HCCH Lewis-struktuur, kenmerke: 23+ Volledige vinnige feite

HCCH lewis struktuur ook aangedui as asetileen of etien is een van die belangrike organiese klas verbindings waar daar 'n teenwoordigheid van 'n drievoudige binding tussen die koolstofatoom is. Die HCCH lewis struktuur eienskappe word in hierdie artikel geïllustreer.

HCCH lewis struktuur behels 2 koolstofatome en 2 waterstofatome. Elke koolstofatoom bestaan ​​uit 4 elektrone. As 'n simmetriese struktuur sal 1 elektron van koolstof sy 1 elektron met waterstof deel. Die res van die 3 valenselektrone sal tussen koolstofatome gedeel word wat lei tot 'n driedubbele kovalente binding. 

HCCH lewis struktuur is 'n koolwaterstof van klas alkyn wat op sigself die teenwoordigheid van driedubbele kovalente bindings tussen die betrokke koolstofatome beteken. HCCH lewis-struktuur is die eerste koolwaterstof van die alkynklas. Dit kan volgens die nomenklatuur as C2H2, asetileen of etien aangedui word. Dit is 'n kleurlose gas met geen reuk nie en is hoogs onstabiel as gevolg van sy hoë mate van onversadigdheid. Dit word maklik omgeskakel in eteen wat op sy beurt in etaan omgeskakel word om stabiliteit te verkry.

. HCCH lewis-struktuur is die eerste keer in die jaar 1836 ontdek deur die reaksie van K2C2 met water wat die asetileengas vrygestel het. Nog 'n wetenskaplike genaamd Berthelot het die HCCH lewis-struktuur gesintetiseer deur waterstof deur die koolstofboog te laat beweeg. Afgesien van hierdie historiese metodes, is die mees gebruikte sintetiese metodes in die huidige scenario gedeeltelike verbranding van metaan, gebruik van Ziegler-natta en Pd-Ag katalisators, ens.

HCCH lewis struktuur is 'n belangrike verbinding in organiese chemie en word gebruik in verskeie genoemde organiese sintetiese metodologieë. Sommige van die gewildste genoemde organiese reaksies van HCCH Lewis-struktuur is vinyleringsreaksie, Etinyleringsreaksie, karbonileringsreaksie, organometaalchemie en suur-basis-reaksies. HCCH lewis-struktuur het baie industriële toepassings in sweiswerk, elektroniese industrie en plastiekindustrie.

Die fisiese, strukturele en elektroniese eienskappe wat met HCCH Lewis-struktuur geassosieer word, word vorentoe bespreek:

HCCH Lewis-struktuur
HCCH lewis struktuur
 1. Hoe om HCCH Lewis-struktuur te teken?
 2. HCCH lewis struktuur resonansie
 3. HCCH lewis struktuur vorm
 4. HCCH Lewis struktuur formele aanklag
 5. HCCH lewis struktuur hoek
 6. HCCH lewis struktuur alleenpaar
 7. HCCH lewis struktuur oktet reël
 8. HCCH lewis struktuur valenselektron
 9. HCCH lewis struktuur hibridisasie
 10. HCCH lewis struktuur oplosbaarheid
 11. Is HCCH lewis struktuur oplosbaar in water?
 12. Is HCCH Lewis-struktuur 'n elektroliet?
 13. Is HCCH lewis-struktuur 'n sterk elektroliet?
 14. Is HCCH lewis struktuur suur of basies?
 15. Is HCCH lewis struktuur 'n sterk suur?
 16. Is HCCH Lewis-struktuur 'n poliprotiese suur?
 17. Is HCCH lewis struktuur 'n Lewis suur?
 18. Is HCCH lewis struktuur 'n Arrhenius suur?
 19. Is HCCH Lewis-struktuur polêr of nie-polêr?
 20. Is HCCH lewis struktuur lineêr?
 21. Is HCCH Lewis-struktuur paramagneties of diamagneties?
 22. HCCH lewis struktuur kookpunt
 23. Is HCCH Lewis-struktuur ionies of kovalent?
 24. HCCH lewis struktuur waterstofbinding

Hoe om te teken HCCH lewis struktuur?

