15 Feite oor HCl + AgCl: Met Verskeie Elemente Reaksie

Soutsuur en Silwerchloried is albei anorganiese verbindings wat chloor bevat. Kom ons kyk na interessante eienskappe van hul reaksie.

HCl is 'n sterk Bronsted suur wat in beide gas- en watervorm geïsoleer kan word. Silwerchloried, 'n wit vaste stof, toon meer van 'n ioniese karakter as gevolg van die minder polariserende vermoë van die groter Ag+ ioon. Terwyl HCl voorberei kan word deur waterstofchloried in waterige oplossing op te los.

Aangesien beide verbindings 'n gemeenskaplike element het, laat ons in hierdie artikel ingaan op hoe hul reaksie plaasvind.

Wat is die produk van HCl en AgCl?

HCl en AgCl word in waterige medium gekombineer as gevolg van beter opbrengs. Die beweerde reaksieskema is:

 • AgCl + HCl + H2O = Ag+ + H3O+ + 2Cl-

Watter tipe reaksie is HCl en AgCl?

'n Ioniese reaksie word gewoonlik waargeneem wanneer AgCl in HCl reageer.

Hoe om HCl en AgCl te balanseer?

Die volgende is die stappe om die bogenoemde reaksieskema gelyk te stel:

 • AgCl = Ag+ + Kl-
 • HCl + H2O=H3O+ + Kl-
 • AgCl + HCl + H2O = Ag+ + H3O+ + 2Cl-

HCl + AgCl Titrasie

Die titrasie van AgCl met HCl sal geen noemenswaardige resultate lewer nie as gevolg van geen merkbare kleurverandering in sulke reaksies nie. Ons kan egter gestandaardiseerde HCl gebruik om AgCl as AgNO te titreer3 word bygevoeg aangesien die reaksie met 'n kleurverandering gepaard gaan. Boonop het AgCl baie lae oplosbaarheid in water.

 • AgCl = Ag+ + Kl-
 • Ksp = [Ag+] [Cl-]
Silwer haliedKsp in water
Silwerchloried (AgCl)X 2 10-10
Silwerbromied (AgBr)X 5 10-13
Silwer jodied (AgI)X 8 10-17
Oplosbaarheid van silwerhaliede

HCl + AgCl Netto Ioniese Vergelyking

Die netto ioniese vergelyking staan ​​as:

 • AgCl + HCl + H2O = Ag+ + H3O+ + 2Cl-

HCl + AgCl gekonjugeerde pare

Gekonjugeerde suur-basis-pare verwys na daardie paar verbindings waar die chemiese verskil tussen hulle net een proton is. Byvoorbeeld,

 • H2O + H+ =H3O+ , hier by protonasie van water word hidroniumioon gevorm.
 • Gekonjugeerde suur van H2O= H3O+
 • Gekonjugeerde basis van AgCl= Cl-

HCl + AgCl Intermolekulêre Kragte

Beide AgCl en HCl toon ioniese intermolekulêre interaksies in waterige medium. HCl toon lae dipool-dipool interaksies terwyl die elektrostatiese interaksies in AgCl minder gepolariseer van aard is.

Elektronwolk van AgCl wat ioniese interaksies toon

HCl + AgCl Reaksie Entalpie

Behoorlike data van die reaksie-entalpie is nie gerapporteer nie aangesien die reaksie van HCl en AgCl energie kan verdryf en haalbaar word.

Is HCl + AgCl 'n bufferoplossing?

HCl + AgCl kombinasie sal nie 'n sterk oplewer nie bufferoplossing aangesien die suur swak moet wees sodat die byvoeging van suur nie die pH aansienlik verander nie. Terwyl soutsuur 'n sterk suur is, is silwerchloried 'n swak sout van 'n sterk suur.

Is HCl + AgCl 'n Volledige Reaksie?

Die HCl + AgCl-reaksie is voltooi aangesien 'n ewewig bereik kan word wanneer die algemene ioon-effek plaasvind.

 • AgCl + HCl + H2O = Ag+ + H3O+ + 2Cl-

Is HCl + AgCl 'n eksotermiese reaksie?

Die gevolglike HCl + AgCl-reaksie kan effens eksotermies wees aangesien die byvoeging van chloriedione vanaf soutsuur 'n terugwaartse ewewig ontwikkel om meer reaktante te produseer.

Is HCl + AgCl 'n redoksreaksie?

Die HCl + AgCl reaksiestelsel vind plaas met verandering in ione en kan as redoks bestempel word reaksie .In die reaksie het Ag+ ioon word gevorm uit die verbinding AgCl. Ionisasie kan voorkom as gevolg van oordrag van elektrone, soos hieronder getoon:

Oordrag van elektrone in HCl-vorming
Vorming van hidroniumioon

Is HCl + AgCl 'n neerslagreaksie?

HCl + AgCl is nie 'n presipitasiereaksie nie aangesien die reaksie 'n ewewig na die linkerkant bereik wanneer voldoende chloriedione in die reaksie teenwoordig is.

Is HCl + AgCl 'n omkeerbare reaksie?

Die HCl + AgCl reaksie is omkeerbare aangesien die ewewig agteruit geskuif word om die konsentrasie van chloriedione te verlaag. Die oplosbaarheid van silwerchloried in water neem af namate meer en meer HCl bygevoeg word as gevolg van algemene ioon-effek.

 • AgCl = Ag+ + Kl-
 • HCl = H+ + Kl-

Is HCl + AgCl 'n dubbele verplasingsreaksie?

Die reaksie van HCl met AgCl is nie 'n dubbele verplasingsreaksie nie aangesien geen veelvuldige verbindings waargeneem word nie.

Gevolgtrekking

Die reaksie van Silwerchloried met waterige soutsuur verskaf vrye chloriedione wat, in oormaat, die oplossing van silwerchloried in water onderdruk. Silwerchloried het 'n baie lae oplosbaarheid in water en HCl wat bygevoeg word, skuif net die ewewig agteruit, volgens Le Chatelier se beginsel.

Scroll na bo