15 feite oor HCl + CH3COONa: Wat, hoe om te balanseer en algemene vrae


As natriumasetaat 'n swak basis is, sal dit waarskynlik met sterk sure soos soutsuur reageer. Kom ons gaan oor die verskillende eienskappe van hierdie reaksie.

Hierdie reaksie is tussen die sterk suur HCl en swak basis natriumasetaat. Hier is natriumasetaat higroskopies en baie waarskynlik oplosbaar in water.

Kom ons probeer sommige van die eienskappe van HCl+CH ondersoek3COONa-reaksie, soos sy buffer, entalpie, eksotermiese proses en intermolekulêre kragte.

Wat is die produk van HCl en CH3COONa?

Wanneer HCl met natriumasetaat reageer, vorm dit asynsuur en gewone sout natriumchloried.

HCI(Aq) + CH3COONa(Aq) = CH3COOH (Aq) + NaCl(Aq)

Watter tipe reaksie is HCl + CH3COONa

Die reaksie van HCl + CH3COONa kom onder die kategorie van suur + basis reaksie. Hier is natriumasetaat een van die soute van asynsuur; wat as 'n swak suur (asynsuur) beskou word.

Hoe om HCl + CH te balanseer3COONa

Stap 1:

Om HCl+CH te balanseer3COONa ons tel die tipe atome aan beide kante.

HCl+ CH3COONa= CH3COOH + NaCl

Stap 2:

Dan moet ons verskeie atome van die verbinding voor dit byvoeg totdat die reaksie gebalanseer is. Hier het ekwimolêre hoeveelheid soutsuur en natriumasetaat met mekaar gereageer om asynsuur en natriumchloried te vorm. Die gebalanseerde vergelyking vir die reaksie van soutsuur met natriumasetaat word dus gegee deur;

HCl+ CH3COONa= CH3COOH + NaCl

HCl + CH3COONa titrasie

Apparaat

 Buret, pipet, buretstander, maatfles, koniese fles.

Indicator

 fenolftaleïen aanwyser word gebruik in die suur-basis titrasie.

Prosedure

In 'n koniese fles word HCl-oplossing geneem en dit getitreer teen natriumasetaat, wat in die buret geneem word. Fenolftaleïen-aanwyser word bygevoeg. Ons kry die ekwivalente punt wanneer kleur verdwyn. Die gevonde literatuur suur dissosiasie konstante (pKa) waarde vir asynsuur is 4.75 by 25C.

HCl + CH3COONa netto ioniese vergelyking

Ons moet die onderstaande stappe volg om die netto ioniese vergelyking te kry:

Stap 1:

Om die netto ioniese vergelyking te kry, moet ons kyk of die reaksie gebalanseerd is.

Stap 2:

Reaktante en produkte word afsonderlik in ione verdeel en die toeskouerione aan beide kante word uitgeskakel. In hierdie reaksie kan ons nie die asynsuur verdeel nie, aangesien dit 'n swak suur is; dit kan nie ione in waterige media heeltemal verdeel nie. Die netto ioniese vergelyking vir soutsuur en natriumasetaat word dus gegee deur;

H+ + CH3COO- = CH3COOH

Netto ioniese vergelyking

HCl + CH3COONa vervoegde pare

  • Gekonjugeerde pare is daardie suur-basis-pare waarin suur 'n proton kan skenk en basis 'n proton kan aanvaar.
  • In hierdie reaksie is een gekonjugeerde paar HCl en Cl-, en nog een is CH3COONa en CH3COOH.
Vervoeg pare

HCl en CH3COONa intermolekulêre kragte

HCl + CH3COONa reaksie entalpie

entalpie van HCl+ CH3COONa-reaksie is 436.46 KJ/mol.

Is HCl + CH3COONa 'n bufferoplossing

HCl + CH3COONa kan 'n vorm bufferoplossing wanneer een mol HCl en 2 mol natriumasetaat reageer, wat natriumasetaat en asynsuur vorm. Hierdie gevormde asynsuur en natriumasetaat kan 'n suurbuffer vorm. Hierdie buffer is baie nuttig in biochemiese toepassings waar die reaksie waarskynlik suur moet wees.

Buffer oplossing

Is HCl + CH3COONa 'n volledige reaksie

HCl+ CH3COONa is nie 'n volledige reaksie nie aangesien natriumasetaat die sout van 'n swak suur is, dus word dit gedeeltelik in die waterige media gedissosieer. Daarom is die oplosbaarheidsprodukkwosiënt hieronder die oplosbaarheidsproduk konstante.

Is HCl + CH3COONa 'n eksotermiese of endotermiese reaksie

HCl + CH3COONa is 'n eksotermiese reaksie omdat die volledige dissosiasie van die sterk suur HCl die ekstra energie wat nodig is om die binding te breek verlaag.

Is HCl + CH3COONa 'n redoksreaksie

HCl+CH3COONa is nie 'n redoksreaksie nie omdat die reaktante of produkoksidasie nie tydens die reaksie verander nie. Hier is slegs proton van suur na basis oorgedra.

Is HCl + CH3COONa 'n neerslagreaksie

HCl+CH3COONa is nie 'n neerslagreaksie want, tydens die reaksie van HCl+CH3COONa, die gevormde natriumchloried is nie 'n oorblyfsel nie.

Is HCl + CH3COONa omkeerbare of onomkeerbare reaksie

HCl+CH3COONa kan omkeerbaar wees, afhangende van die hoeveelheid suur wat ons byvoeg. 'n Ekwimolêre hoeveelheid soutsuur natriumasetaat gee 'n omkeerbare reaksie.

HCl+ CH3COONa= CH3COOH + NaCl

Is HCl + CH3COONa verplasingsreaksie

HCl+CH3COONa is 'n dubbele verplasingsreaksie aangesien die waterstofioon deur 'n natriumioon vervang word, en 'n asetaatioon die chloriedioon vervang.

Dubbele verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

Die gevormde produkte asynsuur en natriumchloried het groot toepassings in chemie. NaCl kan natriumkarbonaat en natriumwaterstofkarbonaat produseer, veral vir die maak van glas.

Surya Satya

Hi...ek is Surya Satya Eluri. Ek het my M.Sc in Organiese Chemie gedoen. Ek is baie entoesiasties oor die hoë-energie chemie veld. Ek is mal daaroor om ingewikkelde chemie-konsepte in verstaanbare en eenvoudige woorde te skryf. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/eluri-surya-satya-6b6478245

Onlangse plasings