21 Feite oor HCl + FeSO4: Met Verskeie Elemente Reaksie


A chemiese reaksie het reaktante en produkte. Kom ons kyk na die reaksie tussen waterstofchloried en ystersulfaat.

HCl is 'n sterk suur en FeSO4 daar word gevind dat dit swak suur is. Die oksidasietoestand van yster in FeSO4 word gevind as +2. FeSO4 word ook groen vitriol genoem wat 'n paar unieke eienskappe het. Dit kan met metale soos aluminium en sekere reagense soos KMnO reageer4 verskeie produkte te vorm.

In hierdie reaksie word die oksidasietoestand van yster behou soos dit is. Kom ons bespreek verskeie feite soos die meganisme, tipe reaksie van reaksie tussen HCl en FeSO4 .

Wat is die produk van HCl en FeSO4

HCl of waterstofchloried reageer met yster(II)sulfaat om yster(II)chloried, waterstofsulfied en suurstof te vorm. Ferrichloried is 'n groen gekleurde oplossing waterstofsulfied en suurstof word as 'n gas gevorm.

2 HCl + FeSO4 —-> FeCl2 + H2S+ 2 O2 .

Watter tipe reaksie is HCl + FeSO4

Die reaksie tussen HCl en FeSO4 is beide verplasingsreaksie en ontbindingsreaksie. Hier word die waterstofatoom deur yster vervang om FeCl te vorm3 . Ook FeSO4 ontbind om suurstof vry te stel. Die ontbinde swael van sulfaat kombineer met waterstof om te vorm waterstofsulfied.

Hoe om HCl + te balanseer FeSO4

Daar is verskillende metodes om chemiese vergelykings te balanseer. Die volgende is die maniere om HCl + FeSO te balanseer4 chemiese vergelyking.

 • Stap 1: Ken verskillende koëffisiënte aan elke reaktante en produkte toe.
 • a HCl + b FeSO4 —-> c FeCl2 + d H2S+ en O2
 • Stap 2: Maak 'n vergelyking deur al die koëffisiënt van elke element wat hier teenwoordig is gelyk te stel.
 • H=a=2d, Cl= a= 2c, Fe= b=c, S= b=d, O= 4b= 2e
 • Stap 3 : Los die vergelykings op deur gebruik te maak van die Gauss eliminasie metode en vind die waarde van die toegekende koëffisiënte.
 • Stap 4: Die waarde van koëffisiënte van bogenoemde vergelyking is
 • a= 2, b=1, c= 1, d= 1, e= 2.
 • Stap 5: Vervang die waardes van hierdie koëffisiënte in die bogenoemde vergelyking om die gebalanseerde chemiese reaksievergelyking tussen HCl en feso4 te kry.
 • 2 HCl + FeSO4 —-> FeCl2 + H2S+ 2 O2 .

HCl+ FeSO4 titrasie

Dit is onmoontlik om FeSO te titreer4 met HCl. Daar is geen duidelike kleurverandering wat gesien kan word nie.

HCl+ FeSO4 netto ioniese vergelyking

'n Netto ioniese vergelyking van 'n reaksie word geskryf deur beide reaktante en produkte te dissosieer. Slegs die reaktante wat dissosieer word in ag geneem. Die netto ioniese vergelyking van HCl + FeSO4 is

H++ Kl- + Fe2++ SO42- ——> Fe2+ + 2Cl- + 2 uur+ + S.2-

Kanselleer dieselfde ione wat ons kry

Fe2+ + SO42- ——> Fe2+ + Kl- + H+ + S.2-

HCl+ FeSO4 vervoeg Pare

Die gekonjugeerde basis van HCl en waterstofsulfied is Cl- en SH-onderskeidelik. Wanneer 'n suur een proton verloor, is die ioon wat gevorm word sy gekonjugeerde basis en wanneer 'n basis 'n proton onttrek, dan is die ioon wat gevorm word sy gekonjugeerde suur.

HCl en FeSO4 intermolekulêre kragte

Die krag bestaan ​​tussen HCl en FeSO4 is suiwer ioniese interaksie of ioniese binding wat tussen hulle bestaan. In HCl vorm die proton ioniese binding met Cl-. Net so in FeSO4 ook ioniese interaksie hou hulle bymekaar.

HCl+ FeSO4 reaksie entalpie

Die reaksie entalpie van hierdie reaksie is 907.5 kJ/mol. Die standaard entalpie van HCl is -92.3 KJ/mol, FeSO4 is -928.4kJ/mol, FeCl2 is -341.79 kJ/mol, H2 S is -20.6 kJ/mol en suurstof is 249.19 kJ/mol. Vandaar (-341.79+-20.6+249.19) -(-92.3+-928.4) = 907.5 kJ/mol.

Is HCl+ FeSO4 'n bufferoplossing

HCl 'n sterk suur is teenwoordig, so daar is geen bufferoplossing wanneer albei met mekaar reageer nie. Omdat bufferoplossing saamgestel word deur 'n swak suur met sy gekonjugeerde basis te meng.

Is HCl+ FeSO4 'n volledige reaksie

Die reaksie tussen HCI en FeSO4 is bloot 'n volledige reaksie. Die twee reaktante kombineer saam om ysterchloried, waterstofsulfied en suurstof te vorm. Al hierdie is stabiele produkte. Dit is dus 'n volledige reaksie.

Is HCl+ FeSO4 'n eksotermiese of endotermiese reaksie

Die reaksie tussen HCl en FeSO4 is heeltemal 'n endotermiese reaksie. Dit is omdat die reaksie-entalpie van hierdie reaksie positief gevind word. Positiewe waarde van reaksie-entalpie impliseer die reaksie is endotermies of die reaksie vind plaas deur hitte te absorbeer.

Is HCl+ FeSO4 'n redoksreaksie

Die reaksie tussen HCl en FeSO4 is nie 'n redoksreaksie nie. Omdat die oksidasietoestand van al die atome in die reaktantkant of LHS dieselfde is as dié van die RHS of produkkant. Hier vind óf oksidasie óf reduksie plaas so dit is nie 'n redoksreaksie nie

Is HCl+ FeSO4 'n neerslagreaksie

Daar is geen noemenswaardige neerslag wat hier gevorm word nie. 'n Presipitasiereaksie vorm altyd 'n neerslag na die reaksie. Wanneer HCl en FeSO4 reageer met mekaar ysterchloried wat die groen kleur is stof word saam met waterstofsulfied en Suurstofgas gevorm.

Is HCl+ FeSO4 omkeerbaar of onomkeerbaar reaksie

Die reaksie tussen HCl en FeSO4 is 'n onomkeerbare reaksie. Dit beteken dat die produkte in enige toestand na reaktante omgeskakel kan word sodra die reaksie plaasvind.

Is HCl+ FeSO4 verplasingsreaksie

Die reaksie tussen HCl en FeSO4 is 'n tipe verplasingsreaksie. Waterstof in HCl word deur yster verplaas om ysterchloried te vorm. Ook swael in FeSO4 kombineer met waterstof om waterstofsulfied te vorm.

hcl + feso4
Verplasingsreaksie tussen HCl en FeSO4

Hoe om K2Cr2O7 + FeSO4 + HCl = KCl + CrCl3 + FeCl3 + Fe2 (NA4)3 + H2O

 • Stap 1: Ken sekere koëffisiënt toe aan elke reaktante en produkte in die chemiese vergelyking.
 • 'n K2Cr2O7 + b FeSO4 + c HCl = d KCl + e CrCl3 + f FeCl3 + g Fe2 (NA4 )3+ h H2O
 • Stap 2: Vergelyk die koëffisiënt van dieselfde elemente om 'n vergelyking te vorm.
 • K= 2a=d, cr= 2a =e, O =7a= 4b =12g h, Fe= b= f =2g, S= b =3g, H =c= 2h, Cl =c =d= 3e= 3f .
 • Stap 3: Los die vergelykings op om die waarde van koëffisiënte volgens die Gauss-eliminasiemetode te kry. Die waardes van die koëffisiënte is soos volg
 • a =1, b= 6, c =14, d =2, e =2, f =2, g =2, h= 7.
 • Stap 4: Deur die waarde van die koëffisiënte in die bogenoemde vergelyking te vervang, kry ons die gebalanseerde chemiese vergelyking.
 • K2 Cr2 O 7 + 6 FeSO4 + 14HCl = 2KCl + 2CrCl3 + 2 FeCl3 + 2 Fe2(NA4 )3+ 7 uur2O

Hoe om KMnO te balanseer4 + HCl + FeSO4 = KCl + MnSO4 + H2O + FeCl3 + Kl2

 • Stap 1: Ken sekere koëffisiënt toe aan die volgende chemiese vergelyking soos
 • 'n KMnO4 + b HCl + c FeSO4 = d KCl + e MnSO4 + f H2O + g FeCl3 + hCl2
 • Stap 2: Maak 'n behoorlike vergelyking deur die koëffisiënt van dieselfde elemente te vergelyk
 • K= a =d, Mn= a =e, O= 4a =4c =4e =f, H =b= 2f, Cl =b= d= 3g= 2h, Fe= c= g, S =c =e.
 • Stap 3: Deur die bogenoemde vergelyking op te los deur gebruik te maak van die Gauss eliminasie metode is die waarde van die koëffisiënte
 • a =1, b= 8, c =1, d =1, e =1, f =4, g =1, h= 2.
 • Stap 4: As die koëffisiënte hierbo vervang word, kry ons die gebalanseerde in die chemiese vergelyking.
 • KMnO4 + 8 HCl + FeSO4 = KCl + MnSO4 + 4 uur2O + FeCl3 + 2Cl2

Hoe om PbCrO te balanseer4 + HCl+ FeSO4 = Kr2 (NA4 )3+ FeCl3 + H2O+ PbCl2 + Fe2 (NA4 )3

