Het werkwoord in verlede tyd: 7 feite wat u moet weet


Het in Engelse taal is een van die primêre hulpwerkwoorde. Ons sal in hierdie artikel ondersoek hoe die basisvorm van die werkwoord 'het' verander word om in verlede tyd gebruik te word.

Die verledetydsvorm van die hulpwerkwoord 'het' is 'het'. 'Het', 'het' en 'het' val onder die klas 'om te hê' werkwoorde. Die hulpwerkwoord 'het' word in die verlede tyd gebruik terwyl eenvoudige verlede, volmaakte en verby volmaakte aaneenlopende tydsinne omraam word.

Ons gaan deur sommige van die interessantste en belangrike feite oor die het werkwoord in verlede tyd.

Vorme van het werkwoord wat in verlede tyd gebruik word

Terwyl 'hê' die basiswerkwoord is en dit in die teenwoordige tyd gebruik word, sal ons hier sien watter vorm dit in die verlede tyd aanneem.

'Had' is die enigste vorm van die 'hê' werkwoord in die verlede tyd. Die vorm 'het' word gebruik om sinne in verskeie verlede tyd te vorm, soos eenvoudig verlede, volmaakte verlede en volmaakte verlede kontinu.

Hoe word werkwoorde in verlede tyd gebruik?

Laat werkwoorde onder die primêre hulpkategorie val en vertolk dus dubbele rol. Kom ons kyk nou wat is die twee maniere waarop werkwoorde in verlede tyd gebruik word.

Die verlede tydsvorm van die het werkwoord 'het' kan beide as 'n hoofwerkwoord en as 'n hulpwerkwoord (hulpwerkwoord) wat saam met die hoofwerkwoord gebruik word, gebruik word.

Voorbeeld: Priya moes 'n bruin teddiebeer toe sy 'n kind was.

In hierdie sin, die verlede tyd van die werkwoord hê 'het' word gebruik as 'n hoofwerkwoord om die aan te dui besit van die bruin teddiebeer aan Priya toe sy 'n kind was (in die verlede tyd). Hier, die werkwoord 'het' word gebruik om die te vorm eenvoudige verlede tyd.

Voorbeeld: I moes lees hierdie boek lank terug.

In hierdie sin, die verlede tyd van die werkwoord hê 'het' word gebruik as 'n helpende werkwoord saam met die hoofwerkwoord 'lees' die vorm verby perfekte tyd van die hoofwerkwoord 'lees', dus maak die sin as 'n verby volmaakte sin.

Wanneer word werkwoorde in verlede tyd gebruik?

Ons sal hier sien op watter plekke en wanneer ons die werkwoorde in verlede tyd sal gebruik.

Het werkwoorde word in verlede tyd gebruik wanneer ons 'n sin in eenvoudige verlede, volmaakte verlede en volmaakte verlede tyd moet raam.

Voorbeeld: Rupali moes n hond.

In hierdie sin 'het', die verlede tyd van die het werkwoord word gebruik as 'n hoofwerkwoord om die sin in te vorm eenvoudige verlede tyd deur te wys die besit van 'n hond aan Rupali.

Voorbeeld: Meneer Singh moes die projek voltooi het.

In hierdie sin 'het', die verlede tyd van die het werkwoord word gebruik as 'n helpende werkwoord saam met die hoofwerkwoord 'voltooi' om die verlede volmaakte tyd te vorm.

Voorbeeld: Sangeetha moes vlugbal gespeel het.

In hierdie sin 'het', die verlede tyd van die het werkwoord word gebruik as 'n helpende werkwoord saam met die hoofwerkwoord 'speel' om die verlede perfekte aaneenlopende tyd te vorm.

Waarom word werkwoorde in verlede tyd gebruik?

Ons sal nou die rede sien waarom werkwoorde in verlede tyd gebruik word.

'Had', die verlede tyd van die het werkwoord word gebruik as 'n hoofwerkwoord om die besit of behoort van 'n persoon, plek, ding of 'n dier aan 'n ander selfstandige naamwoord (persoon, ding, plek of dier) aan te dui en as 'n helpende werkwoord om die verlede volmaakte tye uit te druk.

voorbeeldeGespanne Gebruik
Sandhana moes 'n rooi mantel. Eenvoudige verlede Gespanne
Sandhana besoek het Delhi baie keer.Past perfek Gespanne
Sandhana gekuier het Delhi baie keer.Verlede volmaakte aaneenlopende Tyd
'Had' voorbeelde

Formule en struktuur van het werkwoorde wat in verlede tyd gebruik word

Daar is spesifieke maniere waarop die verlede tyd van werkwoorde in 'n sin gebruik moet word. Kom ons gaan deur hoe 'het' in sinne gebruik word.

Die formule en struktuur van werkwoorde wat in verlede tyd gebruik word, is soos volg.

Soort sinStruktuur/ Formulevoorbeeldeverduidelikings
1. Eenvoudige verlede-regstellende sinOnderwerp + het + voorwerp + oorblywende deel van die sinDie gesin moes 'n paleisagtige herehuis eens op 'n tyd.Die gesin (Onderwerp) + het + 'n paleisagtige herehuis gehad (Object) + eens op 'n tyd (Resterende vonnis)
2. Eenvoudige verlede negatiewe sinOnderwerp + het + geen + voorwerp + oorblywende deel van die sinDie kind moes geen speelgoed om mee te speel nie.Die kind (Onderwerp) + het + geen + speelgoed (Voorwerp) + gehad om mee te speel (Resterende sin)
3. Eenvoudige verlede vraende sinHet + onderwerp + geen + voorwerp + oorblywende deel van die sin gehadmoes het sy geen potlood by hom nie?Het + sy(Onderwerp) + nee + potlood (Voorwerp) + by hom gehad (Resterende sin)
4. Past Perfect regstellende en ontkennende sinOnderwerp + gehad + verlede deelwoord van die hoofwerkwoord + nie (gebruik in geval van ontkennende sin) + voorwerp + oorblywende deel van die sin.a. Ramesh moes middagete in my huis geëet.
b. Ramesh moes nie middagete in my huis geëet nie.
Ramesh (Onderwerp) + het + geëet (verlede deelwoord van hoofwerkwoord 'eet') + nie (in 'b' sin) + middagete (Voorwerp) + in my huis (Resterende sin)
5. Past Perfect Deurlopende regstellende en ontkennende sinOnderwerp + was + nie (gebruik in geval van ontkennende sin) was + hoofwerkwoord + ing + voorwerp + oorblywende deel van die sin.a. Vihaan moes speel sedert middag basketbal.
b. Vihaan moes speel sedert middag nie basketbal nie.
Vihaan (Onderwerp) + was + nie (in sin 'b') + was + speel (hoofwerkwoord) + ing + basketbal (Voorwerp) + sedert middag (Resterende sin)
Laat werkwoorde in verlede tyd se struktuur en formule gebruik word

Voorbeelde van het werkwoorde wat in verlede tyd gebruik word

Kom ons gaan deur die sinne waarin werkwoorde gebruik word verlede tyd.

 • 1. Ek moes 'n rooi kleur speelgoedkar toe ek vyf jaar oud was.
 • 2. Sumati moes het baie goed gevaar in die jaarlikse dagfunksie.
 • 3. Varsha moes het ons nie gereeld besoek nie.
 • 4. Saurav moes geen boeke in sy skooltas nie.
 • 5. Ons span moes uiters goed gespeel.
 • 6. Dit moes het swaar gereën sedert gisteraand.
 • 7. Die meisie op die laaste ry moes kyk nou al lank na jou.
 • 8. Die studente moes nie die waarskuwing ernstig opgeneem nie.
 • 9. Die hele klas moes hul opdragte betyds ingedien.
 • 10. Ons teenstanderspan moes baie talentvolle spelers.
 • 11. Die skool moes reeds lank gesluit.

In al die bogenoemde sinne, 'het', word verlede tyd van die werkwoord gebruik óf as 'n primêre hoofwerkwoord om behoort aan te dui of as 'n hulpwerkwoord saam met die hoofwerkwoord om die verskillende verlede tye aan te dui.

Gevolgtrekking

Uit bogenoemde artikel het ons dus geleer dat 'het', die verlede tyd van die werkwoord gebruik word om eienaarskap of 'n handeling wat in die verlede plaasgevind het, aan te dui.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings