15 feite oor HCl + CuS: wat, hoe om te balanseer en algemene vrae


Die reaksie tussen soutsuur en kopermonosulfied is 'n algemene anorganiese reaksie. Kom ons kyk na die meganisme agter die reaksie tussen HCl en CuS.

Kopersulfied is 'n grenselement waar Cu is grenssuur en maak 'n binding met sagte suur met swael. As gevolg van die elektronegatiwiteit van swael, het die binding tussen Cu-S verswak en maklik gesplit deur die reaksie met HCl. Hierdie reaksie het geen tipe katalisator of eksterne parameters vereis nie.

Om die hoeveelheid Cu en S in die CuS te skat, kan ons tussen CuS en HCl reageer.  Kom ons bespreek die meganisme van die reaksie tussen soutsuur en ystersulfied, die reaksie-entalpie, die tipe reaksie, produkvorming, ens in die volgende deel van die artikel.

1. Wat is die produk van HCl en CuS?

In die reaksie tussen HCl en CuS Koperchloried gevorm word as hoofproduk en 'n mate van waterstofsulfiedgas is ook vrygestel.

Produk van reaksie tussen HCl + CuS

2. Watter tipe reaksie is HCl + CuS?

HCl + CuS-reaksie is 'n voorbeeld van 'n dubbele verplasingsreaksie saam met redoks en presipitasiereaksies vind ook plaas deur 'n enkele meganisme. Hier het sterk suur gereageer met die nukleofiel swaelplek so dit is ook een soort suur-basis reaksie.

3. Hoe om HCl + CuS te balanseer?

HCl + CuS = CuCl2 + H2S hierdie reaksie is nog nie gebalanseer nie omdat die atome nie gelyk is vir die linkerkant en regterkant nie, dus moet ons die vergelyking op die volgende manier balanseer:

 • Stap 1 – Merk al die reaktante en produkte volgens die vereiste aantal alfabette.
 • Eerstens het ons al die reaktante en produkte deur A, B, C en D gemerk aangesien daar slegs vier molekules vir hierdie reaksie verkry is en die reaksie lyk soos,
 • A HCl + B CuS = C CuCl2 + DH2S  
 • Stap 2 – Vergelyk al die koëffisiënte vir al dieselfde tipe elemente deur hulle te herrangskik.
 • Na die herrangskikking van al die koëffisiënte van dieselfde elemente volgens hul stoïgiometriese verhouding kry ons, H = A = 2D, Cl = A = 2C, Cu = B = C, S = B = D.
 • Stap 3 – Gebruik Gaussiese eliminasie om die koëffisiëntwaardes te bepaal.
 • Gebruik die Gaussiese eliminasie en vergelyk al die vergelykings wat ons kry, A = 2, B = 1, C = 1, D = 1.
 • Stap 4- skryf nou die hele vergelyking in die gebalanseerde vorm.
 • Die algehele gebalanseerde vergelyking sal wees,
 • 2HCl + CuS = CuCl2 + H2S  

4. HCl + CuS titrasie

Om die hoeveelheid swael of koper te skat, kan ons 'n titrasie tussen CuS en HCl uitvoer

Toestel gebruik

Ons benodig 'n buret, koniese fles, burethouer, volumetriese fles en bekers vir hierdie titrasie.

Titer en titrant

HCl teenoor CuS, HCl dien as titrant wat in die buret geneem word en die molekule wat ontleed moet word, is CuS wat in 'n koniese fles geneem word.

Indicator

Die hele titrasie word in 'n suur medium of suur pH gedoen, dus die beste geskikte indikator sal fenolftaleïen wees wat perfekte resultate vir hierdie titrasie by gegewe pH gee.

Prosedure

Die buret is gevul met gestandaardiseerde HCl en CuS is in 'n koniese fles geneem saam met die onderskeie aanwyser. HCl word druppelsgewys by die koniese fles gevoeg en die fles het voortdurend geskud. Na 'n sekere tyd wanneer die eindpunt aangekom het, verander aanwyser sy kleur en die reaksie is gedoen.

Ons herhaal die titrasie verskeie kere vir beter resultate en dan skat ons die koper- sowel as swaelhoeveelheid deur die formule V1S=V2S2.

