15 Feite oor HCl + FeS: Met Verskeie Elemente Reaksie


FeS is die nie-stoïgiometriese ysterkompleks wat wateroplosbaar is en met verskeie sure soos soutsuur kan reageer. Kom ons kyk wat gebeur wanneer albei gereageer word.

In FeS is yster teenwoordig by 'n +2 oksidasietoestand, sodat dit verder geoksideer kan word deur 'n geskikte reagens, en wanneer dit met 'n sterk suur soos soutsuur reageer, verander dit sy oksidasietoestand. FeS bied die meeste van die yster-swaelproteïenagtige Rubredoksien proteïengroepering wat uitgevoer word vir een-elektronoordragproses.

Om meer d-elektrone in ystersulfied te hê of die teenwoordigheid van 'n leë plek van swael kan aan verskeie chemiese reaksies deelneem. Kom ons bespreek die meganisme van die reaksie tussen soutsuur en ystersulfied, die reaksie-entalpie, die tipe reaksie, produkvorming, ens in die volgende deel van die artikel.

1. Wat is die produk van HCl en FeS?

Yster(II)chloried is 'n hoofproduk wat gevorm word wanneer HCl en FeS saam gereageer word en 'n mate van waterstofsulfiedgas ook vrygestel is.

2. Watter tipe reaksie is HCl + FeS?

HCl- en Fes-reaksie is 'n voorbeeld van 'n enkele verplasingsreaksie saam met redoks en presipitasiereaksies vind ook plaas deur 'n enkele meganisme. Hier het sterk suur gereageer met die nukleofiel-swaelplek, so dit is ook een soort suur-basis-reaksie.

3. Hoe om HCl + FeS te balanseer?

HCl + FeS = FeCl2 + FeCl3 + H2O hierdie reaksie is nog nie gebalanseer nie, want die atome is nie gelyk aan die linkerkant en regterkant nie, so ons moet die vergelyking op die volgende manier balanseer:

  • Stap 1 – Merk al die reaktante en produkte volgens die vereiste aantal alfabette
  • Eerstens het ons al die reaktante en produkte gemerk deur A, B, C en D aangesien daar slegs vier molekules vir hierdie reaksie verkry is en die reaksie lyk soos A HCl + B FeS = C FeCl2 + DH2S
  • Stap 2 – Vergelyk al die koëffisiënte vir al dieselfde tipe elemente deur hulle te herrangskik
  • Na die herrangskikking van al die koëffisiënte van dieselfde elemente volgens hul stoïgiometriese verhouding kry ons, H = A = 2D, Cl = A = 2C, Fe = B = C, S = B = D
  • Stap 3 – Gebruik Gaussiese eliminasie om die koëffisiëntwaardes te bepaal
  • Gebruik die Gaussiese eliminasie en vergelyk al die vergelykings wat ons kry, A = 2, B = 1, C = 1, D = 1
  • Stap 4- skryf nou die hele vergelyking in die gebalanseerde vorm
  •  Die algehele gebalanseerde vergelyking sal wees, 2HCl + FeS = FeCl2 + H2S

4. HCl + FeS titrasie

Om die hoeveelheid swael of yster te skat, kan ons 'n titrasie tussen FeS en HCl uitvoer

Toestel gebruik

Ons benodig 'n buret, koniese fles, burethouer, volumetriese fles en bekers vir hierdie titrasie.

Titer en titrant

HCl teenoor FeS, HCl dien as titrant wat in die buret geneem word en die molekule wat ontleed moet word is Fes wat in 'n koniese fles geneem word.

Indicator

Die hele titrasie word in 'n suur medium of suur pH gedoen, dus die beste geskikte indikator sal fenolftaleïen wees wat perfekte resultate vir hierdie titrasie by gegewe pH gee.

Prosedure

Die buret is gevul met gestandaardiseerde HCl en FeS is in 'n koniese fles geneem saam met die onderskeie aanwyser. HCl word druppelsgewys by die koniese fles gevoeg en die fles het voortdurend geskud. Na 'n sekere tyd wanneer die eindpunt aangekom het, verander aanwyser sy kleur en die reaksie is gedoen.

Ons herhaal die titrasie verskeie kere vir beter resultate en dan skat ons die yster sowel as swaelhoeveelheid deur die formule V1S1 =V2S2.

5. HCl+ FeS netto ioniese vergelyking

Verskillende ione word gevorm in die bogenoemde reaksie van HCl en FeS soos proton, chloried en ferri-ioon omdat waterstofsulfied nie ioniseer nie aangesien dit in gasvorm voorkom en ook sulfied-ioon kry.

H+ + Kl- + Fe2+ + S.2- = Fe2+ + 2Cl- + H2S

6. HCl+ FeS gekonjugeerde pare

Chloried is die gekonjugeerde basis van sterk suur soutsuur en gekonjugeerde paar FeS is die protoniese gevorm van daardie molekule. Die suurheid en basaliteit word bepaal deur die stabiliteit van hul gekonjugeerde paar.

  • Gekonjugeerde paar HCl = Cl-
  • Gekonjugeerde paar FeS = HFeS+

7. HCl en FeS intermolekulêre kragte

Die intermolekulêre krag teenwoordig in HCl is die sterk elektrostatiese krag tussen proton en chloried-ioon en as gevolg van polariteit daar is van der waal se aantrekkingskrag teenwoordig, maar in die geval van FeS is kovalente krag sowel as ioniese interaksie teenwoordig, en vir H2S slegs kovalente krag.

molekuleWaarnemende
dwing
HCIElektrostatiese,
van der waal se
Dipool
interaksie
FeSkovalente
FeCl2ioniese
H2SKovalent,
H-binding
Intermoleukêre Kragte

8.HCl + FeS reaksie-entalpie

Die reaksie entalpie want bogenoemde reaksie is 77.3 KJ/mol wat verkry kan word deur die formule entalpie van produkte – entalpie van reaktante, en hier is die verandering in entalpie positief.

molekuleentalpie
(KJ/mol)
FeS-100.5
HCI-92.3
FeCl2-341.8
H2S-20.6
Enthaply van reaktante
en produkte

9. Is HCl + FeS 'n bufferoplossing?

Die reaksie tussen HCl en FeS gee geen buffer nie, want een is sterk suur, maar die ander is nie 'n sout van 'n sterk of swak basis nie, dus geen kans op die vorming van buffer in 'n waterige oplossing nie.

10. Is HCl + FeS 'n volledige reaksie?

Die reaksie van HCl en FeS gee twee volledige produkte FeCl2 en H2S so dit is 'n volledige reaksie. Die reaksie neem 'n rukkie om te voltooi totdat al die reaktante heeltemal gereageer het, die produkte is nie gevorm nie.

11. Is HCl + FeS 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die verandering in entalpie kom positief vir die reaksie HCl en Fes wat aandui dat dit 'n endotermiese reaksie is in terme van termodinamika eerste wet. Die reaksie neem dus temperatuur van die omgewing af wat help om die reaksie te voltooi, Waar δH altyd positief is.

Energieprofieldiagram van
Endotermiese reaksie

12. Is HCl + FeS 'n redoksreaksie?

HCl en FeS reaksie is een soort van redoksreaksie want in hierdie reaksie word baie elemente gereduseer en geoksideer soos chloried geoksideer word van reaktant na produk waar swael geoksideer word.

Redoks Skematiese van die
HCl en FeS Reaksie

13. Is HCl + FeS 'n neerslagreaksie

H2S word gepresipiteer wanneer die reaksie voltooi is dus is die reaksie tussen FeS en HCl presipitasiereaksie. Omdat H2S is 'n gasvormige molekule, dus kan dit nie in water oplosbaar wees nie, maar by hoë temperatuur word dit neergeslaan by die onderste deel van koniese

H2S Gepresipiteer

14. Is HCl + FeS omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die reaksie tussen HCl en FeS is ook onomkeerbaar van aard, want wanneer suur met ander elemente reageer, is dit oor die algemeen onomkeerbaar. Hier ook H2S-gas word gevorm en dit het uit die reaksiehouer verdwyn en kan nie met yster(II)chloried in terugwoordrigting reageer nie, dit gaan slegs vorentoe rigting.

Onomkeerbare reaksie rigting

15. Is HCl + FeS verplasingsreaksie?

Bogenoemde reaksie tussen HCl en FeS is 'n voorbeeld enkele verplasing reaksie want hier het swawel net van sy aanvanklike posisie na 'n ander verplaas waar Fe swael verplaas en aan chloried-ioon geheg het om gewenste produkte te kry.

Gevolgtrekking

HCl en FeS reaksie gee hoofsaaklik vir ons die waterstofsulfied saam met yster(II)chloried so dit is 'n kommersiële belangrike reaksie vir die produksie van waterstofsulfiedgas. Gee ook deur die kwantratriese anylsis van die HCl en FeS die hoeveelheid van die yster sowel as swael in die onderskeie monster.

Biswarup Chandra Dey

Hi......ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. My spesialiseringsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memorisering nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings