15 feite oor HBr + SO2: Wat, hoe om te balanseer en algemene vrae

Hydrobromiensuur (HBr) is 'n saamgeperste vloeibare gas en Swaweldioksied (SO2) is 'n kleurlose vloeibare gas met 'n skerp reuk. Kom ons bespreek die reaksie tussen die twee.

HBr is een van die kragtigste sure en 'n reduseermiddel. SO2 is 'n suur oksied en het ook 'n oksiderende eienskap. So die reaksie tussen 'n reduseermiddel en 'n oksideermiddel sal ons 'n paar nuwe idees gee oor hoe die chemiese reaksie opbrengs.

In hierdie artikel sal ons die produkte bespreek, hoe om die reaksie te balanseer, omkeerbaarheid, tipe, en nog vele meer feite oor die reaksie tussen HBr en SO2 in meer diepte.

Wat is die produk van HBr en SO2?

Die verkrygde produkte is soliede swael (S), 'n rooibruin broomgas (Br2), en water (H2O) van die reaksie tussen waterstofbromied (HBr) en swaeldioksied (SO2).

Die reaksie is: -

HBr(aq) +SO2(aq) ➝ H2O(l)+ S (s)+ Br2(Aq)

Watter tipe reaksie is HBr+ SO2?

Die reaksie tussen HBr en SO2 is die tipe Redoksreaksie, Onomkeerbare reaksie, Endotermiese reaksie, en Neerslagreaksie.

Hoe om HBr + SO te balanseer2?

Om die reaksie van HBr +SO te balanseer2, moet die gegewe stappe gevolg word in die Oksidasienommer metode: -

 • Vind eers die oksidasiegetalle van elke atoom om te vind watter atome geoksideer en gereduseer word.
 • HBr(aq) +SO2(aq) ➝ H2O(l)+ S (s)+ Br2(aq) — Uit hierdie reaksie word die oksidasietoestande wat deur elke atoom gegenereer word in die tabel hieronder getoon.
atomeAAN aan die reaktantkantAAN aan die produkkant
Br-10
S+40
O-2-2
Oksidasiegetalle van elke atoom
 • Vanaf die AAN-telling word Br geoksideer (-1 tot 0) en S word hier verminder (+4 tot 0).
 • Die toename in ON van Br =0 – (-1) =1 eenheid
 • Die afname in ON van S =(+4)- (0)= 4 eenheid
 • Om hierdie vergelyking te balanseer, moet S en Br in 'n 1:4 verhouding wees.
 • Balans H2O deur die suurstofatome aan beide kante te kontroleer.
 • Daarom is die finale gebalanseerde vergelyking:-
  S(Iv)O2 (aq) + 4HBr(1)(aq) = S(0)(s) +2Br2(0) + 2H2O

HBr + SO2 titrasie

Die titrasie tussen HBr en SO2 kan nie direk gedoen word nie aangesien HBr 'n sterk suur is en SO2 is ook 'n suur oksied en SO2 is in 'n gasvormige toestand.

HBr + SO2 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking van HBr + SO2 is:-

S(Iv)O2 (aq) + 4H+(aq) + 4Br -(aq)= S(0)(s) +2Br2(0) + 2H+(aq) +2 OH-(Aq)

 • Soos in die reaktantkant HBr 'n sterk suur is, so in 'n waterige oplossing ioniseer dit tot H+ en Br- maar
 • Soos SO2 is 'n suur oksied sodat dit nie in ione ontbind nie.
 • In die produk, syswael het as 'n vaste stof neergeslaan, en Br2 is 'n neutrale kovalente verbinding sodat hierdie twee nie in ione ontbind nie.
 • H2O (water) sal ontbind tot H+ en OH- effens.
 • So die netto ioniese vergelyking word:-

S(Iv)O2 (aq) + 4H+(aq) + 4Br -(aq)= S(0)(s) +2Br2(0) + 2H+(aq) +2 OH-(Aq)

HBr + SO2 gekonjugeerde pare

Die vervoegde pare van die HBr + SO2 reaksie is -

 • Aangesien HBr 'n sterk suur is, skenk HBr in 'n waterige oplossing die proton sodat die Br- is die gekonjugeerde basis van HBr.
 • Soos SO2 is 'n suur oksied, dus het dit geen gekonjugeerde paar nie.

