HBro lewis-struktuur, Kenmerke: 51 Vinnige feite


HBrO is die oksosure van die halogeen met 'n molêre massa van 96.9113 g/mol. Kom ons bespreek 'n paar feite oor die HBrO Lewis-struktuur hieronder in detail.

HBrO (hipobroomsuur) is onstabiel van aard. Sentrale suurstofatoom met twee eensame paar elektrone rondom dit wat gebuigde molekule vorm. Hulle ondergaan sp3 hibridisasie met die bindingshoek van 105.0˚

Hipobroom suur dissosieer gedeeltelik in die water wat hipobromiet anioon (BrO-) en waterstofkation (H+). Kom ons bespreek vorm, hoek, verbastering, alleenpare van HBrO en sy ander feite hieronder.

Hoe om HBrO Lewis-struktuur te teken?

HBrO Lewisstruktuur bestaan ​​uit H-, Br- en O-atoom met 'n enkelbinding tussen hierdie drie atome. Die prosedure vir die teken van die Lewisstruktuur word hieronder verduidelik:

Stap 1: Neem die telling van valenselektrone

Totaal van 14 elektrone is beskikbaar in die buitenste dop van HBrO Lewis struktuur. Dus, ons moet die valenselektrone vir die individuele atome tel en dan saamgevoeg word. Die valenselektrone teenwoordig binne die HBrO Lewis-struktuur is 1+7+6=14.

Stap 2: Vind die middelatoom van die molekule.

Om die sentrale atoom in die molekule te identifiseer, moet dit die meeste elektropositiewe aard en die hoogste aantal buitenste elektrone besit. Suurstof word beskou as 'n sentrale atoom as gevolg van sy oktet eienskap wat Broom atoom dit ontbreek.

Stap 3: Stel die binding tussen die atome voor

Voeg 2 elektrone by tussen O- en H-atoom en tussen O-atoom en Br-atoom. Hiermee is die bindings tussen elke atome in 'n HBrO-molekule.

Stap 4: Verspreiding van oorblywende nie-gebonde elektrone tussen die atome van HBrO.

Br-atoom neem Ses elektrone om die oktet te voltooi, van nie-gebonde elektrone en twee elektrone van enkelbinding wat met suurstof gevorm word. Oorblywende 4 nie-gebonde elektrone bly op sentrale suurstofatoom.

Lewis-struktuur van HBrO
Lewisstruktuur van HBrO

HBrO Lewis struktuur resonansie:

'n Meervoudige Lewis-struktuur beskryf die delokalisering van elektrone in 'n molekule wat resonansiestruktuur genoem word. Kom ons bespreek resonansiestruktuur van HBrO.

Daar is geen resonansie struktuur vir die HBrO Lewis struktuur. Br- en O-atome het volledige oktetkonfigurasie. Dit kan dus nie nog een elektron opneem nie. So, ons kan nie teken Resonansiestruktuur vir HBrO Lewis struktuur.

HBrO Lewis struktuur vorm:

Die vorm wat deur die elektronpare-oriëntasie om die atoom gedefinieer word. Kom ons bespreek die vorm van HBrO-molekule.

Lewisstruktuur van HBrO suur het gebuigde vorm. Dit volg VSEPR teorie AX2E2 generiese formule waar, sentrale atoom voorgestel deur A, gebonde atome deur X en eensame elektronpare op sentrale atoom deur E. As gevolg van die teenwoordigheid van afstoting tussen eensame paar-eensame paar elektrone het dit gebuigde vorm gekry.

HBrO Lewis-struktuur formele aanklag:

Formele lading word gedefinieer deur lading wat aan 'n atoom toegewys word, wat gelykop gedeelde elektrone tussen die atome bestaan. Die algehele, formele lading van HBrO is 0. Onderstaande vergelyking toon die definisie

Formele aanklag= [No. van buitenste elektrone in vrye toestand]-{[No. van eenpaar elektrone] + 1/2[totale aantal bindingselektrone]}

Daarom Formele aanklag van HBrO

 • Oxygen= 6-{4+1/2(4)= 0
 • Bromine =7-{6+1/2(2)=0
 • Hydrogen =1-{0+1/2(2)}=0
 • Daarom is die algehele formele lading van hierdie molekule nul.

