15 Feite oor HCl + H2C2O4: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae

Soutsuur is 'n anorganiese suur, en oksaalsuur is 'n organiese dikarboksielsuur. Kom ons bestudeer 'n paar feite oor wanneer hierdie twee sure gemeng word.

Soutsuur ook genoem muriatic suur, is 'n hoogs reaktiewe kleurlose suur met 'n molêre massa van 36.458 g/mol. Oksaalsuur is 'n wit kristallyne dikarboksielsuur met 'n molêre massa van 126.065 g/mol in dihidraatvorm. Oksaalsuur is 'n swak suur en het suur-basis eienskappe. 

Kom ons kyk na sommige van die reaksie-eienskappe van die HCl + H2C2O4 reaksie.

Wat is die produk van HCl en H2C2O4?

Oksalielchloried (C2O2Cl2) is die hoofproduk wat verkry word wanneer oksaalsuur met waterstofchloried reageer.

  • H2C2O4 + 2 HCl → C2O2Cl2 + 2 H2O

Watter tipe reaksie is HCl + H2C2O4?

Die tipe reaksie wat tussen HCl en oksaalsuur waargeneem word, is 'n suur-basis reaksie, alhoewel HCl 'n sterk suur is en H2C2O4 is 'n swak suur.

Hoe om HCl + H te balanseer2C2O4?

Die proses om die algemene vergelyking te balanseer word hieronder gegee met 'n stap-vir-stap verduideliking.

stap 1: Vind die aantal atome in reaktante en produkte

Die aantal van elk van die atome betrokke by die reaktante en produkte word eers bepaal. In ooreenstemming met die algemene vergelyking is daar 3 H-, 2 C-, 4 O- en 1 Cl-atome aan die reaktantkant teenwoordig. Aan die produktekant is 2 H, 2 C, 3 O en 2 Cl teenwoordig.

H2C2O4 + HCl → C2O2Cl2 + H2O

stap 2: Ontleed die ooreenkoms tussen die aantal molekules in reaktante en produkte

Die aantal atome van elke element in die reaksie word gebalanseer deur 2 te vermenigvuldig met HCl aan die reaktantkant en met 2 met H2O aan die produkkant. Daar word nou gevind dat die vergelyking gebalanseerd is.

H2C2O4 + 2 HCl → C2O2Cl2 + 2 H2O

HCl + H2C2Otitrasie

Apparaat

Buret, buret staander, pipet, koniese fles, koniese fles.

Indicator

fenolftaleïen word gebruik as die indikator in die suur-basis titrasie. Die eindpunt vir die titrasie is wanneer die oplossing van pienk na kleurloos verander.

Prosedure

Die sterk suur HCl word in 'n beker geneem, en die basis word in die buret geneem. Naby die ekwivalensiepunt (eindpunt) moet 'n suur-basis-aanwyser fenolftaleïen met pH 8.2-10 bygevoeg word. Die eindpunt van die titrasie is die verdwyning van die pienk kleur.

HCl + H2C2O4 Netto Ioniese Vergelyking

Die netto ioniese vergelyking kan nie geskryf word nie aangesien die dissosiasie van oksaalsuur swak is. Soute word gevorm deur 'n sterk suur by 'n swak suur by te voeg. Oksaalsuur is 'n swak suur, het 'n hoër pH en tree op soos 'n basis. 

HCl + H2C2O4 Vervoegde paar

  • HCl en Cl - is gekonjugeerde suur-basis-pare, terwyl H2C2O4 en H3C2O4+ is 'n ander paar gekonjugeerde suur-basis.
  • 'n Gekonjugeerde suur-basispaar is een waarin die suur en die basis met 'n H verskil+ (proton).

HCl en H2C2O4 Intermolekulêre magte

HCl + H2C2O4 Reaksie Entalpie

Die reaksie-entalpie is minder negatief aangesien oksaalsuur 'n swak suur is en slegs gedeeltelik dissosieer.

Is HCl + H2C2O4 'n bufferoplossing?

Die reaksie van soutsuur met oksaalsuur lewer nie 'n suurbufferoplossing nie, aangesien eersgenoemde 'n sterk suur is en laasgenoemde 'n swak suur. Suurbuffer vorm 'n swak suur met die sout van 'n swak suur en 'n sterk basis. 

Is HCl + H2C2O4 'n Volledige reaksie?

Die reaksie tussen HCl en H2C2O4 is nie 'n volledige reaksie nie. Die reaksie bereik nie ewewig nie aangesien oksaalsuur 'n swak suur is, en as molekules in oplossing bly.

Is HCl + H2C2O4 'n eksotermiese reaksie?

Die tussen HCl en H2C2Ois 'n eksotermiese reaksie. Hitte word vrygestel tydens die vorming van die produk, oksalielchloried. 

Is HCl + H2C2O4 'n Redoksreaksie?

Die reaksie tussen HCl en H2C2O4 is nie 'n redoksreaksie nie aangesien die oksidasietoestand van die betrokke elemente nie tydens die reaksie verander nie.

Is HCl + H2C2O4 'n Neerslagreaksie?

HCl+ H2C2O word beskou as 'n neerslagreaksie aangesien onoplosbare oksalielchloried verkry word.

Is HCl + H2C2O4 'n omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die reaksie tussen HCl en H2C2O4 is onomkeerbaar aangesien oksalielchloried wat gevorm word slegs effens oplosbaar in water is.

Is HCl + H2C2O4 'n Verplasingsreaksie?

Die reaksie HCl + H2C2O4 is 'n Dubbele verplasingsreaksie as die katione (H+) in HCl verplaas die anione (OH-) in oksaalsuur om twee verskillende verbindings te vorm, naamlik oksalielchloried en water.

Hoe om KMnO te balanseer4 + H2C2O4 + HCl = KCl + MnCl2 +CO2 + H2O

Die stappe om die redoksreaksie van KMnO te balanseer4 met H2C2O4 in 'n suur medium word hieronder gegee:

Stap 1. Identifikasie van oksidasie- en reduksie-halfreaksies

Oksidasie halfreaksie:

 

Oksidasie halfreaksie

Reduksie halfreaksie:

 

Reduksie halfreaksie

Stap 2. Balanseer alle atome behalwe suurstof

C2O42-→ 2CO2

Stap 3. Balanseer suurstof en die aantal elektrone

Die aantal suurstofatome word gebalanseer deur H by te voeg2O aan die kant met 'n gebrek aan O en verdubbel die aantal H+ ione aan die teenoorgestelde kant. Balanseer dan elektrone aan beide kante.

  • C2O42-→ 2CO2 + 2e-
  • MnO41- +8 H+ + 5e-→ Mn2+ + 4H2O

Stap 4. Maak die aantal elektrone aan beide kante van die reaksie gelyk

In enige reaksie is die wins van elektrone = verlies van elektrone. Dus, vermenigvuldig die oksidasie- en reduksie-halfreaksies wat in Stap 3 verkry is met 5 en 2, onderskeidelik. Voeg dan die twee vergelykings by.

5C2O42- + 2MnO41- + 16 uur+ + 10e- → 2 Mn2+ 10CO2 + 8 uur2O+ 10e-

Stap 5. Finaliseer die netto gebalanseerde vergelyking

Kanselleer die elektrone aan weerskante van die reaksie om die netto gebalanseerde vergelyking te kry.

2KMnO4+ 5H2C2O4+6HCl = 2KCl+2MnCl2+ 10CO2+ 8H2O

Gevolgtrekking

Die byvoeging van HCl by H2C2O4 lei tot die omskakeling van sommige van die oksaalsuur na oksalielchloried. Hier, H2C2O4 gedra soos 'n basiese oplosmiddel.

Lees meer feite oor HCl:

HCl + ZnCO3

Scroll na bo