15 Feite oor HCl + Fe2S3: Met Verskeie Elemente Reaksie


Soutsuur bestaan ​​uit twee chlooratome wat deur 'n polêre kovalente binding verbind is om 'n diatomiese verbinding te vorm. Kom ons ondersoek die chemiese reaksie tussen HCl en Fe2S3.

Waterstofchloried word in water opgelos en is 'n belangrike chemiese molekule vir laboratoriums en 'n deurslaggewende suur vir talle reaksies. Chemies, yster(III)sulfied het die formule Fe2S3. Yster(III)sulfied is 'n matige water- en suuroplosbare ysterbron wat saam met sulfate gebruik kan word.

In hierdie artikel sal ons die reaksie van HCl + Fe ondersoek2S3 asook entalpie, gekonjugeerde pare en titrasie.

Wat is die produk van HCl en Fe2S3?

Yster(II)chloried(FeCl2), swael(S) en waterstofsulfied(H2S) is die drie primêre neweprodukte wat gevorm word wanneer soutsuur(HCl) en yster(III)sulfied(Fe)2S3) kombineer.

HCl + Fe2S3 → FeCl2 + H2S + S

Watter tipe reaksie is HCl + Fe2S3?

HCl + Fe2S3 is 'n redoksreaksie waarin die reaktant beide oksidasie en reduksie gelyktydig ondergaan. Wanneer elektrone geoksideer word, gaan hulle verlore, en wanneer hulle gereduseer word, word hulle verkry.

Hoe om HCl + Fe te balanseer2S3?

Hier volg die stappe om die reaksiemengsel van (HCl + Fe2S3):

Stap 1: Bereken die aantal atome in reaktante en produkte

Die eerste stap in die bepaling van die aantal atome betrokke by reaktante en produkte is om te bepaal hoeveel atome by elke betrokke is. Volgens die algemene vergelyking is daar 'n toename in massa in reaktante 1H, 2Fe en 3S. Daar is 2H, 2S, 1Fe en 2Cl in die produk. 

HCl + Fe2S3 = FeCl2 + H2S + S

Stap 2: Vergelyk die aantal molekules in reaktante en produkte

In HCl-Fe2S3, is die atome of molekules op dieselfde manier gerangskik. Die eerste poging om te balanseer is gemaak deur 4 met HCl, 2 met H te vermenigvuldig2S, en 2 met FeCl2

4HCl + Fe2S= 2H2S + S + 2FeCl2

Stap 3: Bereken die koëffisiënt

Alle veranderlikes en koëffisiënte word bereken deur die Gauss-eliminasiemetode te gebruik. Dit lei tot 'n koëffisiënt van 4:1::2:1:2.

Stap 4: Bereken die gebalanseerde chemiese vergelyking

In die laaste stap, elke element in die chemiese vergelyking gebalanseerd is, en wanneer hierdie elemente gekombineer word, vind die reaksie soos volg plaas: 

4HCl + Fe2S→ 2 uur2S + S + 2FeCl2

HCl + Fe2S3 titrasie

Hieronder is die titrasie reaksie tussen soutsuur en yster(III)sulfied(Fe2S3):

4HCl + Fe2S3 → 2FeCl2 + 2 uur2S + S

Toestel gebruik

Pipet, buretklem, rubberbuis met 'n spuit gekoppel, smeerhouer met potlood, verskillende grootte bekers (250 ml-1, 100 ml-3), en 'n 250 ml-fles.

Titrant en titer

Nadat die titer geneem is in a keelvorminge fles, is die molekule as ystersulfaat ontleed. Die titrasie sal soutsuur gebruik as die titrant in die buret gegooi word.

Indicator

Fenolftaleïen, dikwels bekend as metiel oranje, is 'n aanwyser wat groen is in basiese pH en rooi in suur pH.

Prosedure:

 • 250 ml van 'n oplossing van soutsuur moet in 'n bondel gemaak word.
 • 100 ml gedistilleerde water moet by die oplossing gevoeg word om dit te verdun.
 • Die mengsel moet behandel word met druppels fenolftaleïen of metieloranje oplossing.
 • Die kleur moet aanvanklik verander na titreer die yster(III)sulfiedoplossing.
 • Om 'n lesing te kry, herhaal die proses drie tot vier keer.

HCl + Fe2S3 netto ioniese vergelyking

Die volgende stappe is betrokke by die skryf van die Net-ioniese vergelyking:

Stap 1: Skryf die molekulêre vergelyking in die gebalanseerde vorm:

4HCl + Fe2S3 → 2FeCl2 + 2 uur2S + S

Stap 2: Ken toestand aan elke stof toe as óf 'n vaste stof(le), vloeistof(l), gas(g), of waterig(aq):

4 HCI(Aq) + Fe2S3 (e) → 2FeCl2 (aq) + 2 uur2S(G) + S.(S)

Stap 3: Skei elke ioon:

H2S → Dit is in gasvorm

FeCl2 → Fe2+ + 2Cl-

Fe2S3 2 Fe2+ + 3S2-

HCl → H++ Kl-

Stap 4: Skryf die volledige ioniese vergelyking:

2 Fe3+(Aq) + 3S2-(Aq) + 6 uur+(Aq) + 6Cl-(Aq) → 2 Fe3+(Aq) + 6Cl-(Aq) + 3 uur2S(S)

Stap 5: Verwyder toeskouerligand:

Aan beide kante van die vergelyking, Fe3+ en Cl- tree op soos toeskouer-ione, wat verwyder kan word.

Stap 6: Die netto ioniese vergelyking: 

3S2-(Aq) + 6 uur+(Aq) → 3 uur2S(S)

HCl + Fe2S3 gekonjugeerde pare

 • In die reaksie tussen ystersulfied en soutsuur word die vervoegde paar bestaan ​​uit die soutsuur se gekonjugeerde basis en die ooreenstemmende sout se gekonjugeerde suur.
 • Ystersulfied reageer met sure om die gekonjugeerde suur te vorm H2S want dit is 'n basis.
 • Basispare van konjugate = HCl
 • Gekonjugeerde suurpaar = H2S

HCl en Fe2S3 intermolekulêre kragte

 • Die intermolekulêre krag tussen HCl en Fe2S3 is 'n dipool-dipool interaksie of aantrekkingskrag.
 • Alhoewel HCl twee intermolekulêre kragte het—die Londense verspreidingsmag en die dipool-dipoolkrag, Dipool-dipool-interaksies het meer krag as die ander. 
 • Die H-Cl binding dipool genereer die dipool-dipool kragte omdat Cl meer elektronegatief is as H.
 • Omdat HCl polêr is, is dit in wisselwerking met ander polêre molekules deur die dipool, Hδ+−Clδ−.

HCl + Fe2S3 reaksie entalpie

 • Die reaksie van Fe2S3 en soutsuur het a -311.75 kJ/mol standaard reaksie-entalpie.
 • Soutsuur met Fe2S3 reageer tipies met 'n negatief standaard reaksie-entalpie.
 • Wiskundig is δH = Hprodukte - Hreaktane = -ve

4 HCI(Aq) + Fe2S3 (e) → 2FeCl2 (aq) + 2 uur2S(G) + S.(S)

ΔtH/ΔHf°= -928.4 kJ/mol -194.95 kJ/mol – (-341.8 kJ/mol -29.83 kJ/mol)

ΔtH/ΔHf°= -311.75 kJ/mol

Is HCl + Fe2S3 'n bufferoplossing?

Die reaksie van soutsuur met Fe2S3 is nie 'n bufferreaksie nie, want buffer oplossings sluit nie sterk sure of basisse in nie.

Is HCl + Fe2S3 'n volledige reaksie?

Die reaksie tussen HCl + Fe2S3 kan as volledig beskou word as gevolg van die onomkeerbaarheid van die reaksie. Soos gedemonstreer in die volgende reaksie, sal al die reaktantmolekules heeltemal in produkmolekules verander: 

4HCl + Fe2S3 → 2FeCl2 + 2 uur2S + S 

Is HCl + Fe2S3 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Eksotermiese reaksies tussen Fe2S3 en HCl lei tot die produksie van meer stabiele produkmolekules en die vrystelling van hitte in die vorm van energie.

Is HCl + Fe2S3 'n redoksreaksie?

Wanneer HCl + Fe2S3 → FeCl2 + H2S + S, die reaksie is redoks van aard. Deur die hele reaksie het die komponente se oksidasietoestand dieselfde gebly. Dit behels die uitruil van elektrone in redoksreaksies. Hier word Fe geoksideer terwyl H gereduseer word.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Is HCl + Fe2S3 'n neerslagreaksie? 

Yster(III)sulfied en soutsuur presipiteer nie in die reaksie nie, wat bekend staan ​​as HCl + Fe2S3. Hierdie reaksie lei nie tot a neerslag omdat yster(III)chloried 'n oplosbare sout is.

Is HCl + Fe2S3 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

 • Yster(III)sulfied reageer onomkeerbaar met soutsuur omdat die reaktantmolekules 'n verplasingsreaksie ondergaan, en die reaksie kan nie omgekeer word nie.
 • Verplasingsreaksies is tipies onomkeerbaar, in teenstelling met swak suur- en basisreaksies.

Is HCl + Fe2S3 verplasingsreaksie?

Die reaksie van HCl + Fe2S3 staan ​​bekend as 'n verplasingsreaksie omdat die twee reaktantmolekules atome regdeur die ontmoeting uitruil om twee heeltemal verskillende verbindings te vorm. Die Fe-atome word deur H-atome van HCl vervang om H te vorm2S, en wanneer Cl-atome en Fe-atome kombineer om FeCl te vorm2.

Gevolgtrekking

Yster(III)sulfied(Fe2S3) en soutsuur (HCl) ondergaan 'n redoks, verplasing en onomkeerbare reaksie. By kamertemperatuur, Fe2S3 ontbind in swael, waterstofsulfied en ysterchloried. Chloriede word met soutsuur geskep.

Monika Saini

Hi....ek is Monika. Ek het Meesters in Chemie gedoen. Ek is 'n vakkundige in chemie. Ek sou sê dat ek 'n baie passievolle skrywer is. Die hoofdoel van my skryfwerk is om nuwe perspektiewe aan te bied. Ek wil nuwe dinge ontdek wat ek op my omgewing kan toepas. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/monadbscr171291

Onlangse plasings