Het werkwoord in huidige tyd: 7 feite wat u moet weet


Het werkwoord val in die kategorie van 'om te hê' werkwoord onder primêre hulpwerkwoorde. Nou sal ons leer oor die gebruike daarvan in die huidige tyd.

Hoofsaaklik het, het en het is in die kategorie van 'om te hê' werkwoorde in die Engelse taal. Onder hierdie werkwoorde word 'het' en 'het' in die teenwoordige tyd gebruik terwyl enige sin gekonstrueer word. Die werkwoorde 'het' en 'het' word in die teenwoordige tyd gebruik om sinne in eenvoudige teenwoordige en teenwoordige volmaakte tyd te raam.

Kom ons bespreek 'n paar belangrike feite oor die werkwoord het in die teenwoordige tyd.

 Vorme van het werkwoord wat in die huidige tyd gebruik word:

Daar is twee 'hê' werkwoorde wat in die teenwoordige tyd gebruik word. Kom ons bespreek dit.

'Het' en 'het' is die 'hê' werkwoorde wat nodig is om sinne in die teenwoordige tyd in Engelse grammatika te raam. Hierdie werkwoorde help om sinne in die teenwoordige tyd te konstrueer.

Hoe word werkwoorde in die teenwoordige tyd gebruik?

Het werkwoorde word gebruik as 'n hoofwerkwoord en as 'n hulpwerkwoord wat daarop volg. Kom ons ondersoek nou die manier om werkwoorde te gebruik.

Wanneer ons die 'hê' werkwoord as 'n hoofwerkwoord gebruik, word dit na die onderwerp gebruik. Die vorm daarvan hang af van die getal en persoon van die onderwerp waarmee ons 'n sin konstrueer. As ons enige sin in die teenwoordige volmaakte tyd maak, word die 'hê' werkwoord voor die verlede deelwoord van die hoofwerkwoord gebruik.

Ex- Die arme man het net 'n katoentjalie om in die winter te dra.

Verduideliking- In hierdie sin word die het werkwoord 'het' gebruik om die besit of eienaarskap van die arm man uit te druk. Dit word as 'n hoofwerkwoord gebruik en raam 'n voorbeeld van eenvoudige teenwoordige tyd.

Oud- Die skoolhoof het 'n uitstekende toespraak gelewer oor die belangrikheid van die plant van bome.

Verduideliking- In hierdie voorbeeld word die 'hê' werkwoord 'het' gebruik as 'n helpende werkwoord om die huidige volmaakte tyd te raam.

  Wanneer word werkwoorde in huidige tyd gebruik?

Nou sal ons ondersoek wanneer 'hê' werkwoorde in die teenwoordige tyd gebruik word.

Werkwoorde hê is die dele van 'om te hê' werkwoorde wat aan die primêre hulpwerkwoorde behoort. Ons gebruik hierdie werkwoorde om enige sin in die teenwoordige tyd te raam. Ons kan hierdie werkwoorde gebruik om sinne in die eenvoudige teenwoordige tyd en teenwoordige volmaakte tyd te maak.

Ex– Ek het 'n blou hemp.

Verduideliking- In hierdie voorbeeld sien ons die gebruik van 'n 'hê' werkwoord. Die woord 'hê' druk besit uit en maak 'n eenvoudige teenwoordige tydsvoorbeeld.

Ex– My broer het al verskeie toekennings in sportkompetisies behaal.

Verduideliking- In hierdie sin word die werkwoord 'het' as 'n hulpwerkwoord gebruik. Dit het die hoofwerkwoord 'bereik' gehelp om dit te beklemtoon en vorm 'n voorbeeld van die huidige volmaakte tyd.

Waarom word werkwoorde in die teenwoordige tyd gebruik?

Ons kan werkwoorde hê om die volgende redes.

Ons gebruik 'het' in die teenwoordige tyd omdat dit die besit of eienaarskap van die persoon, plek of ding toon. Ons kan hulle weer gebruik om enige sin in die huidige volmaakte tyd te konstrueer.

Ex- Ons het die somme baie maklik opgelos.

Verduideliking- In hierdie sin word 'het' gebruik om 'n sin te raam om 'n handeling te beskryf wat onlangs voltooi is, maar die betekenis daarvan bly ongeskonde.

Ex- Hulle het 'n pragtige blomtuin.

Verduideliking- Hier word die werkwoord 'hê' gebruik as 'n hoofwerkwoord wat die besit of eienaarskap aandui.

 Formule en struktuur van werkwoorde wat in huidige tyd gebruik word:

Het werkwoorde word in die teenwoordige tyd gebruik met die formule wat kortliks hieronder beskryf word.

In die teenwoordige onbepaalde tyd en huidige volmaakte tyd word 'hê' werkwoorde ook gebruik

Formule voorbeeld Verduideliking
(a) Onderwerp +het/het+ voorwerp+ res van die sin (reëls vir die opstel van regstellende sin)Hy het 'n groot gesin om te onderhou met sy min inkomste. Hier is die 'hê' werkwoord 'het'. Ons kry die idee van besit daardeur. Dit help om 'n sin in die eenvoudige teenwoordige tyd te raam.
(b) Onderwerp+ het/het +geen+ voorwerp+ res van die sin (reëls vir die omraam van negatiewe sin)Robin het geen vriende hier nie.Hier word die 'het' werkwoord 'het' gebruik na aanleiding van die woord 'nie' om 'n ontkennende sin in die teenwoordige tyd te maak.
(c)Het/het +onderwerp+ geen+ voorwerp +res van die sin (reëls van raamwerk in ondervragende sin)Het hy geen boek by hom nie?Hierdie sin handel oor 'n 'hê' werkwoord maw 'het'. Dit word gebruik om 'n ondervragende sin te maak. Dit druk die betekenis van besit uit.
(D)Onderwerp+ het/het+ verlede deelwoordvorm van die hoofwerkwoord +voorwerp+ res van die sin. (reëls vir die opstel van regstellende sin in die huidige volmaakte tyd)Jy het tee gedrink.Hier vind ons die woord 'hê' wat as 'n helpende werkwoord gebruik word. Dit help om 'n huidige perfekte tyd te skep.

Voorbeelde van werkwoorde wat in huidige tyd gebruik word:

Kom ons volg die sinne waar 'het' werkwoorde in die teenwoordige tyd gebruik word:

 • My suster het die sleutel in die tuin verloor.
 • Ons het hierdie fliek reeds onlangs gesien.
 • Alok het twee vreemde tale bestudeer.
 • Het jy al arm mense gehelp?
 • Ram en Rohim het mekaar geken.
 • Sy het geleer om Engels te praat.
 • Hulle het baie gestudeer.
 • My pa het geen kos geëet nie.
 • Ek het nog nooit met die motor skool toe gegaan nie.
 • Het jy geen polshorlosie nie?
 • My vriende het na die speelgrond gegaan om krieket te speel.

Die voorbeelde hierbo toon die gebruike van die 'hê' werkwoorde in die teenwoordige tyd. Hierdie 'hê' werkwoorde word beide as hoofwerkwoorde en as hulpwerkwoorde gebruik om eenvoudige teenwoordige tyd en teenwoordige volmaakte tyd te maak.

Gevolgtrekking

Deur die artikel sal ons die regte gebruike van 'hê' werkwoorde in die teenwoordige tyd leer ken. Dit sal ons sekerlik help om die 'hê' werkwoord baie goed te leer.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings