15 Feite oor HCl + BaSO3: Hoe hierdie kombinasie werk

Bariumsulfiet is 'n anorganiese verbinding wat deur die chemiese formule BaSO voorgestel word3. HCl is 'n sterk suur. Kom ons voorspel die reaksie van HCl + BaSO3 in hierdie artikel.

HCl is 'n suur wat as oplosmiddel gebruik word in die voorbereiding van baie nanomateriale. BaSO3 kan gedoteer word om elektrodes te vorm. In die karbotermiese reduksie van bariumsulfaat tot bariumsulfied, BaSO3 gevorm as 'n intermediêre. Die digtheid van bariumsulfiet is gevind as 4.44g/cm3.

Hierdie artikel sal 'n idee gee oor verskeie feite wat met die HCl+ BaSO verband hou3 reaksie, die chemiese formules daarvan, reaksietipes, entalpie en baie ander feite.

Wat is die produk van HCl en BaSO3

Die produkte van die HCl+ BaSO3 reaksie is bariumchloried (BACl2), Swaweldioksied (SO2), en water (H2O). SO2 gevorm as 'n gas tydens die HCl+ BaSO3 reaksie.

HCl + BaSO3 ⟶ BaCl2 + SO2 +H2O.

Watter tipe reaksie is HCl + BaSO3 

HCl+ BaSO3 reaksie is 'n verplasingsreaksie. Dit kom onder die gas-evolusie reaksie.

Hoe om HCl+ BaSO te balanseer3

Die chemiese reaksie kan gebalanseer word deur die volgende stappe hieronder gegee.

 • As die aantal atome aan die reaktantkant en produkkant gelyk is, dan is dit 'n gebalanseerde vergelyking.
 • HCl + BaSO3 ⟶ BaCl2 + SO2 +H2O. 
 • In bogenoemde reaksie, aan die reaktantkant, is een atoom van H, Cl, Ba en S en drie atome van suurstof teenwoordig, terwyl aan die produkkant, een atoom van Ba ​​en S en twee atome van H en Cl, terwyl drie atome suurstof is teenwoordig. Dit kan duidelik uit die onderstaande tabel wees.
AtomAantal atome aan die reaktantkantAantal atome aan die produkkant
H12
Cl13
Ba11
S11
O33
Tabel wat die aantal atome aan die reaktant- en produkkant voorstel
 • Hierdie reaksie is ongebalanseerd, wat gelyk gemaak kan word deur HCl met twee aan die reaktantkant te vermenigvuldig sodat die aantal H en Cl aan beide kante gelyk sal wees.
 • Laastens sal die gebalanseerde vergelyking soos volg wees. 
 • 2HCl + BaSO3 ⟶ BaCl2 + SO2 +H2O. 

HCl + BaSO3 titrasie

Aangesien HCl sterk is, reageer die suur met die basis BaSO3 om te gee suur-basis titrasie.

Apparaat

Volumetriese fles, pipet, buret, koniese fles, maatsilinder en titrasiestander.

Indicator

fenolftaleïen word as 'n aanwyser in die bogenoemde titrasie gebruik.

Prosedure

 • Was en droog al die apparaat voor gebruik in titrasie.
 • In hierdie titrasie is HCL die analiet, en bariumsulfiet is die titrant aangesien HCl in 'n onbekende konsentrasie is waarvan ons die konsentrasie moet uitvind met behulp van 'n bekende konsentrasie bariumsulfiet.
 • Vul die buret met BaSO3 oplossing tot merk.
 • Neem 'n presiese hoeveelheid HCl in die koniese fles.
 • Voeg 2-3 druppels fenolftaleïenindikator by in die koniese fles waarin 'n onbekende konsentrasie HCl teenwoordig is.
 • Voeg hierna 'n oplossing van BaSO by3 van die buret druppel vir druppel totdat sy kleur na pienk verander.
 • Herhaal dieselfde proses 3-4 keer om die gemiddelde waarde vir berekening te bereken.
 • Plaas hierdie waarde in die normaliteitsformule hieronder, waaruit die normaliteit van die analiet u kan vindt.
 • N1V1=N2V2.