5. HCl+ CuS netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking tussen HCl + CuS is soos volg,

H+ + Kl- + Cu2+ + S.2- = Cu2+ + 2Cl- + H2S

 • Om die netto ioniese vergelyking af te lei, word die volgende stappe vereis,
 • Eerstens sal HCl geïoniseer word aangesien dit 'n sterk elektroliet is
 • Daarna het CuS ook geïoniseer om sterk elektro-gelaaide deeltjies te vorm
 • Daarna tree die ooreenstemmende ione in wisselwerking om CuCl te vorm2 en geïoniseerd gevorm.

6. HCl+ CuS gekonjugeerde pare

HCl + CuS gekonjugeerde pare sal die ooreenstemmende gedeprotoneerde en geprotoneerde vorm wees van daardie spesifieke spesie wat hieronder gelys word-

 • Gekonjugeerde paar HCl = Cl-
 • Vervoegde paar S2- = H2S

7. HCl en CuS intermolekulêre kragte

Die intermolekulêre krag teenwoordig in HCl is die sterk elektrostatiese krag tussen 'n proton en chloriedione. Ook as gevolg van polariteit is daar van der waal se aantrekkingskrag teenwoordig, maar in die geval van CuS is kovalente krag, sowel as ioniese interaksie, teenwoordig, en vir H2S slegs kovalente krag.

molekuleWaarnemende
dwing
HCIElektrostatiese,
van der waal se
Dipool
interaksie
CuCl2Kovalent,
elektrostatiese
CuSCuloumbic
dwing
H2SKovalent,
H-binding
Intermoleukêre Kragte

8.HCl + CuS reaksie-entalpie

HCl + H2reaksie entalpie vir die is, 432.6 KJ/mol wat verkry kan word deur die formule entalpie van produkte – entalpie van reaktante, en hier is die verandering in entalpie positief.

molekuleentalpie
(KJ/mol)
CuS-48.5
HCI-92.3
CuCl2+220.1
H2S-20.6
Entalpie van reaktante
en produkte

9. Is HCl + CuS 'n bufferoplossing?

Die reaksie tussen HCl + CuS gee 'n bufferoplossing van CuCl2 en H2S en hulle kan die pH van die reaksie beheer.

10. Is HCl + CuS 'n volledige reaksie?

Die reaksie HCl + CuS is 'n volledige reaksie omdat dit twee volledige produkte CuCl gee2 en H2S.

11. Is HCl + CuS 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die reaksie HCl + CuS is 'n endotermiese reaksie in terme van termodinamika eerste wet.

12. Is HCl + CuS 'n redoksreaksie?

HCl + CuS reaksie is a redoksreaksie want in hierdie reaksie word baie elemente gereduseer en geoksideer soos chloried geoksideer word vanaf die reaktant na die produk waar Cu gereduseer word.

Redoks Skematiese van die
HCl en CuS-reaksie

13. Is HCl + CuS 'n neerslagreaksie

HCl + CuS is 'n neerslagreaksie omdat CuCl2 en H2S word in die oplossing presipiteer en hulle is nie oplosbaar in die reaksiemengsel nie.

14. Is HCl + CuS omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

HCl + CuS is onomkeerbaar omdat ons H kry2S-gas as 'n produk. Wanneer gas tydens die reaksie gevorm word, neem die entropie van die reaksie toe en die ewewig van die reaksie skuif slegs na die regterkant.

Onomkeerbare reaksierigting

15. Is HCl + CuS verplasingsreaksie?

HCl + CuS is 'n voorbeeld dubbele verplasing reaksie want in hierdie reaksie Cu2+ verplaas H+ in HCl. Terwyl H+ het ook Cu verplaas2+ in CuS en CuCl gevorm2 en H2S as produkte. Dit word ook soutmetatesereaksie genoem.

Dubbele verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

HCl- en CuS-reaksie gee ons hoofsaaklik waterstofsulfied saam met Cupri-chloried, so dit is 'n kommersieel belangrike reaksie vir die produksie van waterstofsulfiedgas. Ook die kwantratriese analise van die HCl. CuS gee die hoeveelheid koper sowel as swael in die onderskeie monster.

Biswarup Chandra Dey

Hi......Ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie van die Sentrale Universiteit van Punjab voltooi. My spesialiteitsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memoriseer nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings