15 feite oor HCl + Fe: wat, hoe om te balanseer en algemene vrae


HCl is 'n sterk suur, en dit reageer met ystervylsels en 'n gasvormige stof word vrygestel. Kom ons ondersoek verskillende relevante feite oor die reaksie tussen Fe en HCl.

Fe los op in soutsuur (HCl) en vorm gasvormige H2 en ysterhoudende (FeCl2) chloried. Fe is 'n oorgangsmetaal en HCl is 'n sterk suur. In hierdie reaksie word hitte in die produkkant gegenereer aangesien dit 'n eksotermiese reaksie is. Die gas wat ontwikkel brand met 'n geluid wat bewys dat dit 'n waterstofgas is.

Hierdie artikel sal die entalpie, balanseringsmetode, tipe, titrasieprosedure, ioniese vergelyking van hierdie reaksie tussen Fe en HCl in detail bespreek.

Wat is die produk van HCl en Fe?

Wanneer ystervulsels (Fe) met soutsuur (HCl) reageer, word waterstof uit HCl deur Fe vervang en vorm yster(II)chloried (FeCl)2). Waterstofgas het ook as borrels uit die reaksiemedium ontwikkel.

Fe (s) + 2HCl (aq) = FeCl2 (aq) + H2 (G)

Watter tipe reaksie is HCl + Fe?

Die reaksie tussen HCl + Fe is 'n voorbeeld van 'n eksotermiese reaksie (verandering van entalpie is negatief). Dit word ook as 'n redoksreaksie en 'n enkelverplasingsreaksie beskou. Maar dit is nie 'n neutralisasie reaksie of suur-basis reaksie.

Hoe om HCl + Fe te balanseer?

Die volgende stappe moet gevolg word om enige chemiese reaksie te balanseer-

 • Die ongebalanseerde chemiese vergelyking van die reaksie moet eerste met 'n regspylteken geskryf word. Fe (s) + HCl (aq) → FeCl2 (aq) + H2 (G)
 • Bepaal die molgetalle van elk van die chemiese spesies aan die reaktant- en produkkant.
ElementeAantal mol aan reaktantkantAantal moesies aan produkkant
Fe11
H12
Cl12
Molgetalle van elk van die chemiese elemente
 • Om beide kante (reaktant en produk) te balanseer moet ons 2 vermenigvuldig met HCl om die aantal mol waterstof en chloor te balanseer omdat die molgetalle van res van die chemiese elemente is reeds gebalanseer.
 • Daarom sal die gebalanseerde vergelyking wees - Fe (s) + 2HCl (aq) = FeCl2 (aq) + H2 (g).

HCl + Fe Titrasie

Die titrasie tussen HCl + Fe kan nie gedoen word nie omdat titrasie uitgevoer word om die konsentrasie van 'n analiet te bepaal. Maar in hierdie geval word 'n enkele metaalatoom (Fe) as 'n analiet gebruik. Daarbenewens is dit nie 'n suur-basis reaksie nie.

HCl + Fe Netto Ioniese Vergelyking

Die netto ioniese vergelyking van die chemiese reaksie is-

Fe (s) + 2H+ (aq) + 2Cl- (aq) = Fe2+ (aq) + 2Cl- (aq) + H2 (G)

HCL + Fe gekonjugeerde pare

Ons kan nie die gekonjugeerde paarvergelyking van Fe en HCl skryf nie, want dit is nie 'n suur-basis-reaksie nie. Ons kan slegs die gekonjugeerde paar HCl skryf wat Cl is-. FeCl2 of Fe kan H nie aanvaar of skenk nie+ ione. Daarom is daar geen gekonjugeerde paar Fe of FeCl nie2.

HCl en Fe intermolekulêre kragte

Die intermolekulêre kragte werk op HCl en Fe is-

 • Om 'n polêre kovalente verbinding te wees, werk dipool-dipool interaksie, Londense dispersiekragte en waterstofbinding tussen HCl.
 • Fe is 'n enkele metaalatoom. Daarom is daar geen intermolekulêre of intramolekulêre kragte daarin teenwoordig nie. Afhangende van die aard van die verbindings wat deur Fe gevorm word, sal die intermolekulêre kragte bepaal word.

HCl + Fe Reaksie Entalpie

Die entalpie verandering van die reaksie tussen Fe en HCl is -89.12 KJ/mol en dit word verkry uit die onderstaande wiskundige berekening.

 • Die entalpie van die reaktantkant is 0 KJ/mol (vir Fe) en -167.15 KJ/mol (vir HCl). Die entalpiewaardes vir die produkte is -423.42 (vir FeCl2), en 0 (H2) KJ/mol.
 • Die verandering van entalpie = {Entalpie (produkte) – Entalpie (reaktante)} = [-423.42 + 0 – {0 + 2× (-167.15)}] KJ/mol. = -89.12 KJ/mol.

Is HCl + Fe 'n bufferoplossing?

HCl + Fe kan nie a wees nie bufferoplossing omdat 'n bufferoplossing berei word tussen 'n swak suur en sy gekonjugeerde basis of 'n swak basis en sy gekonjugeerde suur. In hierdie mengsel is HCl 'n sterk suur en Fe is 'n metaalatoom wat bloot onderskeidelik as 'n reduseer- en oksideermiddel optree.

Is HCl + Fe 'n volledige reaksie?

HCl +Fe kan slegs 'n volledige reaksie wees as dit geskryf is met die verwagte produkte van hierdie reaksie, wat die yster(II)chloried en die waterstofgas is.

Fe (s) + HCl (aq) = FeCl2 (aq) + H2 (G)

Is HCl + Fe 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

HCl + Fe is 'n eksotermiese reaksie omdat die verandering van entalpie negatief is in hierdie reaksie wat -89.12 KJ/mol is en hitte aan die produkkant gegenereer word. Dit dui aan dat die produkte meer stabiel is as reaktante.

Is HCl + Fe 'n redoksreaksie?

 • HCl + Fe is 'n voorbeeld van a redoksreaksie. In hierdie reaksie tree Fe op as die reduseer en HCl dien as die oksideermiddel. Fe is in 'n 0 (Fe) en +2 (FeCl2) oksidasietoestand op die reaktant en die produkkante onderskeidelik.
 • Net so is waterstof in +1 (HCl) en 0 (H2) oksidasietoestande aan die reaktant- en produkkant onderskeidelik.
 • Daarom word Fe verminder, en waterstof word in hierdie reaksie geoksideer.
hcl + fe
Redoksreaksie

Is HCl + Fe 'n neerslagreaksie?

HCl + Fe is nie 'n presipitasiereaksie nie omdat geen neerslag in die reaksiemedium voorkom nie. Ysterhoudende chloried (FeCl2) is heeltemal oplosbaar en H2 ontwikkel as borrels uit die reaksiemedium.

Is HCl + Fe omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

 • HCl + Fe is nie 'n voorbeeld van 'n omkeerbare reaksie nie, want 'n gas (H2) word aan die produkkant verkry en gasmolekules het 'n groot hoeveelheid entropie as 'n vloeistof en vaste stof. As gevolg hiervan het die produkkant groter stabiliteit as die reaktantkant, en die reaksie-ewewig verskuif na die produkkant ooreenkomstig Le-Chatelier se beginsel.
 • Die reaksie is 'n eksotermiese reaksie wat ook aandui dat die hitte aan die produkkant vrygestel word. Daarom is produkte meer stabiel as die reaktante en dit word beskou as 'n onomkeerbare reaksie.

Is HCl + Fe verplasingsreaksie?

HCl + Fe is a enkelverplasingsreaksie omdat Fe in hierdie reaksie waterstof uit HCl verplaas en yster(II)chloried (FeCl2) en gasvormige waterstof.

Gevolgtrekking

Die Fe-HCl-mengsel is 'n baie belangrike reagens vir die ontskerming van oksieme en selektiewe oksidatiewe hidrolise van nitroalkaan of nitroalkene na die ooreenstemmende ketoon. Hierdie mengsel help ook om die aromatiese primêre amiene te verminder.

Aditi Roy

Hallo, ek is Aditi Ray, 'n chemie KMO op hierdie platform. Ek het graduering in Chemie van die Universiteit van Calcutta voltooi en nagraadse studie van Techno India University met 'n spesialisasie in Anorganiese Chemie. Ek is baie bly om deel te wees van die Lambdageeks-familie en ek wil graag die onderwerp op 'n simplistiese manier verduidelik. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aditi-ray-a7a946202

Onlangse plasings