15 Feite oor HCl + Fe2O3: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae


In 'n reaksievolgorde word een of meer produkte oor die algemeen gevorm. Kom ons kyk hoe die reaksie van HCl en Fe2O3 voorkom.

Soutsuur kan gevind word in beide vloeibare en gasvormige (waterstofchloried) vorms. Yster(III)oksied(Fe2O3) word natuurlik gevind as Hematiet erts in gesteentes en kan berei word uit selfs normale oksidasie van yster. Hierdie kristalle het verskeie polimorfe en word gebruik in die vervaardiging van yster en sulke legerings.

In hierdie artikel sal ons die reaksie-eienskappe en produkte van die suur en die metaaloksied waarneem.

Wat is die produk van HCl en Fe2O3?

HCl en Fe2O3 reageer om ysterchloried en water onderskeidelik te vorm. Die reaksievergelyking is:

 • Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O

Watter tipe reaksie is HCl + Fe2O3?

Die reaksie van HCl met Fe2O3 is 'n neutralisasiereaksie aangesien die amfoteriese ysteroksied met die suur reageer om sout en water te gee.

Hoe om HCl en Fe te balanseer2O3?

Die volgende is die stappe om die bogenoemde reaksieskema gelyk te stel:

 • Stap 1: Stel die algemene chemiese vergelyking:
 • Fe2O3 + HCl = FeCl3 + H2O
 • Stap 2: Aangesien beide kante gelyk in atome moet wees, hou die stoïgiometrie in gedagte, vermenigvuldig FeCl3 met 2 om die Ysteratome gelyk te stel.
 • Fe2O3 + HCl = 2FeCl3 + H2O
 • Stap 3: Stel die suurstofatome per eenheid van die verbinding gelyk.
 • Fe2O3 + HCl = 2FeCl3 + 3H2O
 • Stap 4: Aangesien produkkant 6 chlooratome per eenheid het, moet die reaksie gelyk wees aan dieselfde getal.
 • Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3 uur2O

HCl + Fe2O3 titrasie

Die meting van Fe2O3 word uitgevoer deur 'n metode genoem gravimetriese analise, wat hoofsaaklik soutsuuroplossing behels. Die volgende is die algehele prosedure wat met spesifieke apparaat vereis word:

Toestel gebruik

 • Keelvorminge fles
 • bekers
 • Filterpapier
 • Bunsen brander

Prosedure

 • Die oksied word in die soutsuurmedium in 'n koniese fles opgelos.
 • Die koniese fles word met ammoniak verhit en 'n paar druppels verdunde salpetersuur word bygevoeg. Die oplossing word vir 'n geruime tyd geroer.
 • Die medium word gewas om onsuiwerhede weg te hou en dit word herhaal.
 • Die oplossing word gefiltreer en weer gewas.
 • 'n Tawerige rooierige neerslag word verkry wat oplosbaar is in verdunde sure
 • Dit word verhit en gedroog om suiwerheid te meet. Enige stukkies filtreerpapier word bygevoeg en die proses word herhaal.
 • Die hoeveelheid ysteroksied wat verkry word, word gemeet,
 • Gewig van yster word deur wiskundige berekeninge gevind.

HCl + Fe2O3 Netto Ioniese Vergelyking

Die netto ioniese vergelyking staan ​​as die vorming van Yster(III)-ione en Chloriedione saam met die proton- en hidroksielione uit water.

 • 2 Fe2+(aq) +  3O2-(aq) + H+(aq) + Cl-(aq) = 2Fe3+(aq)+ 3Cl-(aq) + H+(aq) + OH-(Aq)

HCl + Fe2O3 Vervoegde pare

Gekonjugeerde suur-basis-pare verwys na daardie pare verbindings waar die chemiese verskil tussen hulle net een proton is. Byvoorbeeld,

 • Gekonjugeerde basis van HCl= Cl-
 • Gekonjugeerde basis van H2O = OH-

HCl en Fe2O3 Intermolekulêre magte

HCl toon ioniese interaksies in 'n waterige medium. By die vergelyking van elektronegatiwiteitswaardes, Fe2O3 word gevind dat dit polêr kovalent van aard is as gevolg van die klein grootte van Fe3+ ioon. FeCl3 produseer elektrostatiese interaksies, met Londense verstrooiingsmagte as gevolg van polarisasie van elektronwolk in chloor.

ElementElektronegatiwiteit (ongeveer)
yster1.8
Suurstof3.5
Waterstof2.1
chloor3.0
Tabel wat Elektronegatiwiteitswaardes toon
Yster(III)-oksiedstruktuur

HCl + Fe2O3 Reaksie Entalpie

Reaksie Entalpie van bogenoemde reaksie is -281 kJ/mol. Die reaksie entalpie kan gevind word as individuele entalpie van formasies waargeneem word. Die entalpie-inligting is soos volg:

 • Entalpie van vorming van Fe2O3 = -822.0 kJ/mol
 • Entalpie van vorming van HCl = -92.3 kJ/mol
 • Entalpie van vorming van FeCl3 = -399.5 kJ/mol
 • Entalpie van vorming van H2O = -285.8 kJ/mol

Is HCl + Fe2O3 'n bufferoplossing?

Hierdie kombinasie sal nie 'n sterk oplewer nie bufferoplossing aangesien 'n sterk suur soos soutsuur reeds teenwoordig is.

Is HCl + Fe2O3 'n Volledige reaksie?

Die reaksie is voltooi aangesien volledige produkte aan die einde gevorm word sodra ekwilibrium bereik is.

Is HCl + Fe2O3 'n eksotermiese reaksie?

Die gevolglike reaksie is eksotermies van aard aangesien die reaksie-entalpie negatief is, waardeur die temperatuur van die sisteem verhoog word.

Is HCl + Fe2O3 'n Redoksreaksie?

Die reaksie van HCl en Fe2O3 kan nie redoks genoem word nie, aangesien dit geen verandering in oksidasietoestand van die elemente na die produkkant behels nie.                              

Is HCl + Fe2O3 'n Neerslagreaksie?

Dit is nie 'n presipitasiereaksie nie aangesien die produk nie in die sisteem presipiteer nie as 'n onoplosbare vaste stof.

Is HCl + Fe2O3 'n omkeerbare reaksie?

Die reaksie is nie omkeerbaar van aard nie aangesien volledige produkte gevorm word wat nie kan terugkeer tensy daar 'n verandering in temperatuur en druk of ander toestande is nie.

Is HCl + Fe2O3 'n Verplasingsreaksie?

Die reaksie van Soutsuur met ysteroksied is 'n dubbele verplasingsreaksie.

Gevolgtrekking

Reaksie van soutsuur met ysteroksied produseer 'n oranje-rooi oplossing van ysterchloried wat van aard oksideer. Die oksidasietoestand van Fe bly onveranderd. Ferrichloried word as "sout" gedoop as gevolg van neutralisasie.

Neeloy Bhattacharya

Hallo....Neeloy hier! Ek het 'n Meestersgraad in Chemie gevolg en is tans 'n vakkundige in hierdie gemeenskap. Wetenskap en redenasie voed my nuuskierigheid en ek hou daarvan om alles wat ek sien, in my woorde uit te druk. Vasvra verslaafde. Kom ons skakel by LinkedIn: www.linkedin.com/in/neeloy-bhattacharya-hier

Onlangse plasings