15 Feite oor HCl + AgOH: Wat, hoe om te balanseer & Gereelde Vrae


HCl + AgOH is 'n chemiese reaksie. Kom ons kyk in detail na hierdie reaksie se verskillende kenmerke.

 Dit is die reaksie tussen sterk suur (bv. HCL ) en 'n swak basis (bv. AgOH).

Hierdie artikel sal HCl + AgOH produkte, intermolekulêre kragte, tipe reaksie en sy gekonjugeerde pare inspekteer.

Wat is die produk van HCl en AgOH?

As 'n sterk suur HCl kan heeltemal ioniseer in die waterige medium om katione en anione te vorm.

HCl (aq) = H+ (aq)+ Cl- (Aq)

Silwerhidroksied is 'n swak basis sodat 'n sekere hoeveelheid van die molekules in die waterige medium kan dissosieer.

AgOH(S)= Ag+(Aq) +O-(Aq)

Daarom is die produkte wat tydens die reaksie tussen HCl en AgOH is;

2AgOH + 2HCl = 2H2 + OF2 + 2AgCl

Watter tipe reaksie is HCl + AgOH

Die reaksie van HCl en AgOH kom onder a dubbele verplasingsreaksie. Dubbelverplasingsreaksies is wanneer die anione en katione van twee verbindings uitgeruil word om nog twee verbindings te vorm. Die gevormde verbinding AgCl is onoplosbaar, so dit is 'n dubbele verplasingsneerslagreaksie.

Hoe om HCl + AgOH te balanseer

Eerstens moet ons die tipe atome in reaktante en produkte tel. Dan moet ons verskeie atome/molekules van die verbinding voor die formule byvoeg. In hierdie reaksie het 'n ekwimolêre hoeveelheid soutsuur en silwerhidroksied gereageer om 'n ekwimolêre hoeveelheid watermolekule en silwerchloried te vorm.

HCl + AgOH = AgCl + H2O

HCl + AgOH titrasie

Toestel gebruik

Buret, pipet, 250 ml koniese fles, maatfles, Buret Stand.

Die aanwyser wat gebruik word

Metieloranje aanwyser gebruik tydens die titrasie van sterk suur v/s swak basis. 'n Eindpunt is rooi tot oranje en dan na geel.

Prosedure

In sterk suur v/s swak basis titrasie, reageer beide basis en suur om 'n suur oplossing te vorm. Die gekonjugeerde suur wat tydens titrasie gevorm word, reageer met water en vorm hidroniumione. Dit lei dus tot 'n oplossing met 'n laer as 7-PH waarde.

HCl + AgOH netto ioniese vergelyking

Die volgende stappe kan bepaal die netto ioniese vergelyking:

  • Moet eers die gebalanseerde vergelyking skryf

  HCl + AgOH = AgCl + H2O

  • Benoem die toestande van elke verbinding

  HCI(Aq) + AgOH(Aq) = AgCl(ppt) + H2O (liq)

  • Verdeel die verbindings in oplosbare ione; dit gee 'n volledige ioniese vergelyking en kanselleer die toeskouerione aan beide kante.

  H+ + Kl- + Ag+ +O- = Ag+ + Cl- + H2O

  • Die oorblywende stowwe kan as netto ioniese vergelykingsreaksies geskryf word.

  H+ +O- =H20

Hierdie chemiese vergelyking is die netto ioniese vergelyking vir HCl en AgOH reaksie.

HCl + AgOH gekonjugeerde pare

Gekonjugeerde suur-basis-paar word gedefinieer as daardie verbindings wat die vermoë kan hê om protonatome te aanvaar en te skenk, en hulle verskil met een protonatoom. HCl is 'n suur. Sy gekonjugeerde basis is Cl-. En OH- is 'n basis sy gekonjugeerde suur is H2O.

              

Gekonjugeerde suur-basis pare

HCl en AgOH intermolekulêre kragte

  • In HCl is daar twee tipes intermolekulêre kragte tussen waterstof- en chloriedione: dipool-dipool-interaksies en London-dispersie-intermolekulêre kragte. Uit hierdie twee is dipool-dipool interaksies baie sterk.
  • In silwerhidroksied is ioon-dipool-interaksies teenwoordig, maar dit is baie swak in vergelyking met die silwer-hidroksiedbinding.

HCl + AgOH reaksie-entalpie

Die entalpie van die finale reaksie van HCl en AgOH is -351.95KJ. Ons kan dit vind entalpie deur die entalpie van produkte van die entalpie van produkte af te trek. Daarom is entalpie van die finale reaksie = ( -167.16+105.58) -(-127.7-285.83) =-351.95KJ

Is HCl + AgOH 'n bufferoplossing

Die reaksie van HCl en AgOH kan nie 'n vorm vorm nie bufferoplossing want HCl, 'n sterk suur, dissosieer heeltemal in ione. Hierdie sterk suur reageer met 'n swak basis en vorm silwerchloried (neerslag) en water. Maar die swak basis en sy gekonjugeerde suur kan as 'n bufferoplossing optree.

Is HCl + AgOH 'n volledige reaksie

HCL + AgOH is nie 'n volledige reaksie nie. In die reaksie van soutsuur met silwerhidroksied word neerslag gevorm sodat die oplosbaarheidsprodukkwosiënt minder is as die oplosbaarheidsprodukkonstante. Gevolglik reageer die residu verder met 'n oormaat vaste stof totdat oplosbaarheidsewewig bereik word.

Is HCl + AgOH 'n eksotermiese of endotermiese reaksie

HCl + AgOH is 'n eksotermiese reaksie. Aangesien dit 'n neerslagreaksie is, is sy entropie minder as nul, dus uit Gibbs energievergelyking is Gibb se energie negatief, wat aandui dat dit 'n eksotermiese reaksie is.

Is HCl + AgOH 'n redoksreaksie

HCl + AgOH is nie 'n redoksreaksie nie aangesien, synde 'n neerslagreaksie, slegs waterstofione-oordrag tussen die reaktante plaasvind, maar nie die verandering van oksidasietoestand van een of meer reaktante behels nie.

Is HCl + AgOH 'n neerslagreaksie

HCl + AgOH is 'n presipitasiereaksie aangesien silwerchloried as 'n neerslag gevorm word, wat aandui dat dit 'n neerslagreaksie is. Presipitasiereaksie word beskryf as “die reaksie wat plaasvind in waterige medium wat ione gee; hierdie ione het verder gekombineer om onoplosbare sout te vorm”.

Is HCl + AgOH omkeerbare of onomkeerbare reaksie

Die HCl + AgOH-reaksie is onomkeerbaar omdat die energie wat nodig is om die voorwaartse reaksie om te keer, nie toegelaat word nie. Maar AgOH alleen kan as 'n omkeerbare reaksie beskou word vanweë die gedeeltelike dissosiasie daarvan in waterige medium.

Is HCl + AgOH verplasingsreaksie

HCl + AgOH is 'n dubbele verplasingsreaksie omdat die uitruiling van ione hier plaasvind. Hier word positiewe en negatiewe ione van beide HCl en AgOH saam uitgeruil om 'n nuwe verbinding te vorm. Hierdie dubbelverplasingsreaksie vind meestal in die waterfase plaas.

Gevolgtrekking

In hierdie artikel het ons probeer leer oor sommige van die eienskappe tydens die reaksie van HCl en AgOH. Die gevormde silwerchloried het sy groot toepassing in die voorbereiding van elektrodes in elektrochemie.

Surya Satya

Hi...ek is Surya Satya Eluri. Ek het my M.Sc in Organiese Chemie gedoen. Ek is baie entoesiasties oor die hoë-energie chemie veld. Ek is mal daaroor om ingewikkelde chemie-konsepte in verstaanbare en eenvoudige woorde te skryf. Kom ons koppel deur LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/eluri-surya-satya-6b6478245

Onlangse plasings