Vir die teken van HCCH lewis struktuur is sekere stappe betrokke wat hieronder verduidelik word:

HCCH lewis struktuur lewis elektronpunt voorstelling

Stap 1: Tel die totale aantal valenselektrone

HCCH lewis struktuur behels 2 atome, naamlik koolstof en waterstof. Koolstof het 4 valenselektrone en waterstof het 1 valenselektron. Dus volgens HCCH lewis struktuur formule C2H2 is daar 'n totaal van 4×2 + 2×1 = 10 valenselektrone.

Stap 2: Vind die sentrale atoom

Dit is bekend dat tydens die teken van die Lewis-struktuur die sentrale atoom een ​​is met die minste elektronegatiwiteit. Hier is net 2 atome: koolstof en waterstof is betrokke. Waterstof is die minste elektronegatiewe element in die HCCH lewis-struktuur en behoort die sentrale atoom te wees volgens die konvensie, maar as gevolg van sy klein grootte kan dit nie die posisie hou nie. Dus moet beide die koolstofatome in HCCH lewis struktuur die sentrale atoom wees.

Stap 3: Binding tussen die atome en die oktet voltooiing

HCCH lewis struktuur is 'n simmetriese organiese struktuur. Om nou sy oktetstabiliteit te voltooi, moet beide die koolstofatome elk nog 4 elektrone kry en beide die waterstofatome moet elk 1 elektron kry. Daar sal dus deling van elektrone tussen die atome in die HCCH Lewis-struktuur wees. Een koolstofatoom sal sy een elektron deel met die waterstofatoom wat 'n enkele kovalente binding vorm en die res van die drie elektrone met die ander koolstofatoom wat 'n driedubbele kovalente binding vorm.

Stap 4: Bereken die formele lading van HCCH lewis struktuur

Die formele ladingberekening van elke atoom betrokke by die HCCH lewis-struktuur sal die egtheid daarvan bewys en die bestaan ​​daarvan bevestig. Hier is die formele lading van beide H en C 0 in die HCCH lewis struktuur en bevestig daardeur die betroubaarheid van die HCCH lewis struktuur.

HCCH lewis struktuur resonansie

HCCH lewis struktuur vertoon nie die resonansie verskynsels nie. Alhoewel sy ander eweknieë dieselfde kan vertoon. Die rede hiervoor is die teenwoordigheid van waterstofatome aan beide kante. Aangesien waterstof 'n duplet is, is delokalisering van elektrone en die beweging van bindings nie moontlik nie, want dit sal die stabiliteit van die struktuur versteur.

Daarom het HCCH lewis-struktuur nie enige resonerende of kanoniese struktuur nie en slegs 1 struktuur kan al die eienskappe wat daarmee geassosieer word, verduidelik.

HCCH lewis struktuur vorm

HCCH lewis struktuur is 'n simmetriese molekule wat duidelik blyk uit sy Lewis struktuur vorming. Om simmetries te wees beteken dat die elemente aan die linkerkant dieselfde is aan die regterkant.

Nog iets wat dit aandui, is dat alle atome betrokke by die HCCH Lewis-struktuur in dieselfde vlak is. So hierdie simmetriese aard en om in een vlak te wees, beteken dat die HCCH lewis struktuur lineêr is in sy vorm en molekulêre geometrie.

HCCN Lewis struktuur molekulêre meetkunde

HCCH lewis struktuur formele aanklag

Formele ladingsberekening is 'n aanduiding om die identiteit van die molekule te bevestig. Daar word beraam dat hoe laer die formele heffing is, hoe meer betroubaar en outentiek is die Lewis-struktuur. Die formule vir die berekening van formele lading is 

Formele Lading = Valenselektron – ongebonde elektrone – 1/2-gebonde elektrone

FC vir waterstofatoom in HCCH lewis struktuur = 1 – 0 – 2/2 = 0

FC vir koolstofatoom in HCCH lewis struktuur = 4 – 0 – 8/2 = 0

HCCH lewis struktuur hoek

Soos reeds hierbo genoem, het HCCH Lewis-struktuur lineêre geometrie as gevolg van sy simmetriese aard en teenwoordigheid van al die atome in dieselfde vlak.

Ook in die HCCH lewis-struktuur vorm beide die koolstofatome 'n enkele kovalente binding met die waterstofatoom. Die bindingshoek in die HCCH Lewis-struktuur is dus 180 grade.

HCCH lewis struktuur alleenpaar

Eensame pare is die elektrone wat agterbly tydens chemiese bindingsvorming. Hulle is ook valenselektrone, maar hulle neem nie deel aan chemiese binding nie.

Wat die HCCH Lewis-struktuur betref, is daar geen alleenpare elektrone nie, aangesien al die valenselektrone aan die binding deelgeneem het. So in die HCCH lewis-struktuur is daar slegs bindingspare en geen alleenpare nie.

HCCH lewis struktuur oktet reël

Die oktetreël is die stabiliteitskriteria gevolg deur die hoofgroepelemente van die periodieke tabel waar na chemiese bindingsvorming elke element wat by die verbinding betrokke is, 8 elektrone in hul valensdop moet hê.

In HCCH lewis struktuur soos die formule aandui, is die rangskikking van atome simmetries en beide kante volg dieselfde tipe binding. Dit is duidelik dat koolstof aan groep 14 behoort en waterstof aan groep 1 van die periodieke tabel. Hulle het 4 en 1 valenselektrone en benodig 4 en 1 meer onderskeidelik om hul oktetstabiliteit te voltooi.

Dus, as nie-metale, sal daar elektrone gedeel word waar die 4 elektrone van koolstof hul 1 elektron met waterstof sal deel en die ander drie elektrone met aangrensende koolstofatome wat 'n CH enkelkovalente binding en drievoudige kovalente binding tussen die koolstofatome vorm. Dit sal aan die kriteria van die oktetreël in die HCCH lewis-struktuur voldoen.

HCCH lewis struktuur valenselektrone

Valenselektrone is die belangrikste elektrone in die HCCH Lewis-struktuur. As gevolg van hul lang afstand van die kern is hulle maklik in staat om elektrone te deel vir chemiese bindingsvorming. In HCCH lewis-struktuur voor die deel van elektrone was daar 4 valenselektrone in die koolstofatoom en 1 valenselektron in die waterstofatoom.

Dit maak 'n totaal van 10 valenselektrone aangesien 2 koolstof- en 2 waterstofatome betrokke is. Na die deel van elektrone is daar 8 valenselektrone in beide die betrokke atome om die oktetstabiliteitskriteria te handhaaf.

HCCH lewis struktuur hibridisasie

Om die hibridisering van HCCH lewis-struktuur te verstaan, is dit belangrik om die elektroniese konfigurasie van atome betrokke te verstaan. Die elektroniese konfigurasie van koolstof in sy grondtoestand is 1s2 2s2 2p2 maar in die opgewekte toestand terwyl elektrone deel, beweeg die elektron van die 2s orbitaal na die 2pz orbitaal wat oorvleuel met die 1s elektron van waterstof.

Aangesien daar een s en een p orbitaal by HCCH lewis struktuur betrokke is, is hibridisasie van HCCH lewis struktuur dus sp.

HCCH lewis struktuur oplosbaarheid

HCCH lewis struktuur is oplosbaar in beide polêre en niepolêre oplosmiddels, maar dit toon verskillende gedrag aangesien dit 'n organiese verbinding is. Afgesien daarvan is HCCH lewis-struktuur oplosbaar in verskeie oplosmiddelmengsels.

In terme van suiwer oplosmiddels, HCCH lewis struktuur is oplosbaar in heksaan, sikloheksaan, heksadekaan, heksadekaan, benseen, metanol, butanol, water, etileenglikol, ens. Wat mengsels betref, is die HCCH lewis-struktuur oplosbaar in butanol-etileenglikol, en heksaan-heksadekaan by atmosferiese druk en 'n temperatuurreeks van 0 grade Celsius tot 50 grade Celsius.

Is HCCH lewis struktuur oplosbaar in water?

Die oplosbaarheid van HCCH lewis-struktuur in water is 'n baie kontroversiële vraag. Sommige skole sê dat dit nie in water oplosbaar is nie, want water het baie sterk waterstofbinding en dit is baie moeilik vir HCCH Lewis-struktuur om dit te breek.

'n Ander denkrigting sê dat die HCCH lewis-struktuur gedeeltelik oplosbaar is in water en giftige ammoniakdampe vrystel.

Is HCCH Lewis-struktuur 'n elektroliet?

Nee, HCCH Lewis-struktuur is nie 'n elektroliet nie. Om 'n elektroliet te wees, moet die verbinding in 'n waterige medium kan oplos en met sy samestellende ione kan dissosieer. Maar HCCH lewis-struktuur voldoen nie aan enige van die bogenoemde kriteria nie, dus is dit nie 'n elektroliet nie.

Is HCCH lewis-struktuur 'n sterk elektroliet?

HCCH lewis struktuur word nie as 'n elektroliet beskou nie. Dit is nie teenwoordig in enige ander kategorieë potensiële elektroliete nie. Die rede hiervoor is dat die HCCH lewis-struktuur 'n organiese verbinding is met 'n sterk koolstof-koolstof drievoudige kovalente binding.

Dit kan dus nie gedissosieer word in ione in 'n waterige medium wat van die elektroliete verwag word nie. Dit is ook nie oplosbaar in water nie, so sy waterige vorm kan nie geskep word nie.

Is HCCH lewis struktuur suur of basies?

HCCH lewis struktuur of asetileen is suur. Dit is omdat die sigma elektrondigtheid van CH nader aan koolstof is wat 50% s karakter het volgens die sp hibridisasie van HCCH lewis struktuur. 

. As gevolg van die teenwoordigheid van twee suur waterstof in die HCCH lewis struktuur, die meer elektronegatiewe koolstof probeer om elektronpaar tussen CH binding te verkry wat lei tot dissosiasie en vrystelling van proton en sodoende suur karakter aan die HCCH lewis struktuur oor te dra.

Is HCCH lewis struktuur 'n sterk suur?

Nee, die HCCH lewis-struktuur is nie 'n sterk suur nie. Dit word beskou as 'n relatief swak suur in vergelyking met sy ander suur eweknieë. Dit is omdat die mate van dissosiasie in HCCH Lewis-struktuur relatief laag is.

Dit is omdat die HCCH lewis struktuur sp hibridisasie het wat veroorsaak dat die aktiveringsenergie versperring vir die dissosiasievergelyking hoog is wat die reaksie stop om heeltemal in die voorwaartse rigting te beweeg. Daarom is HCCH Lewis-struktuur suur maar 'n swak suur.

Is HCCH Lewis-struktuur 'n poliprotiese suur?

Poliprotiese sure is daardie sure wat meer protone per reaksie kan gee wanneer dit met water gereageer word. Wat HCCH lewis-struktuur betref, is dit nie 'n poliprotiese suur nie, aangesien dit 'n swak suur is en die dissosiasie daarvan is nie heeltemal in die voorwaartse rigting nie.

Die reaksie van HCCH lewis-struktuur met water vind ook in die teenwoordigheid van swaelsuur plaas en gee 'n onstabiele produk wat na aldehied omskakel. Dit is 'n voorbeeld van 'n organiese nukleofiele addisiereaksie. Daarom kan HCCH Lewis-struktuur nie as poliprotiese suur beskou word nie.

Is HCCH lewis struktuur 'n Lewis suur?

Nee, HCCH lewis struktuur is nie Lewis suur nie. In plaas daarvan is dit 'n Lewis-basis. 'n Lewis-basis is 'n verbinding of ioon wat 'n paar elektrone aan die aanvaarderverbinding kan skenk. Lewis-basisse is gewoonlik elektronryke spesies.

Presies enige verbinding wat 'n eensame paar elektrone of ekstra bindings het, kan as 'n perfekte Lewis-basis optree. Wat HCCH Lewis-struktuur betref, dan voldoen dit aan die kriteria aangesien dit elektronryk is en 2 pi-bindings het.

Is HCCH lewis struktuur 'n Arrhenius suur?

Ja, HCCH lewis suur is 'n Arrhenius suur. Die Arrhenius-konsep is gebaseer op die dissosiasie van die suur en die vrystelling van proton- of hidroniumioon. HCCH lewis struktuur is 'n swak suur omdat dit gedeeltelik dissosieer as gevolg van hoë aktiveringsenergie. So HCCH lewis struktuur is 'n Arrhenius suur maar met swak dissosiasie.

Is HCCH Lewis-struktuur polêr of nie-polêr?

HCCH lewis-struktuur is nie-polêr as gevolg van elektronegatiwiteitsverskil wat minder as 0.35 is. Vir 'n verbinding om polêr te wees, moet dit 'n elektronegatiwiteitsverskil van 0.4 of meer hê.

Nog 'n rede is sy vorm. HCCH lewis struktuur is 'n lineêre struktuur en sy CH bindings is nie-polêr wat 'n netto-nul dipoolmoment impliseer. 

Is HCCH lewis struktuur lineêr?

Ja, die HCCH lewis struktuur is lineêr in sy vorm en molekulêre geometrie. Dit is omdat die HCCH Lewis-struktuur simmetries is en alle atome in dieselfde vlak lê. Ook sy verbastering is sp. So al hierdie faktore dui daarop dat die HCCH lewis struktuur lineêr is.

Is HCCH Lewis-struktuur paramagneties of diamagneties?

HCCH Lewis-struktuur is diamagneties. Volgens die KMR-studies is daar geen paramagnetiese afskerming om sy simmetrie-as nie. Maar daar is 'n sterk diamagnetiese afskerming om sy simmetrie-as as gevolg van ruimtelik gedegenereerde pi-orbitale.

HCCH lewis struktuur kookpunt

Die kookpunt van die HCCH lewis struktuur is -84 grade celsius. By die atmosferiese druk kan die HCCH lewis-struktuur nie in vloeibare vorm bestaan ​​nie en is dit onstabiel. By sy driedubbele punt wat in dieselfde gebied as sy smeltpunt lê, bestaan ​​dit in sy vloeibare toestand.

. Onder hierdie temperatuurreeks toon HCCH lewis-struktuur sublimasie en skakel direk om na gas. Daardie punt is by -84 grade celsius wat beskou word as HCCH lewis struktuur kookpunt.

Is HCCH Lewis-struktuur ionies of kovalent?

HCCH lewis struktuur is in elk geval 'n kovalente verbinding. Dit is baie bekend uit die struktuur dat daar geen metale betrokke is nie en die Lewis struktuur vorming is as gevolg van die deling van elektrone waar daar 'n CC drievoudige binding is.

Die elektronegatiwiteitsverskil tussen die elemente koolstof en waterstof is ook nie baie uitgespreek om die elektronwolk net na een kant toe te skuif nie. Vandaar HCCH lewis struktuur wys volledig kovalensie.

HCCH lewis struktuur waterstofbinding

Waterstofbinding is nie moontlik in die HCCH lewis struktuur nie. Dit is nie eers moontlik in enige koolwaterstof nie. In waterstofbinding moet daar ten minste een OH-, FH- en NH-binding wees wat beteken dat een waterstofatoom geheg of direk aan 'n elektronegatiewe atoom gebind moet wees.

. Wat HCCH lewis-struktuur betref, dan is alle waterstofatome aan die koolstofatome gebind en die CH-binding is nie soveel elektronegatief om as waterstofbinding beskou te word nie.

Gevolgtrekking

In 'n neutedop HCCH, Lewis-struktuur is 'n belangrike koolwaterstof en behoort aan die alkynklas van organiese chemie. As gevolg van die teenwoordigheid van 'n drievoudige binding tussen die koolstofatome, is daar variasies in die eienskappe daarvan. Hierdie variasies word waargeneem in die vorm, elektronegatiwiteit, bindingsenergie en ander fisiese, chemiese en elektroniese eienskappe wat daarmee geassosieer word.

Scroll na bo