HCl + BaSO3 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking vir die reaksie HCl+ BaSO3 is 

BaSO3 (e) = Ba2+ (Aq) + SO32- (Aq)

 • Katione en anione gevorm na die dissosiasie van oplosbare ioniese verbindings. Die ioniese vergelyking kan gegee word deur die onderstaande chemiese vergelyking te gebruik.
 • 2H+(Aq) + 2Cl-(Aq) +BaSO3 (e) = Ba2-(Aq) +2Cl-(Aq) + 2H+(Aq) + SO32-(Aq).
 • Die netto ioniese vergelyking bevat die ioon wat aan die reaksie deelneem.
 • Toeskouerioon speel geen rol in die reaksie nie, dus word die ioon aan beide kante van die reaksie gekanselleer.
 • Ten slotte netto ioniese vergelyking geskryf as BaSO3 (e) = Ba2+ (Aq) + SO32- (Aq).

HCl + BaSO3 gekonjugeerde pare

HCl+ BaSO3-reaksie het die volgende vervoegde paar,

 • HCl, as 'n sterk suur, het Cl- as 'n gekonjugeerde basis.
 • BaSO3 is 'n sout, moet dus nie gekonjugeerde paar hê nie.

HCl en BaSO3 intermolekulêre kragte 

Intermolekulêre kragte in HCl+ BaSO3 is,

 • HCl-molekules toon twee tipes intermolekulêre kragte, wat dipool-dipool en London dispersiekragte is. 'n Polêre kovalente krag word waargeneem as gevolg van die beweging van H+ en Cl- ione.
 • BaSO3 het beide ioniese en kovalente kragte. Sulfiet het 'n negatiewe 2-lading, en barium het 'n positiewe 2-ioniese lading.

HCl + BaSO3 reaksie entalpie

Die reaksie-entalpie van die HCl+ BaSO3 reaksie is +623.064.

 • Vir die berekening van die entalpie van die reaksie, moet ons die entalpie van die vorming van elke verbinding in die reaksie ken, wat hieronder in tabelvorm getoon word.
verbindingsEntalpie van vorming (KJ/mol)
HCl(aq)-166.994
aSO3(s)-1030
BaCl2(aq)+8.8
SO2 (g)- 296.9
H2O(l)- 285.83
Entalpie van vorming van verbindings
 • Verandering in entalpie = (som van entalpie van vorming van produk) - (som van entalpie van vorming van reaktant) = 8.8+ (-296.9) + (-285.83) – [(-166.994) + (-1030)] = +623.064.

Is HCl + BaSO3 'n bufferoplossing

HCl+ BaSO3 is nie 'n bufferoplossing aangesien HCl 'n sterk suur is, en Bariumsulfiet 'n basiese sout is wat nie 'n gekonjugeerde paar HCl is nie.

Is HCl + BaSO3 'n volledige reaksie

HCl+ BaSO3 is 'n volledige reaksie aangesien HCl suur volledig met die BaSO reageer3 sout.

Is HCl + BaSO3 'n eksotermiese of endotermiese reaksie

HCl+ BaSO3 is 'n endotermiese reaksie wat aangedui word deur die positiewe waarde van Entalpie van reaksie, wat by +623.064 aangeteken word. Sodoende word hitte tydens die reaksie geabsorbeer.

Endotermiese grafiek

 Is HCl + BaSO3 'n redoksreaksie

HCl+ BaSO3 is nie 'n redoksreaksie aangesien die oksidasietoestand van die atoom aan beide die reaktant- en produkkant onveranderd bly.

Is HCl + BaSO3 'n neerslagreaksie

HCl+ BaSO3 is nie 'n neerslagreaksie as bariumchloried gevorm word aangesien die produk wateroplosbaar is, SO2 is gas, en H2O is vloeistof.

Is HCl + BaSO3 omkeerbare of onomkeerbare reaksie

HCl+ BaSO3 is 'n onomkeerbare reaksie aangesien sodra die produk gevorm is reaksie nie na die linkerkant omkeer nie.

Is HCl + BaSO3 verplasingsreaksie

HCl+ BaSO3 is 'n verplasingsreaksie as die ioon van reaktantmolekule HCl en BaSO3 word omgeruil om 'n nuwe molekule aan die produkkant te gee.

Gevolgtrekking

HCl reageer met BaSO3 om BaCl te gee2 saam met SO2 en H2O. Bariumsulfiet is bariumsout van swaelsuur. BaSO3 is 'n wit poeier met 'n molêre massa van 217.391g/mol. Die oplosbaarheid daarvan in water is by 0.0011g/100ml waargeneem. BaCl2 gevorm word gebruik in olie raffinering vervaardiging van rubber.

Scroll na bo