15 feite oor HBr + NaH2PO4: Wat, hoe om te balanseer en gereelde vrae

NaH2PO4 is 'n basiese sout van natrium wat uit NaOH of NaHCO vervaardig word3 en dit kan maklik met HBr reageer. Kom ons ondersoek die meganisme van die reaksie tussen HBr en NaH2PO4.

NaH2PO4 of mononatriumfosfaat is 'n basiese sout wat berei kan word uit natriumfosfaat waar twee natrium vervang word deur twee H-atome. In NaH2PO4, sentrale P is geheg met een dubbelgebonde O, twee -OH, en een -O met 'n enkelbinding. In HBr is daar 'n Kovalente binding teenwoordig tussen H en Br.

Alhoewel daar sekere parameters en beperkings in hierdie reaksie sal wees. Nou kan ons meer die meganisme van die reaksie soos entalpie, redoksreaksie, intermolekulêre krag, gekonjugeerde pare, ens bespreek met 'n verduideliking in die volgende deel van die artikel.

1. Wat is die produk van HBr en NaH2PO4?

Natriumbromied en fosforsuur word as hoofprodukte gevorm wanneer HBr en NaH2PO4 saam gereageer is.

HBr + NaH2PO4 = NaBr + H3PO4

2. Watter tipe reaksie is HBr + NaH2PO4?

HBr + NaH2PO4 reaksie is 'n voorbeeld van 'n dubbelverplasingsreaksie, en 'n redoks- en presipitasiereaksie. Dit is ook 'n soutmetatese reaksie saam met 'n suurproduksiereaksie.

3. Hoe om HBr + NaH te balanseer2PO4?

HBr + NaH2PO4 = NaBr + H3PO4, ons moet die vergelyking op die volgende manier balanseer-

 • Eerstens benoem ons al die reaktante en produkte deur A, B, C en D aangesien daar vier verskillende molekules is wat vir hierdie reaksie verkry word en die reaksie lyk soos volg:
 • A HBr + B NaH2PO4 = C NaBr + DH3PO4
 • Vergelyk die koëffisiënte vir dieselfde tipe elemente deur hulle te herrangskik.
 • Na die herrangskikking van koëffisiënte van dieselfde elemente volgens hul stoïgiometriese proporsie, kry ons,
 • H = A = 2B = 2C = D, Br = A = C, Na = B = C, P = B = D, O = 4B = 4D
 • Gebruik die Gaussiese eliminasie en vergelyk al die vergelykings wat ons kry, A = 1, B = 1, C = 1 en D = 1
 • Die algehele gebalanseerde vergelyking sal wees,
 • HBr + NaH2PO4 = NaBr + H3PO4

4. HBr + NaH2PO4 titrasie

Om die hoeveelheid fosfaat of bromied te skat, kan ons 'n titrasie tussen NaH uitvoer2PO4 en HBr.

Toestel gebruik

Ons benodig 'n buret, koniese fles, burethouer, volumetriese fles en bekers vir hierdie titrasie.

Titer en titrant

HBr teenoor NaH2PO4, HBr dien as 'n titrant wat in die buret geneem word en die molekule wat ontleed moet word is NaH2PO4 geneem in 'n koniese fles.

Indicator

Die hele titrasie word in 'n suur medium of suur pH gedoen, dus die beste geskikte indikator sal fenolftaleïen wees wat perfekte resultate vir hierdie titrasie by gegewe pH gee.

Prosedure

Die buret is gevul met gestandaardiseerde HBr. NaH2PO4 word in 'n koniese fles geneem saam met onderskeie aanwysers. HBr word druppelsgewys by die koniese fles gevoeg en die fles word voortdurend geskud. Na 'n sekere tyd, wanneer die eindpunt aankom, verander die aanwyser sy kleur en die reaksie is klaar.

Ons herhaal die titrasie verskeie kere vir beter resultate en dan skat ons die bromied- of fosfaathoeveelheid deur die formule V1S=V2S2.

5. HBr+ NaH2PO4 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking tussen HBr + NaH2PO4 is soos volg,

H+(aq.) + Br-(aq.) + Na+(aq.) + 2H+(aq.) + PO43-(aq.) = Na+(aq.) + Br-(aq.) + 3H+(l) + PO43-(L)

Om die netto ioniese vergelyking af te lei, word die volgende stappe vereis,

 • HBr sal as proton en bromied geïoniseer word aangesien dit sterk suur en elektroliet is.
 • Daarna NaH2PO4 dissosieer ook in Na+ en H+ ione en PO4- so teenioon aangesien dit ook 'n sterk elektroliet is
 • In die produkdeel word NaBr in Na geïoniseer+ en Br-aangesien dit 'n sterk elektroliet en sout is.
 • Daarna kan fosforsuur in drie protone en fosfaatione geïoniseer word aangesien dit 'n sterk suur is en die dissosiasiekonstante laag is.

6. HBr+ NaH2PO4 gekonjugeerde pare

HBr+ NaH2PO4 reaksie het die volgende pare,

 • Gekonjugeerde paar HBr = Br-
 • Vervoeg paar PO43- = HPO42-
 • Gekonjugeerde paar HPO42- =H2PO4-
 • Vervoegde paar H2PO4- =H3PO4

7. HBr en NaH2PO4 intermolekulêre kragte

HBr+ NaH2PO4 reaksie het die volgende intermolekulêre kragte,

 • Die intermolekulêre krag teenwoordig in HBr is die sterk elektrostatiese krag tussen protone en bromiione.
 • In NaH2PO4 daar is elektroniese interaksies en coulumbiese krag aanwesig.
 • In NaBr is ioniese interaksie teenwoordig en vir fosforsuur is H-binding teenwoordig.
molekuleWaarnemende
dwing
HBrElektrostatiese,
van der waal se
Dipool
interaksie
NaH2PO4Sterk elektrostatiese
krag en
ioniese interaksie,
Coulumbiese krag
NaBrElektrostatiese krag,
ioniese interaksie,
H3PO4Kovalente krag,
H-binding
Intermolekulêre magte

8. HBr + NaH2PO4 reaksie entalpie

HBr + NaH2PO4 reaksie entalpie is -1227.66 KJ/mol wat verkry kan word deur die formule: entalpie van produkte – entalpie van reaktante.

molekuleentalpie
(KJ/mol)
NaH2PO4-369
HBr-36.45
NaBr-361.41
H3PO4-1271.7
Entalpie van reaktante
en produkte

9. Is HBr + NaH2PO4 'n bufferoplossing?

HBr+ NaH2PO4, reaksie gevorm die buffer oplossing van die mengsel van H3PO4 en NaBr kan die pH beheer selfs nadat 'n basis bygevoeg is.

10. Is HBr + NaH2PO4 'n volledige reaksie?

HBr+ NaH2PO4 reaksie is voltooi omdat dit twee hoofsoute gee: 'n elektrolitiese sout en 'n ander fosforsuur.

11. Is HBr + NaH2PO4 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

HBr + NaH2PO4 reaksie is eksotermies in terme van termodinamika eerste wet. Hierdie reaksie het meer energie en temperatuur aan die omgewing vrygestel, waar δH altyd negatief is.

Energieprofieldiagram van eksotermiese reaksie

12. Is HBr + NaH2PO4 'n redoksreaksie?

HBr + NaH2PO4 reaksie is a redoksreaksie want in hierdie reaksie word broom verminder en ook fosfor geoksideer. Waar HBr optree as 'n reduseermiddel en NaH2PO4 dien as 'n oksideermiddel.

Redoks Skematiese van die
HBr en NaH2PO4 Reaksie

13. Is HBr + NaH2PO4 'n neerslagreaksie

HBr + NaH2PO4 reaksie is 'n neerslagreaksie omdat fosforsuur by sekere pH in die oplossing presipiteer.

14. Is HBr + NaH2PO4 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

HBr+ NaH2PO4 reaksie is onomkeerbaar omdat dit suur geproduseer het. As gevolg van die produksie van die suurmolekule verskuif die ewewig slegs na die regterkant of vorentoe rigtings.

HBr + NaH2PO4 -> NaBr + H3PO4

15. Is HBr + NaH2PO4 verplasingsreaksie?

Die reaksie tussen HBr + NaH2PO4 is 'n voorbeeld van 'n dubbele verplasingsreaksie. Omdat in die bogenoemde reaksie H+ is verplaas deur Na+ van HBr en Na word ook verplaas deur H+  en verbonde aan Br.

Dubbele verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

Die reaksie tussen HBr en NaH2PO4 is belangrik omdat dit fosforsuur kan produseer. Dus, die reaksie is baie belangrik in die industriële aspek. Die reaksie is ook belangrik vir die produksie van natriumbromiedsout.

Scroll na bo