15 feite oor HBr + KClO3: Wat, hoe om te balanseer en algemene vrae

HBr is sterk halogeensuur wat maklik met basiese sout soos KClO gereageer kan word3. Kom ons vind die reaksiemeganisme agter die reaksie tussen HBr + KClO3.

KClO3 of kaliumchloraat is 'n sterk oksideermiddel, dit kan geoksideer word baie elemente ondergaan selfreduksie. Kaliumchloraat is 'n sterk elektrolitiese middel en dit kan maklik in K gedissosieer word+ en ClO3- en elektrisiteit dra. Terwyl HBr 'n sterk anorganiese suur is wat 'n H kan vrystel+ ioon.

Die reaksie tussen HBr en KClO3 kan geen katalisator benodig nie en dit kan by normale temperatuurtoestande voorkom. Nou kan ons meer die meganisme van die reaksie bespreek soos entalpie, redoksreaksie, intermolekulêre krag, gekonjugeerde pare, ens. met 'n verduideliking in die volgende deel van die artikel.

1. Wat is die produk van HBr en KClO3?

Kaliumchloried word gevorm as 'n hoofproduk wat gevorm word saam met sommige watermolekules wat geproduseer en broomgas ontwikkel het wanneer HBr en KClO3 saam gereageer word.

HBr + KClO3 = KCl + Br2 ↑+H2O

2. Watter tipe reaksie is HBr + KClO3?

HBr + KClO3 reaksie is 'n voorbeeld van 'n enkele verplasingsreaksie, en 'n redoks- en presipitasiereaksie. Dit is ook 'n hidrolisereaksie want in die loop van die reaksie word water gevorm.

3. Hoe om HBr + KClO te balanseer3?

HBr + KClO3 = KCl + Br2 + H2O, ons moet die vergelyking op die volgende manier balanseer-

 • Eerstens benoem ons al die reaktante en produkte deur A, B, C, D en E aangesien daar vyf verskillende molekules is wat vir hierdie reaksie verkry word en die reaksie lyk so:
 • A HBr + B KClO3 = C KCl + D Br2 + EH2O
 • Vergelyk die koëffisiënte vir dieselfde tipe elemente deur hulle te herrangskik.
 • Na die herrangskikking van koëffisiënte van dieselfde elemente volgens hul stoïgiometriese proporsie, kry ons,
 • H = A = 2E, Br = A = 2D, O = 3B = E, Cl = B = C
 • Gebruik die Gaussiese eliminasie en vergelyk al die vergelykings wat ons kry, A = 6, B = 1, C = 1, D =3, en E = 3
 • Die algehele gebalanseerde vergelyking sal wees,
 • 6 HBr + KClO3 = KCl + 3 Br2 + 3H2O

4. HBr + KClO3 titrasie

Om die hoeveelheid chloried of sterkte van suur te skat, kan ons 'n titrasie tussen KClO uitvoer3 en HBr.

Toestel gebruik

Ons benodig 'n buret, koniese fles, burethouer, volumetriese fles en bekers vir hierdie titrasie.

Titer en titrant

HBr teenoor KClO3, HBr tree op as 'n titrant wat in die buret geneem word en die molekule wat ontleed moet word is KClO3 geneem in 'n koniese fles.

Indicator

Die hele titrasie word in 'n suur medium of suur pH gedoen, dus die beste geskikte indikator sal fenolftaleïen wees wat perfekte resultate vir hierdie titrasie by gegewe pH gee.

Prosedure

Die buret is gevul met gestandaardiseerde HBr. KClO3 word in 'n koniese fles geneem saam met onderskeie aanwysers. HBr word druppelsgewys by die koniese fles gevoeg en die fles word voortdurend geskud. Na 'n sekere tyd, wanneer die eindpunt aankom, verander die aanwyser sy kleur en die reaksie is klaar.

5. HBr+ KClO3 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking tussen HBr + KClO3 is as volg,

H+(aq.) + Br-(aq.) + K+(aq.) + ClO3-(aq.) = K+(aq.) + Cl-(aq.) + Br2(g) + H+(aq.) + OH-(aq.)

 • HBr sal as proton en bromied geïoniseer word aangesien dit sterk suur en elektroliet is.
 • Daarna KClO3 dissosieer ook in K+ ioon en ClO3- ioon aangesien dit ook 'n sterk elektroliet is
 • In die produkgedeelte word KBr in K geïoniseer+ en Cl-aangesien dit 'n sterk elektroliet en sout is.
 • H2O geïoniseer in proton- en hidroksiedioon.
 • Br2 bestaan ​​in die gasvormige toestand sodat dit gedissosieer kan word.

6. HBr+ KClO3 gekonjugeerde pare

In die reaksie, HBr+ KClO3 gekonjugeerde pare sal die ooreenstemmende gedeprotoneerde en geprotoneerde vorm van daardie spesifieke spesie wees wat hieronder gelys word-

 • Gekonjugeerde paar HBr = Br-
 • Gekonjugeerde paar OH- = H2O

7. HBr en KClO3 intermolekulêre kragte

HBr+ KClO3 reaksie het die volgende intermolekulêre kragte,

Die intermolekulêre krag teenwoordig in HBr is die sterk elektrostatiese krag tussen protone en bromiione. In KClO3 daar is elektroniese interaksies en coulumbiese krag aanwesig. In KBr is ioniese interaksie teenwoordig en vir water is H-binding teenwoordig.

molekuleWaarnemende
dwing
HBrElektrostatiese,
van der waal se
Dipool
interaksie
KClO3Sterk elektrostatiese
krag en
ioniese interaksie,
Coulumbiese krag
KClElektrostatiese krag,
ioniese interaksie,
Br2Kovalente krag, London
verspreidingskrag
H2OIoniese interaksie en
H-binding
Intermolekulêre magte

8. HBr + KClO3 reaksie entalpie

HBr+ KClO3 reaksie entalpie is -30.1 KJ/mol wat verkry kan word deur die formule: entalpie van produkte – entalpie van reaktante.

molekuleentalpie
(KJ/mol)
KClO3-391.2
HBr-36.45
KCl-436
Br20
H2O-68
Entalpie van reaktante
en produkte

9. Is HBr + KClO3 'n bufferoplossing?

In die reaksie tussen HBr + KClO3, daar word nie so 'n buffer gevorm nie, maar die mengsel van KCl en Br2 kan die pH beheer.

10. Is HBr + KClO3 'n volledige reaksie?

Die reaksie tussen HBr + KClO3 is volledig, want dit gee twee hoofsoute: 'n elektrolitiese sout en ander broomgas saam met water as 'n neweproduk.

11. Is HBr + KClO3 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die reaksie van HBr + KClO3 is eksotermies in terme van termodinamika eerste wet. Hierdie reaksie het meer energie en temperatuur aan die omgewing vrygestel, waar δH altyd negatief is.

Energieprofieldiagram van eksotermiese reaksie

12. Is HBr + KClO3 'n redoksreaksie?

HBr + KClO3 reaksie is a redoksreaksie want in hierdie reaksie word broom geoksideer en chloor verminder. Waar HBr optree as 'n reduseermiddel en KClO3 dien as 'n oksideermiddel.

Redoks Skematiese van die
HBr en KClO3 Reaksie

13. Is HBr + KClO3 'n neerslagreaksie

HBr + KClO3 reaksie is 'n neerslagreaksie omdat Br2 presipiteer in die oplossing by sekere pH.

14. Is HBr + KClO3 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

HBr + KClO3 reaksie is onomkeerbaar omdat dit broomgas geproduseer het. As gevolg van die produksie van die gasvormige molekule neem die entropie van die reaksie toe. Daarom skuif ewewig slegs na die regterkant of vorentoe rigtings.

HBr + KClO3 -> KCl+ Br2(g) + H2O

15. Is HBr + KClO3 verplasingsreaksie?

HBr + KClO3 reaksie is 'n voorbeeld van 'n enkele verplasingsreaksie. Omdat in die bogenoemde reaksie H+ is verplaas deur K+ van HBr.

Enkele verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

Die reaksie tussen HBr en KClO3 is belangrik omdat dit broomgas kan produseer. Dus, ons moet meer versigtig wees wanneer die reaksie aan die gang is. Dit is 'n industrieel belangrike reaksie vir die produksie van KCl-sout.

Scroll na bo