11 feite oor HBr + NaHSO3: Wat, hoe om te balanseer en algemene vrae

Hidrobromiensuur (HBr) is 'n sterk suur wat 'n kleurlose, verstikkende gas is. NaHSO3 is 'n chemiese mengsel. Kom ons kyk nou na sommige van die feite oor HBr + NaHSO3.

NaHSO3 is nie 'n werklike samestelling nie. Dit is 'n mengsel van soute wat in water opgelos word om 'n saamgestelde oplossing van bisulfietione en natrium te gee. Dit word as voedseladditief in konfyte gebruik. HBr wat 'n minerale suur is, dissosieer heeltemal by reaksie met NaHSO3.

Al die belangrike reaksies van HBr en NaHSO3 met gebalanseerde vergelyking, entalpie, word in hierdie artikel bespreek.

Wat is die produk van HBr en NaHSO3?

Natriumbromied (NaBr), water (H2O), en Swaweldioksied (SO2) word gevorm deur die reaksie van HBr en NaHSO3.

HBr + NaHSO3 = H2O + SO2 + NaBr

Watter tipe reaksie is HBr + NaHSO3?

Die reaksie van HBr + NaHSO3 is 'n tipe van dubbele verplasingsreaksie aangesien beide reaktante heeltemal gedissosieer word om nuwe produkte te vorm.

Hoe om HBr + NaHSO te balanseer3?

Die reaksie, HBr + NaHSO3 =  H2O + SO2 + NaBr is nie heeltemal gebalanseerd nie, aangesien die regter- en linkerkant albei 'n verskillende aantal molekules het.

Die volgende stappe word gebruik om die vergelyking te balanseer:

 • Ken koëffisiënte toe aan al die molekules teenwoordig in die reaksie a, b, c, d en e ons sal hierdie vyf molekules gebruik. 
  a HBr + b NaHSO3= c H2O + d SO2 + e NaBr
 • Skep 'n vergelyking vir elk van die molekules vir produk en reaktante.
  Na = 1a + 1e, H = 1a + 1b + 2c, S = 1a + 1d, O = 3a + 1c + 2d, Br = 1b + 1e
 • Los elke heelgetal van die vergelykings op deur die gauss-eliminasiemetode en maak dit 'n heelgetalgetal.
  a = 1, b = 1, c = 1, d = 1, e = 1 
 • Dus, die gebalanseerde ekwivalensie van die reaksie is, 
  1 HBr + 1 NaHSO3= 1 H2O +1 SO2 +1 NaBr

HBr+ NaHSO3 netto ioniese vergelyking

Die reaksie tussen HBr + NaHSO3 is:

HBr+ NaHSO3 =H2O + SO2 + NaBr

Die netto ioniese vergelyking word bereken deur die volgende stappe,

 • Die volledige ioniese vergelyking van HBr + NaHSO3 is:
  Na+ + HSO32- + H+ + Br_ = Na+ + Br- + 2 uur+ + SO32-
 • Die chemikalieë en waterige soute in die vergelyking word in ione omskep.
  Na+ (aq) + HSO32- (aq) + H+ (aq)+Br_ (aq) = Na+ (aq) + Br- (aq)+ 2H+ (aq)+ SO32-(Aq)
 • Die spesies wat by die reaksie betrokke is, die toeskouerione moet uitgekanselleer word.
 • Dus, die netto ioniese vergelyking is,
  Hso32- (aq) = H+ (aq)+ SO32-(Aq)

HBr+ NaHSO3 gekonjugeerde pare

Die gekonjugeerde suur-basis-pare van HBr + NaHSO3 is soos volg:

 • HBr (gekonjugeerde suur) = Br-
 • HBr (gekonjugeerde basis) = H3O+
 • NaHSO3 het geen gekonjugeerde suur-basispare nie

HBr en NaHSO3 intermolekulêre kragte

 • HBr-molekule het 'n groot elektronegatiewe verskil tussen sy molekules H en Br, daarom is dit 'n polêre molekule. Dit toon dipool-dipoolkrag.
 • NaHSO3 is 'n mengselverbinding en het waterstof, kovalente en gekoördineerde intermolekulêre kragte tussen sy atome.

Is HBr + NaHSO3 'n volledige reaksie?

Die reaksie van HBr + NaHSO3 is 'n volledige reaksie aangesien water, swaeldioksied en natriumdioksied as die produk in die reaksie gevorm word.

HBr + NaHSO3 =H2O + SO2 + NaBr

Is HBr + NaHSO3 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die reaksie tussen HBr + NaHSO3 is eksotermiese soos hitte in die proses ontwikkel word.

Is HBr + NaHSO3 'n neerslagreaksie?

Daar sal geen vorming van neerslag in die reaksie tussen HBr + NaHSO3 want al die produkte wat gevorm word, is oplosbaar in water. Daarom is dit nie 'n neerslagreaksie nie.

Is HBr + NaHSO3 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die reaksie tussen HBr en NaHSO3 is 'n onomkeerbare reaksie omdat daar is 'n volledige dissosiasie van reaktante en nuwe produkte word gevorm.

Is HBr + NaHSO3 verplasingsreaksie?

Die reaksie van HBr + NaHSO3 is 'n dubbele verplasingsreaksie. Aangesien HBr 'n sterk suur is en beide die reaktante heeltemal verplaas word, en die vorming van 'n heeltemal nuwe produk sal plaasvind.

Gevolgtrekking

NaHSO3 (Natriumbisulfiet) is 'n wit of geelwit kristal met 'n reuk van SO2 en is 'n mengsel van soute wat in water gevorm word. HBr is 'n oplossing van waterstofbromiedgas in water en word in chemie gebruik. Die reaksie tussen hierdie twee gee 'n verplasingsreaksie en die produk NaBr.

Scroll na bo