+H3PO4 dui daarop ΣΔH°f(R) (1342.1) > ΣΔH°f(P) (1002.1) verlaging van die reaksie-entalpie waar die energie van die reaksie hoër is as die energie van die produk.

Is HCl + H3PO4 'n bufferoplossing

Hierdie reaksiemengsel sal nie 'n bufferoplossing lewer nie. Die soortgelyke aard van die reagense, swak suur H3PO4, en sterk suur HCl, kan bufferoplossing slegs by 'n spesifieke konsentrasie lewer.

Is HCl + H3PO4 'n volledige reaksie

Die reaksie hierbo genoem is nie volledig nie aangesien daar geen produk aan die regterkant van bogenoemde reaksie is nie, en vir 'n reaksie om volledig te wees, moet daar een of meer produkte wees, soos fosforpentachloried of water.

Is HCl + H3PO4 'n eksotermiese of endotermiese reaksie

Die reaksie tussen soutsuur en fosforsuur word beskou as 'n eksotermiese reaksie waar die reaksie van beide elemente hitte vrystel.

ElementAantal mol volgens die gebalanseerde reaksieEnergie in kJ/mol vir 1-mol elementEnergie in kJ/mol vir element
HCI5-277.4-835.8
H3PO41-167.16-167.16
PCl51-374.9374.9
H2O4-241.8967.2
Energie word tydens die reaksie met die molekule geassosieer.

Is HCl + H3PO4 'n redoksreaksie

Die reaksie tussen soutsuur en fosforsuur is nie 'n redoksreaksie nie, want daar word geen verandering in oksidasietoestand waargeneem nie.

Is HCl + H3PO4 'n neerslagreaksie

Die reaksie hierbo genoem is nie 'n neerslagreaksie nie aangesien die produk geelkleurige fosforpentachloried oplosbaar is in die ander neweproduk, wat water is.

Is HCl + H3PO4 omkeerbare of onomkeerbare reaksie

Die genoemde reaksie is omkeerbare aangesien die ewewig agteruit geskuif kan word deur die konsentrasie water te verlaag. Boonop is die tussenvorm uitsonderlik reaktief in sy natuurlike toestand en kan die rigting waarin 'n reaksie verloop verander deur meer krag toe te pas.

Is HCl + H3PO4 verplasingsreaksie

Die reaksie tussen die verbinding is nie a verplasingsreaksie, aangesien een element van beide verbindings verplaas word om die finale produk te lewer.

Gevolgtrekking

Die dubbele verplasingsreaksie tussen HCl, wat 'n sterk suur is, en fosforsuur, wat 'n swak suur is, het gelei tot die vorming van geelkleurige water wat uit fosforpentachloried bestaan, saam met die evolusie van hitte en word as 'n omkeerbare beskou. reaksie volgens Le Chatelier se beginsel.

Scroll na bo