13 feite oor HBr + CuCO3: Wat, hoe om te balanseer en algemene vrae

Koperkarbonaat (CuCO₃) en waterstofbromied (HBr) is onderskeidelik anorganiese basis en suur. Kom ons ondersoek meer oor die reaksie tussen HBr en CuCO₃:

Koperkarbonaat (CuCO3) is 'n wit vaste stof wat in die natuur voorkom as die mineraal malakiet. HBr is 'n sterk suur en dit is maklik ioniseerbaar as gevolg van die beduidende verskil in elektronegatiwiteit tussen die H- en Br-atome. Dit is 'n ligte geel vloeistof en word gebruik om te maak organiese bromiede.

Kom ons praat oor 'n paar feite oor die reaksie tussen HBr en CuCO3 in hierdie artikel, soos die finale produk, molekulêre kragte, die tipe reaksie, bufferoplossing, ens.

Wat is die produk van HBr en CuCO3

Die reaksie van waterstofbromied (HBr) met kuprikarbonaat (CuCO3) sal die koperbromied (CuBr2), water (H.2O) en koolstofdioksied (CO2). Die reaksie is

2HBr + CuCO3 → CuBr2 + H2O+CO2       

Watter tipe reaksie is HBr + CuCO3

Wanneer HBr reageer met CuCO3, 'n dubbele vervangingsreaksie voorkom.

Hoe om HBr + CuCO te balanseer3

Balanseer die vergelyking HBr + CuCO3 = CuBr2 + H2O+CO2 die algebraïese benadering te gebruik.

 • Plaas 'n veranderlike op elke verbinding se etiket.
 • Om die onbekende koëffisiënte aan te dui, gee die vergelyking 'n veranderlike naam vir elke verbinding (reaktant of produk).
 • aHBr + bCuCO3 = kuBr2 + dH2O + fCO2
 • Maak 'n vergelyking vir elk van die volgende elemente: H, Br, Cu, C en O, waar elke term die aantal atome van die onderskeie element in die reaktant of produk is.
 • H: la = 1d; Br: 1a = 2c; Cu: 1b = 1c; C: 1b = 1f; O: 3b = 2f
 • Alle veranderlikes moet opgelos word
 • Kry die kleinste, hele heelgetalgetalle uit die resultaat deur dit te vereenvoudig.
 • a = 2 (HBr); b = 1 (CuCO3); c = 1 (KuBr2); d = 1 (H2O); f = 1 (CO2)
 • Vervang koëffisiënte en verifieer die resultaat
 • 2HBr + CuCO3 = CuBr2 + H2O+CO2
 • Die vergelyking 2HBr + CuCO3 = CuBr2 + H2O+CO2 is gebalanseerd omdat elke element in gelyke hoeveelhede in beide die reaktante en produkte teenwoordig is.

HBr + CuCO3 netto ioniese vergelyking

Die HBr + CuCO3 netto ioniese vergelyking is

2H+ (aq) + CuCO3 (s) → Cu2+(aq) + H2O (l)+ CO2 (G)  

Die stappe om 'n netto ioniese vergelyking te skryf:

 • As die reaksie in sinvorm gegee word, skakel reaktante na formules om en bereken produkte. Dit verg 'n mate van voorafkennis van nomenklatuur en klassifikasies van reaksietipes (bv. hier, 'n dubbele vervanging met daaropvolgende gasvorming).
 • HBr (aq) + CuCO3 (s) → CuBr2 (aq)+ H2O (l)+ CO2 (G)    
 • Balanseer hierdie molekulêre vergelyking.
 • 2HBr (aq) + CuCO3 (s) → CuBr2 (aq)+ H2O (l)+ CO2 (G)    
 • As die reaksie in 'n waterige oplossing plaasvind, moet enige van die ioniese reaktante en produkte wat in die oplossing is en ten volle gedissosieer is, as ione in plaas van molekules geskryf word (want dit is wat hulle in die oplossing sal wees).
 • 2H+ (aq) + 2Br- (aq) + CuCO3 (s) → Cu2+(aq) + 2Br- (aq) + H2O (l)+ CO2 (G)       
 • Kanselleer enige komponente wat aan beide kante verskyn.
 • 2H+ (aq) + 2Br- (aq) + CuCO3 (s) → Cu2+(aq) + 2Br- (aq) + H2O (l)+ CO2 (G)    
 • Opgeknap: herskryf die vergelyking sonder die komponente wat jy in stap gekanselleer het
 • 2H+ (aq) + CuCO3 (s) → Cu2+(aq) + H2O (l)+ CO2 (G)  

HBr + CuCO3 gekonjugeerde pare

HBr + het volgende gekonjugeerde suur-basis-paar, wat ooreenstemmende gedeprotoneerde en geprotoneerde vorm van daardie spesifieke spesie is

 • Gekonjugeerde basispaar van HBr is bromiioon (Br-)
 • Gekonjugeerde paar OH- is H.2O

HBr en CuCO3 intermolekulêre kragte

HBr + CuCO3 het volgende intermolekulêre kragte

 • HBr het dipool-dipool interaksies
 • CuCO3 het elektrostatiese aantrekkingskrag (Columbiese krag)
 • CuBr2 het ioniese interaksie
 • H2O het waterstofbindings, dipool-geïnduseerde dipoolkragte en Londense dispersiekragte

HBr + CuCO3 reaksie entalpie

HBr en CuCO3 reaksie entalpie is -153.22 KJ/mol wat verkry kan word deur die formule: entalpie van produkte – entalpie van reaktante.

 • Entalpie van vorming van HBr = -36.45 kJ/mol
 • Entalpie van vorming van CuCO3 = -595 kJ/mol
 • Entalpie van vorming van CuBr2 = -141.8kJ/mol
 • Entalpie van vorming van H2O = -285.82 kJ/mol
 • Entalpie van vorming van CO2 = -393.5 kJ/mol
 • Entalpie van reaksie = (-393.5-285.82-141.8) – (595 – (2*-36.45)) = -153.22 kJ / mol

Is HBr + CuCO3 'n bufferoplossing

HBr en CuCO3 is nie 'n bufferoplossing nie. Want HBr is 'n sterk suur en CuCO3 is 'n swak basis.

Is HBr + CuCO3 'n volledige reaksie

Dit is 'n volledige reaksie. HBr en CuCO3 sal reageer om CuBr te vorm2, H2O en CO2.

Is HBr + CuCO3 'n eksotermiese of endotermiese reaksie

HBr+ CuCO3 is 'n eksotermiese reaksie aangesien hitte in die proses vrygestel word.

Is HBr + CuCO3 'n redoksreaksie

HBr + CuCO3 is nie 'n redoksreaksie, omdat nóg die reaktant nóg die produkkant se oksidasiestatus van enige element verander.

Is HBr + CuCO3 'n neerslagreaksie

HBr + CuCO3 is 'n neerslagreaksie, want HBr is oplosbaar in water, maar CuCO3 is nie. Die neerslag wat vorm sal CuBr wees2.

Is HBr + CuCO3 omkeerbare of onomkeerbare reaksie

HBr + CuCO3 is 'n onomkeerbare reaksie as die produkte (CuBr2, H2O en CO2) kan nie teruggeskakel word in die reaktante (HBr en CuCO3).

Is HBr + CuCO3 verplasingsreaksie

HBr + CuCO3 is 'n dubbele verplasingsreaksie, aangesien Cu2+ word verplaas deur H+ in HBr wat ooreenstemmende CuBr vorm2, terwyl Cu2+ Ook verplaas H+ en vervaardig H2O en CO2.

Dubbele verplasingsreaksie

Gevolgtrekking

Die produkte van hierdie reaksie het 'n aantal gebruike. Koper(II)bromied word in fotografie en as 'n korrosie-inhibeerder gebruik. Koolstofdioksied word gebruik in die koelmiddel, in brandblussers, sowel as in verskeie industriële prosesse

Scroll na bo