15 feite oor HCl + CH3CH2OH: Wat, hoe om te balanseer en algemene vrae

Soutsuur is 'n anorganiese suur. Etanol is 'n organiese stof. Kom ons bestudeer 'n paar feite oor die reaksie van soutsuur met etanol.

Soutsuur staan ​​bekend as muriatic suur. Dit is 'n sterk reaktiewe suur. Etanol is 'n eenvoudige, vlugtige, vlambare stof. Etanol kan sy hidroksielproton daarvan skenk. Dus, etanol is ook 'n suur. Etanol in 'n waterige oplossing tree egter basies op. Etanol kan dus as 'n swak basis optree.

In hierdie artikel sal ons 'n paar gereelde vrae bespreek wat gebaseer is op die HCl + CH3CH2OH-reaksie soos entalpie, aard van reaksie, intermolekulêre kragte, ens. Kom ons fokus op hierdie reaksie-eienskappe van die HCl + CH3CH2OH reaksie.

Wat is die produk van HCl + CH3CH2O?

Wanneer etanol (CH3CH2OH) word behandel met gekonsentreerde HCl, etielchloried (CH3CH2Cl) word as 'n hoofproduk saam met water gevorm (H2O).

CH3CH2OH + HCl = CH3CH2Cl + H2O

Watter tipe reaksie is HCl + CH3CH2O?

HCl + CH3CH2OH-reaksie is 'n voorbeeld van a nukleofiele substitusiereaksie.

Hoe om HCl + CH te balanseer3CH2O?

Om die reaksievergelyking van HCl met CH te balanseer3CH2OH, dit is belangrik om die aantal individuele atome (H, Cl, C, O) in die reaktante en produkte na te gaan.

 • Hier is vier elemente teenwoordig, dus maak elke molekule eers gelyk as A, B, C en D.
 • Dan sal die reaksie so wees 'n CH3CH2OH + B HCl = C CH3CH2Cl + DH2O
 • Al die koëffisiënte van dieselfde elemente word herrangskik deur hul stoïgiometriese proporsie, en ons kry H = 6A + B = 5 C + 2 D, C = 2 A + B = 3 C, Cl = B = C, O = A = D .
 • Bereken nou die koëffisiënt en veranderlikes wat nodig is om hierdie vergelyking deur die Gaussiese eliminasieproses te balanseer. Dan word gevind dat,  A = 1, B = 1, C = 1 en D = 1
 • Gevolglik sal die algehele gebalanseerde vergelyking CH wees3CH2OH + HCl = CH3CH2Cl + H2O.

HCl en CH3CH2OH titrasie

Die titrasie van CH3CH2OH en HCl is nie moontlik nie aangesien HCl 'n suur is en die suur of basiese aard van etanol afhang van die materiale waarmee dit gekombineer word. Die H in –OH is 'n swak suur wat as 'n suur optree wanneer dit met 'n sterker een gekombineer word.

HCl + CH3CH2OH netto ioniese vergelyking

CH3CH2OH + HCl het die volgende netto ioniese vergelyking,

H+ (aq) + Cl- (aq) + CH3CH2+ (aq) + OH- (aq) = CH3CH2+ (aq) + Cl- (aq) + H+ (aq) + OH- (Aq)

 • HCl word gedissosieer in 'n proton en chloriedione. CH3CH2OH word in CH gedissosieer3CH2+ en hidroksiedione.

HCl + CH3CH2OH gekonjugeerde pare

CH3CH2OH + HCl het die volgende netto gekonjugeerde pare,

 • Gekonjugeerde basis van HCl is Cl- (deur 'n proton te skenk).
 • Die gekonjugeerde basis van CH3CH2OH is CH3CH2O- (nadat 'n proton geskenk is).

HCl en CH3CH2OH intermolekulêre kragte

HCl en CH3CH2OH het die volgende  intermolekulêre kragte,

 • Dipool-dipool interaksie en London dispersie kragte is teenwoordig in die HCl molekule.
 • H+ en Cl- ione beeld 'n polêre kovalente krag uit.
 • In CH3CH2OH , daar is twee tipes intermolekulêre kragte, nl van der Waals-kragte en waterstofbindings.

HCl + CH3CH2OH reaksie entalpie

Die standaard reaksie-entalpie van die reaksie tussen HCl en CH3CH2OH -135.69 KJ/ mol wat 'n negatiewe waarde is.

Energieprofieldiagram van die reaksie
molekuleEntalpie (van vorming) KJ/mol
HCI-92.3
 CH3CH2OH+ 1380.8
CH3CH2Cl-135.69
H2O-285,820
Tabel wat entalpie van vorming van reaktante en produkte toon

Is HCl + CH3CH2OH 'n bufferoplossing

HCl + CH3CH2OH oplossing is nie 'n bufferoplossing aangesien soutsuur 'n suur is, en etanol nie die gekonjugeerde basis is nie.

Is HCl + CH3CH2OH 'n volledige reaksie

HCl + CH3CH2OH reaksie is die volledige reaksie omdat die produkte van die reaksie stabiel is. Etielchloried (CH3CH2Cl) is 'n stabiele chemiese verbinding. Water (H2O) is ook 'n stabiele verbinding.

Is HCl + CH3CH2OH 'n eksotermiese of endotermiese reaksie

HCl + CH3CH2OH reaksie is eksotermiese aangesien ons 'n positiewe entalpieverandering kry en hitte vrygestel word wanneer hierdie twee elemente met mekaar reageer.

Is HCl + CH3CH2OH 'n redoksreaksie

HCl + CH3CH2OH-reaksie is nie 'n redoksreaksie nie. Omdat die oksidasiegetal van die elemente nie regdeur die proses verander nie aangesien chloor in die -1 oksidasietoestand bly, is H in die +1 oksidasietoestand, en Koolstowwe bly ook in dieselfde oksidasietoestand.

Is HCl + CH3CH2OH 'n neerslagreaksie

HCl + CH3CH2OH-reaksie is nie 'n presipitasiereaksie nie, aangesien in hierdie reaksie geen neerslag gevorm word nie.

Is HCl + CH3CH2OH omkeerbaar of onomkeerbaar

HCl + CH3CH2OH-reaksie is 'n omkeerbare reaksie aangesien dit aandui dat beide die voorwaartse en terugwaartse gelyktydig in 'n toestand van ewewig plaasvind.

Is HCl + CH3CH2OH-verplasingsreaksie

HCl + CH3CH2OH-reaksie is nie a verplasingsreaksie. Want in hierdie reaksie word die element van 'n reaktant nie deur 'n ander element verplaas nie.

Hoe om K2Cr2O7 + HCl + CH3CH2OH = CrCl3 + KCl + CH3COOH + H2O

Die balans van die reaksie K2Cr2O7 + HCl + CH3CH2OH = CrCl3 + KCl + CH3COOH + H2O kan deur die volgende stappe gedoen word:

 • Die eerste stap is om elke verbinding met 'n veranderlike te benoem, 'n K2Cr2O7 + b HCl + c CH3CH2OH = d CrCl3 + f KCl + g CH3COOH + h H2O
 • In die volgende stap moet ons 'n vergelyking vir elke element skep. Die atoomgetal van die element in elke reaktant en produk word deur elke term uitgedruk.
  • C: 0a + 0b + 2c = 0d + 0f + 2g + 0h
  • H: 0a + 1b+ 6c = 0d + 0f + 4g + 2
  • O: 7a + 0b + 1c = 0d + 0f + 2g + 1
  • K: 2a + 0b + 0c = 0d + 1f + 0g + 0
  • Cr: 2a + 0b +0c = 1d + 0f + 0g + 0
  • Cl: 0a + 1b + 0c = 3d + 1f + 0g + 0h
 • Vervang die veranderlikes met die heelgetal, ons kry, 2 K2Cr2O7 + 16 HCl + 3 CH3CH2OH = 4 CrCl3 + 4 KCl + 3 CH3COOH + 11 H2O

Gevolgtrekking:

HCl en CH3CH2O beide is polêr van aard. Gevolglik word etanol maklik in HCl opgelos. Die produk, etielchloried wat gevorm word deur die reaksie van HCl en etanol, word gebruik om tydelik verligting van geringe pyn te kry.

Scroll na bo