 • Stap 1: Ken sekere koëffisiënt toe aan die volgende chemiese vergelyking soos
 • 'n PbCrO4 + b HCl+ c FeSO4 = d Kr2 (NA4 )3 + e FeCl3 + f H2O+ g PbCl2 + h Fe2 (NA4 )3..
 • Stap 2: Maak 'n behoorlike vergelyking deur die koëffisiënt van dieselfde elemente te vergelyk
 • Pb =a =g, Cr =2d, O =4a =4c =12d =f =12h, H= b =2f, Cl= b= 3e= 2g, Fe =c =e =2h, S =c= 3d= 3h.
 • Stap 3: Deur die bogenoemde vergelyking op te los deur gebruik te maak van die Gauss eliminasie metode is die waarde van die koëffisiënte
 • a =2,b= 16, c =6, d =1, e =4, f =8, g =2, h= 1.
 • Stap 4: As die koëffisiënte hierbo vervang word, kry ons die gebalanseerde in die chemiese vergelyking.
 • 2PbCrO4 + 16HCl+ 6 FeSO4 = Kr2 (NA4 )3+ 4 FeCl3+ 8 uur2O+ 2PbCl2+ Fe2 (NA4 )3.

Hoe om KClO te balanseer3 + FeSO4 + HCl= KCl+ Fe2 (NA4 )3 + FeCl3 + H2O.

 • Stap 1: Ken sekere koëffisiënt toe aan die volgende chemiese vergelyking soos
 • 'n KClO3 + b FeSO4 + c HCl= d KCl+ e Fe2 (NA4 )3 + f FeCl + g H2O.
 • Stap 2: Maak 'n behoorlike vergelyking deur die koëffisiënt van dieselfde elemente te vergelyk
 • K= a =d, Cl =a= c= d =3f, O= 3a =4b= 12e= g, Fe= b= 2e= f, S= b =3e
 • Stap 3: Deur die bogenoemde vergelyking op te los deur gebruik te maak van die Gauss eliminasie metode is die waarde van die koëffisiënte
 • a =1,b= 6, c =6, d =1, e =2, f =1, g =3.
 • Stap 4: As die koëffisiënte hierbo vervang word, kry ons die gebalanseerde in die chemiese vergelyking.
 • KClO3 + 6 FeSO4+ 6HCl= KCl+ 2Fe2(NA4 )3 + FeCl3 + 3H2O.

Hoe om NaNO te balanseer2 + FeSO4 + HCl = FeCl3 + NEE + Na2SO4 + H2O + H2SO4 .

 • Stap 1: Ken sekere koëffisiënt toe aan die volgende chemiese vergelyking soos
 • a NaNO2 + b FeSO4 + c HCl = d FeCl3 + e NO + f Na2 SO 4 + g H2O + h H2SO4 .
 • Stap 2: Maak 'n behoorlike vergelyking deur die koëffisiënt van dieselfde elemente te vergelyk
 • Na= a =2f, N =a =e, O =2a= 4b =e =4f =g= 4h, Fe= b =d, S =b= f= h, H= c= 2g =2h, Cl= c = 3d
 • Stap 3: Deur die bogenoemde vergelyking op te los deur gebruik te maak van die Gauss eliminasie metode is die waarde van die koëffisiënte
 • a =2,b= 2, c =6, d =2, e =2, f =1, g =2, h=1.
 • Stap 4: As die koëffisiënte hierbo vervang word, kry ons die gebalanseerde in die chemiese vergelyking.
 • 2 NaNO2 + 2 FeSO4 + 6HCl = 2FeCl3 + 2NO + Na2SO4 + 2 uur2O + H2SO4 .

Hoe om HClO te balanseer3 + H2SO4 + FeSO4 = Fe2 (NA4 )3 + HCl + H2O

 • Stap 1: Ken sekere koëffisiënt toe aan die volgende chemiese vergelyking soos
 • a HClO3 + b H2SO4 + c FeSO4 = d Fe2 (NA4 )3 + e HCl + f H2O.
 • Stap 2: Maak 'n behoorlike vergelyking deur die koëffisiënt van dieselfde elemente te vergelyk
 • H =a= 2b =e =2f, Cl =a =e, O =3a= e, S =b =c= 3d, Fe =c =2d
 • Stap 3: Deur die bogenoemde vergelyking op te los deur gebruik te maak van die Gauss eliminasie metode is die waarde van die koëffisiënte
 • a =1,b= 3, c =6, d =3, e =1, f =3.
 • Stap 4: As die koëffisiënte hierbo vervang word, kry ons die gebalanseerde in die chemiese vergelyking.
 • HClO3 + 3 uur2SO4 + 6 FeSO4 = 3 Fe2 (NA4 )3 + HCl + 3 H2O.

Gevolgtrekking

HCl is 'n vloeistof met intense dampe wat met FeSO reageer4 Daar word gevind dat die reaksie plaasvind deur hitte van die omgewing te absorbeer en die reaksie-entalpie is positief. Die produkte wat gevorm word, is waterstofsulfied 'n gas, en suurstof saam met ysterchloried.

Aparna Dev

Hallo... Ek is Aparna Dev, 'n chemie Nagraadse met 'n goeie begrip van chemie konsepte. Ek werk in Kerala Minerals and Metals Limited Kollam met ondervinding in die ontwikkeling van elektrokatalisators as deel van nagraadse tesis. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aparna-dev-76a8751b9

Onlangse plasings