HBr en SO2 intermolekulêre kragte

In HBr + SO2 reaksie, is die volgende intermolekulêre kragte teenwoordig in die reaktantmolekules:

 • HBr is 'n polêre kovalente sterk suur. Dit beskik oor 'n intermolekulêre H- binding interaksie (sterk) met ander HBr-molekules en Ioniese dipool-dipool interaksies (coulombiese aantrekkingskrag) is teenwoordig tussen Hen Brom die HBr te vorm.
 • Soos SO2  is 'n polêre kovalente molekule so dit besit dipool-dipool interaksies.
 • Vaste swael (S) besit van-der-wande aantrekkingskrag aangesien dit 'n nie-polêre vaste stof is.
 • In Brslegs die Londen-verspreidingskrag van aantrekking is teenwoordig aangesien dit 'n niepolêre kovalente molekule is.
 • In water (H2O) daar is 'n intermolekulêre H-binding teenwoordig.

HBr + SO2 reaksie entalpie

Die netto reaksie-entalpie van HBr + SO2 reaksie is +66.5 kJ/mol .

Die standaard entalpieë van die formasie van reaktante en produkte is soos volg:

MolekulesEntalpie van vorming (KJ/mol)
HBr-36.2
SO2-296.9
H2O-187.6
Br20
S0
Reaksie-entalpie van verbindings

Reaksie Entalpie ΔHf = Standaardentalpie van produkte – Standaardentalpie van reaktante

Dus, ΔHf =[0+0+2(-187.6)]-[(-296.9)+4(-36.2)]

                =+66.5 kJ/mol

Is HBr+ SO2 'n bufferoplossing?

HBr+SO2 is nie 'n bufferoplossing aangesien HBr 'n sterk suur is, en SO2 is 'n oksied, dus kan dit geen bufferoplossing produseer nie. Om 'n bufferoplossing te produseer, benodig ons 'n ligte suur en 'n sout van daardie suur wat die p behouH van die oplossing maar hier is dit nie moontlik nie.

Is HBr+ SO2 'n volledige reaksie?

Die HBr+ SO2 reaksie is 'n volledige reaksie aangesien geen verdere reaksie daarna plaasvind nie, en geen terugwaartse reaksie vind plaas soos swael neerslaan nie.

Is HBr + SO2 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die HBr+ SO2 reaksie is endotermies van aard vanaf die reaksie, Die positiewe entalpiewaarde, +66.5 kJ/mol dui aan dat die reaksie energie benodig om die reaksie in die voorwaartse rigting in die vorm van hitte uit te voer.

Is HBr + SO2 'n redoksreaksie?

Die HBr+ SO2 reaksie is 'n redoksreaksie waar oksidasie van Br(-1 tot 0) en reduksie van swael (+4 tot 0) gelyktydig plaasvind. Hier is HBr 'n reduseermiddel, en SO2  is 'n oksideermiddel.

Voorkoms van oksidasie en reduksie gelyktydig

Is HBr + SO2 'n neerslagreaksie?

Die HBr+ SO2 reaksie is 'n presipitasiereaksie omdat geel soliede swael [S(0)] neergeslag word as 'n produk wat nie maklik in water of suur oplos nie.

Is HBr + SO2 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die HBr+ SO2 reaksie is 'n onomkeerbare reaksie, eenrigting, aangesien al die reaktante reageer om die produkte te vorm, en swael word neergeslag, wat nie kan terugkeer na SO2 in hierdie reaksietoestand.

Is HBr + SO2 verplasingsreaksie?

Die HBr+ SO2 reaksie is nie 'n verplasingsreaksie nie aangesien geen atome deur mekaar verplaas word om die produkte te vorm nie.

Gevolgtrekking

Uit bogenoemde bespreking reageer die reaksie tussen 'n sterk suur (HBr) met 'n suuroksied (SO2) om swael te vorm, wat baie belangrik is vir industriële gebruike. Dit is 'n redoksreaksie wat ook by kamertemperatuur uitgevoer kan word. Dit is dus energie sowel as kostedoeltreffend.

Scroll na bo