11 Feite oor Hcl + H2o: Met Verskeie Elemente Reaksie

In hierdie artikel gaan ons besonderhede oor die reaksie tussen HCl + H bespreek2O en ook hoe om reaksies met voorbeelde te balanseer. HCl is een van die komponente van maagsap

Waterstofchloried (HCl) gas wat hoogs oplosbaar is in water wanneer dit in water oplos, vorm Soutsuur. Die formule van soutsuur is ook HCl. Soutsuur dissosieer dan in water en vorm ione.

                 

 HCl + H2O Tipe reaksie  Eksotermiese reaksie (soos hitte ontwikkel) 
Rewige chemiese reaksie (as ewewig word gevorm)
Ionisasiereaksie (soos ione in die reaksie gevorm word)
Gekonjugeerde suurHet een waterstof meer as die basis
Vervoegde basisHet een waterstof minder as die suur
Konjugeer suur-basis-pare in HCl + H2HCl en Cl-
H3O+ en H2O
Tipe ione wat in HCl + H gevorm word2O reaksieH+(Aq) of H3O+ en Cl-(Aq)  
In HCl + H2O reaksie Suur is  HCl (Protonskenker)
In HCl + H2O reaksie Basis is H2O (Protonaannemer)
Besonderhede van reaksie HCl + H2O
hcl + h2o
Oplossing van HCl in water (HCl+H2O)

Wat gebeur wanneer HCl met H2O reageer?

Wanneer waterstofchloriedgas (HCl) met water reageer, vorm dit soutsuur.

Soutsuur (het ook formule HCl) wat so gevorm word, dissosieer heeltemal in water om H te vorm+ en Cl- ione en groot hoeveelheid hitte word in hierdie reaksie ontwikkel. Dit is dus 'n eksotermiese en ionisasiereaksie

Dus, die reaksie kan voorgestel word as -

Watter tipe reaksie is HCl en H2O?

Die reaksie tussen HCl en H2O is 'n eksotermiese, omkeerbare chemiese reaksie en 'n ionisasiereaksie

  • Eksotermiese reaksies is daardie reaksies waarin hitte ontwikkel word en die temperatuur van die oplossing styg.
  • Omkeerbare chemiese reaksies is daardie reaksies waarin die reaktante reageer om produkte te gee en produkte kan reageer om die reaktante terug te gee. In kort is omkeerbare reaksies daardie reaksies wat omgekeer kan word.
  • Ionisasiereaksies is 'n chemiese reaksie waarin 'n neutrale atome of molekules in gelaaide atome of ione omgeskakel word deur die gee of neem van elektrone.  

Wat is gekonjugeerde suur-basispaar? Verduidelik deur 'n voorbeeld van HCl + H te gee2O reaksie.

Volgens Bronsted en Lowry Theory -

'n Suur is die spesie wat 'n proton skenk (H+) en basis is die spesie wat 'n proton aanvaar (H+).

  • Die gekonjugeerde basis is 'n stof wat gevorm word wanneer 'n suur 'n proton verloor (H+) tot 'n basis.
  • Die gekonjugeerde suur is 'n stof wat gevorm word wanneer 'n basis 'n proton (H+) van 'n suur.

Dus in kort, 'n suur-basis-paar verskil van mekaar óf deur die teenwoordigheid van 'n proton óf deur die afwesigheid van 'n proton.

Byvoorbeeld -

In bogenoemde voorbeeld –

HCl en Cl- is die gekonjugeerde suur-basis-pare en H2O en H3O+ is die gekonjugeerde suur-basis-pare.

Is HCl en H2O 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

HCl + H2O is 'n eksotermiese reaksie aangesien groot hoeveelheid hitte in hierdie reaksie ontwikkel word en temperatuur van die oplossing styg.

Skryf die netto ioniese vergelyking van HCl + H2O reaksie.

Die reaksie HCl + H2O vind soos volg plaas –

 

Vergelyking 3) is die netto ioniese vergelyking van HCl + H2O reaksie.

In die reaksie HCl + H2O, watter een tree op as suur en watter tree op as basis?

Volgens Bronsted-Lowry definisie van sure en basisse -

'n Suur is die spesie wat 'n proton skenk (H+)

'n Basis is die spesie wat 'n proton (H+).

Nou is ons reaksie -

In die bogenoemde vergelyking word dieselfde subskripsie vir elke suur-basis-paar gebruik. Volgens Bronsted-Lowry-teorie is 'n suur 'n spesie wat 'n proton aan 'n basis skenk, so in die bogenoemde vergelyking -

  • HCl is 'n suur wat 'n proton aan die basis H skenk2O en sodoende word HCl omgeskakel na Cl-wat die gekonjugeerde basis van HCl is.
  • H2O is 'n basis wat 'n proton van HCl aanvaar en sodoende H2O word omskep in H3O+wat die gekonjugeerde suur van H is2O

Die gekonjugeerde basis, Cl- is een waterstof minder as sy suur HCI

Die gekonjugeerde suur, H3O+ is een waterstof meer as sy basis H2O

Hoe om die volgende reaksie te balanseer?

Gegewe reaksie is-

Hierdie prent het 'n leë alt-kenmerk; sy lêernaam is image-189.png

Wanneer waterstofchloriedgas met water reageer, vorm dit soutsuur wat as 'n sterk dissosieer heeltemal in water dissosieer om waterstofioon en chloriedioon te vorm.

Om hierdie vergelyking te balanseer, sal ons die atome aan beide die reaktant- en die produkkant tel.

ElementAantal atome in die reaktante (LHS)Aantal atome in die produkte (RHS)
Waterstof3 3
chloor11
Suurstof11
Balansering van die aantal elemente aan die Reaktant- en Produkkant

Tdie aantal atome aan beide die reaktant- en produkkant is dieselfde so die reaksie is 'n gebalanseerde een.

dus die gebalanseerde vergelyking is -

Hierdie prent het 'n leë alt-kenmerk; sy lêernaam is image-189.png

Hoe om die reaksie te balanseer Al2O3 + HCl?

Al2O3 (Aluminiumoksied) reageer met verdunde HCl (Soutsuur) en produseer AlCl3 (Aluminiumchloride) en H2O (water)

Gegewe reaksie is -

Balanseer die reaksie -

ElementAantal atome in die reaktante (LHS)Aantal atome in die produkte (RHS)
aluminium2 * 2 = 41 * 4 = 4
Suurstof3 * 2 = 61 * 6 = 6
Waterstof1 * 12 = 122 * 6 = 12
chloor1 * 12 = 123 * 4 = 12
Balansering van die aantal elemente aan die Reaktant- en Produkkant

Aangesien al die atome aan beide kante van die reaksie gelyk geword het, is die reaksie nou gebalanseer.

Gebalanseerde reaksie is -

Hoe om die reaksie COCl te balanseer2 + HCl?

Kobalt(ll)chloried reageer met waterstofchloried en vorm tetrachloorkobaltaat(2-) en waterstofgas.

Gegewe reaksie is -

 Balanseer die reaksie -

ElementAantal atome in die reaktante (LHS)Aantal atome in die produkte (RHS)
Cobalt11
chloor2 + 1*2 = 44
Waterstof1 * 2 = 22
Balansering van die aantal elemente aan die Reaktant- en Produkkant

Aangesien al die atome aan beide kante van die reaksie gelyk geword het, is die reaksie nou gebalanseer.

Gebalanseerde reaksie is -

Is HCl(L) + H2O(L) gelyk aan HCl(Aq)?

Nee, dit is nie die korrekte vergelyking nie. Dit moet geskryf word as -

Die term waterig beteken 'n oplossing waarin oplosmiddel water is, dus wanneer ons die fase van die stof as waterig skryf, hoef ons nie plus water te skryf nie (verwys vergelyking 2)

Aangesien waterstofchloried (HCl) bestaan ​​as 'n gas by STP wat by standaard temperatuur en druk is, word HCl gewoonlik gestoor as 'n gekonsentreerde waterige oplossing wat soutsuur is.

Wanneer HCl in water opgelos word, dissosieer dit heeltemal in H+ en Cl-(Aq). Die H+ gevorm kombineer met water om H te vorm3O+dit is hidroniumioon.

Gevolgtrekking:

HCl + H2O is 'n omkeerbare reaksie. Dit is 'n eksotermiese reaksie en groot hoeveelheid hitte word in hierdie reaksie vrygestel en Hhier)en Cl-(Aq) ione gevorm word.

Scroll na bo