15 feite oor HBr + NaHCO3: Wat, hoe om te balanseer en algemene vrae

NaHCO3 is 'n swak basis en om hierdie rede kan dit met gekonsentreerde sure soos HBr gereageer word. Kom ons ondersoek die meganisme agter die reaksie.

NaHCO3 of natriumbikarbonaat is 'n swak basis met pH effens hoër 7. Dit kan dus reageer met 'n sterk en gekonsentreerde vorm van suur soos HBr. NaHCO3 'n monokliniese struktuur waar sentrale C geheg is met een dubbelgebonde O, saam met -OH-groep en -Ona, terwyl vir HBr slegs een kovalente binding teenwoordig is.

Die reaksie tussen HBr en NaHCO3 vereis nie enige soort katalisator of temperatuur nie. Nou kan ons meer die meganisme van die reaksie soos entalpie, redoksreaksie, intermolekulêre krag, gekonjugeerde pare, ens bespreek met 'n verduideliking in die volgende deel van die artikel.

1. Wat is die produk van HBr en NaHCO3?

Natriumbromied en koolstofdioksied word as hoofprodukte saam met watermolekules gevorm wanneer HBr en NaHCO3 saam gereageer is.

HBr + NaHCO3 = NaBr + CO2 + H2O

2. Watter tipe reaksie is HBr + NaHCO3?

HBr + NaHCO3 reaksie is 'n voorbeeld van 'n dubbelverplasingsreaksie, en 'n redoks- en presipitasiereaksie. Dit is ook 'n soutmetatese reaksie saam met 'n hidrolise reaksie.

3. Hoe om HBr + NaHCO3 te balanseer?

HBr + NaHCO3 = NaBr + CO2 + H2O, ons moet die vergelyking op die volgende manier balanseer-

 • Eerstens benoem ons al die reaktante en produkte deur A, B, C, D en E aangesien daar vyf verskillende molekules is wat vir hierdie reaksie verkry word en die reaksie lyk so:
 • A HBr + B NaHCO3 = C NaBr + D CO2 + EH2O
 • Vergelyk die koëffisiënte vir dieselfde tipe elemente deur hulle te herrangskik.
 • Na die herrangskikking van koëffisiënte van dieselfde elemente volgens hul stoïgiometriese proporsie, kry ons,
 • H = A = B = 2E, Br = A = C, Na = B = C, C = B = D, O = 3B = 2D = E
 • Gebruik die Gaussiese eliminasie en vergelyk al die vergelykings wat ons kry, A = 1, B = 1, C = 1, D =1, en E = 1
 • Die algehele gebalanseerde vergelyking sal wees,
  • HBr + NaHCO3 = NaBr + CO2 + H2O

4. HBr + NaHCO3 titrasie

Om die sterkte van suur- of karbonaathoeveelheid te skat, kan ons 'n titrasie tussen NaHCO uitvoer3 en HBr.

Toestel gebruik

Ons benodig 'n buret, koniese fles, burethouer, volumetriese fles en bekers vir hierdie titrasie.

Titer en titrant

HBr teenoor NaHCO3, HBr dien as 'n titrant wat in die buret geneem word en die molekule wat ontleed moet word is NaHCO3 geneem in 'n koniese fles.

Indicator

Die hele titrasie word in 'n suur medium of suur pH gedoen, dus die beste geskikte aanwyser sal wees fenolftaleïen wat perfekte resultate gee vir hierdie titrasie by gegewe pH.

Prosedure

Die buret is gevul met gestandaardiseerde HBr. NaHCO3 word in 'n koniese fles geneem saam met onderskeie aanwysers. HBr word druppelsgewys by die koniese fles gevoeg en die fles word voortdurend geskud. Na 'n sekere tyd, wanneer die eindpunt aankom, verander die aanwyser sy kleur en die reaksie is klaar.

5. HBr+ NaHCO3 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking tussen HBr + NaHCO3 is soos volg,

H+(aq.) + Br-(aq.) + Na+(aq.) + 2H+(aq.) + CO32- (aq.) = Na+(aq.) + Br-(aq.) + H+(l) + OH-(l) + CO2(G)

 • HBr sal as proton en bromied geïoniseer word aangesien dit sterk suur en elektroliet is.
 • Daarna NaHCO3 dissosieer ook in H+ ione en bikarbonaat en dan karbonaat as 'n teenioon, maar het stadig gedissosieer aangesien dit 'n swak basis is.
 • In die produkdeel word NaBr in Na geïoniseer+ en Br-aangesien dit 'n sterk elektroliet en sout is.
 • Water geïoniseer in H+ en hidroksiedioon.
 • Koolstofdioksied bly in die gasvorm en kon nie gedissosieer word nie.

6. HBr+ NaHCO3 gekonjugeerde pare

In die reaksie, HBr+ NaHCO3 gekonjugeerde pare sal die ooreenstemmende gedeprotoneerde en geprotoneerde vorm van daardie spesifieke spesie wees wat hieronder gelys word-

 • Gekonjugeerde paar HBr = Br-
 • Gekonjugeerde paar CO32- = HCO3-
 • Gekonjugeerde paar HCO3-=H2CO3

7. HBr en NaHCO3 intermolekulêre kragte

HBr+ NaHCO3 reaksie het die volgende gekonjugeerde pare,

 • Die intermolekulêre krag teenwoordig in HBr is die sterk elektrostatiese krag tussen protone en bromiione.
 • In NaHCO3 daar is elektroniese interaksies en coulumbiese krag aanwesig.
 • In NaBr is ioniese interaksie teenwoordig en vir water is H-binding teenwoordig.
molekuleWaarnemende
dwing
HBrElektrostatiese,
van der waal se
Dipool
interaksie
NaHCO3Sterk elektrostatiese
krag en
ioniese interaksie,
Coulumbiese krag
NaBrElektrostatiese krag,
ioniese interaksie,
H2OKovalente krag,
H-binding
CO2Van der waal se mag,
Londense verspreidingsmag
Intermolekulêre magte

8. HBr + NaHCO3 reaksie entalpie

HBr+ NaHCO3 reaksie entalpie is -12.43 KJ/mol wat verkry kan word deur die formule: entalpie van produkte – entalpie van reaktante. Hier is die verandering in entalpie negatief.

molekuleentalpie
(KJ/mol)
NaHCO3-947.7
HBr-36.23
NaBr-361.06
H2O
(waterdamp)
-241.8
CO2-393.5
Entalpie van reaktante
en produkte

9. Is HBr + NaHCO3 'n bufferoplossing?

In die reaksie tussen HBr + NaHCO3, gevorm die buffer oplossing van die mengsel van CO2 en H2O kan die pH beheer selfs nadat 'n basis of suur bygevoeg is.

10. Is HBr + NaHCO3 'n volledige reaksie?

Die reaksie tussen HBr + NaHCO3 is volledig omdat dit twee hoofsoute gee: 'n elektrolitiese sout en nog 'n koolstofdioksied saam met water as 'n neweproduk.

11. Is HBr + NaHCO3 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die reaksie van HBr + NaHCO3 is eksotermies in terme van termodinamika eerste wet. Hierdie reaksie het meer energie en temperatuur aan die omgewing vrygestel, waar δH altyd negatief is.

12. Is HBr + NaHCO3 'n redoksreaksie?

HBr + NaHCO3 reaksie is a redoksreaksie want in hierdie reaksie word broom verminder en koolstof word ook geoksideer. Waar HBr optree as 'n reduseermiddel en NaHCO3 dien as 'n oksideermiddel.

Redoks Skematiese van die
HBr en NaHCO3 Reaksie

13. Is HBr + NaHCO3 'n neerslagreaksie

Die reaksie tussen HBr + NaHCO3 is 'n presipitasiereaksie omdat natriumbromied by sekere pH in die oplossing neerslaan.

14. Is HBr + NaHCO3 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die reaksie tussen HBr+ NaHCO3 is onomkeerbaar omdat dit koolstofdioksied geproduseer het. As gevolg van die produksie van die gasmolekule het die entropie van die reaksie toegeneem, en die ewewig skuif na slegs die regterkant of vorentoe rigtings.

HBr + NaHCO3 —-> NaBr + CO2↑+H2O

15. Is HBr + NaHCO3 verplasingsreaksie?

Die reaksie tussen HBr+ NaHCO3 is 'n voorbeeld van 'n dubbele verplasingsreaksie. Omdat in die bogenoemde reaksie H+ is verplaas deur Na+ van HBr en Na word ook verplaas deur H+ en verbonde aan Br.

Dubbele verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

Die reaksie tussen HBr en NaHCO3 is belangrik omdat dit koolstofdioksied kan produseer. Dus, die reaksie is baie belangrik in die industriële aspek. Die reaksie is ook belangrik vir die produksie van natriumbromiedsout.

Scroll na bo