15 feite oor HCl + CaOCl2: Wat, hoe om te balanseer en algemene vrae


Kalsiumhipochloriet het 'n basiese eienskap en dit kan maklik reageer met 'n sterk suur soos soutsuur. Kom ons kyk na die chemiese gedrag van die reaksie tussen HCl en CaOCl2.

Wanneer soutsuur met kalsiumhipochloriet reageer, volg dit net 'n eenvoudige suur-basis reaksiemeganisme. Die aard van soutsuur is sterk genoeg dat hierdie reaksie geen soort katalisator benodig nie. Die reaksie kan in die laboratorium plaasvind met standaard toestande.

Dit sal nie nodig wees om temperatuur en druk by te voeg nie. Nou kan ons meer die meganisme van die reaksie soos entalpie, redoksreaksie, intermolekulêre krag, gekonjugeerde pare, ens bespreek met 'n verduideliking in die volgende deel van die artikel.

1. Wat is die produk van HCl en CaOCl2?

Wanneer soutsuur met kalsiumoksichloried gereageer het, sal kalsiumchloried as 'n hoofproduk saam met chloorgas en 'n bietjie water gevorm word. Die chloor is nou vry van die suurmolekule en kalsium sal aan daardie chloordeel heg.

HCl + CaOCl2 = CaCl2(s) + H2O(l) + Cl2(G)

2. Watter tipe reaksie is HCl + CaOCl2?

Die reaksie tussen sout- en kalsiumoksichloried is 'n suur-basis-reaksie, of daar kan gesê word dat dit 'n verplasingsreaksie saam met 'n redoks- en ioniese reaksie is. Die chloor word hier verplaas en ook geoksideer nadat dit vry is.

3. Hoe om HCl + CaCl te balanseer2?

Ons kan sien CaOCl2 + HCl = CaCl2 + H2O + Cl2 reaksie is nie hier gebalanseer nie aangesien LHS en RHS nie dieselfde aantal molekules of elemente het nie, laat ons hierdie vergelyking op die volgende manier balanseer,

  • Stap 1- Elke molekule word gemerk as A, B, C, D en E aangesien vyf elemente teenwoordig is.
  • 'n CaOCl2 + B HCl = D CaCl2 + CH2O + E Cl2
  • Stap 2 – Nou gebruik ons ​​die vergelyking deur die geskikte getal wat die koëffisiënt van reaktante en produkte is.
  • Ca = A = D, Cl = 2A + B = 2D + 2E, H = B = 2C, O = A = C
  • Stap 3- al die veranderlikes en koëffisiënte word bereken deur die Gauss eliminasie metode en ons kry,
  • A = 1, B = 2, C = 1, D = 1 en E = 1
  • Dus, die algehele gebalanseerde vergelyking sal CaOCl wees2 + 2HCl = CaCl2 + H2O + Cl2

4. HCl + CaOCl2 titrasie

Om die hoeveelheid kalsium te skat kan ons titrasie uitvoer tussen kalsiumoksichloried versus soutsuur waar ons verskeie toestande en apparaat kan volg wat hieronder bespreek word,

Toestel gebruik

Buret, pipet, koniese fles, burethouer, volumetriese fles en twee bekers.

Titer en titrant

In hierdie titrasie het ons soutsuur as titrant gebruik wat in die buret gevul word en die molekule sal ontleed word met kalsiumoksichloried as titer wat in 'n koniese fles geneem word.

Indicator

Ons het slegs fenolftaleïen gebruik (wat pienk is in basiese pH en kleurloos in 'n suur medium) omdat dit aanwyser kan beter presteer in hierdie reaksie vir die ideale pH.

Prosedure

Eerstens neem ons die buret gevul met gestandaardiseerde soutsuur en neem kalsiumoksichloried in die koniese, en voeg die onderskeie aanwyser by. Voeg suur druppelsgewys by met konstante skud van die fles en by die eindpunt wanneer die indikator sy kleur verander, sal die titrasie gedoen word.

Herhaal dieselfde proses ten minste drie om die korrekte resultaat te kry en nie die waarde af na 'n notaboek nie en bereken dan met die formule V1S1 =V2S2 om die volume kalsium te vind.

5. HCl + CaOCl2 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking van die chemiese reaksie tussen soutsuur en kalsiumoksichloried is die vorming van chloried-ioon saam met hipochloriet-ioon en die suur sal as proton- en chloried-ioon geïoniseer word, en kalsiumchloried-sout sal as Ca geïoniseer word.2+ en 2Cl- wat hieronder getoon word

2H+ + Kl- + Ca2+ + OCl- + Kl- = Ca2+ + 2Cl- + H+ +O- + Kl2(G)

6. HCl + CaOCl2 gekonjugeerde pare

Die gekonjugeerde paar van die reaksie tussen soutsuur en kalsiumoksichloried is die gekonjugeerde basis soutsuur en die onderskeie gekonjugeerde suur van die hipochlorietsout, wat hieronder getoon word,

HCl + CaOCl2 = Cl- + HCaOCl+2

7. HCl en CaOCl2 intermolekulêre kragte

Die belangrikste intermolekulêre krag tussen soutsuur en kalsiumhipochloriet is die ioniese interaksie van proton en chloorioon, saam met die positiewe lading van kalsium. Hulle geheg hier deur twee negatiewe ioon hipochloriet en chloried met H-binding.

8. Is HCl + CaOCl2 'n bufferoplossing?

Die reaksie van soutsuur met kalsiumoksichloried gee vir ons 'n suurbuffer in 'n waterige oplossing aangesien eersgenoemde 'n sterk suur is en laasgenoemde basiese sout so daar sal 'n kans wees vir die vorming van 'n bufferoplossing by sekere pH, en ons kry gekonjugeerde basis deur die reaksie.

9. Is HCl + CaOCl2 'n volledige reaksie?

Bogenoemde reaksie is nie volledig nie aangesien daar geen produk aan die regterkant is nie. Totdat ons enige produk aan die regterkant kry, kan ons nie aflei of die reaksie volledig sal wees of nie.

CaOCl2 + 2HCl = CaCl2 + H2O + Cl2

10. Is HCl + CaOCl2 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die reaksie tussen soutsuur en kalsiumoksichloried is eksotermiese.Hierdie hitte sal benut word en gedien word as die dryfkrag vir die voltooiing van die reaksie.

11. HCl + CaOCl2 reaksie entalpie

Die standaard reaksie-entalpie van die reaksie tussen soutsuur en kalsiumoksichloried is negatief. Wiskundig kan ons vir hierdie reaksie sê, δH = Hprodukte-Hreaktane <0.

Energieprofieldiagram vir
Eksotermiese reaksie

12. Is HCl + CaOCl2 'n redoksreaksie?

Daar sal redoksreaksie meganisme waargeneem wanneer kalsiumhipochloriet met soutsuur gereageer word. Chloor en suurstof sal geoksideer word en aan die ander kant sal kalsium saam met die suurmolekule verminder word.

Redoksreaksie

13. Is HCl + CaOCl2 'n neerslagreaksie?

Kalsiumchloried sal onoplosbaar in water bly as 'n vorm van neerslag in die waterige oplossing by die koniese fles se onderste deel.

Neerslagreaksie

14. Is HCl + CaOCl2 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die reaksie tussen soutsuur en kalsiumhipochloriet is onomkeerbaar want wanneer die kalsiumchloried uit die kalsiumhipochloriet vorm, is daar geen manier om suur en kalsiumhipochloriet te vorm nie.

15. Is HCl + CaCl2 verplasingsreaksie?

Wanneer soutsuur met kalsiumoksichloried gereageer word, verplaas die suur eenvoudig die suurstof en chloor uit die hipochlorietsout.

Verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

Kalsiumoksichloried is 'n basiese sout en dit word getitreer met 'n sterk suur soos soutsuur met die aanduiding fenolftaleïen. Die reaksie is eksotermies, so ons moet enige energie verskaf waar die produk energie vrystel, sodat ons meer versigtig sal wees tydens die reaksie. Na die titrasie kry ons hoeveel hoeveelheid kalsiumchloried gevorm sal word en vind dan die hoeveelheid kalsium uit.

Biswarup Chandra Dey

Hi......ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. My spesialiseringsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memorisering nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings