15 feite oor HBr + KBrO3: Wat, hoe om te balanseer en algemene vrae

HBr is 'n sterk anorganiese suur wat maklik met een basiese sout KBrO kan reageer3 sonder 'n katalisator. Kom ons voorspel die meganisme tussen die reaksie van HBr en KBrO3.

HBr of hidrobromiensuur is 'n sterk halogeensuur met 'n molêre massa van 80.91 g/mol. KBrO3 of kaliumbromaat is die basiese sout wat gesintetiseer kan word deur die reaksie tussen kaliumhidroksied en kaliumbromied. Twee dubbelgebonde O-atome is teenwoordig in KBrO3 saam met een enkelgebonde suurstof en kalium.

Alhoewel daar sekere parameters en beperkings in hierdie reaksie sal wees. Nou kan ons meer die meganisme van die reaksie soos entalpie, redoksreaksie, intermolekulêre krag, gekonjugeerde pare, ens bespreek met 'n verduideliking in die volgende deel van die artikel.

1. Wat is die produk van HBr en KBrO3?

Kaliumbromied word gevorm as 'n hoofproduk wat gevorm word wanneer HBr en KBrO3 word saam gereageer saam met sommige watermolekules wat geproduseer word en broomgas ontwikkel.

HBr + KBrO3 = KBr + Br2 + H2O

Produkte van die reaksie tussen
HBr en KBrO3

2. Watter tipe reaksie is HBr + KBrO3?

HBr + KBrO3 reaksie is 'n voorbeeld van 'n enkele verplasingsreaksie, en 'n redoks- en presipitasiereaksie. Dit is ook 'n hidrolise reaksie want in die loop van die reaksie word water gevorm.

3. Hoe om HBr + KBrO te balanseer3?

HBr + KBrO3 = KBr + Br2 + H2O, ons moet die vergelyking op die volgende manier balanseer-

 • Eerstens benoem ons al die reaktante en produkte deur A, B, C, D en E aangesien daar vyf verskillende molekules is wat vir hierdie reaksie verkry word en die reaksie lyk so:
 • A HBr + B KBrO3 = C KBr + D Br2 + EH2O
 • Vergelyk die koëffisiënte vir dieselfde tipe elemente deur hulle te herrangskik.
 • Na die herrangskikking van koëffisiënte van dieselfde elemente volgens hul stoïgiometriese proporsie, kry ons,
 • H = A = 2E, Br = A = B = C = 2D, O = 3B = E.
 • Gebruik die Gaussiese eliminasie en vergelyk al die vergelykings wat ons kry, A = 6, B = 1, C = 1, D =3, en E = 3
 • Die algehele gebalanseerde vergelyking sal wees,
  • 6 HBr + KBrO3 = KBr + 3 Br2 + 3H2O

4. HBr + KBrO3 titrasie

Om die hoeveelheid broom of sterkte van suur te skat, kan ons 'n titrasie tussen KBrO uitvoer3 en HBr.

Toestel gebruik

Ons benodig 'n buret, koniese fles, burethouer, volumetriese fles en bekers vir hierdie titrasie.

Titer en titrant

HBr teenoor KBrO3, HBr dien as 'n titrant wat in die buret geneem word en die molekule wat ontleed moet word is KBrO3 geneem in 'n koniese fles.

Indicator

Die hele titrasie word in 'n suur medium of suur pH gedoen, dus die beste geskikte aanwyser sal wees fenolftaleïen wat perfekte resultate gee vir hierdie titrasie by gegewe pH.

Prosedure

Die buret is gevul met gestandaardiseerde HBr. KBrO3 word in 'n koniese fles geneem saam met onderskeie aanwysers. HBr word druppelsgewys by die koniese fles gevoeg en die fles word voortdurend geskud. Na 'n sekere tyd, wanneer die eindpunt aankom, verander die aanwyser sy kleur en die reaksie is klaar.

Ons herhaal die titrasie verskeie kere vir beter resultate en dan skat ons die bromiedhoeveelheid deur die formule V1S=V2S2.

5. HBr+ KBrO3 netto ioniese vergelyking

Die netto ioniese vergelyking tussen HBr + KBrO3 is as volg,

H+(aq.) + Br-(aq.) + K+(aq.) + BrO3-(aq.) = K+(aq.) + Br-(aq.) + Br2(g) + H+(aq.) + OH-(aq.)