HBrO Lewis struktuur hoek:

Elke molekule het sy eie bindingshoek tussen die sentrale en omliggende atome, vir behoorlike oriëntasie van die rangskikking. Kom ons bespreek die HBrO-bindingshoek kortliks.

Die bindingshoek tussen waterstof, suurstof en broomatoom is 105.0˚. Die afname in die bindingshoek as gevolg van die teenwoordigheid van eensame paar elektrone teenwoordig in die sentrale suurstofatoom.

HBrO Lewis struktuur Oktet reël:

Om die stabiliteit te bereik, verkry of verloor elke atoom in die molekule die elektrone in hul buitenste dop om sy oktet elektroniese konfigurasie te vervul. Kom ons bespreek die oktetreël van HBrO kortliks.

HBrO Lewisstruktuur voldoen aan die oktetreël. Ses nie-gebonde elektrone en twee gebonde elektrone maak dat Br-atoom sy oktet voltooi. Sentrale O-atoom bevat vier eensame paar elektrone en vier bindende elektrone maak dit oktet. H-atoom het 2 elektrone wat gevorm word deur 'n bindingspaar met O-atoom te deel.

HBrO Lewis-struktuur Eensame paar:

Eenpaar elektrone is die elektrone wat nie aan bindingsvorming sal deelneem nie. Kom ons praat oor eensame elektronpaar teenwoordig in die HBrO-molekule.

Sentrale suurstofatoom het die teenwoordigheid van twee alleenpare elektrone. Die Broomatoom het altesaam drie eensame paar elektrone en daar is geen alleenpaar elektrone teenwoordig in die Waterstofatome nie.

HBrO valenselektron:

Elektron teenwoordig in die buitenste dop van die element, bepaal die valensie van 'n atoom. Die valenselektronebesonderhede soos hieronder getoon,

 • Waterstof: Slegs een elektron bestaan ​​op sy buitenste dop
 • suurstof: Sy elektroniese konfigurasie is 2s2 2p4 dus bestaan ​​ses elektrone in sy buitenste dop.
 • Broom: Die buitenste elektrone teenwoordig in die Br-atoom is 7
 • Die totale aantal valenselektrone van HBrO is 1+6+7=14.

HBrO Hibridisering:

Vermenging van twee atoomorbitale wat aanleiding gee tot nuwe gehibridiseerde orbitale word as hibridisasie genoem. Kom ons bespreek nou hibridisasie in HBrO.

HBrO suur het sp3 verbastering. Die sentrale O-atoom het twee bindings met H- en Br-atome en dit het twee eensame paar elektronpare op die sentrale O-atoom. Daarom het O twee bindings en twee alleenpare wat vier elektronryke areas vorm.

HBrO Oplosbaarheid:

Die groot hoeveelheid opgeloste stof wat in 'n spesifieke oplosmiddel opgelos word, word oplosbaarheid genoem. Hieronder is 'n lys van oplosmiddels waarin HBrO oplosbaar is,

 • Hipobroomsuur is oplosbaar in gekonsentreerde swaelsuur
 • Dit is Bietjie oplosbaar in water

Is HBrO oplosbaar in water?

As die verbinding oplosbaar is in watermolekule, wat die maksimum hoeveelheid opgeloste stof daarin opgelos meet. Kom ons bespreek die oplosbaarheid van die hipobroomsuur in detail.

HBrO is effens oplosbaar in water. Dit is swak suur in die natuur. Swak sure is daardie sure wat hulle gedeeltelik dissosieer in waterige oplossing. Daarom, wanneer HBrO in water opgelos word, word die opgeloste stowwe daarvan gedeeltelik gedissosieer in hipobromiet anioon BrO- en die H+ katioon.

Hoekom is HBrO effens oplosbaar in water?

Hipobroomsuur is effens oplosbaar in water. Suurdissosiasiekonstante meet die sterkte van die suur in die oplossing. In HBrO word gevind dat dit 8.65 is. By pH 7 word die opgeloste stowwe dus gedeeltelik in die water gedissosieer.

Is HBrO 'n elektroliet?

Elektroliete is die stof wat elektriese stroom gelei as gevolg van 'n dissosiasie in positief en negatief gelaaide deeltjies genoem ione. Kom ons bespreek hieronder.

HBrO is 'n elektroliet. Geleiding van elektrisiteit is as gevolg van die teenwoordigheid van gelaaide deeltjies. HBrO dissosieer in positief en negatief gelaaide ione wanneer dit in die waterige oplossing opgelos word.

Hoe is HBrO elektroliet?

HBrO is 'n elektroliet. Want wanneer hipobroomsuur by die water gevoeg word, word opgeloste stowwe nie heeltemal daarin opgelos nie. Maar opgeloste stowwe word gedeeltelik in ione opgelos, naamlik BrO- en H+ katioon wanneer hulle in oplosmiddels geplaas word. As gevolg van die teenwoordigheid van ione, is dit elektroliete.

Is HBrO 'n sterk elektroliet?

Die opgeloste stowwe wat heeltemal in die waterige oplossing gedissosieer is, word sterk elektroliete genoem. HBrO kom onder swak elektroliete. Kom ons bespreek die rede daaragter.

HBrO is 'n swak elektroliet. HBrO-molekules is gedeeltelik dissosieer in die waterige oplossing. Daarom word dit nie as sterk elektroliete beskou nie.

Hoe HBrO is nie 'n sterk elektroliet nie?

Hipobroom suur is nie 'n sterk elektroliete. Maar hulle word geklassifiseer in swak elektroliete. Wanneer HBrO by die water gevoeg word, word die opgeloste stowwe van hierdie molekule gedeeltelik in gedissosieer hipobromiet en waterstof katioon. Daarom is hulle swak elektroliete.

Is HBrO suur of basies?

Suur is die stof wat sy proton kan skenk, terwyl basis die een is wat die proton van die suur aanvaar. kom ons bespreek dit.

HBrO is 'n suur verbinding. In HBrO is gevind dat die suurdissosiasiekonstante groter as nul is, daarom word dit onder swak suur geklassifiseer.

Hoekom is HBrO swak suur van aard?

Hipobromusuur is 'n swak suur. Omdat suurdissosiasiekonstante van HBrO 2.5×10 is-9 wat baie laag is. Daarom word HBrO as swak sure beskou.

Is HBrO poliprotiese suur?

Die teenwoordigheid van meer as een waterstofatoom maak die molekule poliprotiese suur. kom ons verduidelik hoekom HBrO nie 'n poliprotiese suur is nie.

HBrO is nie 'n poliprotiese suur nie, dit is 'n monoprotiese suur. In HBrO bevat dit slegs een waterstofioon wat die molekule monoprotiese suur maak.

Is HBrO 'n arrheniussuur?

Arrheniussure is dié wat waterstofverbindings bevat en dit dissosieer in water om die ioon van waterstof te vorm (H+). Kom ons ondersoek dit.

HBrO is 'n arrehenius-suur. Dit bevat waterstofatoom en gee H+ ioon op dissosiasie in waterige oplossing.

Hoe is HBrO 'n arrheniussuur?

HBrO is 'n Arrhenius-suur. Wanneer dit by water gevoeg word, dissosieer dit in hipobromiet anioon (BrO-) en die H+ katioon. Die konsentrasie van die H+ ione word verhoog deur hidroniumioon te vorm. Daarom is HBrO 'n Arrhenius-suur.

Is HBrO polêr of nie-polêr?

Die molekule wat as 'n polêr beskou word as dit gedeeltelike positiewe en negatiewe lading het wat 'n elektriese pool skep. Kom ons praat oor die polariteit van die molekule.

HBrO-molekule is polêr van aard. Daar word gevind dat die elektronegatiewe verskil tussen die atoom in HBrO-molekule groter as 0.4 is wat as 'n polêre molekule beskou word.

Hoekom is HBrO polêr?

HBrO-molekule is polêr omdat die verskil tussen elektronegatief van H- en O-atome 1.24 is. En ook Br en O atoom is gevind om 0.48 te wees wat groter is as 0.4. HBrO vorm 'n dipool wat die gedeeltelike negatiewe lading en gedeeltelike positiewe lading op sentrale O-atome en H-Br-atome onderskeidelik skep.

Is HBrO lineêr?

Lineêre vorm word in die molekule gevind as die bindingshoek tussen die twee atome 180˚ is. Kom ons bespreek dit.

HBrO is nie lineêr in vorm nie. Dit het gebuigde vorm as gevolg van die teenwoordigheid van eensame paar elektrone op die sentrale suurstofatoom.

Hoe is HBrO nie lineêr van vorm nie?

Hipobroom suur is nie in lineêre vorm as gevolg van teenwoordigheid van enkelpaar elektrone op die sentrale O-atoom. Afstoting tussen die eensame paar-eensame paar elektrone maak die molekuletente hul vorm tot lineêr tot gebuig.

Is HBrO paramagneties of diamagneties?

Paramagnetiese stof word effens deur 'n magnetiese veld aangetrek en behou nie die magnetiese eienskappe wanneer die eksterne veld verwyder word nie.

HBrO is paramagneties van aard. Dit bevat ongepaarde elektrone wat in die sentrale suurstofatoom teenwoordig is.

Hoekom is HBrO paramagneties?

Hipobromusuur is paramagneties van aard. Omdat dit altesaam twee ongepaarde elektrone in die sentrale suurstofatoom bevat.

HBrO kookpunt:

By spesifieke temperatuur verander die molekule vloeistof na damptoestand. By hierdie temperatuur is die druk wat deur die omgewing uitgeoefen word gelyk aan die damp van die vloeibare toestand.

Die kookpunt van HBrO tussen 20 tot 25° Celsius. By hierdie temperatuur skakel HBrO vloeistoftoestand om na damptoestand.

Hoe HBrO het 'n hoë kookpunt in vergelyking met HClO?

HBrO het 'n hoë kookpunt in vergelyking met HClO. In die periodieke tabel, soos die aantal elektrone toeneem, wat op sy beurt die radius van die atoom verhoog, daarom neem kookpunte ook toe wat die resultate van tydelike dipole en dispersiekragte ook meer is.

Die molekules van HBrO is hoogs geassosieer deur waterstofbinding en hulle het ook groter dispersiekrag wat lei tot die hoë kookpunt in vergelyking met HClO.

HBrO-bindingshoek:

Bindingshoek van die verbinding word bepaal deur die vorm en teenwoordigheid van eenpaar elektron op die sentrale atoom.  Kom ons ondersoek dit.

Bindingshoek van hipobroomsuur is 105.0 grade as gevolg van die gebuigde vorm van die molekule.

Hoe het HBrO bindingshoek van 105.0˚?

Die HBrO-bindingshoek is 105.0˚ omdat die sentrale suurstofatoom omring word deur die twee eensame paar elektrone.

Is HBrO diproties?

Die suur wat twee waterstofione in 'n waterige oplossing skenk, word diproties genoem. Kom ons verduidelik die rede daaragter.

HBrO is nie diproties nie. Dit bevat nie twee waterstofione nie, daarom skenk dit nie twee waterstofione in 'n waterige oplossing nie.

Hoekom HBrO is nie diproties nie?

HBrO is monoproties van aard omdat hierdie molekule slegs een H vrystel+ ioon in 'n waterige oplossing.

Is HBrO ionies of kovalent?

Volledige oordrag van elektrone vind plaas in ioniese verbinding, terwyl, as die elektrone tussen die atome gedeel word, kovalente verbinding genoem word. Kom ons bespreek dit.

HBrO is kovalent van aard. Deel van bindingspaar elektrone vind plaas in hipobroomsuur en dit kan nie maklik ioniseer nie.

Hoekom is HBrO kovalent?

HBrO kovalente binding is 'n sterk binding wat nie maklik breek nie. Die onderlinge deling van elektrone vind plaas binne waterstof- en suurstofatome (HO) en suurstof- en broomatome (O-Br).

Is HBrO amfiproties?

Die stof wat óf aanvaar óf skenk H+ word as amfiproties genoem. Kom ons bespreek in detail.

HBrO tree nie as amfiproties op nie. HBrO dien slegs as suur deur 'n proton te skenk om sy gekonjugeerde basis te produseer. Maar dit kan nie as 'n basis dien nie.

Hoe is HBrO nie 'n amfiprotiese nie?

HBrO is nie 'n amfiprotiese nie. Dit dien slegs as 'n Bronsted Lowry suur wat slegs een proton kan skenk om hipobromiet anioon te vorm wat 'n gekonjugeerde basis is.

 •       HBrO → H+ + BrO-
 • Suur → Proton + Gekonjugeerde basis

Is HBrO binêr of drieledig?

Binêre sure is daardie suur wat twee atome bevat, terwyl ternêre sure daardie sure is wat drie atome bevat. Kom ons verduidelik dit.

HBrO is drieledige suur wat drie atome bevat, naamlik waterstof, broom en suurstof.

Hoe is HBrO ternêre suur?

HBrO is drieledige suur bevat poliatomiese anione omdat dit drie verskillende elemente bevat. Suurstof is 'n deel van die poliatomiese anioon in elke geval, waterstof en broom.

Is HBrO gebalanseerd?

Gebalanseerde vergelyking is daardie vergelyking wat dieselfde aantal atome bevat wat aan beide reaktant- en produkkant teenwoordig is. Kom ons bespreek dit.

Ja HBrO is gebalanseerd. In die reaksie van vorming van HBrO-molekule is daar dieselfde aantal atome teenwoordig aan die reaktant- en produkkant.

Hoekom HBrO gebalanseerd?

HBrO is 'n gebalanseerde vergelyking. Wanneer Broom in waterige oplossing oorweeg word, word hipobroomsuur en hibroomsuur gevorm. Die onderstaande reaksie toon die vorming van hipobroomsuur. In hierdie reaksie is dieselfde aantal atome aan beide reaktant- en produkkant teenwoordig.

Vorming van HBrO-reaksie
Vorming van HBrO-reaksie

Is HBrO geleidend?

Geleiding is die vermoë van molekule om die oordrag van elektrone daardeur toe te laat. Dit hang af van die teenwoordigheid van ione. Kom ons praat daaroor.

HBrO is geleidend in waterige oplossing. HBrO tree op as 'n geleier deur die elektrisiteit toe te laat as gevolg van ioonvorming en sy elektrolitiese gedrag.

Hoe is HBrO geleidend?

HBrO is geleidend. Omdat die geleidende aard van HBrO-molekule is te wyte aan die vorming van twee ione, naamlik H+ en BrO- ione in waterige oplossing. Deur die elektrisiteit toe te laat as gevolg van ioonvorming en sy elektrolitiese gedrag tree HBrO op as 'n geleier.

Is HBrO gekonjugeerde basis?

Gekonjugeerde basis is die een wat 'n proton kan aanvaar. Kom ons brei dit uit.

HBrO is nie 'n gekonjugeerde basis nie. Dit skenk sy proton in sy waterige oplossing kan 'n gekonjugeerde basis produseer.

Hoe HBrO is nie 'n gekonjugeerde basis nie?

HBrO is nie 'n gekonjugeerde basis nie. In die waterige oplossing skenk HBrO slegs een proton om H te vorm+ en hipobromiet anioon wat 'n gekonjugeerde basis is.

 •  HBrO → H+ + BrO-
 • Suur → Proton + Gekonjugeerde basis

Is HBrO korrosief?

Die stof wat die neiging het om korrosie te veroorsaak, word as 'n korrosiewe stof genoem. Dit word hieronder verduidelik.

HBrO is korrosief van aard. Korrosiewe aard van die HBrO-molekule is te wyte aan die teenwoordigheid van hoogs reaktiewe broomatoom.

Hoekom is HBrO 'n bytende middel?

Die Broom is die gevaarlike stowwe wat teenwoordig is in die HBrO veroorsaak probleme vir die menslike gesondheid en ander materiale as gevolg van die chemiese eienskappe daarvan.

Is HBrO gekonsentreer?

As die oplossing meer konsentrasie H het+ ioon in water dan word die oplossing gekonsentreerde oplossing genoem. Kom ons verduidelik dit.

HBrO is 'n minder gekonsentreerde suur. Hierdie molekule het minder hoeveelheid proton in waterige oplossing.

Waarom is HBrO 'n minder gekonsentreerde suur?

HBrO is 'n minder gekonsentreerde suur omdat suurdissosiasiekonstante van HBrO is 8.65. Wanneer HBrO-suur in 'n water gemeng word, word die ione gedeeltelik in water gedissosieer as H+ en BrO- ione. Daarom is daar minder produksie van H+ ione in water.

Is HBrO vaste vloeistof of gas?

Materie bestaan ​​in drie vorme naamlik vastestof, Vloeistof en gas. Kom ons brei dit uit.

HBrO bestaan ​​in vloeistof. Die molekules van HBrO word deur die intermolekulêre waterstofbindings bymekaar gehou.

Waarom HBrO in vloeistof bestaan?

HBrO bestaan ​​in vloeibare vorms. Omdat die molekules word bymekaar gehou deur die intermolekulêre waterstofbindings Dit bestaan ​​tussen waterstofatome van een HBrO-molekule met elektronegatiewe atoom van 'n ander HBrO-molekule.

Is HBrO higroskopies?

Higroskopiese stof wat vog uit lug of atmosfeer kan absorbeer. Kom ons bespreek dit.

Hipobromusuur is nie higroskopies van aard nie. Dit kan nie die vog uit lug absorbeer nie.

Hoekom is HBrO nie higroskopies nie?

HBrO is nie 'n higroskopiese verbinding nie as gevolg van die teenwoordigheid van swak intermolekulêre aantrekkingskrag tussen die atome.

Is HBrO waterstofbinding?

Intermolekulêre waterstofbinding word gevorm met elektronegatiewe atoom van 'n ander HBrO-molekule. Dit word soos hieronder verduidelik.

HBrO het waterstofbinding. Daar is intermolekulêre waterstofbindings tussen waterstofatome van een HBrO-molekule met elektronegatiewe atoom van 'n ander HBrO-molekule.

Waarom het HBrO waterstofbinding?

Daar is twee tipes waterstofbinding wat hulle is-

 1. Intermolekulêre waterstofbindings wat gevorm word met elektronegatiewe atoom van 'n ander HBrO-molekule
 2. Intramolekulêre waterstofbinding kan nie in HBrO gesien word nie.

O en Br is die elektronegatiewe element wat in die HBrO-molekule voorkom. Die elektronegatiewe waarde van O is meer in vergelyking met die elektronegatiewe van Broom. Daarom, aangesien O-atoom meer elektronegatiewe waarde het, kan intermolekulêre waterstofbinding met die H-atoom van enige ander HBrO-atoom deelneem.

Is HBrO metaal of nie-metaal?

Die stof bevat alle metaalelemente, dan word gesê dat dit metaal is, terwyl, as dit nie-metaalelemente bevat, gesê word dat dit nie-metaal is. Kom ons bespreek dit.

HBrO is 'n nie-metaal stof. Al drie elemente wat in die hipobromusuur voorkom, is nie-metaalagtig van aard.

Hoekom is HBrO 'n nie-metaal?

HBrO is 'n nie-metaalsuur. Omdat in die periodieke tabel kom waterstof, broom en suurstof onder nie-metale.

Is HBrO neutraal?

Neutrale verbinding is daardie verbindings wat nie suur of basies is by pH 7 nie. Kom ons brei dit uit.

HBrO is nie 'n neutrale verbinding nie. Die gedeeltelike positiewe en negatiewe lading word in die HBrO-molekule gevind daarom is hulle suurverbindings.

Hoe is HBrO nie neutraal nie?

HBrO is nie 'n neutrale verbinding nie dit is eerder 'n suuric in die natuur. Daar word gesê dat 'n verbinding suur van aard is. As die konsentrasie van H+ ioon is meer in vergelyking met OH- ioon. In HBrO, konsentrasie waterstofioon is meer wanneer dit in waterige oplossing opgelos word.

Is HBrO 'n nukleofiel?

Nukleofiele stowwe is die verbinding wat ryk is aan elektrone en hulle kan pare elektrone aan ander elektrontekorte spesies kan skenk. Kom ons bespreek die rede daaragter.

HBrO is nie 'n nukleofiel nie. HBrO by reaksie met water kan sy proton skenk aan watermolekule wat H vorm3O+ ioon en BrO- ione wat 'n gekonjugeerde basis is. Dus, HBrO is 'n elektrofiel.

Hoekom HBrO is nie 'n nukleofiel nie?

HBrO is nie 'n nukleofiel nie, maar dit tree op as 'n elektrofiel. HBrO dien as 'n Lewissuur wat die vermoë het om elektrone op te tel en protone te verloor.

Is HBrO organies of anorganies?

Organiese verbindings is die koolwaterstof wat koolstof en waterstofatoom bevat. Kom ons bespreek dit.

HBrO is 'n anorganiese verbinding. Dit bevat H-, Br- en O-atoom. Daar is afwesigheid van koolstofatoom in die molekule.

Hoekom is HBrO 'n anorganiese verbinding?

HBrO is 'n anorganiese verbinding, maar dit kom nie onder organies nie, want as gevolg van die afwesigheid van koolstof- en waterstofbindings in HBrO-molekule.

Is HBrO oksideermiddel?

Oksidasiemiddel is 'n stof wat 'n elektron van 'n reduseermiddel aanvaar. Kom ons brei dit uit.

HBrO is 'n oksideermiddel. Suurdissosiasiekonstante van 8.65 daarom word hulle gedeeltelik in water gedissosieer. Dit tree dus op as oksideermiddel.

Hoekom HBrO oksideermiddel?

HBrO is 'n oksideermiddel omdat dit gedeeltelik dissosieer om H te vorm+ en BrO-. Deur die proses van elektrochemiese metode kan ons broomsuur produseer waarin hipobromiet geoksideer word tot die bromiet anioon. Die reaksie is soos volg:

HBrO + H2O + e- ⇒ HBrO2 + H2

Is HBrO polyatomies?

Die stof wat uit meer as twee atome bestaan, word as poliatomies genoem. Kom ons bespreek hieronder.

HBrO is 'n poliatomiese stof omdat dit bestaan ​​uit drie tipes atoom dit is waterstof, Broom en suurstof.

Hoe HBrO polyatomies?

HBrO is 'n poliatomiese stof. Drie elemente soos H-, O- en Br-atome is teenwoordig wat kovalent aan mekaar gebind is. Hierdie molekule is triatomiese suur wat drie atome bevat, daarom is dit 'n poliatomiese.

Is HBrO onstabiel?

Onstabiliteit van die molekule hang af van die suurdissosiasiekonstante. Kom ons bespreek dit.

HBrO is onstabiel. Suurdissosiasiekonstante van HBrO is 8.65 en daarom is die opgeloste stowwe gedeeltelik in water by pH 7 opgelos. Daarom is HBrO onstabiel.

Hoekom HBrO onstabiel?

HBrO is onstabiel omdat dit ontbind om hipobromiet en H te gee+ katioon. Die onstabiele hipobromietsoute ondergaan 'n stadige disproporsioneringsreaksie om bromaat en bromied te gee.

Is HBrO wisselvallig?

Die intermolekulêre waterstofkragte voorspel die vlugtigheid van die molekule. Kom ons bespreek dit.

HBrO is 'n vlugtige suur. Toename in die molekulêre gewig van die HBrO-verbinding wat Vander-wandkragte verhoog waardeur die molekule vlugtig word.

Hoekom HBrO wisselvallig?

HBrO is vlugtig van aard as gevolg van die swak intermolekulêre kragte maak HBrO vlugtig wat maklik in die atmosfeer kan verdamp.

Is HBrO viskeus?

Viskositeit word gedefinieer as die weerstand teen vloei van vloeistowwe. Kom ons bespreek dit

HBrO is taamlik viskeus van aard. Viskositeit van die hipobroomsuur is as gevolg van die teenwoordigheid van die intermolekulêre waterstofbinding.

Hoekom HBrO viskeus?

HBrO is taamlik viskeus van aard. Die rede is dat hierdie molekule waterstofbinding met mekaar vorm. HBrO suur is in vloeibare vorm. As gevolg van intermolekulêre kragte met 'n ander hipobroomsuur is hierdie molekule dus viskeus van aard.

Gevolgtrekking:

Hipobromusuur is 'n swak onstabiele suur. Die suurdissosiasiekonstante daarvan is 8.65 wat beteken dat dit gedeeltelik in water gedissosieer is by pH 7. Dit is geleidend van aard. As gevolg van die teenwoordigheid van Broomatoom in HBrO is hierdie verbinding effens korrosief van aard.

meer Lewis Strukture:
H2SO4 Lewis-struktuur
HNO2 Lewis-struktuur

Supriya Upadhya

Hi....ek is Supriya Upadhya, 'n Nagraadse Gegradueerde in Organiese Chemie met goeie begrip van Chemie-konsepte en het gewerk as Junior navorsingsgenoot in die sintese van anti-kankermiddel. Het ook aan anti-mikrobiese polimeersintese gewerk as deel van nagraadse tesis. Linkedin-profiel: https://www.linkedin.com/in/supriya-upadhya-1223a716a/

Onlangse plasings