15 Feite oor HCl + H2CO3: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae


HCl en H2CO3 is die chemiese verbindings wat in 'n waterige medium teenwoordig is, en soutsuur en koolsuur reageer maklik en die finale produk is chloor en koolstofmonoksied. Kom ons bespreek HCl en H2CO3 reaksies.

HCl-suur word ook na verwys as muriatiese suur. In voorkoms lyk dit of dit kleurloos is, en sy molêre massa is gelyk aan 36.458 g/mol. H2CO3 is 'n chemiese verbinding wat in die voedselindustrie gebruik word vir fermentasieproses aangesien dit 'n swak basis en minder reaktief is.

In die volgende afdelings sal ons baie feite bestudeer oor gebaseer op HCl + H2CO3 reaksies. Die produk wat verkry is, gekonjugeerde pare, ens.

Wat is die produk van HCl en

HCl is 'n sterk suur wat heeltemal dissosieer, en H2CO3 is 'n swak basis en is gedeeltelik in die water gedissosieer, so die reaksie sal wees,

HCl+ H2CO3 = Cl2 + CO + H2O

Watter tipe reaksie is HCl + H2CO3

Die reaksie van HCl + H2CO3 staan ​​bekend as 'n dubbele verplasingsreaksie want in die produk verwissel die positiewe ioon en negatiewe ione van plek en vorm twee produkte wat baie van mekaar verskil.

Hoe om HCl + te balanseer H2CO3

Die volgende stappe is daar om 'n chemiese reaksie te balanseer:-

  • Stap 1: Aangesien die koëffisiënte 5 is, benoem al die reaktante en produkte A, B, C, D en E
  • A HCl + B H2CO3 =C Cl2 +D CO + EH2O
  • Stap 2 – verander die vergelyking met 'n geskikte getal; die koëffisiënte is reeds gemerk as alfabette vir produk en reaktante.
  • 2H –> A= B= E, Cl = C, D = C
  • Stap 3: Vermenigvuldig die koëffisiënte van die atome in die reaksie
  • A = 2, C = 1, D = 1
  • Stap 4: Verminder die resultaat van die laagste heelgetalwaardes as gevolg, die gebalanseerde vergelyking is:
  • 2HCl+ H2CO3 = Cl2 +CO +2H2O

HCl+H2CO3 titrasie

Die titrasie van HCl + H2CO3 is egter nie moontlik nie weens die suur aard van beide chemiese verbindings, H2CO3 is 'n swak suur is dit nie moontlik om die eindpunt van die reaksie te bereken nie aangesien die vorming van gasse soos koolstofmonoksied en chloor plaasvind.

HCl+H2CO3 netto ioniese vergelyking

Om die net te skryf ioniese vergelyking van HCl + H2CO3 moet eerste volledige reaksie met die onderskeie toestande geskryf word

HCl(l)+ H2CO3(l) = Cl2(g) + CO(g) + H2O(l)

Verdeel nou die verbindings in ione -

H+ + Kl- + H+ +CO- = Cl- +CO- + HOOG

 Die oorblywende HOH kan as H geskryf word+ en OH-.

HCl en H2CO3 intermolekulêre kragte

  • Die HCl-verbinding word deur twee begrens intermolekulêre kragte wat dipool-dipool interaksie en Londense dispersiekrag is.
  • Die H2CO3 verbinding het waterstofbindings met Van der Waal se aantrekkingskrag as gevolg van kovalente bindings.

HCl+ H2CO3 gekonjugeerde pare

HCl suur het die vervoegde basis van Cl- en H2CO3 suur het die gekonjugeerde basis van HCO3- want beide die reaktante is sure en die vorming van basis as produk vind plaas soos HCl skenk 'n proton omskakel na Cl- gekonjugeerde suur te word en H2CO3 skenk 'n proton omskakel na HCO3-.

Gekonjugeerde suur-basis pare

HCl+ H2CO3 reaksie entalpie

Die reaksie entalpie van HCl+ H2CO3 is nul, want die een is 'n sterk suur en die ander is 'n swak suur. Beide kan maklik reageer as gevolg van dieselfde aard en geen hoeveelheid eksterne energie is nodig om die reaksie te voltooi nie.

Is HCl+ H2CO3 'n bufferoplossing

Die HCl+ H2CO3 is nie 'n bufferoplossing want albei is suur chemiese verbindings wat die oplossing suurder maak en H2CO3 is hoogs onstabiel en skakel ideaal om in die gas van koolstofmonoksied.

Is HCl+ H2CO3 'n volledige reaksie

Die HCl+ H2CO3 is 'n volledige reaksie as gevolg van die uitruil van katione en anione volledige produk word gevorm in die vorm van gasse van chloor en koolstofmonoksied.

Is HCl+ H2CO3 'n eksotermiese of endotermiese reaksie

Die reaksie van HCl + H2CO3 is 'n eksotermiese reaksie wat beteken die Cl2 en CO beide verbindings stel ook 'n goeie hoeveelheid hitte met gasse vry.

Is HCl+ H2CO3 'n redoksreaksie

HCl+ H2CO3 is nie 'n redoksreaksie omdat die oksidasie en reduksie van die chemiese verbindings nie gelyktydig plaasvind, maar in hierdie reaksie die hidrasie van H2CO3 vind plaas en dit skenk net die protone, nie elektrone nie.

Is HCl+ H2CO3 'n neerslagreaksie

Die reaksie van HCl + H2CO3 is nie 'n neerslagreaksie want daar is net die vorming van gasse van chloor en koolstofmonoksied vind plaas wat nie in die water kan afsak nie.

Is HCl+ H2CO3 omkeerbare of onomkeerbare reaksie

HCl+ H2CO3 is 'n onomkeerbare reaksie want die vorming van gasse gebeur as 'n produk en water bly net as 'n biproduk oor wat nie in die vorm van 'n ander chemiese verbinding omgekeer kan word nie.

Is HCl+ H2CO3 verplasingsreaksie

 HCl+ H2CO3 is 'n verplasingsreaksie as gevolg van die uitruil van ione binne die chemiese spesies van teenoorgestelde lading en Cl2 en CO word slegs deur die verplasing van die ione gevorm.

Gevolgtrekking

Die H2CO3 (koolsuur) word meestal in voedsel aangetref, aangesien dit die teken is van fermentasie van voedselprodukte omdat dit die gas koolstofdioksied vrystel, terwyl HCl van twee tipes verdund en konsentries is, beide word gebruik vir die chemiese ontleding van organiese en anorganiese verbindings in die veld van chemie en analitiese chemie.

Soumya Chourasia

Hi....ek is Soumya Chourasia, het my Meestersgraad in Chemie voltooi. Ek werk as 'n vakkundige in chemie. Voor dit het ek chemie vir mededingende eksamens en skool ook onderrig. Kom ons koppel deur LinkedIn hier, https://www.linkedin.com/in/somya-chourasia-068378211

chemie