Om die netto ioniese vergelyking af te lei, word die volgende stappe vereis,

 • HBr sal as proton en bromied geïoniseer word aangesien dit sterk suur en elektroliet is.
 • Daarna KBrO3 dissosieer ook in K+ ioon en BrO3- ioon aangesien dit ook 'n sterk elektroliet is
 • In die produkgedeelte word KBr in K geïoniseer+ en Br-aangesien dit 'n sterk elektroliet en sout is.
 • H2O geïoniseer in proton- en hidroksiedioon.
 • Br2 bestaan ​​in die gasvormige toestand sodat dit gedissosieer kan word.

6. HBr+ KBrO3 gekonjugeerde pare

In die reaksie, HBr+ KBrO3 gekonjugeerde pare sal die ooreenstemmende gedeprotoneerde en geprotoneerde vorm van daardie spesifieke spesie wees wat hieronder gelys word-

 • Gekonjugeerde paar HBr = Br-
 • Gekonjugeerde paar OH- = H2O

7. HBr en KBrO3 intermolekulêre kragte

Die intermolekulêre krag teenwoordig in HBR is die sterk elektrostatiese krag tussen protone en bromiione. In KBrO3 daar is elektroniese interaksies en coulumbiese krag aanwesig. In KBr is ioniese interaksie teenwoordig en vir water is H-binding teenwoordig.

molekuleWaarnemende
dwing
HBrElektrostatiese,
van der waal se
Dipool
interaksie
KBrO3Sterk elektrostatiese
krag en
ioniese interaksie,
Coulumbiese krag
KBrElektrostatiese krag,
ioniese interaksie,
Br2Kovalente krag, London
verspreidingskrag
H2OIoniese interaksie en
H-binding
Intermolekulêre magte

8. HBr + KBrO3 reaksie entalpie

HBr+ KBrO3 reaksie entalpie is -36.8 KJ/mol wat verkry kan word deur die formule: entalpie van produkte – entalpie van reaktante. Hier is die verandering in entalpie negatief.

molekuleentalpie
(KJ/mol)
KBrO3-342.5
HBr-36.45
KBr-394
Br20
H2O-68
Entalpie van reaktante
en produkte

9. Is HBr + KBrO3 'n bufferoplossing?

In die reaksie tussen HBr + KBrO3, daar word nie so 'n buffer gevorm nie, maar die mengsel van KBr en Br2 kan die pH beheer.

10. Is HBr + KBrO3 'n volledige reaksie?

Die reaksie tussen HBr + KBrO3 is volledig, want dit gee twee hoofsoute: 'n elektrolitiese sout en ander broomgas saam met water as 'n neweproduk.

11. Is HBr + KBrO3 'n eksotermiese of endotermiese reaksie?

Die reaksie van HBr + KBrO3 is eksotermiese in terme van termodinamika eerste wet. Hierdie reaksie het meer energie en temperatuur aan die omgewing vrygestel, waar δH altyd negatief is.

Energieprofieldiagram van eksotermiese reaksie

12. Is HBr + KBrO3 'n redoksreaksie?

HBr + KBrO3 reaksie is a redoksreaksie want in hierdie reaksie word broom verminder en ook broom geoksideer. Waar HBr optree as 'n reduseermiddel en KBrO3 dien as 'n oksideermiddel.

Redoks Skematiese van die
HBr en KBrO3 Reaksie

13. Is HBr + KBrO3 'n neerslagreaksie

Die reaksie tussen HBr + KBrO3 is 'n neerslagreaksie omdat Br2 presipiteer in die oplossing by sekere pH.

14. Is HBr + KBrO3 omkeerbare of onomkeerbare reaksie?

Die reaksie tussen HBr+ KBrO3 is onomkeerbaar omdat dit broomgas geproduseer het. As gevolg van die produksie van die gasvormige molekule neem die entropie van die reaksie toe. Daarom skuif ewewig slegs na die regterkant of vorentoe rigtings.

HBr + KBrO3 -> KBr+ Br2(g) + H2O

15. Is HBr + KBrO3 verplasingsreaksie?

Die reaksie tussen HBr+ KBrO3 is 'n voorbeeld van 'n enkele verplasingsreaksie. Omdat in die bogenoemde reaksie H+ is verplaas deur K+ van HBr.

Enkele verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

Die reaksie tussen HBr en KBrO3 is belangrik omdat dit broomgas kan produseer. Dus, ons moet meer versigtig wees wanneer die reaksie aan die gang is. Dit is 'n industrieel belangrike reaksie vir die produksie van KBr-sout.

Scroll na bo